đăng nhập icloud ảnh

Ảnh iCloud tự động tải lên các ảnh và video bạn chụp, đồng thời lưu trữ chúng bằng định dạng gốc ở độ phân giải đầy đủ. Bạn có thể truy cập ảnh và video trong Ảnh iCloud từ bất kỳ thiết bị nào mà bạn đã đăng nhập bằng ID hoanhtao3d.vn của bạn.

Đang xem: đăng nhập icloud ảnh

Để sử dụng Ảnh iCloud, bạn cần có thiết bị đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu sau: iOS 8.1, iPadOS 13, OS X 10.10.3 hoặc PC có iCloud cho Windows 7.

Ảnh iCloud tự động tải lên các ảnh và video bạn chụp, đồng thời lưu trữ chúng bằng định dạng gốc ở độ phân giải đầy đủ. Bạn có thể truy cập ảnh và video trong Ảnh iCloud từ bất kỳ thiết bị nào mà bạn đã đăng nhập bằng ID hoanhtao3d.vn của bạn.

Để sử dụng Ảnh iCloud, bạn cần có thiết bị đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu sau: iOS 8.1, iPadOS 13, OS X 10.10.3 hoặc PC có iCloud cho Windows 7.

Đi tới Cài đặt

*

 > <tên của bạn> > iCloud > Ảnh, sau đó bật Ảnh iCloud.

Ảnh iCloud tự động tải lên các ảnh và video bạn chụp, đồng thời lưu trữ chúng bằng định dạng gốc ở độ phân giải đầy đủ. Bạn có thể truy cập ảnh và video trong Ảnh iCloud từ bất kỳ thiết bị nào mà bạn đã đăng nhập bằng ID hoanhtao3d.vn của bạn.

Để sử dụng Ảnh iCloud, bạn cần có thiết bị đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu sau: iOS 8.1, iPadOS 13, OS X 10.10.3 hoặc PC có iCloud cho Windows 7.

Ảnh iCloud có thể giúp bạn sử dụng tối đa dung lượng lưu trữ trên iPhone. Khi Tối ưu hóa dung lượng iPhone được bật, tất cả các ảnh và video có độ phân giải đầy đủ được lưu trữ trong iCloud bằng định dạng ban đầu của chúng, với phiên bản tiết kiệm dung lượng được lưu giữ trên iPhone khi cần dung lượng.

Tôi ưu hóa dung lượng iPhone được bật mặc định. Để tắt tính năng này, hãy đi tới Cài đặt

*

 > <tên của bạn> > iCloud > Ảnh, sau đó chạm vào Tối ưu hóa dung lượng iPhone.

Ảnh iCloud tự động tải lên các ảnh và video bạn chụp, đồng thời lưu trữ chúng bằng định dạng gốc ở độ phân giải đầy đủ. Bạn có thể truy cập ảnh và video trong Ảnh iCloud từ bất kỳ thiết bị nào mà bạn đã đăng nhập bằng ID hoanhtao3d.vn của bạn.

Xem thêm: Khắc Phục Lỗi Không Đăng Nhập Được Đột Kích Và Sửa Lỗi Không Thành Công

Để sử dụng Ảnh iCloud, bạn cần có thiết bị đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu sau: iOS 8.1, iPadOS 13, OS X 10.10.3 hoặc PC có iCloud cho Windows 7.

Chọn một ảnh hoặc video từ Thư viện của bạn, chạm vào Sửa, sau đó chạm vào Hủy.

Ảnh hoặc video có độ phân giải đầy đủ được tự động tải về.

Chạm

*

, sau đó chọn thiết bị mà bạn muốn chia sẻ.

Ảnh iCloud tự động tải lên các ảnh và video bạn chụp, đồng thời lưu trữ chúng bằng định dạng gốc ở độ phân giải đầy đủ. Bạn có thể truy cập ảnh và video trong Ảnh iCloud từ bất kỳ thiết bị nào mà bạn đã đăng nhập bằng ID hoanhtao3d.vn của bạn.

Để sử dụng Ảnh iCloud, bạn cần có thiết bị đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu sau: iOS 8.1, iPadOS 13, OS X 10.10.3 hoặc PC có iCloud cho Windows 7.

Nếu số ảnh và video được tải lên vượt quá gói dung lượng của bạn thì bạn có thể nâng cấp dung lượng iCloud.

Đi tới Cài đặt

*

 > <tên của bạn> > iCloud > Quản lý dung lượng > Thay đổi gói dung lượng.

Xem thêm: 1945: Game Bắn Máy Bay Cổ Điển Sky Force Reloaded, ‎Space Squad: Game Bắn Máy Bay Trên App Store

Cần thêm trợ giúp? Xem bài viết Hỗ trợ của hoanhtao3d.vn Thiết lập và sử dụng Ảnh iCloud.

Trước Duyệt ảnh theo địa điểm Tiếp theo Chia sẻ ảnh với Album được chia sẻ trên iCloud

 hoanhtao3d.vn
Hỗ trợ Hướng dẫn sử dụng iPhone Sử dụng Ảnh iCloud trên iPhone

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot