Http //Study.Hanoi.Edu.Vn Đăng Nhập, Hướng Dẫn Gvcn Cấp Tài Khoản Study

– Hướng dẫn GVCN cách đăng nhập vào hệ thống CSDL của Bộ giáo dục/CSDL của Sở GD&ĐT Hà Nội; Cấp mật khẩu để học sinh ôn tập trực tuyến trên hệ thống thi của Sở GD&ĐT Hà Nội

 

Để GVCN cấp tài khoản cho HS ôn và luyện thi trên hệ thống thi trực tuyến của Sở GD&ĐT Hà Nội, GVCN thực hiện qua các bước sau:

1. Đăng nhập vào http://csdl.hoanhtao3d.vn.edu.vn/

2.Cấp tài khoản hệ thống Study.hoanhtao3d.vn.edu.vn

Chi tiết các bước thực hiện như sau:

1. Đăng nhập vào http://csdl.hoanhtao3d.vn.edu.vn/

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot