Ikmc2020_Hướng Dẫn Đăng Nhập Ikmc Targeting Repository, Chỉ Còn 01 Ngày Cuối Cùng

Thí sinh phải đăng nhập vào tài khoản thi trước 30 phút giờ thi cấp độ của mình. Thí sinh đăng nhập sau khi đã bắt đầu thời gian làm bài thi 10 phút sẽ không được dự thi. Thí sinh phải luôn bật camera/webcam (bắt buộc) trong suốt quá trình làm bài thi. Mặt thí sinh phải luôn xuất hiện trên khung hình camera. Thí sinh không được phép rời khỏi máy tính trong suốt thời gian làm bài thi cho đến khi nộp bài hoặc hết giờ thi. Bài thi chỉ hoạt động trên trình duyệt Chrome. Trong quá trình làm bài thi trực tuyến, thí sinh không được phép mở, hay truy cập vào bất kể địa chỉ nào khác trừ địa chỉ trang web dự thi. Thí sinh dự thi phải có Phụ huynh hoặc người giám hộ giám sát trong suốt quá trình làm bài thi. Thí sinh không được sử dụng máy tính cầm tay, từ điển, hay bất cứ thiết bị, trang web, phần mềm hỗ trợ trong việc tính toán nào khác. Phải bảo vệ bài làm của mình và nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, không được trao đổi ý kiến, trao đổi tài liệu khi làm bài. Thí sinh không được phép sao chép, chụp ảnh, chụp màn hình trong suốt thời gian thi.

Đang xem: đăng nhập ikmc

Xem thêm: Sửa Lỗi Chết Điểm Ảnh – Sửa Stuck Pixel Trên Màn Hình Lcd

BTC có quyền quyết định cuối cùng đối với việc có công nhận kết quả bài thi của thí sinh hay không. BTC IKMC VIỆT NAM

Xem thêm: Thủ Thuật Powerpoint – Top 5 Trong Office 365

CĐ 1 (lớp 1-2) 18 câu Điểm khởi đầu 18 điểm Điiểm tối đa: 90 điểm 6 câu đầu 6 câu tiếp theo 6 câu cuối
3 điểm 4 điểm 5 điểm
sai trừ 0.75 điểm sai trừ 1 điểm sai trừ 1.25 điểm
CĐ 2 (lớp 3-4) 24 câu điểm khởi đầu: 24 điểm điểm tối đa: 120 điểm 8 câu đầu 8 câu tiếp theo 8 câu cuối
3 điểm 4 điểm 5 điểm
sai trừ 0.75 điểm sai trừ 1 điểm sai trừ 1.25 điểm
CĐ 3,4 (lớp 5, 6,7,8) 30 câu điểm khởi đầu: 30 điểm điểm tối đa: 150 điểm 10 câu đầu 10 câu tiếp theo 10 câu cuối
3 điểm 4 điểm 5 điểm
sai trừ 0.75 điểm sai trừ 1 điểm sai trừ 1.25 điểm

VI PHẠM QUY CHẾ THI TRỰC TUYẾN

Các trường hợp vi phạm quy chế thi bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Thí sinh đăng nhập vào hệ thống sau thời gian bắt đầu làm bài dự thi 10 phút. Thí sinh tự ý tắt trình duyệt trong thời gian làm bài thi và khi chưa nộp bài thi. Thí sinh tự ý rời khỏi máy tính hoặc không xuất hiện trên camera bất kể thời gian nào trong khi làm bài thi. Thí sinh không mở camera trong thời gian làm bài thi. Thí sinh sử dụng các phần mềm, thiết bị hỗ trợ tính toán, tra cứu hoặc trao đổi đề thi với người khác trong thời gian làm bài thi. Thí sinh được hỗ trợ làm bài từ xa, gián tiếp hoặc trực tiếp. Thí sinh nhờ người thi hộ. Thí sinh tắt trình duyệt khi chưa nộp bài hoặc khi chưa hết thời gian thi, và không tiếp tục làm bài thi, thí sinh sẽ được coi là bỏ thi và không có điểm thi.

BTC có quyền quyết định cuối cùng đối với việc xác định các trường hợp vi phạm quy chế thi trực tuyến.

Nếu thí sinh nào vi phạm một trong các trường hợp trên, BTC sẽ xem xét không công nhận kết quả thi của thí sinh đó.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot