[Hướng Dẫn] Đúc Trang Bị

03/03/2017

Giới thiệu

Tính năng được khai mở khi nhân vật đạt cấp độ 35. Mạng lại sức mạnh và gia tăng chỉ số cho trang bị.

Cách sử dụng

Tại giao diện chính của game, người chơi bấm vào “Cường hóa “,sau đó vào mục “ Đúc” để mở tính năng.

Giao diện đúc trang bị

Chi tiết tính năng

Người chơi có thể đúc 6 trang bị sau :  Vũ khí, Hạng Liên, Trụy,  Mũ , Áo , Giầy.

Nguyên liệu để sử dụng là Côn ngô sa và xu.

Đại hiệp có thể kiếm nguyên liệu thông qua đánh boss, các hoạt động hàng ngày, phần thưởng BXH và các sự kiện.

Bấm chọn trang bị cần đúc. Sau khi đủ nguyên liệu bạn bấm vào Đúc để tiến hành. Mỗi trang bị sẽ đúc được tới cảnh giới 100% là cao nhất.

Phần thưởng

Sau khi đúc thành công, trang bị sẽ gia tăng chỉ số và công lực của nhân vật chính.

Giao diện trước khi đúc trang bị

Giao diện sau khi đúc trang bị