Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán Việt Đà 2021, Review Và Báo Giá Phần Mềm Kế Toán Việt Đà 2021

*
*

Review và báo giá phần mềm kế toán Việt Đà

ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp thông tin về Review và báo giá phần mềm kế toán Việt Đà cập nhật 2021. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này:

Nội dung bài viết:

2. Phần mềm kế toán Việt ĐàPhần mềm VietDa Administration – Kế toán Hành chính sự nghiệp

1. Khái niệm phần mềm kế toán

Phần mềm kế toán là một hệ thống được tổ chức dưới dạng chương trình máy tính. Khi thực hiện phần mềm mang lại các báo cáo tài chính, báo cáo chi tiết theo quy định hiện hành của kế toán doanh nghiệp. Phần mềm có nhiều dạng và giá thành khác nhau.

Đang xem: Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán việt đà

Phần mềm kế toán nhập số liệu đầu vào là các chứng từ, số liệu do người dùng nhập, hoặc nhập vào, dựa vào các thủ tục, quy trình có sẵn phần mềm kế toán sẽ xử lý và đưa ra các báo cáo một cách chính xác và hiệu quả, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và chi phí. Nói một cách dễ hiểu hơn, phần mềm kế toán giống như một công cụ giúp các nhân viên kế toán thực hiện các thao tác nghiệp vụ như ghi chép, tính toán, tổng hợp, xuất dữ liệu…một cách tự động, nhanh chóng và chính xác dựa trên dữ liệu đầu vào do nhân viên cung cấp.

2. Phần mềm kế toán Việt Đà

Đối với lĩnh vực phần mềm kế toán thì Việt Đà có những sản phẩm sau đây:

Phần mềm VietDa Accounting – Kế toán doanh nghiệp;Phần mềm VietDa Administration – Kế toán Hành chính sự nghiệp;Phần mềm VietDa Accounting Construction – Kế toán xây lắp.

Phần mềm VietDa Accounting – Kế toán doanh nghiệp

VietDa Accounting chú trọng đến việc tích hợp các tính năng mở rộng (Tiền lương, giá thành…), quản lý số liệu nội bộ theo đặc thù từng lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, tiện ích hỗ trợ người dùng…

Những đặc điểm nổi bật của VietDa Accounting:

Làm được nhiều dữ liệu trên 1 phần mềm;Phiếu nhập xuất, phiếu thu chi, giấy giao nhận hàng, biên bản thanh lý… in theo mẫu đặc thù có logo để tạo giá trị thương hiệu doanh nghiệp trên thị trường;Đáp ứng nhu cầu số liệu đa ngành nghề. Xem lãi/ lỗ theo từng ngành nghề, công trình…;Hội nhập số liệu vào phần mềm từ file Excel, Access, SQL;Luôn cập nhật Quyết định, Thông tư mới nhất của Bộ tài chính. Tổng Cục Thuế…;Lập phiếu thu chi tự động từ phiếu nhập xuất hàng hóa;Định khoản tự động các nghiệp vụ kế toán phát sinh;Truy xuất ngược số liệu từ báo cáo tổng hợp về chứng từ phát sinh;Theo dõi doanh số, công nợ của từng nhân viên kinh doanh, nhân viên giao hàng theo từng tuyến đường, khu vực được giao;Quản lý số liệu nội bộ theo đặc thù từng ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Các chức năng phân hệ chi tiết của VietDa Accounting:

Phân hệ Nhập xuất: Theo dõi quá trình nhập xuất của hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu; Quản lý, theo dõi phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại và phiếu xuất trả hàng nhà cung cấp; Lập chứng từ hóa đơn cho loại hình dịch vụ; Cập nhật thời hạn công nợ cho từng khách hàng; Báo cáo hàng hóa; Báo cáo doanh thu.Phân hệ Thu chi: Cho phép quản lý toàn bộ số liệu liên quan đến thu chi tiền mặt, tiền gửi. Theo dõi dòng ngân quỹ (tiền mặt, tiền gửi) tức thời giúp lãnh đạo xác định chính xác tồn quỹ cuối ngày.Phân hệ Công nợ: Tập hợp tất cả các phát sinh công nợ mua hàng, bán hàng, công nợ nội bộ từ các phân hệ nhập xuất, thu chi, tổng hợp để lên báo cáo chi tiết công nợ, bảng tổng hợp công nợ tương ứng.

Phần mềm VietDa Administration – Kế toán Hành chính sự nghiệp

Những đặc điểm nổi bật của Phần mềm VietDa AdministrationQuản lý các khoản chi theo danh mục tiểu mục quy định của Bộ Tài chính;Theo dõi các khoản chi phí, nguồn thu theo từng công trình, hạng mục công trình…;Đáp ứng nhu cầu số liệu đa ngành nghề. Xem lãi/ lỗ theo từng ngành nghề, công trình…;Hội nhập số liệu vào phần mềm từ file Excel, Access, SQL;Luôn cập nhật Quyết định, Thông tư mới nhất của Bộ tài chính. Tổng Cục Thuế…;Lập phiếu thu chi tự động từ phiếu nhập xuất hàng hóa;Định khoản tự động các nghiệp vụ kế toán phát sinh;Truy xuất ngược số liệu từ báo cáo tổng hợp về chứng từ phát sinh.Các chức năng phân hệ chi tiết của VietDa AdministrationPhân hệ Nhập xuất: Theo dõi quá trình nhập xuất của hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu; Quản lý, theo dõi phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại và phiếu xuất trả hàng nhà cung cấp; Lập chứng từ hóa đơn cho loại hình dịch vụ; Cập nhật thời hạn công nợ cho từng khách hàng; Báo cáo hàng hóa; Báo cáo doanh thu.Phân hệ Thu chi: Cho phép quản lý toàn bộ số liệu liên quan đến thu chi tiền mặt, tiền gửi. Theo dõi dòng ngân quỹ (tiền mặt, tiền gửi) tức thời giúp lãnh đạo xác định chính xác tồn quỹ cuối ngày.Phân hệ Công nợ: Tập hợp tất cả các phát sinh công nợ mua hàng, bán hàng, công nợ nội bộ từ các phân hệ nhập xuất, thu chi, tổng hợp để lên báo cáo chi tiết công nợ, bảng tổng hợp công nợ tương ứng.Phân hệ Tài sản cố định: Cho phép theo dõi hồ sơ tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tình hình khấu hao, phân bổ trong kỳ. Chương trình sẽ tự động thực hiện khấu hao, phân bổ theo công thức đã được khai báo.Phân hệ Tổng hợp: Cho phép cập nhật các chứng từ tổng hợp cuối kỳ như bút toán kết chuyển, bút toán điều chỉnh phân bổ số liệu. Đồng thời, in báo cáo cuối kỳ.Phân hệ Hệ thống: Tạo dữ liệu làm việc, khai báo các tham số chung, tùy chọn sử dụng theo nhu cầu; Khai báo bộ danh mục sử dụng thống nhất cho toàn chương trình; Khai báo người sử dụng, phân quyền chi tiết đến từng chức năng; Hội nhập dữ liệu vào phần mềm từ file excel, Access, SQL; Làm tròn số tiền lẻ; Cập nhật số dư ban đầu; Tạo dữ liệu và năm làm việc mới.

Xem thêm: Gdevelop – Get Gamemaker

Phần mềm VietDa Accounting Construction – Kế toán xây lắp

VietDa Accounting Construction tích hợp đầy đủ các phân hệ, quản lý toàn diện và thống nhất. Với tính năng vượt trội, những lợi ích khi sử dụng phần mềm kế toán VietDa Accounting Construction:

Quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra. Kết xuất số liệu sang phần mềm hỗ trợ thuế HTKK;Số liệu được truy xuất ngược từ tổng hợp sang chi tiết và ngược lại rất thuận tiện khi kiểm tra, đối chiếu;Quản lý dòng tiền, hàng hóa, doanh số từng nhân viên, hàng khuyến mãi toàn diện;Tập hợp chi phí phát sinh chi tiết/tổng hợp theo từng công trình;Phân bổ tự động chi phí chung cho từng công trình;Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo từng công trình, hạng mục công trình;Báo cáo linh hoạt, truy xuất số liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau: Doanh thu theo khách hàng, Doanh thu theo mặt hàng của từng khách hàng, Công nợ NVQL/ NV giao hàng, công trình…;Giao diện làm việc thân thiện, gần gũi, thao tác đơn giản.

Các chức năng phân hệ chi tiết của VietDa Accounting Construction:

Kế toán hàng hóa: Theo dõi nhập xuất tồn kho hàng hóa, cung ứng dịch vụ, báo cáo hàng hóa, báo cáo doanh thu trong kỳ bao gồm: Chứng từ mua hàng; Chứng từ mua dịch vụ; Chứng từ bán hàng; Chứng từ cung ứng dịch vụ; Chứng từ nhập xuất không qua kho; Chứng từ hàng bán trả lại; Chứng từ nhập xuất nội bộ; Kiểm kê hàng tồn kho; Báo cáo doanh thu; Báo cáo hàng hóa.Hóa đơn điện tử: VietDa Accounting Construction tích hợp với tất cả các nhà cung cấp hóa đơn điện tử: Viettel, M-invoice, BKAV…Kế toán vốn bằng tiền: Cho phép quản lý toàn bộ số liệu liên quan đến thu chi tiền mặt, tiền gửi. Theo dõi dòng ngân quỹ (tiền mặt, tiền gửi) tức thời giúp lãnh đạo xác định chính xác tồn quỹ cuối ngày hoặc công nợ của khách hàng, nhà cung ứng mà không cần phải qua các thao tác tính toán, kết chuyển dữ liệu.

3. Báo giá phần mềm kế toán Việt Đà

STT Sản phẩm / Dịch vụ Đơn giá (VND)
1 Phần mềm VietDa Accounting – Kế toán doanh nghiệp; 6.950.000
2 Phần mềm VietDa Administration – Kế toán Hành chính sự nghiệp; 12.950.000
3 Phần mềm VietDa Accounting Construction – Kế toán xây lắp 8.950.000

4. ACC cung cấp phần mềm kế toán Việt Đà

ACC khởi nguồn là từ một doanh nghiệp chuyên về kế toán – thuế nên ACC có chuyên môn rất giỏi ở lĩnh vực này. ACC có đội ngũ chuyên gia và chuyên viên với bề dày kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán – thuế. ACC có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng khi khách hàng tìm đến ACC và muốn sử dụng phần mềm kế toán Việt Đà mà ACC cung cấp.

ACC luôn mong muốn mang lại những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến khách hàng, đặc biệt là dịch vụ cung cấp phần mềm kế toán Việt Đà:

Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh;Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ). ACC có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi;Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, đối với những giấy tờ phức tạp và đòi hỏi nhiều Chuyên môn ACC sẽ thay mặt quý khách soạn thảo;Luôn hướng dẫn set up và solve đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho mọi khách hàng.

Phần mềm kế toán Việt Đà mà ACC cung cấp luôn mang những đặc tính nổi bật như:

Thuận tiện và dễ sử dụng;Đáp ứng được đầy đủ các nghiệp vụ kế toán;Cập nhật thường xuyên thông tin về các thông tư mới;Sản phẩm dịch vụ uy tín, chất lượng.

Xem thêm: Cách Cài Phần Mềm Rhinoceros 6, (download) Tải Rhinoceros 6 Full Free (X32/X64)

ACC quan điểm phải tạo ra sự chuyên nghiệp trong công việc. Vì thế, ACC luôn trau chuốt từng chi tiết nhỏ trong chất lượng dịch vụ để khách hàng có sự yên tâm tuyệt đối khi chọn ACC làm người đồng hành. ACC luôn đặt chữ Tín lên hàng đầu và mong muốn được đồng hành lâu dài cùng quý khách trên hành trình lựa chọn sản phẩm chất lượng.

NẾu quý khách có nhu cầu sử dụng phần mềm kế toán Việt Đà, đừng ngại ngần khi liên lạc với ACC!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phần mềm

Khuyễn Mãi Hot