Hướng Dẫn Cách Đăng Nhập Phần Mềm Misa > Login, Đăng Nhập Vào Phần Mềm Bằng Tài Khoản Misa

*
Công ty cổ phần hoanhtao3d.vn Help & Support Center Search:
Contents
Index Search
*

*
IndexBookmarkPrint
Home>5. Khác>5.1. Lịch sử phát triển sản phẩm>R13>Cho phép đăng nhập SME bằng tài khoản hoanhtao3d.vn ID như Họ và tên, SĐT, Email nhằm hỗ trợ khách hàng chỉ cần nhớ 1 tài khoản hoanhtao3d.vn ID là có thể đăng nhập vào tất cả các phần mềm của hoanhtao3d.vn

Cho phép đăng nhập SME bằng tài khoản hoanhtao3d.vn ID như Họ và tên, SĐT, Email nhằm hỗ trợ khách hàng chỉ cần nhớ 1 tài khoản hoanhtao3d.vn ID là có thể đăng nhập vào tất cả các phần mềm của hoanhtao3d.vn

1. Mục đích

Khách hàng chỉ cần sử dụng một tài khoản hoanhtao3d.vnID để đăng nhập và quản lý toàn bộ các sản phẩm đang sử dụng của hoanhtao3d.vn.

Đang xem: Cách đăng nhập phần mềm misa

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R13: Trường hợp Khách hàng đang sử dụng nhiều sản phẩm của hoanhtao3d.vn như hoanhtao3d.vn SME.NET 2019, meInvoice.vn, Sổ thu chi…thì mỗi sản phẩm sẽ quản lý riêng một tài khoản. Dẫn đến việc quản lý tài khoản gặp khó khăn do quên tài khoản đăng nhập và muốn lấy lại thì phải liên hệ với hoanhtao3d.vn để hỗ trợ, mất thời gian cho người sử dụng. Từ phiên bản R13: Chỉ cần một tài khoản hoanhtao3d.vnID, Khách hàng có thể đăng nhập ở các sản phẩm đang sử dụng của hoanhtao3d.vn, thuận tiện trong vấn đề quản lý tài khoản và Khách hàng có thể tự lấy lại hoặc đổi mật khẩu khi có nhu cầu.Chi tiết thay đổi: 1. Với Khách hàng đang ở phiên bản cũ nâng cấp lên phiên bản R13 trở lên, chương trình sẽ yêu cầu Cập nhật tài khoản hoanhtao3d.vn để làm tài khoản đăng nhập vào phần mềm.Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Xem thêm: game con cha 4

*

2. Khi Tạo mới dữ liệu kế toán, Bổ sung thêm bước 2. Thông tin người dùng => Mục đích: Để thiết lập tài khoản hoanhtao3d.vn ID làm tài khoản quản trị dữ liệu thay cho việc tự động tạo tài khoản ADMIN như trước.Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

*

3. Thay đổi chức năng Thêm mới người dùng: Sau khi khai báo thông tin người dùng, chương trình sẽ gửi tin nhắn SMS/Email thông báo quyền truy cập cho người dùng

*

Người dùng thực hiện Đăng ký tài khoản hoanhtao3d.vn để có tài khoản đăng nhập vào phần mềm.

Xem thêm: Getpczone Coreldraw 2018 Full crack With Serial Number + Keygen Free Get Here!

*

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

4. Khi đăng nhập vào phần mềm, kết nối máy trạm với dữ liệu trên máy chủ: cần sử dụng tài khoản hoanhtao3d.vn ID để đăng nhập

*

5. Các thay đổi khác:
Khi lập chứng từ xóa hóa đơn cho phép lấy hóa đơn xóa bỏ từ MeInvoiceBổ sung thêm hướng dẫn khắc phục trong trường hợp ký điện tử thông báo Không có chứng thư số nào được chọnTự động lấy thông tin doanh nghiệp cung cấp phần mềm (hoanhtao3d.vn) trên thông báo phát hành hóa đơn của hóa đơn điện tử

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot