Game Học Toán Lớp 1 2 3 4 Cho Android, Game Toán Lớp 1

Gồm các bài thực hành không giới hạn, có nội dung mức độ phù hợp với các bài tập trong sách giáo khoa Toán Lớp 4, chỉ khác là các bài tập này được tương tác trực tiếp trên máy. Để đáp ứng nhu cầu phát triễn năng lực của học sinh về thao tác, phán đoán tình huống, tự tìm hiểu học tập trên mạng, mang lại kiến thức như ở trường. Học mà chơi, chơi mà học, giúp học sinh hứng thú hơn.

Đang xem: Game học toán lớp 1 2 3 4 cho android

*

Ôn tập các số đến 100000

*

Viết số thành tổng các số theo mẫu

Viết số sau thành tổng:8723 = 8000 + 700 + 20 + 3

Phân tích một số thành tổng các số hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm cộng với hàng chục cộng với hàng đơn vị

*

Các phép tính trong phạm vi 100000

Chú ý: Khi phép chia, chúng tôi chỉ quan tâm đến kết quả để chấm bài. các phần cộng trừ ở dưới phép chia không được kiểm tra.bởi vì mỗi giáo viên có thể dạy cho học sinh cách chia khác nhau.

*

Ôn tập các số đến 100000 tiếp theo

*

Tìm x biết

Để đo khối lượng của vật thể người ta dùng những đơn vị đo theo bảng sau

Bảng đơn vị đo khối lượng

Lớn hơn ki-lô-gam ki-lôgam Nhỏ hơn ki-lô gam
Tấn Tạ yến kg hg(héc-tô gam) dag(đề-ca-gam) g(gam)
1 tấn = 10 tạ = 1000kg 1 tạ= 10 yến = 100 kg 1 yến = 10 kg 1kg =10 hg =1000 g 1 hg =10dag =100g 1dag = 10g 1000g =1kg

Chú ý: Trong thực tế tùy theo độ nặng của vật thểta chỉ dùng các đơn vị sau: tấn, tạ, kg và gam,

tấn: dùng cho những vật cực nặng và số lượng nhiềutạ dùng cho các vật nhẹ hơn dưới 1 tấnki-lô-gam(kg) dùng cho những vật bình thường như vật dụng trong nhàg(gam) – dùng cho những vật nhẹ dưới 1kg

Toán Go Go: Giây, Thế Kỷ

# thế kỷ có bao nhiêu năm?100# thập kỷ có bao nhiêu năm?10# thiên niên kỷ có bao nhiêu năm?1000# năm có bao nhiêu ngày(không tính năm nhuận)?365# ngày có bao nhiêu giờ?24# giờ có bao nhiêu phút?60# năm có bao nhiêu tuần?52# tuần có bao nhiêu ngày?7# năm có bao nhiêu tháng?12# tháng có bao nhiêu tuần?4# phút có bao nhiêu giây?60Năm % thuộc thế kỷ thứ mấy?Tháng % có bao nhiêu ngày?Tháng hai năm nhuận có bao nhiêu ngày?29Một giờ có bao nhiêu giây?3600
Một năm có bao nhiêu mùa?4Một mùa có bao nhiêu tháng?4Một năm nhuận có bao nhiêu ngày?366
giây có bao nhiêu giây?60& thế kỷ có bao nhiêu năm?100& năm có bao nhiêu tháng?12& tháng có bao nhiêu ngày?30& ngày có bao nhiêu giờ?24& giờ có bao nhiêu phút?60& phút có bao nhiêu giây?60

Trung bình cộng của các số: % là bao nhiêu?Một Ôtô: giờ thứ nhất chạy được %km, giờ thứ hai chạy được %km, giờ thứ ba chạy được %km, Hỏi trung bình mỗi giờ ôtô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?Trung bình cộng của % số là %. Tổng của % số đó là:Trung bình cộng của 2 số là % biết một trong hai số đó là % tìm số còn lại?Trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ % đến % là bao nhiêu?

Biểu đồ là một hình vẽ biểu hiện số lượng hoặc các đại lượng nào đó.

– Biểu đồ mô tả con của các gia đình.

– Cột bên trái ghi tên các gia đình

– Cột bên phải cho biết số con, số con trai, số con gái của mỗi gia đình

– Năm gia đình được nêu tên trên biểu đồ là: gia đình Cô Mai, gia đình cô Lan, gia đình cô Hồng, gia đình cô Đào và gia đình cô Cúc.

– Nhìn vòa biểu đồ ta biết: gia đình cô mai có 2 con gái, gia đình cô Lan có 1 con trai …

Nhìn bào biểu đồ các em hãy điền tiếp vào ô trống và bấm gởi cho giáo Viên, hoặc ba mẹ của mình để xem bài làm của mình.

Nhìn vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau: a) Những lớp nào được nêu tên trên biểu đồ? b) Khối lớp 4 tham gia mấy môn thể thao, gồm những môn nào? c) Môn bơi có mấy lớp tham gia, là những lớp nào?….

2. Biểu đồ trên nói về số thóc gia đình bác Hà đã thu hoạch trong 3 năm 2000, 2001 và 2002.

Dựa vào biểu đồ bạn hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:

a) Năm 2002 gia đình bác Hà đã thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

b) Năm 2002 gia đình bác Hà đã thu hoạch nhiều hơn năm 2000 bao nhiêu tạ thóc?

c) Cả 3 năm gia đình bác Hà thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc.?

Năm nào thu hoạch được nhiều thóc nhất?Năm nào thu hoạch được ít thóc nhất?

Dựa vào biểu đồ bạn hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ trống a) Thôn ________ diệt được nhiều chuột nhất, và thôn _________ diệt được ít chuột nhất. b) Cả bốn thôn diệt được __________ con chuột. c) Thôn Đoài diệt được __________ hơn thôn Đông __________con chuột. d) Có _______ thôn diệt được trên 2000 con chuột đó là các thôn ____________________

Dựa vào biểu đồ bạn hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ trốnga) Lớp trồng được nhiều cây nhất là:b) Số cây lớp 5A trồng nhiều hơn lớp 4A làc) Số cây cả khối lớp Bốn và khối lớp Năm trồng được là:

Biểu đồ số vải hoa và số vải trắng

a) Tuần 1 bán được bao nhiêu mét vải hoa? b) Tuần 3 bán được bao nhiêu mét vải hoa? c) Cả 4 tuần bán được bao nhiêu mét vải hoa? d) Cả 4 tuần bán được bao nhiêu mét vải? e) Tuần 3 bán được nhiều hơn tuần 1 bao nhiêu mét vải trắng?

Trả lời:

Biểu đồ dưới đây nói về số ngày có mưa trong 3 tháng của năm 2004 ở một huyện miền núi.

Dựa vào biểu đồ bạn hãy chọn câu trả lời đúng a) Số ngày mưa trong tháng 7 nhiều hơn tháng 9 là:

A. 5 ngày B. 15 ngày C. 1 ngày b) Số ngày có mưa trong cả 3 tháng là:

A. 92 ngày B. 36 ngày C. 12 ngày

c) Trung bình mỗi tháng có số ngày mưa là:

A. 4 Ngày B. 15 Ngày C. 12 Ngày

Chương 2: Bốn phép tính cơ bản1. Phép cộng và phép trừLuyện tâp:Bài tập này tạo ra các số ngẫu nhiên từ 1000 đến 999999, tạo ngẫu nhiên hai phép tính cộng hoặc trừ, cho học sinh luyện tập. Tính rồi thử lại theo mẫu: Tham khảo phần luyện tập SGK trang 40

Luyện tập trang 46 SGK toán lớp 4Tính bằng cách thuận tiện nhấtÁp dụng: Tính chất cơ bản của phép cộng * Tính chất giao hoán của phép cộng * Tính chất kết hợp của phép cộng

Bài toán:Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10. Tìm hai số đó?

Bài giải:

Cách 1:Hai lần số bé là: 70 – 10 =60Số bé là: 60 : 2 = 30Số lớn là: 30 + 10 =40Đáp số: Số lớn: 40 Số bé: 30

Cách 2:Hai lần số lớn là: 70 : 10 = 80Số lớn là 80 : 2 = 40Số bé là: 40 – 10 = 30Đáp số: Số lớn: 40 Số bé: 30

Kết Luận: Nhớ công thức:

Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Chú ý:

Trong bài tập này nó sẽ tạo ra ngẫu nhiên trong trong hai cách giải. Bạn phải đọc đề cho cẩn thậnCác số được tạo ra ngẫu nhiên nhỏ hơn 1000

Toán lớp 4, hình học:

– Góc nhọn là góc bé hơn góc vuông

– Góc vuông là góc bé hơn góc tù

– Góc tù là góc bé hơn góc bẹt

– Góc bẹt là góc 180º độ

Bài tập:

Số đo của góc này là bao nhiêu? Chọn ước tính tốt nhất.

Bài tập:

Các đường thẳng này có song song với nhau không?Các đường thẳng này có vuông góc với nhau không?Các đường thẳng này có cắt nhau không?

Tam giác này là tam giác gì?

– Tam giác nhọn có 3 góc đều nhỏ hơn 90 độ

– Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông

– Tam giác tù là tam giác có một góc lớn hơn 90 độ

Nhân với số có một chữ số

Các số được tạo ra gẫu nhiên 6 chữ số nhân(x) với một chữ số.

Cách tính điểm:

Đúng 1 bài cộng 1 điểm, sai 1 bài trừ 1 điểmCác em HS lớp 4 trên cả nước hãyđăng ký user cùng nhau so tài ai cao điểm hơn nào?Điểm được cộng tự đông trong khi chơi.

Xem thêm: phần mềm phiên dịch giọng nói cho iphone

Tinh và so sánh giá trị của hai biểu thức:

7 x 5 và 5 x 7

Ta có: 7 x 5 = 35

5 x 7 = 35

Vậy 7 x 5 =5 x 7

Tóm lại: a x b = b x a

Ta gọi là tính chất giao hoán của phép nhân

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi

Khi nhân số tự nhiên 10, 100, 1000, … ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba, … chữ số 0 vào bên phải số đó.

Khi chia số tròn chục, tròn trăm tròn nghìn… cho 10, 100, 1000, … ta chỉ việc bỏ bớt đi một, hai, ba, …chữ số 0 bên phải số đó.

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Chú ý: Trong 3 chữ số cóhai số nhân lại bằng: 10, 20,30…100

Chỉ cần nhân số còn lại với 1,2,3,…10 rồi thêm số 0 phía sau là được

Bài 53:Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Mô tả nội dung Sách bài tập giáo khoa lớp 4 tập 1 trang 63

Câu 1: Tính 270 x30 = ….

ĐỀ-XI-MÉT Vuông

Để đo diện tích người ta dùng đơn vị: đề-xi-mét vuôngĐề-xi-mét vuông là diện tích của hình vuông dài 1dmĐề-xi-mét vuông viết tắt là: dm²Ta thấy hình vuông 1dm² gồm 100 hình vuông 1cm²

1dm² = 100cm²

Bài thực hành:

Tạo hình chữ nhật, hoặc hình vuôngvới một diện tích cho sẵn

How to play:

Mỗi lần chơi chương trình sẽ sinh ra một câu hỏi ngẫu nhiên với giá trị diện tích ngẩu nhiên từ 1 đến 100

Bạn phải vẽ lại hình chữ nhật hoặc hình vuông đúng với diện tích cho sẵn.

Đổi Mét vuông, Đề-xi-mét vuông, Xăng-ti-mét vuông và ngược lại

Bài toán sẽ xuất hiện những câu hỏi ngẫu nhiên giữa: m² , dm² , cm²

Bài toán: Tính diện tích có lời văn:

Để lát nền một căn phòng có diện tích là …m² ta cần bao nhiêuviên gạch hình vuông có cạnh là … cm, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể?

Chú ý: ta phải đổi m² sang dm² rồi tính

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả lại với nhau

a x (b + c) = a x b + a x c

Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng để tính

Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể nhân lần lượtsố đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

a x (b -c) = a x b -a x c

Áp dụng tính chất nhân một số với một hiệu để tính

Sử dụng phương pháp hộp để tính

Bước 1: Lập bảng với giá trị vị trí của thừa sốthứ nhấtở trên cùng và giá trị vị trí của thừa sốthứ hai ở bên trái.Bước 2: Nhân các giá trị vị trívà nhập giá trịcủa chúng vào các ô trongbảng.Bước 3: Tính tổng từng hàng của bảng.Bước 4: Cộng các tổng hàng này lại với nhau. Ta được kết quả của phép tính.

Phương pháp nhân mạng lưới:

Bước 1: Lập bảng với các chữ số của thừa số thứ nhất ở trên cùng và các chữ số của thừa số thứ hai xuống bên phải. Vẽ các đường chéo từ trên cùng bên phải đến dưới cùng bên trái của mỗi ô trong bảng.

Bước 2: Nhân các chữ số và nhập kết quả của chúng vào ô tương ứng. Đường chéo trong mỗi ô phân cách chữ số hàng chục và hàng đơn vị. Đối với các kết quả của phép nhân có 1 chữ số, hãy đặt số 0 ở bên trái đường chéo.

Bước 3: Tính tổng mỗi đường chéo bắt đầu từ phía dưới bên phải. Đối với kết quả lớn hơn 10, ta thực hiện phép nhớ, cộng tiếp theo đường chéo lên trên và sang trái.

Bước 4: Viết lại các tổng này thành một chuỗi chữ số theo thứ tự từ trên xuống dưới, sau đó từ trái sang phải. Đây là kết quả của phép nhân ban đầu.

Ví dụ:

36

23

——-

108

72

——-

828

3 x 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1;

3 x 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10 viết 10

2 nhân 6 bằng 12 viết 2 (dưới 0, thụt vào 1 chữ so với hàng trên) nhớ 1

2 nhân 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

Hạ 8

0 cộng 2 bằng 2, viết 2;

1 công 7 bằng 8, viết 8

Vậy kết quả cảu phép nhân: 36 x 23 = 828

Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở cùng loại có bao nhiêu trang?Bạn Nam đếm số viên gạch lát nền trong phòng học, chiều ngang có 24 viên, chiều dài có 36 viên. Hỏi phòng học đó có bao nhiêu viên gạch?Có 823 chấm bi trên mỗi chiếc váy. Hỏi có tất cả bao nhiêu chấm bi trên 24 chiếc váy?Một xưởng sản xuất đồ lưu niệm đặt 336 móc chìa khóa lưu niệm trong mỗi thùng. Hỏi nhà máy sẽ đặt bao nhiêu móc chìa khóa trong 51 thùng?Có 75 túi chứa đầy tiền xu. Có 52 xu trong mỗi túi. Có bao nhiêu đồng tiền xu trong tất cả?Một công ty bảo hiểm phải thanh toán 18 yêu cầu của người bệnh. Mỗi yêu cầu họ phải trả 42.500 nghìn. Hỏi công ty bảo hiểm phải trả bao nhiêu tiền cho tất cả các yêu cầu của người bệnh?Tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập khoảng 75 lần, Hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ?Một siêu thị bán 13kg đường loại 5200 đồng một ki-lô-gam và 18kg đường loại 5500 đồng một ki-lô-gam. Hỏi khi bán hết hai loại đường trên, siêu thị đó thu được bao nhiêu tiền?Một trường học có 18 lớp, trong đó có 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh, và 6 lớp còn lại mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?Trong tiết chào cờ khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh?

Cách tính nhẩm:

Ví dụ 1:

27 x 11

Ta lấy 2 + 7 = 9 ta viết 9 vào giữa 27 ta được kết quả 279

Ví dụ 2:

48 x 11

Ta lấy 4 + 8 = 12 ta viết 2 vào giữa 48 ta được 428

Do = 12 viết 2 nhớ 1 vậy ta phải thêm 1 vào 4 của 428 ta được 528

Bài tập này: tạo ra hai số ngẫu nhiên có ba chữ số, nhân chúng lại với nhau.

Xem lý thuyết sách giáo khoa: trang 72,73,74

Biết tích thứ nhất, tích thứ 2 và tích thứ 3

Chia một tổng cho một sốKhi chia một tổngcho một số, nếu các số hạng của tổngchia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộngcác kết quả tìm được với nhau.Chia một hiệu cho một sốKhi chia một hiêu cho một số, nếu các số hạng của hiệuchia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi trừcác kết quả tìm được với nhau.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Phần Mềm Kế Toán Excel Bằng Mẫu Sổ Sách Bảng Biểu Cụ Thể

Chia cho số có một chữ số

– Lý thuyết, SGK trang 77, Cán em thực tập bài học này

– Điền số còn thiếu trong ô trống

– Mục đích: Luyện tập chia co số có 1 chữ số

– Phương pháp: Trong quá trinh chia chúng tôi dấu đi một số, kể cả thương, các em thực tập ở giấy, rồi điền số còn thiếu vào đúng vị trí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Game

Khuyễn Mãi Hot