Fix Lỗi Đồng Bộ Danh Bạ Với Whatsapp Trên Xiaomi, Loi Whatsapp Tren Xiaomi

em cũng bị như bác. Có cách khắc phục là thử đợi người khác chat đến vói mình khoảng 2 người nó sẽ tự load lại. Hoặc là bác restore danh bạ nếu dùng blackberry protect để backup khoảng trước đó 1 thời gian.nguyên nhân bị bệnh này là do backup bằng protêct. Khuyên bác là nên backup bằng bdm, khi restore lại không bao giờ bị.

*

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồng bộ

Khuyễn Mãi Hot