Gia Hạn Office 2016 Miễn Phí, Những Cách Sử Dụng Microsoft Office Miễn Phí

Excel cho hoanhtao3d.vn 365Word cho hoanhtao3d.vn 365Outlook cho hoanhtao3d.vn 365PowerPoint cho hoanhtao3d.vn 365Publisher cho hoanhtao3d.vn 365Access cho hoanhtao3d.vn 365Visio Plan 2Visio Professional 2019Visio Standard 2019Visio Professional 2016Visio Standard 2016Excel 2019Word 2019Outlook 2019PowerPoint 2019OneNote 2016Publisher 2019Access 2019Project Professional 2019Excel 2016Word 2016Outlook 2016PowerPoint 2016Publisher 2016Access 2016Project Professional 2016Office dành cho doanh nghiệpQuản trị viên hoanhtao3d.vn 365hoanhtao3d.vn 365 dành cho gia đìnhOffice 365 Business EssentialsOffice.comProject for Office 365Thêm…Ít hơn

Nếu bạn thấy một thông báo để mua, gia hạn hoặc kích hoạt lại đăng ký hoanhtao3d.vn 365 khi bạn mở Word, Excel hoặc bất kỳ ứng dụng Office nào khác, bạn sẽ cần thực hiện hành động để tiếp tục sử dụng Office.

Đang xem: Gia hạn office 2016 miễn phí

Cách ngừng thông báo

Chọn một thông báo lỗi dưới đây để xem các bước

“Gia hạn đăng ký của bạn” hoặc “Đăng ký đã hết hạn”

Thông báo trông như thế nào

Có thể bạn sẽ thấy một trong những thanh cảnh báo màu vàng sau đây ở phía trên cùng của ứng dụng:

*

–hoặc–

*

Tại sao lại có thông báo này

Đăng ký hoanhtao3d.vn 365 của bạn sắp hết hạn, hoặc đã hết hạn. Để tiếp tục sử dụng Office, bạn phải gia hạn đăng ký hoanhtao3d.vn 365 của mình.

Cách tắt thông báo

Gia hạn đăng ký của bạn để hoanhtao3d.vn 365 bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

Nếu bạn thấy thông báo GIA HẠN ĐĂNG KÝ CỦA BẠN trong thanh cảnh báo màu vàng, hãy chọn Mua, rồi làm theo các bước để gia hạn đăng ký trực tuyến.

Nếu bạn thấy thông báo ĐĂNG KÝ ĐÃ HẾT HẠN trong thanh cảnh báo màu vàng, hãy chọn Kích hoạt lại, rồi chọn Mua để gia hạn Office trực tuyến. Nếu bạn đã mua một khóa sản phẩm mới, chưa sử dụng hoanhtao3d.vn 365 từ một nhà bán lẻ, hãy chọn phím Enter.

Sau khi bạn gia hạn đăng ký của mình, hãy đóng tất cả các ứng dụng Office để loại bỏ thông báo gia hạn. Nếu bạn cần trợ giúp gia hạn thuê bao của mình, hãy xem gia hạn hoanhtao3d.vn 365 dành cho gia đình.

Thông báo trông như thế nào

Bạn có thể thấy một thanh cảnh báo màu vàng hoặc màu đỏ cùng với thông báo này ở phía trên cùng của ứng dụng. Bạn cũng có thể thấy màn hình Hãy bắt đầu kèm theo các tùy chọn dùng thử, mua hoặc kích hoạt Office bằng khóa sản phẩm.

Tại sao lại có thông báo này

Nếu Office đã được cài đặt sẵn trên thiết bị mới của bạn, bạn phải bắt đầu một bản dùng thử hoặc mua Office hoanhtao3d.vn 365 Family để tiếp tục sử dụng.

Cách tắt và tiếp tục sử dụng hoanhtao3d.vn 365

Xem mục Kích hoạt Office để được trợ giúp kích hoạt Office trên thiết bị mới của bạn.

Thông báo trông như thế nào

Bạn có thể thấy một thanh cảnh báo màu vàng hoặc màu đỏ cùng với thông báo này ở phía trên cùng của ứng dụng. Bạn cũng có thể thấy màn hình Hãy bắt đầu kèm theo các tùy chọn dùng thử, mua hoặc kích hoạt Office bằng khóa sản phẩm.

Tại sao lại có thông báo này

Nếu Office đã được cài đặt sẵn trên thiết bị mới của bạn, bạn phải bắt đầu một bản dùng thử hoặc mua Officehoanhtao3d.vn 365 Family để tiếp tục sử dụng. Nếu bạn không muốn mua Office, bạn có thể chọn sử dụng miễn phí tại Office.com để sử dụng Office trên web trong trình duyệt của bạn.

Cách tắt và tiếp tục sử dụng hoanhtao3d.vn 365

Xem mục Kích hoạt Office để được trợ giúp kích hoạt Office trên thiết bị mới của bạn.

Thông báo trông như thế nào

Có thể bạn sẽ thấy thanh cảnh báo màu vàng ở phía trên cùng của ứng dụng:

*

Bạn cũng có thể thấy một hộp thoại như thế này:

*

Tại sao lại có thông báo này

Cài đặt Office trên máy tính của bạn đã được đăng xuất hoặc hủy kích hoạt bằng cách sử dụng các hướng dẫn trong mục hủy cài đặt hoanhtao3d.vn 365. Việc này thường được thực hiện để cho phép bạn đăng nhập vào một thiết bị Office khác (hoanhtao3d.vn 365 Family ) hoặc để giải phóng bản cài đặt Office (hoanhtao3d.vn 365 dành cho doanh nghiệp ).

Cách tắt và tiếp tục sử dụng hoanhtao3d.vn 365

Chọn đăng nhập và nhập tài khoản hoanhtao3d.vn 365 của bạn. Điều này sẽ kích hoạt Office. Nếu bạn đã đạt đến giới hạn đăng nhập của mình (hoanhtao3d.vn 365 Family ), hoặc nếu không có cài đặt Office sang trái (hoanhtao3d.vn 365 dành cho doanh nghiệp ), bạn có thể đăng xuất hoặc hủy kích hoạt một bản cài đặt Office khác bằng cách sử dụng các bước trong mục hủy kích hoạt cài đặt hoanhtao3d.vn 365.

Thông báo trông như thế nào

Có thể bạn sẽ thấy thanh cảnh báo màu vàng ở phía trên cùng của ứng dụng:

*

Bạn cũng có thể thấy một hộp thoại như thế này:

*

Tại sao lại có thông báo này

Mặc dù bạn không cần phải luôn ở trạng thái trực tuyến để sử dụng Office nhưng thỉnh thoảng bạn vẫn cần kết nối với Internet để Office có thể xác minh rằng đăng ký của bạn vẫn hiện hoạt. Nếu Office không thể kiểm tra trạng thái đăng ký của bạn trong một khoảng thời gian dài (thường là khoảng 30 ngày), bạn sẽ thấy thông báo Không thể Xác minh Đăng ký, đồng thời Office sẽ dần chuyển sang chế độ giảm chức năng.

Xem thêm: Cách Đăng Nhập Ứng Dụng Bidv Online, Đăng Ký Bidv Online, Internet Banking Bidv

Cách tắt thông báo

Hãy kết nối lại với Internet, rồi chọn Thử lại.

Thông báo trông như thế nào

Có thể bạn sẽ thấy thanh cảnh báo màu vàng ở phía trên cùng của ứng dụng kèm theo một trong các thông báo sau:

“THÔNG BÁO TÀI KHOẢN. Thuê bao hoanhtao3d.vn 365 của bạn có một thay đổi đang chờ xử lý. Để tiếp tục sử dụng các ứng dụng mà không bị gián đoạn, vui lòng đăng nhập ngay.”

“CẬP NHẬT BẮT BUỘC. Thuê bao hoanhtao3d.vn 365 của bạn có một thay đổi đang chờ xử lý. Vui lòng áp dụng thay đổi ngay để tiếp tục sử dụng ứng dụng.”

Tại sao lại có thông báo này

Tổ chức của bạn đã chuyển sang một gói hoanhtao3d.vn 365 dành cho doanh nghiệp khác và bạn cần cài đặt phiên bản Office đi kèm với gói mới của bạn. Nếu bạn đang sử dụng Office 2016, bạn chỉ cần cập nhật Office. Nếu bạn đang sử dụng Office 2013, bạn sẽ cần gỡ cài đặt, rồi cài đặt lại Office.

Cách tắt thông báo

Làm theo các bước trong “thông báo tài khoản” xuất hiện trong Office sau khi chuyển gói hoanhtao3d.vn 365 để cài đặt lại hoặc Cập Nhật Office.

Thông báo trông như thế nào

Có thể bạn sẽ thấy thanh cảnh báo màu vàng ở phía trên cùng của ứng dụng kèm theo thông báo sau:

“THÔNG BÁO TÀI KHOẢN. Chúng tôi đã gặp vấn đề với đăng ký hoanhtao3d.vn 365 của bạn và cần trợ giúp của bạn để khắc phục sự cố. “

Tại sao lại có thông báo này

Thông điệp này thường được kích hoạt bởi sự cố với khoản thanh toán đăng ký hoanhtao3d.vn 365 của bạn. Ví dụ: nếu thanh toán của bạn bị từ chối do thẻ tín dụng đã hết hạn hoặc bị hủy bỏ, đăng ký của bạn có thể hết hạn hoặc tạm ngừng.

Để được trợ giúp về khắc phục sự cố này, hãy xem thông báo tài khoản “lỗi Office”: chúng tôi đã gặp phải sự cố với đăng ký hoanhtao3d.vn 365 của bạn “.

Thông báo trông như thế nào

*

Bạn có thể nhận được thông báo này vì nhiều lý do. Nếu bạn thấy thông báo Sản phẩm chưa được cấp phép hay một thông báo lỗi khác, hãy thử các bước khắc phục sự cố trong mục Sản phẩm Chưa được cấp phép và các lỗi kích hoạt trong Office.

Nếu bạn vẫn nhận được thông báo sau khi gia hạn hoặc mua hoanhtao3d.vn 365

Bạn vẫn có thể cần nhập khóa sản phẩm, nếu bạn đã mua một hộp hoặc thẻ vật lý từ một cửa hàng bán lẻ. Ngay cả khi bạn đã thanh toán, đăng ký của bạn vẫn sẽ không thực sự bắt đầu cho đến khi bạn nhập khóa sản phẩm trên hộp hay thẻ hoặc truy nhập theo liên kết trong báo nhận qua email của bạn. Để được trợ giúp về cách sử dụng khóa sản phẩm để gia hạn thuê bao hoanhtao3d.vn 365 của bạn, hãy xem gia hạn hoanhtao3d.vn 365 dành cho gia đình .

Hãy kiểm tra trạng thái gia hạn của bạn trực tuyến trước khi gọi cho bộ phận hỗ trợ. Để đảm bảo rằng đăng ký của bạn đã được gia hạn thành công, hãy xem thời điểm đăng ký của bạn hết hạn. Nếu bạn thấy ngày hết hạn không đúng, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của hoanhtao3d.vn.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Liên hệ bộ phận hỗ trợ.

Đối với hoanhtao3d.vn 365 Family hoặc Personal, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Nếu bạn sử dụng hoanhtao3d.vn 365 tại cơ quan hoặc trường học của mình, hãy tiếp cận với người quản trị hoanhtao3d.vn 365 của bạn hoặc bộ phận CNTT.

Xem thêm: Cách Làm Video Nhảy Theo Nhạc Trên Tiktok, Cách Làm Video Ảnh Nhảy Theo Nhạc

Mẹo: Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể sử dụng Office Online miễn phí trong trình duyệt web. Đi tới Office.com để truy nhập Phiên bản miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: miễn phí

Khuyễn Mãi Hot