Cách Đăng Nhập Thư Điện Tử, Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ Thư Điện Tử

*

Đào tạo sau đại học

*

Khoa học công nghệ

*

Hợp tác quốc tế

*

Bệnh viện Trường ĐHYD

*

Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM

*

Công đoàn

*

Dự án giảng dạy theo hướng phòng tránh sai sót y khoa (TAME)

Hướng dẫn đăng nhập và sử dụng thư điện tử công vụ công vụ trên Mac OS

Hướng dẫn 3: Hướng dẫn sử dụng ứng dụng mail của Mac OS X để nhận và gởi email công vụ.

Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn cấu hình gởi và nhận e-mail sử dụng máy hệ điều hành MACOS X. Cho đến thời điểm của bài viết này, MACOS X đã có nhiều phiên bản. Tuy về bố trí có khác nhau, nhưng thông tin nhập vào bạn hoàn toàn có thể áp đụng được.

Hướng dẫn tập trung vào ứng dụng Mail (

*

) mặc định của Mac OS X, bạn cũng có thể sử dụng Outlook trong bộ Office for Mac (nếu cài đầy đủ) để nhận và gởi mail, vui lòng xem hướng đẫn này để biết cách cấu hình Outlook cho email công vụ

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng email trên Mac OS

Bước 2: Vào menu Mail > Add account…

*

Bước 3: Chọn Google từ danh sách account

*

Bước 4: Đăng nhập tài khoản email công vụ (lưu ý điền đầy đủ email)

*

*

Bước 5: Bây giờ bạn có thể gởi và nhận email công vụ. Bạn có thể chọn Sync các thông tin như danh bạ, lịch lên máy

*

Lưu ý: trong trường hợp sử dụng nhiều email, khi gởi mail phải chọn email công vụ (đuôi hoanhtao3d.vn) ở mục From

*

Nếu bạn gặp lỗi không đăng nhập được, vui lòng xem bài viết này để biết thêm chi tiết

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot