Danh Sách Cán Bộ Cục Thuế Đồng Nai, Nộp Thuế, Số Điện Thoại, Tổng Đài,

Giới thiệu Quá trình phát triển Các Chi cục trực thuộc Chính sách XNK Tư vấn thủ tục Thủ tục hải quan Chính sách XNK Chính sách thuế Loại khác Thủ tục hải quan Hướng dẫn khác Thuế hải quan Văn bản thuế hải quan Biểu thuế Hải quan Xử phạt VPHC Đối tác HQ-DN Góp ý

*

Stt

Họ và Tên

Lĩnh vực phụ trách

Thông tin liên lạc

Ban Lãnh đạo

1

Cục Trưởng

Phùng Thị Bích Hường

Phụ trách đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ – Thanh tra; Phòng Tài vụ Quản trị.

Đang xem: Danh sách cán bộ cục thuế đồng nai

Cơ quan

Di động

: 0251.3895 888

Fax

Email

: 02513 895 703

: huongptb
customs.gov.vn

2

Phó Cục trưởng

Nguyễn Phúc Thọ

Phụ trách đơn vị: Văn Phòng; Phòng Thuế xuất nhập khẩu;Phòng Quản lý rủi ro; Chi cục HQ Long Thành; Chi cục HQ Nhơn Trạch; Chi cục HQ KCX Long Bình; Chi cục KTS Thông quan.

Cơ quan

Di động

:0251.3895 779

:0913851611

Fax

Email

: 02513 895 679

thonp
dongnai.gov.vn

3

Phó Cục trưởng

Nguyễn Dương Hoài

Phụ trách đơn vị:Phòng Giám sát quản lý; Phòng Công nghệ Thông tin; Phòng CBL&XLVP; Đội Kiểm soát HQ; Chi cục HQ Long Bình Tân;Chi cục HQ Thống Nhất; Chi cục HQ Biên Hòa;Chi cục HQ Bình Thuận;

– Người phát ngôn

Cơ quan

Di động

02513 895 789

0903610424

Fax

Email

: 02513 895 705

hoaind
dongnai.gov.vn

1

Trưởng Phòng

Trần Hoàng Trọng Kỳ

– Chịu trách nhiệm chung

-Thành lập và hoạt động của kho, địa điểm

-Hoạt động đại lý hải quan;

-Công tác đối thoại doanh nghiệp;

-Xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra công tác giám sát quản lý định kỳ, đột xuất

-Góp ý xây dựng văn bản, tập huấn triển khai quy trình, chính sách mới.

-Công tác ISO, văn thư, quản lý tài sản.

Cơ quan

Di động

:0251.3895 722

Email

: kytht
dongnai.gov.vn

2

Phó Trưởng Phòng

Lê Văn Tới

Phụ trách

– VNACCS/VCIS

– Thủ tục HQ đối với hàng hóa SXXK & gia công;

-Thủ tục HQ đối với doanh nghiệp chế xuất;

-Chính sách mặt hàng, chính sách quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa XK, NK;

-Thủ tục HQ đối với PTVT xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng;

-Góp ý xây dựng văn bản, tập huấn triển khai quy trình, chính sách mới.

Xem thêm: game doraemon và nobita trả thù game 24h

Cơ quan

Di động

:0251.3895 722

: 0903837632

Email

toi.chq
dongnai.gov.vn

3

PhóTrưởng Phòng

Phụ trách

– Chính sách mặt hàng, chính sách quản lý chuyên ngành đ/v hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh, XNK tại chỗ, TNTX.

– Trang thiết bị kiểm tra, giám sát hải quan.

– Địa điểm làm thủ tục hải quan

– Công tác xác nhận qua khu vực giám sát.

Xem thêm: game tro choi game vn

– Góp ý xây dựng văn bản, tập huấn triển khai quy trình, chính sách mới.

Cơ quan

Di động

: 02513.895722

:

Email

4 PhóTrưởng Phòng

Trần Tứ Bửu

Phụ trách

– Công tác Cải cách Hiện đại hóa

– Tư vấn thủ tục hải quan

Cơ quan

Di động

: 0251.3895733

Nhà riêng

Email

:

buutt
dongnai.gov.vn

1

Lê Thế Tử

Trưởng Phòng

– Chịu trách nhiệm chung

– Công tác tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ, thi đua khen thưởng

– Công tác chống buôn lậu

– Thành viên ban chỉ đạo 389/CP

Cơ quan

Di động

:0251.3895 727

Email

tult
dongnai.gov.vn

2

PhóTrưởng Phòng

Phạm Phúc Thanh

Phụ trách

– Công tác pháp chế, tuyên truyền

– Xây dựng chế độ thông tin báo cáo của Phòng

– Công tác xây dựng, góp ý văn bản và quy phạm pháp luật

– Công tác đề xuất, tổ chức hội nghị đối thoại Doanh nghiệp

Cơ quan

Di động

Email

thanhpp
dongnai.gov.vn

PhòngQuản lý rủi ro

1

Trưởng Phòng

Lê Tuấn Hải

– Chịu trách nhiệm chung

Phụ trách

– Quản lý tuân thủ doanh nghiệp XNK, đánh giá xếp hạng doanh nghiệp

– Chuyên đề về QLRR

– ISO

Cơ quan

Di động

: 0251.3895 737

Email

hailt.chq
dongnai.gov.vn

4

Phó Trưởng Phòng

Huỳnh Thị Xuân Hồng

Phụ trách:

– Thu thập, xử lý thông tin QLRR

– Xây dựng, quản lý, áp dụng tiêu chí QLRR, danh mục hàng hóa QLRR

– Báo cáo tổng hợp

Cơ quan

Di động

0251.3895 737

Email

honghtx
dongnai.gov.vn

Phòng Tổ chức Cán bộ – Thanh tra

1

Trưởng Phòng

Lê Thành Vân

– Chịu trách nhiệm chung

– Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, chuyên ngành

– Bảo vệ chính trị nội bộ

– Tiếp dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo

– Kỷ luật kỷ cương hành chính

– Công tác đánh giá, phân loại, chấm công ngoài giờ

Cơ quan

Di động

: 0251.3895724

: 0913851500

Email

vanlt.chq
dongnai.gov.vn

2

Phó Trưởng Phòng

Lý Kim Dung

Phụ trách

– Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

– Quản lý nhân lực, tổ chức bộ máy, biên chế

– Thi đua khen thưởng

Cơ quan

Di động

: 0251.3895724

Email

:dunglk
dongnai.gov.vn

3

Phó Trưởng Phòng

Phụ trách

Cơ quan

Di động

: 0251.3895724

:

Nguyễn Thị Mỹ Liên

– Chịu trách nhiệm chung

Cơ quan

Di động

0251.3895 729

:0983808850

Email lienntm
customs.gov.vn

2

Phó Trưởng Phòng

Nguyễn Tiểu Long

Phụ trách

– Quản lý cơ sở dữ liệu

– Quản lý ứng dụng CNTT trong nghiệp vụ HQ

Cơ quan

Di động

:

Email

longnt.chq
dongnai.gov.vn

Văn Phòng

1

Chánh Văn phòng

Vũ Đức Sinh

– Chịu trách nhiệm chung

Phụ trách

– Văn thư lưu trữ

– Quản lý Đội xe, Đội Bảo vệ, chăm sóc cây xanh

Cơ quan

Di động

: 0251.8878157

Email

sinhvd
dongnai.gov.vn

2 Phó Chánh Văn phòng

Đoàn Văn Tấn

Phụ trách

-Công tác Đảng đoàn thể

– Công tác phòng cháy chữa cháy

– Công tác ISO

Cơ quan

Di động

: 0251.3895708

Email

tandv.chq
dongnai.gov.vn

3 Phó Chánh Văn phòng

Phụ trách

– Công tác hành chính, văn thư lưu trữ

– Tuyên truyền

– Báo cáo tổng hợp

Cơ quan

Di động

: 0251.3895708

:

Email

5

Văn thư

Cơ quan

Fax

: 02513.895 710

: 0251.3895711

6

Hành chính

Cơ quan

Fax

: 02513.895 734

: 0251.3895721

Phòng Tài vụ – Quản trị

1

Trưởng Phòng

Nguyễn Thị Nga

– Chịu trách nhiệm chung

Phụ trách

– Tài chính kế toán

Cơ quan

Di động

: 0251.3895732

:0917746360

Email

ngant.chq
dongnai.gov.vn

2

Phó trưởng phòng

Lâm Giang Thanh

Phụ trách

– Công tác xây dựng cơ bản

Cơ quan

Di động

02513895707

Email thanhlg
dongnai.gov.vn
3

Phó trưởng phòng

Nguyễn Thị Hường

Phụ trách

– Công tác mua sắm sửa chữa bảo trì bão dưỡng quản lý tài sản quản lý ấn chỉ vật tư văn phòng

Cơ quan

Di động

02513895707

Email huongnt
dongnai.gov.vn

4

XDCB

Cơ quan

: 0251 3895707

5

Tài vụ

6

Thủ quỹ

1

Trưởng Phòng

Cao Ngọc Tâm

– Chịu trách nhiệm chung

Phụ trách

– Chính sách thuế, miễn giảm thuế đối với hàng hóa xnk

– Quản lý nợ thuế, cưỡng chế thuế

– Triển khai kế hoạch quản lý nguồn nhân lực lĩnh vực thuế XNK

Cơ quan

Di động

: 0251.3895735

Email

tamcn
dongnai.gov.vn

2

Phó Trưởng Phòng

– Trị giá tính thuế

– Phân loại hàng hóa

Cơ quan

Di động

: 0251.3895735

:

Email
3

Phó Trưởng Phòng

Phạm Thị Thùy Dương

– Thanh khoản, hoàn thuế

– Kế toán thuế

– Dự toán thu thuế xnk và thu khác

Cơ quan

Di động

: 0251.3895735

Email duongptt
dongnai.gov.vn
Đội Kiểm soátHải quan

1

Đội Trưởng

Phạm Công Minh

– Chịu trách nhiệm chung

Phụ trách

– Xử lý vi phạm hành chính

– Quy chế phối hợp trao đổi thông tin

Cơ quan

Di động

:

Nhà riêng

Email

minhpc
dongnai.gov.vn

2

PhóĐội Trưởng

Phạm Văn Kiếm

Phụ trách

– Phòng chống ma túy

– Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại

– Địa điểm kiểm tra

– Tham mưu tổng hợp

Cơ quan

Di động

:

Email

kiempv
dongnai.gov.vn

3 PhóĐội Trưởng

Hoàng Hạnh

Phụ trách

Cơ quan

Di động

:

Email Hoanghanh

1

Chi Cục trưởng

Nguyễn Ngọc Đức

– Chịu trách nhiệm chung

Cơ quan

Di động

:0251.3895726

: 0913.850,352

Email

ducnn,chq
dongnai.gov.vn

2

PhóChi Cục trưởng

Trần Hồ Quốc Thiện

Cơ quan

Di động

:0251.3895726

Email thienthq
dongnai.gov.vn

3

Phó Chi Cục trưởng

Nguyễn Quang Nhật

Cơ quan

Di động

: 0251.3895726

Email

nhatnq.chq
dongnai.gov.vn

1

Chi Cục trưởng

Lê Văn Ngọc

– Chịu trách nhiệm chung

Cơ quan

Di động

: 0251.3993482

Fax

Email

ngoclv
dongnai.gov.vn

2

Phó Chi Cục trưởng

Nguyễn Đức Vinh

Phụ trách

– Đội Nghiệp vụ Hải quan

Cơ quan

Di động

: 0251.8878157

Email vinhnd.chq
dongnai.gov.vn
3

Phó Chi Cục trưởng

Phan Thanh Long

Phụ trách

-Đội tổng hợp

Cơ quan

Di động

: 0251.3993483

Email

longpt
dongnai.gov.vn

4

Phó Chi Cục trưởng

Trần Văn Thông

Phụ trách

– Đội Nghiệp vụ Hải quan Cảng Đồng Nai

Cơ quan

Di động

Email

thongtv
dongnai.gov.vn

1

Chi Cục trưởng

Đỗ Thị Hương Sen

– Chịu trách nhiệm chung

Cơ quan

Di động

: 0251.3560 891

Email

sendth
dongnai.gov.vn

2

Phó Chi Cục trưởng

Nguyễn Quang Văn

Phụ trách

– Đội Nghiệp vụ

Cơ quan

Di động

: 0251.8890747

Email

vannq
dongnai.gov.vn

3 Phó Chi Cục trưởng

Nguyễn Thanh Nhàn

Phụ trách

– Đội Tổng hợp (công tác Quản lý thuế)

Cơ quan

Di động

:

Email :nhannt.chq

1

Chi Cục trưởng

Ngô Quang Vinh

– Chịu trách nhiệm chung

Cơ quan

Di động

: 02513 968 068

Email

vinhnq
dongnai.com

2

Phó Chi Cục trưởng

Phụ trách

– Đội Tổng hợp (lĩnh vực thuế)

Cơ quan

Di động

: 02513 869 419

:

Email

3

Phó Chi Cục trưởng

Võ Bích Ngọc

Phụ trách:

– Đội Nghiệp vụ Hải quan

Cơ quan

Di động

02513 869 419

Email

ngocvb
dongnai.gov.vn

4

Phó Chi Cục trưởng

Bùi Văn Thành

Phụ trách:

– Đội Tổng hợp (lĩnh vực văn phòng)

Cơ quan

Di động

Email thanhbv.chq

1

Chi cục trưởng

Phạm Văn Hường

– Chịu trách nhiệm chung

Phụ trách

– Đội tổng hợp

Cơ quan

Di động

: 0251.3841195

: 0913813795

Email

huongpv
dongnai.gov.vn

2

Phó Chi Cục trưởng

Nguyễn Văn Quang

Phụ trách

– Đội Nghiệp vụ số 2

Cơ quan

Di động

:

: 0913941133

Email

quangdv.chq
dongnai.gov.vn

3

Phó Chi Cục trưởng

Cao Anh Kiệt

Phụ trách

– Đội Nghiệp vụ số 1

Cơ quan

Di động

: 0251.3511542

Email kietca
dongnai.gov.vn
4

Phó Chi Cục trưởng

Lê Minh Cường

Phụ trách

– Đội Tổng hợp (bộ phận nghiệp vụ)

Cơ quan

Di động

Email

cuonglm.chq
dongnai.gov.vn

KCN Tam Phước

Đội Nghiệp vụ Hải quan số 2

Cơ quan

Fax

: 0251.3511542

: 0251.3511586

KCN Long Đức

Đội Nghiệp vụ Hải quan số 1

Cơ quan

Fax

: 0251. 3681103

: 0251. 3681101

1

Chi Cục trưởng

Phạm Quang Quốc

– Chịu trách nhiệm chung

Phụ trách

– Đội tổng hợp (bộ phận quản lý thuế)

Cơ quan

Di động

: 0251.3560 891

Email

quocpq
dongnai.gov.vn

2

Phó Chi Cục trưởng

Nguyễn Thành Reng

Phụ trách

– Đội Nghiệp vụ Hải quan số 1

Cơ quan

Di động

Email rengnt
dongnai.gov.vn
3 Phó Chi Cục trưởng

Nguyễn Văn Sĩ

Phụ trách

– Đội Nghiệp vụ Hải quan số 2

Cơ quan

Di động

:

Email

sinv
dongnai.gov.vn
4 Nguyễn Văn Đức

PhóChi Cục trưởng

Phụ trách

– Đội Tổng hợp

Cơ quan

Di động

:

: 0913792482

Email ducnv.chq

1

Chi Cục trưởng

Lê Văn Thọ

– Chịu trách nhiệm chung

Phụ trách

– Đội Tổng hợp

Cơ quan

Di động

: 0251.3994 784

Email

tholv.chq
dongnai.gov.vn

2 Phó Chi Cục trưởng

Ngô Minh Hải

Cơ quan

Di động

0251.3835423

: 0918058128

Email hainm.chq

1

Chi Cục trưởng

Phan Minh Thuần

– Chịu trách nhiệm chung

Cơ quan

Di động

:0252.3720602

: 0913713709

Email

thuanpm
dongnai.gov.vn

2

Phó Chi Cục trưởng

Đặng Kim Nam

Cơ quan

Di động

: 0913612211

Email

namdk
dongnai.gov.vn

3

Phó Chi Cục trưởng

Tạ Hùng Dũng

Cơ quan

Di động

:0252.3820482

Email

dungth
dongnai.gov.vn

*

Số điện thoại đường dây nóng

của Tổng cục Hải quan: 19009299

Nhánh 1 (Bấm phím 1) : Để tiếp nhận, xử lý tin báo Đường dây nóng

Nhánh 2 (Bấm phím 2) : Để hỗ trợ thủ tục HQ điện tử và Công thông tin một cửa quốc gia

*

Cục Hải quan Đồng Nai,

Số 9A Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai

Liên kết Website
Chọn Chính phủ Bộ Tài chính Tổng cục Hải quan Hải quan Hải phòng Hải quan Đà Nẵng Bộ Công thương Bộ Kế hoạch & Đầu tư Tổng cục Thuế Hải quan TP HCM Báo Hải quan Báo Logistics Tạp chí tài chính

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồng bộ

Khuyễn Mãi Hot