Elearning Ctu Đăng Nhập – Elearning Hệ Đào Tạo Từ Xa

Chuẩn bị file CSV gồm 2 cột:Cột 1: MSSVCột 2: Nhóm (Nếu lớp học có phân thành nhiều nhóm nhỏ)

Nhóm đã được tạo trước đó.

Đang xem: Elearning ctu đăng nhập

Nếu không phân nhóm thì chỉ cần 1 cột MSSV thôi.

*

Sau khi tạo xong file danh sách:

Ở Khu vực quản trị chọn Quản trị khóa học -> Thành viên -> Bulk enrolments

Upload danh sách sinh viên

 

*

 

* Rút tên hàng loạt sinh viên

Chuẩn bị danh sách sinh viên muốn rút tên (.CSV) gồm 1 cột MSSV (như trên).

Ở khu vực quản trị, chọn Quản trị khóa học -> Thành viên -> Bulk unenrolments

Upload danh sách sinh viên

*

4. Chỉnh sửa các cài đặt khóa học:

Ở khu vực quản trị, chọn “Chỉnh sửa các cài đặt”

*


5. Xóa khóa học:
(Quý thầy/cô chỉ xóa được khóa học do mình tạo)

Bước 1: Ở Khu vực quản trị, chọn Quản trị hệ thống / Khóa học / Thêm/Sửa các khóa học

*

Bước 2: Chọn khoa

*

Bước 3: Click vào icon  để xóa khóa học

* Những khóa học nào do quý thầy/cô tạo sẽ xuất hiện các icon

*

bên phải.

*

Chỉnh sửa các cài đặt khóa học

Xóa khóa học

*

 Ẩn/hiện các khóa học

 

6. Một số thao tác trong khóa học
Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa

*


Bước 2:
Bước 3: Tắt chế độ chỉnh sửa
7. Thêm đề thi vào khóa học

Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa, chọn Thêm hoạt động hoặc tài nguyên

Bước 2: Chọn “Đề thi”, rồi click “Thêm”

Bước 3: Điền tên đề thi và các thông tin cần thiết

Thời gian: Check “Mở” để chỉnh thời gian bắt đầu/kết thúc truy cập, cũng như thời gian làm bài.

*

Điểm: điền điểm để qua; chọn số lần làm bài, cách tính điểm

*

Bố trí: chọn số câu hỏi xuất hiện trên 1 trang

*

Hành vi câu hỏi: có thay đổi vị trí đáp án trong câu hỏi hay không

*

 

Bước 4: Lưu lại

 

8. Thêm tập tin

Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa, chọn Thêm hoạt động tài nguyên.

Xem thêm: Driver Canon 1210 Win 10/ 7 Cách Cài Máy In Canon 1210 Cho Win 10 Trên Máy Tính

Bước 2: Chọn “Tập tin”, Click “Thêm”

*

Bước 3: Điền tên, tải lên tập tin, và tùy chỉnh một số thông số nếu cần

Tải lên Tập tin

Tùy chỉnh giao diện trong phần “Hiển thị” và “Thiết lập mô-đun chung”Giới hạn truy cập:

*

Bước 4: Lưu lại

9. Thêm thư mục

Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa, chọn “Thêm hoạt động tài nguyên”

Bước 2: Chọn “Thư mục”, Click “Thêm”

*

Bước 3:

Điền tên, mô tả thư mục nàyTạo nội dung cho thư mục

Bước 4: Lưu lại

10. Nhóm và tổ

Bước 1: Tạo Grouptool

Bật chế độ chỉnh sửa à Click “Thêm hoạt động tài nguyên”

Chọn “Grouptool”, Click “Thêm”

*

Bước 2: Cài đặt grouptool

Điền tên grouptool và mô tả

*

Chọn ngày bắt đầu/kêt thúc đăng ký, số lượng thành viên nhóm…..

*

Bước 3: Lưu và trở về khóa học

Bước 4: Tắt chế độ chỉnh sửa

Bước 5: Tạo nhóm

Mở grouptool vừa tạo. Click “Tới nhóm Moodle”

*

Chọn “Tạo nhóm”

*

Điền các thông tin của nhómLưu lạiTạo tổ + Chuyển qua tab “Các tổ” à Chọn “Tạo cách chọn nhóm”

*

+ Điền tên tổ, mô tả tổ. Rồi lưu lại:

*

Thêm nhóm vào tổ

+ Click vào icon

*

*

+

Danh sách các nhóm hiển thị bên cột phải:

*

+ Chọn các nhóm cần thêm, click “Thêm”.

+ Xóa nhóm ra khỏi tổ:

*

+ Click “Trở về các tổ”

*

+Để xóa tổ: click icon

*

+ Để chỉnh sửa tên tổ: click icon

*

Bước 6: Kích hoạt nhóm

Trở về grouptool

*

Kích hoạt nhóm

*

Sau khi kích hoạt:

*

Phía sinh viên, khi vào grouptool “Đăng ký nhóm” sẽ thấy 2 nhóm “Nhóm 1” và “Nhóm 2”

*

Sau khi sinh viên click đăng ký, quý thầy cô phải duyệt yêu cầu đăng ký của sinh viên. Quý thầy cô mở Grouptool, chọn tab “Những người tham gia”.Click “Đăng ký trong nhóm moodle”

*

Click “Tiếp tục”:

*

Hoàn tất

*

11. Đăng bài tập theo nhóm

Bước 1: Thêm Assignment

Bật chế độ chỉnh sửa, chọn “Thêm hoạt động hoặc tài nguyên”, Chọn Assignment

*

Bước 2: Nhập tên bài tập, mô tả

Bước 3: Upload tập tin bài tập

*

Bước 4: Định thời gian bắt đầu và kết thúc cho bài tập

*

Bước 5: Cài đặt nhóm, nhóm nào được phép xem nội dung bài tập này

*

Các mục cài đặt còn lại, quý thầy cô có thể để mặc định hoặc tùy chỉnh nếu thấy cần thiết.

Bước 6: Lưu lại

12. Phòng họp trực tuyến

Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa, chọn Thêm hoạt động tài nguyên, chọn Phòng họp trực tuyến

*

Bước 2: Đặt tên, mô tả cho phòng họp

Bước 3: Chọn thời gian cho phiên họp, chọn nhóm/tổ nếu cần thết.

Xem thêm: tải beat miễn phí

Bước 4: Lưu và trở về khóa học

Bước 5: Vào phòng họp

*

 

 

 

 13. Tập tin cá nhân

Quý thầy cô có thể tải lên các tập tin ở mục “Các tập tin cá nhân”. Các tập tin này chỉ có cá nhân người tải lên xem được.

Bước 1: Click vào tên của quý thầy cô ở góc trên, bên phải; chọn “Các tập tin cá nhân”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot