Sao Lưu Và Đồng Bộ Hóa Tài Khoản Google ? Google Tài Khoản

*

. Nhấp vào Bật tính năng đồng bộ hóa  Bật.

Nếu bạn muốn đồng bộ hóa nhiều tài khoản hoặc nếu bạn dùng chung máy tính với người khác, hãy tìm hiểu cách thêm hồ sơ trong Chrome.

Đang xem: đồng bộ hóa tài khoản google

Để đăng nhập và đồng bộ hóa thiết bị Chromebook, hãy tìm hiểu cách bật tính năng đồng bộ hóa tài khoản.

Tắt tính năng đồng bộ hóa

Nếu tắt tính năng đồng bộ hóa, bạn vẫn có thể thấy dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các mục cài đặt khác. Nếu bạn thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào, các nội dung thay đổi đó sẽ không được lưu vào Tài khoản Google của bạn và không được đồng bộ hóa với các thiết bị khác.

Khi tắt tính năng đồng bộ hóa, bạn cũng sẽ bị đăng xuất khỏi các dịch vụ khác của Google, chẳng hạn như Gmail.

Mở Chrome trên máy tính của bạn. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Cài đặt. Ở trên cùng, trong mục “Mọi người”, hãy nhấp vào Tắt Tắt.

Để đăng xuất và tắt tính năng đồng bộ hóa trên thiết bị Chromebook, hãy tìm hiểu cách đăng xuất và tắt tính năng đồng bộ hóa.

Bài viết có liên quan

✅ Android

Để lưu thông tin vào Tài khoản Google của bạn, hãy bật tính năng đồng bộ hóa.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn đồng bộ hóa

Bạn sẽ tự động đăng nhập vào Gmail, YouTube, Tìm kiếm và các dịch vụ khác của Google. Nếu đã đăng nhập trước khi bật tính năng đồng bộ hóa, thì bạn vẫn được duy trì trạng thái đăng nhập. Nếu thay đổi thiết bị (như khi bạn mất điện thoại hoặc có máy tính xách tay mới), thì bạn sẽ lấy lại được tất cả thông tin trên thiết bị cũ.

Lưu ý: Chỉ bật tính năng đồng bộ hóa Chrome trên các thiết bị mà bạn sở hữu. Nếu bạn đang dùng máy tính công cộng, hãy sử dụng chế độ khách.

Đăng nhập vào Chrome

Để đăng nhập vào Chrome, bạn cần có Tài khoản Google.

Xem thêm: Các Phần Mềm Thiết Kế Poster Online Miễn Phí, Các Phần Mềm Thiết Kế Poster

Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Cài đặt Đăng nhập vào Chrome. Nhấn vào tài khoản mà bạn muốn sử dụng. Nhấn vào Tiếp tục OK.

Đăng xuất khỏi Chrome

Sau khi đăng xuất, bạn vẫn có thể xem dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào, các thay đổi đó sẽ không được lưu vào Tài khoản Google của bạn và không được đồng bộ hóa với các thiết bị khác.

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome . Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Cài đặt. Nhấn vào tên của bạn. Nhấn vào Đăng xuất khỏi Chrome.

Bài viết có liên quan

✅ iPhone và iPad

Để lưu thông tin vào Tài khoản Google của bạn, hãy bật tính năng đồng bộ hóa.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn đồng bộ hóa

Bạn sẽ tự động đăng nhập vào Gmail, YouTube, Tìm kiếm và các dịch vụ khác của Google. Nếu đã đăng nhập trước khi bật tính năng đồng bộ hóa, thì bạn vẫn được duy trì trạng thái đăng nhập. Nếu thay đổi thiết bị (như khi bạn mất điện thoại hoặc có máy tính xách tay mới), thì bạn sẽ lấy lại được tất cả thông tin trên thiết bị cũ.

Lưu ý: Chỉ bật tính năng đồng bộ hóa Chrome trên các thiết bị mà bạn sở hữu. Nếu bạn đang dùng máy tính công cộng, hãy sử dụng chế độ khách.

Đăng nhập vào Chrome

Để đăng nhập vào Chrome, bạn cần có Tài khoản Google.

Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Cài đặt  Đăng nhập vào Chrome. Nhấn vào tài khoản mà bạn muốn sử dụng. Nhấn vào Tiếp tục OK.

Đăng xuất khỏi Chrome

Sau khi đăng xuất, bạn vẫn có thể xem dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các cài đặt khác. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào, các thay đổi đó sẽ không được lưu vào Tài khoản Google của bạn và không được đồng bộ hóa với các thiết bị khác.

Xem thêm: Hỗ Trợ Khách Hàng – Cách Cập Nhật Game Thủ Công

Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome . Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Cài đặt . Nhấn vào tên của bạn. Nhấn vào Đăng xuất khỏi Chrome.

Bài viết có liên quan

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồng bộ

Khuyễn Mãi Hot