Cách Dùng 3G Miễn Phí Mobifone Tặng 5Gb Miễn Phí Khi Cài Ứng Dụng Bluezone

Tên gói cước: Nhóm gói cước Tất cảD(7)DP(3)HD(5)HDP(4)M(7)MAX(3)MIU(5) Nhu cầu tìm kiếm Tất cảĐăng ký Gói cước 3G/4G/5G hoanhtao3d.vn(29)Đăng ký gói cước 3G/4G/5G hoanhtao3d.vn mua thêm(3)Đăng ký gói cước 3G/4G/5G hoanhtao3d.vn ngày(6)Đăng ký gói cước 3G/4G/5G hoanhtao3d.vn tháng(20)Gói cước Combo hoanhtao3d.vn(26)Đăng ký gói cước Thoại + Data hoanhtao3d.vn(11)Đăng ký gói cước Thoại + SMS + Data hoanhtao3d.vn(7)Đăng ký gói cước Thoại + SMS hoanhtao3d.vn(1)Đăng ký gói cước Thoại hoanhtao3d.vn(7)Gói cước Fast Connect hoanhtao3d.vn(7) Thời hạn (NGÀY) Tất cả01 ngày(7)03 ngày(1)07 ngày(1)180 ngày(6)30 ngày(43)360 ngày(6)60 ngày(1)90 ngày(7)Không giới hạn thời gian(3) Khoảng giá (VNĐ) Tất cả1.000đ – 101.000đ101.000đ – 201.000đ201.000đ – 301.000đ301.000đ – 401.000đ401.000đ – 501.000đ501.000đ – 601.000đ601.000đ – 701.000đ701.000đ – 801.000đ801.000đ – 901.000đ901.000đ – 1001.000đ1001.000đ – 1101.000đ1101.000đ – 1201.000đ1201.000đ – 1301.000đ1301.000đ – 1401.000đ1401.000đ – 1501.000đ Sau khi hết dung lượng Tất cảKhác(8)Ngừng duy trì kết nối Internet(29)Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng(3)Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường(11) Số lượng SMS miễn phí Tất cả50 sms – 60 sms60 sms – 70 sms70 sms – 80 sms80 sms – 90 sms90 sms – 100 sms100 sms – 110 sms110 sms – 120 sms120 sms – 130 sms130 sms – 140 sms140 sms – 150 sms150 sms – 160 sms160 sms – 170 sms170 sms – 180 sms180 sms – 190 sms190 sms – 200 sms200 sms – 210 sms210 sms – 220 sms220 sms – 230 sms230 sms – 240 sms240 sms – 250 sms250 sms – 260 sms260 sms – 270 sms270 sms – 280 sms280 sms – 290 sms290 sms – 300 sms300 sms – 310 sms310 sms – 320 sms320 sms – 330 sms330 sms – 340 sms340 sms – 350 sms350 sms – 360 sms360 sms – 370 sms370 sms – 380 sms380 sms – 390 sms390 sms – 400 sms400 sms – 410 sms410 sms – 420 sms420 sms – 430 sms430 sms – 440 sms440 sms – 450 sms450 sms – 460 sms460 sms – 470 sms470 sms – 480 sms480 sms – 490 sms490 sms – 500 sms500 sms – 510 sms510 sms – 520 sms520 sms – 530 sms530 sms – 540 sms540 sms – 550 sms550 sms – 560 sms560 sms – 570 sms570 sms – 580 sms580 sms – 590 sms590 sms – 600 sms600 sms – 610 sms610 sms – 620 sms620 sms – 630 sms630 sms – 640 sms640 sms – 650 sms650 sms – 660 sms660 sms – 670 sms670 sms – 680 sms680 sms – 690 sms690 sms – 700 sms700 sms – 710 sms710 sms – 720 sms720 sms – 730 sms730 sms – 740 sms740 sms – 750 sms750 sms – 760 sms760 sms – 770 sms770 sms – 780 sms780 sms – 790 sms790 sms – 800 sms800 sms – 810 sms810 sms – 820 sms820 sms – 830 sms830 sms – 840 sms840 sms – 850 sms850 sms – 860 sms860 sms – 870 sms870 sms – 880 sms880 sms – 890 sms890 sms – 900 sms900 sms – 910 sms910 sms – 920 sms920 sms – 930 sms930 sms – 940 sms940 sms – 950 sms950 sms – 960 sms960 sms – 970 sms970 sms – 980 sms980 sms – 990 sms990 sms – 1000 sms1000 sms – 1010 sms1010 sms – 1020 sms1020 sms – 1030 sms1030 sms – 1040 sms1040 sms – 1050 sms1050 sms – 1060 sms1060 sms – 1070 sms1070 sms – 1080 sms1080 sms – 1090 sms1090 sms – 1100 sms1100 sms – 1110 sms1110 sms – 1120 sms1120 sms – 1130 sms1130 sms – 1140 sms1140 sms – 1150 sms1150 sms – 1160 sms1160 sms – 1170 sms1170 sms – 1180 sms1180 sms – 1190 sms1190 sms – 1200 sms1200 sms – 1210 sms1210 sms – 1220 sms1220 sms – 1230 sms1230 sms – 1240 sms1240 sms – 1250 sms1250 sms – 1260 sms1260 sms – 1270 sms1270 sms – 1280 sms1280 sms – 1290 sms1290 sms – 1300 sms1300 sms – 1310 sms1310 sms – 1320 sms1320 sms – 1330 sms1330 sms – 1340 sms1340 sms – 1350 sms1350 sms – 1360 sms1360 sms – 1370 sms1370 sms – 1380 sms1380 sms – 1390 sms1390 sms – 1400 sms1400 sms – 1410 sms1410 sms – 1420 sms1420 sms – 1430 sms1430 sms – 1440 sms1440 sms – 1450 sms1450 sms – 1460 sms1460 sms – 1470 sms1470 sms – 1480 sms1480 sms – 1490 sms1490 sms – 1500 sms1500 sms – 1510 sms
Tên gói cước: Nhóm gói cước Tất cảD(7)DP(3)HD(5)HDP(4)M(7)MAX(3)MIU(5) Nhu cầu tìm kiếm Tất cảĐăng ký Gói cước 3G/4G/5G hoanhtao3d.vn(29)Đăng ký gói cước 3G/4G/5G hoanhtao3d.vn mua thêm(3)Đăng ký gói cước 3G/4G/5G hoanhtao3d.vn ngày(6)Đăng ký gói cước 3G/4G/5G hoanhtao3d.vn tháng(20)Gói cước Combo hoanhtao3d.vn(26)Đăng ký gói cước Thoại + Data hoanhtao3d.vn(11)Đăng ký gói cước Thoại + SMS + Data hoanhtao3d.vn(7)Đăng ký gói cước Thoại + SMS hoanhtao3d.vn(1)Đăng ký gói cước Thoại hoanhtao3d.vn(7)Gói cước Fast Connect hoanhtao3d.vn(7) Thời hạn (NGÀY) Tất cả01 ngày(7)03 ngày(1)07 ngày(1)180 ngày(6)30 ngày(43)360 ngày(6)60 ngày(1)90 ngày(7)Không giới hạn thời gian(3) Khoảng giá (VNĐ) Tất cả1.000đ – 101.000đ101.000đ – 201.000đ201.000đ – 301.000đ301.000đ – 401.000đ401.000đ – 501.000đ501.000đ – 601.000đ601.000đ – 701.000đ701.000đ – 801.000đ801.000đ – 901.000đ901.000đ – 1001.000đ1001.000đ – 1101.000đ1101.000đ – 1201.000đ1201.000đ – 1301.000đ1301.000đ – 1401.000đ1401.000đ – 1501.000đ Sau khi hết dung lượng Tất cảKhác(8)Ngừng duy trì kết nối Internet(29)Tính cước theo gói Mobile Internet đang sử dụng(3)Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường(11) Số lượng SMS miễn phí Tất cả50 sms – 60 sms60 sms – 70 sms70 sms – 80 sms80 sms – 90 sms90 sms – 100 sms100 sms – 110 sms110 sms – 120 sms120 sms – 130 sms130 sms – 140 sms140 sms – 150 sms150 sms – 160 sms160 sms – 170 sms170 sms – 180 sms180 sms – 190 sms190 sms – 200 sms200 sms – 210 sms210 sms – 220 sms220 sms – 230 sms230 sms – 240 sms240 sms – 250 sms250 sms – 260 sms260 sms – 270 sms270 sms – 280 sms280 sms – 290 sms290 sms – 300 sms300 sms – 310 sms310 sms – 320 sms320 sms – 330 sms330 sms – 340 sms340 sms – 350 sms350 sms – 360 sms360 sms – 370 sms370 sms – 380 sms380 sms – 390 sms390 sms – 400 sms400 sms – 410 sms410 sms – 420 sms420 sms – 430 sms430 sms – 440 sms440 sms – 450 sms450 sms – 460 sms460 sms – 470 sms470 sms – 480 sms480 sms – 490 sms490 sms – 500 sms500 sms – 510 sms510 sms – 520 sms520 sms – 530 sms530 sms – 540 sms540 sms – 550 sms550 sms – 560 sms560 sms – 570 sms570 sms – 580 sms580 sms – 590 sms590 sms – 600 sms600 sms – 610 sms610 sms – 620 sms620 sms – 630 sms630 sms – 640 sms640 sms – 650 sms650 sms – 660 sms660 sms – 670 sms670 sms – 680 sms680 sms – 690 sms690 sms – 700 sms700 sms – 710 sms710 sms – 720 sms720 sms – 730 sms730 sms – 740 sms740 sms – 750 sms750 sms – 760 sms760 sms – 770 sms770 sms – 780 sms780 sms – 790 sms790 sms – 800 sms800 sms – 810 sms810 sms – 820 sms820 sms – 830 sms830 sms – 840 sms840 sms – 850 sms850 sms – 860 sms860 sms – 870 sms870 sms – 880 sms880 sms – 890 sms890 sms – 900 sms900 sms – 910 sms910 sms – 920 sms920 sms – 930 sms930 sms – 940 sms940 sms – 950 sms950 sms – 960 sms960 sms – 970 sms970 sms – 980 sms980 sms – 990 sms990 sms – 1000 sms1000 sms – 1010 sms1010 sms – 1020 sms1020 sms – 1030 sms1030 sms – 1040 sms1040 sms – 1050 sms1050 sms – 1060 sms1060 sms – 1070 sms1070 sms – 1080 sms1080 sms – 1090 sms1090 sms – 1100 sms1100 sms – 1110 sms1110 sms – 1120 sms1120 sms – 1130 sms1130 sms – 1140 sms1140 sms – 1150 sms1150 sms – 1160 sms1160 sms – 1170 sms1170 sms – 1180 sms1180 sms – 1190 sms1190 sms – 1200 sms1200 sms – 1210 sms1210 sms – 1220 sms1220 sms – 1230 sms1230 sms – 1240 sms1240 sms – 1250 sms1250 sms – 1260 sms1260 sms – 1270 sms1270 sms – 1280 sms1280 sms – 1290 sms1290 sms – 1300 sms1300 sms – 1310 sms1310 sms – 1320 sms1320 sms – 1330 sms1330 sms – 1340 sms1340 sms – 1350 sms1350 sms – 1360 sms1360 sms – 1370 sms1370 sms – 1380 sms1380 sms – 1390 sms1390 sms – 1400 sms1400 sms – 1410 sms1410 sms – 1420 sms1420 sms – 1430 sms1430 sms – 1440 sms1440 sms – 1450 sms1450 sms – 1460 sms1460 sms – 1470 sms1470 sms – 1480 sms1480 sms – 1490 sms1490 sms – 1500 sms1500 sms – 1510 sms

Đăng ký Data 3G 4G là khá tốn kém với nhiều người. Tuy nhiên, ngày hôm nay hoanhtao3d.vn.com sẽ bật mí cho bạn cách đăng ký 4G hoanhtao3d.vn miễn phí có ngay dung lượng Data để truy cập Internet. Bạn không nghe nhầm đâu? Đăng ký mạng có ngay Data là hoàn toàn miễn phí, các bạn không hề tốn 1 đồng nào vẫn có thể lướt Web, Online mạng,…Cùng hoanhtao3d.vn.com tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Đang xem: Cách dùng 3g miễn phí mobifone

Có thể bạn đang quan tâm và cần xem nhanh, mời bạn truy cập vào đường dẫn này: Đăng ký 4G hoanhtao3d.vn tháng

I. Cách đăng ký 4G miễn phí hoanhtao3d.vn bằng tham gia chương trình nạp thẻ hoanhtao3d.vn tặng ngay Data

Để ngày càng thu hút khách hàng cũng như người sử dụng nạp thẻ và sử dụng mạng hoanhtao3d.vn, nhà mạng đã tung ra hàng loạt những ưu đãi hấp dẫn. Bên cạnh những hình thức khuyến mãi tiền thêm khi nạp thẻ, nhà mạng còn triển khai hình thức nạp thẻ tặng Data.

Chính vì vậy, các bạn chỉ cần căn đúng thời điểm hoanhtao3d.vn khuyến mãi nạp thẻ tặng dung lượng Data để thực hiện đúng yêu cầu. Như vậy, các bạn sẽ nhận ngay Data khuyến mại hoàn toàn miễn phí mà không mất thêm bất kỳ chi phí nào phát sinh. 

Ngay sau khi nạp thẻ đúng hạn và yêu cầu mà nhà mạng đề ra, hệ thống sẽ cộng ngay dung lượng Data 3G 4G vào thuê bao của bạn. Vậy là bạn đã có thể sử dụng truy cập Interent để lướt Web, nghe nhạc. Bên cạnh đó, những mức ưu đãi khuyến mại Data sẽ phụ thuộc vào những yêu cầu mà chương trình đề ra.

II. Cách đăng ký 3G hoanhtao3d.vn miễn phí bằng phát sinh đủ cước thoại quốc tế

Bên cạnh hình thức nhận Data khuyến mãi bằng cách nạp thẻ, các bạn vẫn có cách đăng ký 4G hoanhtao3d.vn miễn phí cực kỳ dễ dàng. Đó là quy đổi mã code thành dung lượng Data khi phát sinh đủ cước thoại quốc tế.

Cụ thể, những đối tượng là thuê bao tham gia chương trình đổi mã code lấy Data phải thỏa mãn điều kiện phát sinh cước gọi quốc tế đạt yêu cầu. Khi đã có mã code, các bạn thực hiện soạn tin nhắn miễn phí theo cú pháp sau:

DK KMQT (mã code) gửi 999

Ngay sau đó, các bạn sẽ được cộng Data vào trong tài khoản mà không mất thêm bất kỳ chi phí nào.

Theo quy định của nhà mạng hoanhtao3d.vn, 1 data code tương ứng với 700Mb. Số lượng Data code mà khách hàng nhận được phụ thuộc vào thời lượng cuộc gọi quốc tế mà bạn thực hiện. Số tiền mà bạn thực hiện cuộc gọi càng cao thì bạn sẽ càng nhận được nhiều mã code. Tương đương với việc bạn có thể sử dụng được càng nhiều dữ liệu dung lượng để Online mạng 3G 4G. Cách đăng ký 3G hoanhtao3d.vn miễn phí này quả là dễ dàng và tiện lợi phải không nào?

III. Cách đăng ký 3G Mobi miễn phí bằng đổi sim 4G

Đối với cách đăng ký 4G hoanhtao3d.vn miễn phí bằng đổi sim 4G, bạn sẽ nhận được dung lượng Data cực khủng, thả ga truy cập Interent với chi phí là 0 đồng. Nghe thật hấp dẫn phải không nào? Ngay sau đây hoanhtao3d.vn.com sẽ chia sẻ cách nhận Data khủng miễn phí bằng cách đổi sim 4G cực kỳ đơn giản với 2 bước sau đây:

Bước 1: Quý khách hàng có nhu cầu đổi sim 4G để nhận Data miễn phí vui lòng đến cửa hàng giao dịch hoanhtao3d.vn gần nhất. Sau đó, các bạn có thể nhờ nhân viên giao dịch hỗ trợ đổi sim 4G miễn phí.

Xem thêm: Đăng Nhập Instagram Bằng Facebook Trên Máy Tính, Không Thể Đăng Nhập Vào Instagram

Bước 2: Sau khi đến quầy giao dịch, bạn chỉ cần soạn 1 tin nhắn để nhận được dung lượng Data khủng với cú pháp như sau:

DK TN4G gửi 999

Vậy là đã hoàn tất quy trình đổi sim 4G lấy Data khủng. Cách đăng ký 3G Mobi miễn phí này thật đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. Vừa nâng cấp được sim 3G lên 4G lại vừa có dung lượng dữ liệu lớn để sử dụng. 

Lưu ý:

Nhiều khách hàng thắc mắc rằng khi chuyển đổi sim lên 4G thì sẽ nhận được bao nhiêu dung lượng Data miễn phí? Các chuyên viên của hoanhtao3d.vn.com cho biết, các bạn sẽ nhận được tổng cộng là 15Gb sử dụng trong vòng 10 ngày kể từ ngày chuyển đổi sim. Quá trình nhận Data chia làm 10 chu kỳ, mỗi ngày hệ thống sẽ tự động cộng cho tài khoản thuê bao 1,5Gb dung lượng tốc độ cao liên tiếp trong vòng 10 ngày. 

Đến ngày thứ 11, gói cước TN4G sẽ tự động gia hạn cho thuê bao đăng ký với cước phí siêu rẻ, chỉ 50.000 đồng cho 10 ngày tiếp theo nhận được 15Gb ưu đãi. Nhưng nếu các bạn không muốn đăng ký 3G 4G, hãy hủy tính năng gia hạn trước bằng cách nhắn tin theo cú pháp sau:

HUY TN4G gửi 999

Bạn yên tâm rằng tất cả mọi quy trình chuyển đổi và gửi tin nhắn đều hoàn toàn miễn phí. Thời gian chuyển đổi sim 4G cũng không quá lâu chỉ từ 10-15 phút nên không tốn nhiều thời gian của bạn.

Điều đặc biệt các bạn cần lưu ý khi thực hiện cách đăng ký 4G miễn phí hoanhtao3d.vn bằng chuyển đổi sim đó là không phải tất cả thuê bao đều có thể thực hiện. Chỉ những thuê bao may mắn nhận được tin nhắn khuyến mãi mời tham gia chương trình đổi sim 4G lấy Data khủng thì mới có thể áp dụng thành công.

IV. Cách đăng ký 4G hoanhtao3d.vn miễn phí bằng sử dụng dịch vụ đặt phòng

Cách cuối cùng mà hoanhtao3d.vn.com muốn giới thiệu đến quý khách hàng có thể nhận được dung lượng Data miễn phí đó là sử dụng dịch vụ đặt phòng của hoanhtao3d.vn. Đây có lẽ là cách đơn giản nhất để nhận được 1Gb dung lượng Data để truy cập mạng Internet tốc độ cao.

hoanhtao3d.vn triển khai dịch vụ khuyến mại đặt phòng nhận Data. Theo đó, khi các bạn muốn ở 1 phòng của 1 khách sạn nào đó, bạn chỉ cần đặt và thanh toán trên Website hotel.hoanhtao3d.vn.vn. Ngay sau đó, 1Gb dung lượng Data sẽ được cộng ngay vào tài khoản của bạn. Đây chính là dịch vụ khuyến mại mới của hoanhtao3d.vn liên kết với chuỗi khách sạn và thu hút hàng triệu lượt đăng ký từ khách hàng.

Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu cách đăng ký 4G hoanhtao3d.vn tháng để nhận ưu đãi siêu khủng về dung lượng Data cũng như đáp ứng nhu cầu tiết kiệm chi phí của nhiều thuê bao.

Xem thêm: Phần Mềm Làm Video Camtasia 9, download Camtasia Studio 9 Mới Nhất 2020

Trên đây là tổng hợp tất cả các cách đăng ký 4G hoanhtao3d.vn miễn phí vô cùng đơn giản và thuận tiện. Hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ có thể thực hiện và nhận được những ưu đãi Data khủng từ hoanhtao3d.vn. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và mọi người cùng biết để cùng nhận được những khuyến mãi lớn từ nhà mạng nhé.

MỜI BẠN XEM BẢNG GIÁ VÀ CÚ PHÁP ĐĂNG KÝ 3G hoanhtao3d.vn THEO THÁNG CẬP NHẬT MỚI NHẤT 2020

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: miễn phí

Khuyễn Mãi Hot