Đăng Nhập Xuất Nhập Cảnh

*

Giới thiệu Tin tức – Sự kiện Thủ tục hành chính Dịch vụ trực tuyến THÔNG BÁO Trao đổi thông tin

Thủ tục Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử về khai báo thông tin tạm trú của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh: https://bacninh.xuatnhapcanh.gov.vn

– Cung cấp các thông tin về tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình để nhận tài khoản khai báo (Chỉ thực hiện lần đầu).

Đang xem: đăng nhập xuất nhập cảnh

– Đăng nhập vào Trang thông tin điện tử bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.

Bước 2: Người khai báo tạm trú thực hiện nhập và kiểm tra các thông tin khai báo về người nước ngoài hoặc chuyển tập tin nhập đính kèm theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử.

Bước 3: Ấn nút “Lưu thông tin” và kiểm tra thông tin hệ thống. Nếu hệ thống xác nhận đã tiếp nhận thì hoàn thành; nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực hiện lại Bước 2.

Cách thức thực hiện Thực hiện qua mạng Trang thông tin điện tử.

Xem thêm: sql server 2016 full crack

Thành phần số lượng hồ sơ

+ Thành phần, số lượng hồ sơ: Thực hiện khai báo theo các trường thông tin được yêu cầu trên Trang thông tin điện tử hoặc khai báo theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử, gồm các thông tin: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài.

Thời hạn giải quyết 24 giờ/07 ngày
Đối tượng thực hiện Các tổ chức, cá nhân gồm:+ Cơ sở lưu trú là khách sạn.+ Đối với các cơ sở lưu trú khác, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam; người đứng tên trong hợp đồng mua/thuê nhà cho người nước ngoài lưu trú dài hạn khuyến khích thực hiện qua Trang thông tin điện tử.
Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thông tin tạm trú của người nước ngoài được cập nhật đầy đủ, thường xuyên và lưu trên hệ thống Trang thông tin điện tử.

Xem thêm: download Phần Mềm Vmix 19 Full crack, Vmix 19 Full

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Thực hiện khai báo ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

Cơ sở pháp lý
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot