Đăng Nhập Ipad – Đăng Nhập Bằng Apple Trên Ipad

Với Đăng nhập bằng hoanhtao3d.vn, bạn có thể đăng nhập vào các ứng dụng và trang web tham gia bằng ID hoanhtao3d.vn của bạn. Bạn không cần tạo và ghi nhớ mật khẩu mới và tài khoản của bạn được bảo vệ bằng xác thực hai yếu tố.

Đang xem: đăng nhập ipad

Đăng nhập bằng hoanhtao3d.vn được thiết kế để tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Các ứng dụng và trang web chỉ có thể yêu cầu tên và địa chỉ email của bạn để thiết lập tài khoản và hoanhtao3d.vn sẽ không theo dõi khi bạn sử dụng chúng.

Khi một ứng dụng hoặc trang web tham gia yêu cầu bạn thiết lập hoặc nâng cấp tài khoản, hãy thực hiện như sau:

Chạm vào Đăng nhập bằng hoanhtao3d.vn.

Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

*

Một số ứng dụng (và trang web) không yêu cầu tên và địa chỉ email của bạn. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần xác thực bằng Face ID hoặc Touch ID (tùy theo kiểu máy của bạn), sau đó bắt đầu sử dụng ứng dụng.

Các ứng dụng và trang web khác có thể yêu cầu tên và địa chỉ email của bạn để thiết lập tài khoản được cá nhân hóa. Khi một ứng dụng yêu cầu thông tin này, Đăng nhập bằng hoanhtao3d.vn hiển thị tên và địa chỉ email cá nhân của bạn từ tài khoản ID hoanhtao3d.vn của bạn để bạn xem lại.

Để sửa tên của bạn, hãy chạm vào tên, sau đó sử dụng bàn phím để thực hiện các thay đổi.

Để chỉ định địa chỉ email, hãy thực hiện một trong các tác vụ sau đây:

Sử dụng địa chỉ email cá nhân của bạn: Chạm vào Chia Sẻ Địa Chỉ Email.

Nếu bạn có nhiều địa chỉ email được liên kết với ID hoanhtao3d.vn, hãy chọn địa chỉ mà bạn muốn.

Ẩn địa chỉ email của bạn: Chạm vào Ẩn Địa Chỉ Email.

Tùy chọn này cho phép bạn nhận email từ ứng dụng mà không cần chia sẻ địa chỉ email cá nhân của bạn. Khi bạn chọn tùy chọn này, hoanhtao3d.vn tạo ra một địa chỉ email ngẫu nhiên duy nhất dành cho bạn và bất kỳ email nào được gửi từ ứng dụng đến địa chỉ này đều được chuyển tiếp đến địa chỉ email cá nhân của bạn.

Sau khi bạn xem lại thông tin và chọn một tùy chọn email, hãy chạm vào Tiếp tục, xác thực bằng Face ID hoặc Touch ID (tùy theo kiểu máy của bạn), sau đó bắt đầu sử dụng ứng dụng.

Đăng nhập để truy cập tài khoản của bạn

Sau khi bạn thiết lập tài khoản với một ứng dụng hoặc trang web bằng Đăng nhập bằng hoanhtao3d.vn, thông thường bạn không cần đăng nhập lại trên iPad. Nhưng nếu bạn được yêu cầu đăng nhập (ví dụ: sau khi bạn đăng xuất khỏi tài khoản), hãy thực hiện như sau:

Chạm vào Đăng nhập bằng hoanhtao3d.vn.

Xem thêm: Autosync For Google Drive Không Đồng Bộ Được, Khắc Phục Sự Cố Khi Đồng Bộ Hóa Với Máy Tính

Xem lại ID hoanhtao3d.vn xuất hiện, sau đó chạm vào Tiếp tục.

Xác thực bằng Face ID hoặc Touch ID (tùy theo kiểu máy của bạn).

Thay đổi địa chỉ được sử dụng để chuyển tiếp email

Nếu bạn đã lựa chọn ẩn địa chỉ email khi tạo tài khoản và bạn có nhiều địa chỉ được liên kết với ID hoanhtao3d.vn, bạn có thể thay đổi địa chỉ nhận email được chuyển tiếp.

Đi tới Cài đặt > <tên của bạn> > Tên, Số điện thoại, Email > Chuyển tiếp đến.

Chọn một địa chỉ email khác, sau đó chạm vào Xong.

Thay đổi cài đặt Đăng nhập bằng hoanhtao3d.vn cho một ứng dụng hoặc trang web

Đi tới Cài đặt > <tên của bạn> > Mật khẩu và Bảo mật.

Chạm vào Ứng dụng đang sử dụng ID hoanhtao3d.vn của bạn.

Chọn một ứng dụng, sau đó thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Dừng sử dụng Đăng nhập bằng hoanhtao3d.vn: Chạm vào Dừng sử dụng ID hoanhtao3d.vn. Bạn có thể được yêu cầu tạo một tài khoản mới trong lần tiếp theo bạn cố gắng đăng nhập vào ứng dụng.

Đăng nhập bằng hoanhtao3d.vn cũng hoạt động trên các thiết bị khác – iPhone, hoanhtao3d.vn Watch, máy Mac, hoanhtao3d.vn TV và iPod touch – mà bạn đã đăng nhập bằng cùng một ID hoanhtao3d.vn.

Để đăng nhập từ một ứng dụng Android, ứng dụng Windows hoặc bất kỳ trình duyệt web nào, hãy chạm vào Đăng nhập bằng hoanhtao3d.vn, sau đó nhập ID hoanhtao3d.vn và mật khẩu của bạn.

Đăng nhập bằng hoanhtao3d.vn yêu cầu xác thực hai yếu tố cho ID hoanhtao3d.vn của bạn. Việc này bảo vệ ID hoanhtao3d.vn, tài khoản ứng dụng và nội dung ứng dụng của bạn. Để biết thêm thông tin về cách thức hoạt động của xác thực hai yếu tố, hãy xem bài viết Hỗ trợ của hoanhtao3d.vn Xác thực hai yếu tố cho ID hoanhtao3d.vn.

Xem thêm: Làm Sub Cho Video Phổ Biến Nhất, 11 Phần Mềm Sub Video Thông Dụng, Dễ Sử Dụng Nhất

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hỗ trợ của hoanhtao3d.vn Cách sử dụng Đăng nhập bằng hoanhtao3d.vn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot