Chương 7 Máy Điện Không Đồng Bộ, Chương 7: Máy Điện Không Đồng Bộ

8.1 Thay đổi điện ápKhi thay đổi điện áp thìmomen thay đổiNếu momen tải không đổi thì tốc độ sẽthay đổi8.1 Thay đổi điện trở nối v ới dây quấn rôtoKhi thay đổi điện trở nối v ới dây quấn rôto thìđặc tính cơsẽ nghiêngNếu momen tải không đổi thì tốc độ sẽthay đổi

*

Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 7 Máy điện không đồng bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘCHƯƠNG 7TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ MÁY ĐIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ MÁY ĐIỆN Đại cươngLà loại máy điện quay xoay chiều có tốc độ quay ở phầnquay khác với tốc độ của từ trường quayPhân loại:Theo kiểu dây quấn rôtoTheo kết cấu của vỏ máyKiểu hởKiểu bảo vệKiểu kínTheo số pha trên dây quấn phần tĩnhMáy điện 1 phaMáy điện không đồng bộ rôto lồng sócMáy điện không đồng bộ rôto dây quấnMáy điện 2 phaMáy điện 3 phaTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ MÁY ĐIỆN Cấu tạo2.1 Phần tĩnh (Stato)2.1.1 Vỏ máyDùng để cố định lõi thép và dây quấnVỏ máy bằng gang hoặc thép tấm uốn congTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ MÁY ĐIỆNKiểu 1 lớp hoặc 2 lớp2.1.3 Dây quấn stato2.1.2 Lõi thép statoCó dạng hình trụ, được ghép từ nhiều lá thép kỹ thuật điệnTrong lõi thép có rãnh để đặt dây quấn2TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ MÁY ĐIỆN2.2 Phần quay (Rôto)2.2.1 Lõi thép rôto2.2.2 Dây quấn RôtoĐược ghép từ các lá thép kỹ thuậtđiệnCó dạng hình trụ và có rãnh đểđặt dây quấnCó 2 kiểu:Kiểu lồng sócKiểu dây quấn (cấu tạo giống dây quấn stato)TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ MÁY ĐIỆN2.2.3 TrụcLàm bằng thép và gắn cố định vào lõi thép rôtoTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ MÁY ĐIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ MÁY ĐIỆN Quan hệ điện từ trong máy điện khôngđồng bộ3.1 Phương trình cân bằng điện áp dây quấn stato1111 ZIEU +−=3.2 Phương trình cân bằng điện áp dây quấn rôto1 1 14,44 dq mE N f k= ΦTốc độ tương đối của từ trường quay đối với roto là n22 1 1.n n n s n= − =3TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ MÁY ĐIỆNTần số s.đ.đ trong dây quấn rôto khi rôto quayfsspnpnf .6060122 ===S.đ.đ pha dây quấn rôto khi quay2 2 2 22 24, 444, 44 . . .s dq mdq mE N f kN s f k= Φ= ΦS.đ.đ pha dây quấn rôto khi rôto đứng yên2 2 24,44 dq mE N f k= ΦĐặt kE là hệ số s.đ.đ rôto qui đổi 1 112 2 2dqedqN kEkE N k= =Dây quấn rôto ngắn mạch nên:( )( )2 2 2 22 2 2 200 . .s sE I R jXs E I R js X= − += − +TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ MÁY ĐIỆN3.3 Phương trình cân bằng sức từ độngTrị số hiệu dụng dòng điện trong dây quấn rôto( )222222..XsREsI+=1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0dq dq dqm N k I m N k I m N k I+ = 222111dqdqi kwmkwmk =201 III ′−=21 01 1 12 2 2dqdqII Im N km N k= −Hệ số qui đổi dòng điện rôtoTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ MÁY ĐIỆN Mạch điện tương đương máy điện không đồngbộ1r 2r′21 srs−′1x 2x′mxmr 2I ′−0I 1I 1U 1r2rs′1x 2x′mxmr 2I ′−0I 1I 1U 22 21r sr rs s′ −′ ′= +TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ MÁY ĐIỆN Quá trình năng lượng trong máy điện không đồng bộXét máy điện làm việc ở chế độ động cơCông suất vào động cơ 1 1 1 1 1cosP mU I ϕ=21 1 1 1cup m r I=21 0fe mp m r I=Tổn hao trong động cơ:Tổn hao đồng trong dây quấn statoTổn hao sắt từ trong lõi thépTổn hao đồng trong dây quấn rôtoCông suất điện từ truyền sang rôtoCông suất cơ của động cơ( ) 221 1 1 2dt cu fe rP P p p m Is′ ′= − + =22 1 2 21co dt cusP P p m r Is−′ ′= − =Công suất trên trục động cơ ( )2 co co fP P p p= − +22 1 2 2cup m r I′ ′=4TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ MÁY ĐIỆNTổng tổn hao trong động cơ1 2cu fe cu co fp p p p p pΣ = + + + +Hiệu suất của động cơ không đồng bộ21 1% 100 1 .100P pP Pη Σ= = −  Giản đồ năng lượng của động cơ không đồng bộPđtP1P2pcu1 pfe pcu2pco pfTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ MÁY ĐIỆN Momen điện từ1ωωdtco PPM ==( ) dtdtdtco PsPnnPP −=== 111ωω( )12 2221 1 2UIrr x xs′ =′  ′+ + +  ( )21 1 2221 21 1 22.dtP mU rMrfs r x xp sω ω′= =  ′  ′+ + +     Từ mạch điện tương đương ta có:TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ MÁY ĐIỆNQuan hệ giữa M và s (Đặc tính cơ của máy điện khôngđồng bộ)Hệ số trượt sm ứng với momen cực đại( )221212xxrrsm′++′±=( )  ′+++±=221211211max2 xxrrpUmMωMomen cực đạiTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ MÁY ĐIỆNThực tế r1 Các file đính kèm theo tài liệu này:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồng bộ

Khuyễn Mãi Hot