Tổng Hợp Những Cách Đồng Bộ Hóa Iphone Với Macbook, Tổng Hợp Những Cách Kết Nối Iphone Với Macbook

Bạn có thể đồng bộ hóa danh bạ và lịch từ máy Mac với thiết bị của mình. Máy Mac cũng đồng bộ hóa thông tin này từ thiết bị của bạn sang máy Mac—ví dụ: nếu bạn thêm liên hệ trên iPad, tính năng đồng bộ hóa sẽ thêm các liên hệ này vào Danh bạ trên máy Mac.

Đang xem: Cách đồng bộ hóa iphone với macbook

Hãy xem Tổng quan về việc đồng bộ hóa máy Mac và các thiết bị của bạn.

Khi bạn đồng bộ hóa, máy Mac xác định xem thiết bị hoặc máy Mac của bạn có chứa thông tin gần đây nhất hay không và đồng bộ hóa thông tin đã thay đổi hoặc mới.

Chọn Thông tin trong thanh nút.

Thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

*

Đồng bộ hóa liên hệ với thiết bị: Chọn hộp kiểm “Đồng bộ hóa liên hệ với <tên thiết bị>”, sau đó bấm vào “Tất cả các nhóm” hoặc “Nhóm được chọn”. Nếu bạn đã bấm vào “Nhóm được chọn”, hãy chọn các hộp kiểm của các nhóm bạn muốn đồng bộ hóa trong danh sách Nhóm. Để thêm liên hệ mới vào nhóm cụ thể, hãy chọn hộp kiểm “Thêm liên hệ mới từ <thiết bị> này vào” và chọn một nhóm từ menu bật lên.

Đồng bộ hóa lịch với thiết bị: Chọn hộp kiểm “Đồng bộ hóa lịch với <tên thiết bị>”, sau đó bấm vào “Tất cả các lịch” hoặc “Lịch được chọn”. Nếu bạn đã bấm vào “Lịch được chọn”, hãy chọn các hộp kiểm của các lịch bạn muốn đồng bộ hóa trong danh sách Lịch. Để ngăn không cho các sự kiện lịch cũ hơn số ngày cụ thể được đồng bộ hóa, hãy chọn hộp kiểm “Không đồng bộ hóa các sự kiện cũ hơn <số> ngày” và nhập số ngày.

Thay thế thông tin liên hệ hoặc lịch trên thiết bị của bạn: Chọn “Thay thế liên hệ” hoặc “Thay thế lịch” để thay thế thông tin trên thiết bị bằng thông tin trên máy Mac của bạn.

Khi bạn sẵn sàng đồng bộ hóa, bấm Áp dụng.

Bạn có thể chọn tự động đồng bộ hóa máy Mac và thiết bị của mình bất cứ khi nào bạn kết nối chúng. Để bật tự động đồng bộ hóa, hãy chọn Cài đặt chung trong thanh nút, sau đó chọn “Tự động đồng bộ hóa khi <thiết bị> này được kết nối”.

Trước khi ngắt kết nối thiết bị khỏi máy Mac của bạn, hãy bấm vào nút Tháo

*

trong thanh bên Finder.

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Tự Thiết Kế Nhà Đơn Giản Tiếng Việt Video 2021

Thay thế liên hệ và lịch trên thiết bị của bạn

Đồng bộ hóa sẽ cập nhật thông tin mới hoặc đã thay đổi trong liên hệ và lịch trên thiết bị của bạn. Đôi khi bạn có thể chỉ muốn thay thế tất cả thông tin liên hệ và lịch trên thiết bị bằng thông tin trên máy Mac của mình.

Trong Finder

*

trên máy Mac của bạn, hãy chọn thiết bị trong thanh bên Finder.

Chọn Thông tin trong thanh nút.

Trong phần “Thông tin Thay thế nâng cao trên thiết bị này”, hãy thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Chọn hộp kiểm “Thay thế liên hệ” để thay thế các liên hệ trên thiết bị của bạn.

Chọn hộp kiểm “Thay thế lịch” để thay thế các lịch trên thiết bị của bạn.

Khi bạn sẵn sàng đồng bộ hóa, bấm Áp dụng.

Xem thêm: game cua hang ban kem cuon

Thông tin liên hệ và lịch của bạn được cập nhật trên thiết bị mỗi khi bạn kết nối thiết bị đó với máy Mac của mình.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồng bộ

Khuyễn Mãi Hot