Đăng Nhập App Store Trên Macbook, Sign In To Your Apple Id Preferences On Mac

Trên máy Mac của bạn, hãy sử dụng tùy chọn Phương tiện & mục mua để thay đổi cài đặt giao dịch và mục mua được kết hợp với ID hoanhtao3d.vn của bạn. Bạn phải đăng nhập vào App Store hoặc hoanhtao3d.vn Books để truy cập vào tùy chọn Phương tiện & mục mua. Tìm hiểu cách thiết lập cài đặt phương tiện và mục mua của ID hoanhtao3d.vn của bạn.

Đang xem: đăng nhập app store trên macbook

*

Để thay đổi những tùy chọn này, hãy chọn menu hoanhtao3d.vn

*

 > Tùy chọn hệ thống, bấm vào ID hoanhtao3d.vn, sau đó chọn Phương tiện & mục mua trong thanh bên.

Mở tùy chọn ID hoanhtao3d.vn cho tôi

Tùy chọn

Mô tả

Tài khoản

Bấm vào Quản lý để xem và thay đổi cài đặt ID hoanhtao3d.vn của bạn được sử dụng cho các mục mua từ App Store, Book Store, đăng ký, v.v.

Xem thêm: Spbook.Vn Đăng Nhập – Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Mã Code — Spbook

Sử dụng Touch ID để mua

Bấm vào hộp kiểm này để sử dụng Touch ID để hoàn tất giao dịch mua cho App Store và Book Store. Khi bạn thực hiện một chuỗi giao dịch mua, bạn có thể chỉ định mật khẩu được yêu cầu cho từng giao dịch mua hoặc chỉ sau khoảng thời gian 15 phút đã trôi quan kể từ giao dịch mua lần cuối.

Bản tải về Miễn phí

Đối với các bản tải về miễn phí, hãy bấm vào Yêu cầu mật khẩu để yêu cầu mật khẩu cho từng bản tải về hoặc bấm vào Không bao giờ yêu cầu để không yêu cầu mật khẩu cho mỗi lần tải về. Tùy chọn này không có sẵn khi bạn chọn “Sử dụng Touch ID để mua”.

Giao dịch mua và Mua in-app

Đối với các giao dịch mua và giao dịch mua in-app, bấm vào Luôn yêu cầu để yêu cầu mật khẩu với từng giao dịch mua hoặc bấm vào “Yêu cầu sau 15 phút“ để không yêu cầu mật khẩu cần được nhập cho các giao dịch mua được thực hiện trong cùng khoảng thời gian 15 phút đó. Để lưu mật khẩu của bạn trong ứng dụng để bạn có thể tự động nhập mật khẩu đó, hãy bấm vào Không yêu cầu. Tùy chọn này không có sẵn khi bạn chọn “Sử dụng Touch ID để mua”.

Xem thêm: phần mềm tử vi đẩu số

Đăng ký

Bấm vào Quản lý để xem lại và thay đổi đăng ký hiện tại của bạn cho hoanhtao3d.vn Music, News, v.v.

Để biết thông tin về cách kết hợp các đăng ký hoanhtao3d.vn của bạn, hãy xem bài viết Hỗ trợ của hoanhtao3d.vn Nhận hoanhtao3d.vn One.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot