giới thiệu một số phần mềm vui chơi học tập thông dụng cho trẻ mầm non

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92.96 KB, 10 trang )

Đang xem: Giới thiệu một số phần mềm vui chơi học tập thông dụng cho trẻ mầm non

Trường MN Hoa Phượng

MODULE MN

31

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN
MỀM VUI CHƠI HỌC TẬP THÔNG DỤNG
CHO TRẺ MẦM NON

A. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giáo dục là một trong
1

Trường MN Hoa Phượng

những vấn đề đã và đang đuợc Bộ GD&ĐT rất quan tâm. Năm học 2003- 3000
được Bộ GD&ĐT lấy làm năm học CNTT.
Năm 2010, Vụ Giáo dục Mầm non (GDMN), Bộ GD&ĐT đã tổ chức tổng kết 5
năm ứng dụng CNTT trong GDMN. Qua những năm đầu triển khai chỉ đạo thực
hiện, cấp học mầm non đã có những kết quả đáng khích lệ trong việc ứng dụng
CNTT vào quản lí, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui học cho trẻ mầm non. Tuy
nhiên, việc ứng dụng CNTT trong cấp học mầm non vẫn còn nhiều khó khăn, bất
cập về cơ sở vật chất, trình độ, năng lực GV, cán bộ quản lí và quan điểm của xã hội
cũng như của các nhà quản lí giáo dục.
B. NỘI DUNG
Mục tiêu ứng dụng CNTT trong GDMN chú yếu tập trung vào việc quản lí chỉ đạo.
Khai thác, sử dụng CNTT trong việc tổ chức các hoạt động vui học cho trẻ cần có
thời luợng cũng như dung luợng vừa phải, phù hợp. Module này sẽ cung cấp cho
GV một số kiến thúc nhất định và những hướng dẫn cụ thể để GV có thể khai thác,

sử dụng một cách có hiệu quả các phần mềm trò chơi vui học thông dụng, ứng dung
vào tổ chúc các hoạt động học theo chú đề trong trường mầm non
KHÁI QUÁT VỀ HIỆU QUẢ ỨMG DỤNG CỒNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG GIÁO DỤC MẦM NON
Bạn đã từng nghe và đã ứng dụng CNTT trong GDMN, hãy viết ra suy nghĩ của
mình để trả lời câu hỏi sau:
GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHẦN MỀM VUI CHƠI, HỌC TẬP THÔNG
DỤNG CHO TRẺ MẦM NON
HƯỚNG DẪN KHAI THÁC SỬ DỤNG MICROSOFT POVVERPOINT XÂY DỰNG
TRÒ CHƠI, CÂU CHUYỆN PHỤC VỤ TỐ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TRONG
TRƯỜNG MẦM NON. THỰC HÀNH XÂY DỰNG TRÒ CHƠI, CÂU CHUYỆN THEO
CHỦ ĐỀ

Bạn đã đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng Microsoít PữwerPoint trong GDMN, để sử
dụng phần mềm này xây dựng trò chơi, câu chuyện phục vụ tổ chức hoạt động giáo
dục ở trường mầm non. Hãy nhớ lại và viết ra hiểu biết, kinh nghiệm của mình để
trả lời câu hỏi sau:
2

Trường MN Hoa Phượng

Câu hỏi: Phần mền PoỉverPomt có những công cụ chủ yếu gì? Cách thức xây dựng trò
chơi, câu chuyện theo chủ đề trên phần mềm Power Point thế nào?
1.

Xây dựng giáo án, bài trình chiếu, trò chơi, câu chuyện
Giáo án đuợc xây dựng trên cơ sở kết hợp ứng dụng CNTT vào các nội dung
trong chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non nhằm tham gia vào phát
triển thể chất, trí tuệ, nhận thức thần mĩ cho trẻ cũng như đánh giá sự phát triển

của trẻ.
Giáo án nhất thiết phải có sự tương tác giữa ba yếu tổ cơ bản là cô – Trẻ – Máy
tính.
Quy trình xây dựng giáo án

Hình thành ý tưởng, chọn chủ đề và hình thức phù hợp với chủ đề (trò chơi, cuộc
thi, câu đổ, kể chuyện, giới thiệu khái niệm…)

Xây dụng đề cương chi tiết

Tìm tư liệu thích hợp
Duyệt bài
Chỉnh sửa và hoàn thiện.
Trong quá trinh xây dụng đề cương chi tiết, GV phác thảo xây dựng trò chơi, câu
chuyện sử dụng phần mềm PowerPoint để cho bài dạy và làm phong phú thêm về
hình thức hoạt động.
Ví dụ: Làm quen với chữ cái
Nội dung; cho trẻ nhận biết các nét vẽ để tạo thành một số chữ cái đơn gian.
Hình thúc: cho trẻ tự tìm nét ghép đứng để tạo thành chữ cái hoàn chỉnh trên màn
hình.
Bưóc 2: Tạo chuyển động cho các nét ghép

Chọn đối tượng nét ghép đứng; trên thanh công cụ, chọn:
slĩde Show- CustomAnimatĩon…
Add EfFect- Motion Patlis- Draw CustữmPath- Scribble.
Vẽ một đường chạy tùy ý từ đổi tượng đến điểm ghép.

Tù Line 2 trong hộp điều chỉnh chọn Effect Optìons…; chọn the Timing- Triggeis3

Trường MN Hoa Phượng

TRONG TRƯỜNG MẦM NON.
THỰC HÀNH ỨNG DỤNG VÀO TỐ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC THEO CHỦ ĐỀ
(CHUYỂN ĐỀ GIÁO DỤC ÂM NHẠC)

Qua thục tế sử dụng và tham khảo các tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
Kidsmart, bạn viết ra những suy nghĩ, kinh nghiệm của mình bằng cách trả lời
I.

Cách sử dụng

Bộ sưu tập Thế Giới Sôi Động 1 giúp trẻ hiểu biết thêm về nhiều lĩnh vục. Cảm
nhận về âm nhac /nhịp điệu của trẻ sẽ phát triển khi làm việc với chú khỉ Oranga
Banga, với chú chim Toony, hoặc biết về hình ảnh/ không gian trong việc tạo ra với
BLOX (Thế giới ảo) – hình ảnh không gian ba chiều, hoặc tăng cường khả năng
nhận biết, phân biệt với cửa hàng Frĩpple và chế tạo chim Feathered friends. Trong
những lĩnh vực mà một số trẻ khó học được một cách tụ nhiên thì bộ sưu tập này
cung cấp những hoạt động thân thiện, gần gũi thông qua đó hình thành sự tự tin,
ham thích khám phá và sáng tạo, khuyến khích tính kiên trì để dẫn đến thành công.
2.

Cách hướng dẫn học viên học tập

Phát triển kỉ năng nhận biết, so sánh, và đổi chiếu các thuộc tính.

Phát triển kỉ năng quan sát các chi tiết.

Phát triển kỉ năng nhận biết các quan hệ đuợc mô tả bằng các phép toán logic: và
(AND), hoặc (OR), nhưng (BUT), không (NOT).

Phát triển kỉ năng khi nhìn lướt qua (nhìn lướt qua một nhóm để một thuộc tính
cụ thể hoặc một tập hợp các thuộc tính).

3.

Các hình cầu Blox bay

Tăng cường kỉ năng quan sát và cảm nhận.

Tìm hiểu ảo giác về chiều sâu.

Tạo ra và thực hiện các thử nghiệm liên quan đến chuyển động, thay đổi khi đang
chuyển động, và chuyển động khi bị ảnh hưởng bời màn hình nén có độ dốc khác
nhau.

Tạo hình động (dùng màu sắc và chuyển động để tạo ra các thiết kế đẹp và vui
mắt).

Sắp xếp các qua chuyển động theo nhac.
5

Trường MN Hoa Phượng

Tăng tính sáng tạo và năng khiếu âm nhạc.

4.

Các hình khối Blobay

Phát triển các nhận thức về không gian.

Phát triển khả năng so sánh các điểm khác và giổng nhau trong các hình.

Quan sát và so sánh các hình ở các tư thế khác nhau.

Tạo các kĩ năng tìm hiểu thông qua việc tạo và thục hiện các thử nghiệm.

Dùng các hình, màu sắc, chuyển động và âm thanh để tạo các mẫu thiết kế vui
thích, giàu tính mĩ thuật.

Trải nghiệm mối liên hệ giữa khám phá và sáng tạo khoa học.

Phát triển khả năng sáng tạo và năng khiếu âm nhac.
5.

Tạo các chú chim

Phát triển khả năng phân biệt hình ảnh.

Phát triển kỉ năng nhận biết, so sánh và kết họp các thuộc tính.

Dùng các phần để tạo thành một tổng thể.

Hoàn thiện các mẫu.

Nhận biết các thay đổi của các thuộc tính được tạo ra trên một mẫu.

Thục hiện các hình mẫu tương tự.

Đưa ra giả thiếtvà kiểm tra một lượt.

0.

Toony Loon
Các cơ hội học tập

Phát triển kỉ năng phân biệt cao độ của âm thanh.

Tăng cường khả năng nhớ các âm thanh.

Tạo các đoạn mẫu nhạc.

Nhớ và nhắc lại các mẫu.

Phát triển tính sáng tạo và năng khiếu âm nhạc.

III. Thực hãnh ứng dụng phần mềm Kidsmart vào tổ chức hoạt động
giáo dục âm nhạc
Theo chương trình GDMN mới nhất do Bộ GD&ĐT ban hành tháng 7/2009 áp dụng
tù năm học 2000 – 2010, phương pháp giáo dục phải chú trọng giao tiếp thường

6

Trường MN Hoa Phượng

xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ đuợc tích cực hoạt động giao lưu cảm xúc,
hoạt động với đồ vật và vui chơi, tạo cho trẻ đuợc trải nghiệm, tìm tòi, khám phá
môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức, trẻ được học mà chơi, chơi mà học.
chú trọng đổi mới tổ chức môi trường giáo dục nhằm kích thích và tạo cơ hội cho trẻ
tích cực khám phá, thử nghiệm và sáng tạo ở các khu vục hoạt động một cách vui
vẻ.
Sau đây là một số gợi ý các phuơng pháp, cách thức áp dụng phần mềm Kidsmart
vào các hoạt động giáo dục âm nhac cũng như dùng các phương tiện diễn tả âm
nhạc như một công cụ hữu hiệu để kết hợp với các hoạt động giáo dục khác như làm
quen với toán, chữ viết, môi trường… Thông qua đó, góp phần vào việc phát triển
tình cảm, kỉ năng xã hội và thẩm mĩ, có khả năng thể hiện cám xúc, sáng tạo trong
các hoạt động âm nhac, yêu thích, hào hứng tham gia vào các hoạt động nghệ thuật,

nhằm tiếp cận được kết quả mong đợi như chương trình đã đề ra.
1. Ngôi nhà toán học của Milie
Chúng ta có thể sử dụng âm nhac giúp trẻ làm quen với các con số một cách tụ
nhiên, nhẹ nhàng thông qua các trò chơi với lời ca có số, với số lượng âm thanh,
với số người tham gia…
Giai điệu sổ
Ví dụ: Bài hát Năm ngón tay ngoan
Chọn 5 trẻ xung phong đúng lên, mỗi trẻ cầm một mảnh bìa cứng hoặc tờ gìấy vẽ
một số (từ 1 – 5) và hình vẽ bàn tay có 4 ngón nắm lại, một ngón xòe ra lần lượt là
ngón cái, trỏ, giữa, áp út và út. Khi hát đến ngón nào thì người đó bước lên phía
trước. Khi cả 5 trẻ đúng lên hết thì cùng giơ cao lên và vừa hát vùa đưa hình vẽ qua
bên trái, bên phải đều nhau.
Thay đổi bài hát có số khác hoặc lần lượt các bạn lên chơi.

Giai điệu âm nhạc

Trẻ có thể sử dụng nhiều loại âm thanh khác nhau để tạo ra âm thanh khác nhau:
tiếng vỗ tay, bước dậm chân, đọc bùng, bmh… để tạo ra mẫu cỏ 2,3 thứ tiếng khác
nhau.

7

Trường MN Hoa Phượng

GV có thể cho trẻ tự tìm các âm thanh phát ra các tiếng kêu khác nhau để tạo ra các
giai điệu, tiết tấu khác nhau như song loan, tambourine… thậm chí là vung xong,
nồi, thìa…
Ví dụ:

dậm chân-vỗ tay-vỗ tay-bung, dậm chân- vỗ tay – vỗ tay – bùng.
2.

Ngôi nhà khoa học của Sammy Phần

loại âm thanh
Thử kết hợp các hoạt động phân loại với các dụng cụ, đồ vật phát ra âm thanh, ví
dụ, phân biệt âm thanh phát ra khi gõ vào dung cụ làm bằng kim loại với dụng cụ
làm bằng gỗ, nhựa…
Trò chơi phân loại âm thanh:
a.

GV để ba vật bằng nhựa, gỗ, kim loại lên bàn và gõ tùng đồ vật cho trẻ nhận

biết âm thanh phát ra khác nhau của các vật đó. Sau đó gõ tiết tấu từ đơn giản nhất
đến khó dần, mỗi lần gõ mẫu sẽ gọi 1- 2 trẻ lên làm lại. Sau đó dùng dải khăn trang
tri đẹp mắt, bịt mắt trẻ lai. GV gõ một hai vật rồi cho trẻ phân biệt đâu là âm thanh
phát ra từ gỗ, nhựa, kim loại và cho trẻ gõ lại.
1.

Thế giới sôi động- Thinkm”s

Kích thích khả năng hoạt động âm nhạc, biểu diễn và sáng tạo âm nhạc qua các trò
chơi, ví dụ như chơi theo giai điệu; tự tạo giai điệu, tiết tấu; làm các đồ vật tạo nên
tiếng động, phát ra âm thanh…
a.

Tạo đồ dùng, đồ chơi, nhac cụ, môi trường hoạt động âm nhạc cho trẻ
Ở góc nghệ thuật, GV có thể cùng với trẻ vẽ tranh, cắt dán, tạo mẫu các đồ vật,

con vật, các nhân vật trong trò chơi âm nhac như khỉ Oranga Banga hay chú chim
Toony Loon, cắt các hình hình học giống như trong hộp hình khối blox bay để dán
lên nhạc cụ hoặc dán lên tường; cùng phụ huynh sưu tầm các nhạc cụ như chiêng,
trống… (kể cả dồ thật lẫn đồ chơi) để trang trí cho góc nghệ thuật. Lưu ý bầy biện,
sắp đặt sao cho khoa học, không ôm đồm quá. có thể sắp xếp theo bộ, theo chú đề.
GV cho trẻ cùng tham gia sắp xếp, cùng đóng góp ý kiến cách sắp xếp, tạo cho trẻ
hứng thú và được tôn trọng, thực sự tham gia vào cuộc.
8

Trường MN Hoa Phượng

Nhạc cụ có thể làm một cách rất đơn giản, như các ống tre nứa đuợc cưa dài, ngắn
khác nhau, hoặc chai lọ (lưu ý dùng vỏ chai dày, khó vỡ). Thậm chí có thể dùng các
hộp cattong, sắt tận đựng bánh, kẹo để tạo tiếng kêu sinh động trong hoạt động âm
nhac. Có thể dùng các vật dụng khác để tạo ra các loẹi nhạc cụ sinh động:
Xúc xắc: Từ một chai nhựa (như vỏ chai nước khoáng), cắt lẩy một nửa, có thể lấy
một đoạn que bằng tre hoặc gỗ xuyên vào giữa hoặc không cần cũng được, đổ các
viên bi, hoặc cát hay sỏi… vào với một lượng nhất định, dùng mảnh vải mầu chùm
lên, buộc lại và thắt nơ phía đáy chai cho đẹp. Cầm lắc lên sẽ tạo ra tiếng kêu mà sau
này có thể dùng để chơi nhiều trò khác nhau.
GV có thể sáng tạo ra các “nhạc cụ” từ những đồ dùng, vật dụng tại địa phương
mình.

Thiết kế các trò chơi phát triển khả năng hoạt động âm nhac cho trẻ
Trò chơi với chú khỉ Oranga: “nốt tấu vui nhộn ”

Mục đích:

Cho trẻ làm quen với tiết tấu, nhận biết âm thanh nhanh, chậm khác nhau, nhận biết
âm thanh khác nhau của các nhac cụ khác nhau.
Chuẩn bị:

Đồ vật phát ra âm thanh khác nhau, hoặc bản nhạc cụ gần giống với trò chơi: trống
nhỏ, trống to, mõ, thanh la càng tốt.
GV chơi từng tiết một bài hát quen thuộc và cho trẻ làm lại.
GV vùa dùng âm thanh của đàn vừa giới thiệu độ cao của âm thanh. Trước mắt cho
trẻ biết 2-3 nốt. có thể là các âm ổn định của giọng Đô trưởng (đô – mi – son) hoặc
đơn giản là các nốt rất cao, trung bình và rất thấp cho trẻ cảm nhận cao thấp. GV vừa
làm chậm, vừa có thể so sánh độ cao với tiếng sáo, tiếng trống … hoặc có thể đưa
bàn tay ra cho trẻ hình dung độ cao. ví dụ đánh nốt đô (hoặc nốt trầm), GV đặt bàn
tay xuống ngang bụng, nốt mì (nốt trung) đưa lên cầm, nốt son (nốt cao) đưa lên trên
đầu.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRÒ CHƠI VUI HỌC KIDPIX VÀ ÚNG
DỤNG Ý TƯỞNG TRÒ CHƠI VÀO TỐ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC Ỏ TRƯỜNG MẦM

9

Trường MN Hoa Phượng

NON. THỰC HÀNH ỨNG DỤNG VÀO TỐ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC THEO CHỦ
ĐỀ

Có thể bạn đã đọc hoặc sử dụng phần mềm Kidpix trong GDMN, hãy nhớ lại và viết
ra những ý cơ bản để trả lời một số câu hỏi sau:
Cầu hỏi: Nêu các giao diện chính của phần mềm Kiảpix.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRÒ CHƠI VUI HỌC KIDPIX VÀ ÚNG

DỤNG Ý TƯỞNG TRÒ CHƠI VÀO TỐ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC Ở TRƯỜNG MẦM
NON. THỰC HÀNH ỨNG DỤNG VÀO TỐ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC THEO CHỦ
ĐỀ

CÓ thể bạn đã đọc hoặc sử dụng phần mềm Kidpix trong GDMN, hãy nhớ lai và
viết ra những ý cơ bản để trả lời một số câu hỏi sau:
Câu hỏi: Nêu các giao diện chính của phần mềm Kiảpix.

I.

ỨNG DỤNG KIDPIX VÀO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC Ở TRƯỜNG MẦM NON

*

Làm quen văn học:

Tạo tranh cho phần kể chuyện, đọc thơ cho trẻ nghe.

Dạy trẻ kể chuyện, đọc thơ theo tranh

Làm phim hoạt hình về một câu chuyện hoặc một bài thơ.

*

Làm quen với môi trường xung quanh:

Xem thêm: Top 11 Phần Mềm Chỉnh Sửa Âm Thanh Chuyên Nghiệp, Phần Mềm Chỉnh Sửa Âm Thanh Chuyên Nghiệp

Giới thiệu hình ảnh và âm thanh liên quan đến một sự vật hiện tượng.
——————–******************—————-

10

Tài liệu liên quan

*

Hướng dẫn sử dụng Incoterms 2000 187 1 6

*

Xây dựng hệ thống bài tập, sử dụng một số phần mềm để dạy học và tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan cho phần Hóa học vô cơ lớp 9 113 2 1

*

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan, sử dụng một số phần mềm để dạy học và tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm cho phần hóa học vô cơ lớp 9 120 3 3

*

Huong dan su dung email sinh vien V0.4 12 728 2

*

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIOLET 10 826 5

*

Huong dan su dung windown media maker 12 625 3

*

Hướng dẫn sử dụng Sara 3D 29 860 4

*

Hướng dẫn sử dụng PM tạo sóng cho ảnh tĩnh 20 859 0

*

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Bảo vệ trẻ em khi dùng Internet 4 898 4

*

hướng dan sử dụng win dowmovie .. để cat ghep phim 57 465 2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xem thêm: E Mb Đăng Nhập Doanh Nghiệp, Internet Banking Dành Cho Doanh Nghiệp

(127 KB – 10 trang) – MODULE MN <31> :HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM VUI CHƠI HỌC TẬP THÔNG DỤNG CHO TRẺ MẦM NON

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phần mềm

Khuyễn Mãi Hot