Microsoft Team Đăng Nhập Vào Tài Khoản Microsoft, Video Conferencing, Meetings, Calling

Để đăng ký các nhóm cho cuộc sống cá nhân của bạn, tất cả những gì bạn cần là một tài khoản hoanhtao3d.vn. Nếu bạn đang sử dụng Skype, OneDrive, Outlook.com hoặc Xbox Live, thì bạn đã có một tài khoản. Nếu không, bạn có thể dễ dàng tạo một tài khoản hoanhtao3d.vn mới. 

Nếu bạn có bất kỳ sự cố nào đăng ký cho nhóm, vui lòng đi đến hướng dẫn để khắc phục sự cố đăng ký hoặc đăng nhập vào nhóm. 

Mở ứng dụng nhóm.

Đang xem: Microsoft team đăng nhập

Gõ nhẹ đăng ký miễn phí.

Gõ nhẹ vào cá nhân.

Làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản hoanhtao3d.vn cá nhân của bạn.

Mở ứng dụng nhóm.

Gõ nhẹ vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc biểu tượng khác .

Gõ nhẹ Thêm tài khoản. Từ đây, bạn có thể thêm tài khoản công việc hoặc tài khoản trường học. Chỉ cần nhập thông tin đăng nhập của bạn và làm theo hướng dẫn.

Mở ứng dụng nhóm.

Gõ nhẹ vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc biểu tượng khác .

Gõ nhẹ Thêm tài khoản. Từ đây, bạn có thể thêm một tài khoản cá nhân. Chỉ cần nhập thông tin đăng nhập của bạn và làm theo hướng dẫn.

Mở ứng dụng nhóm.

Gõ nhẹ vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc biểu tượng khác .

Bên dưới tài khoản và Orgs, hãy chọn tài khoản mà bạn muốn chuyển sang.

Mở ứng dụng nhóm.

Gõ nhẹ vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc biểu tượng khác .

Bên dưới tài khoản và trực thoi, hãy gõ nhẹ vào tài khoản cá nhân của bạn.

Gõ nhẹ vào biểu tượng thiết đặt

*

.

Gõ nhẹ vào đăng xuất

*

, sau đó gõ nhẹ đăng xuất một lần nữa để xác nhận.

Xem thêm: Miễn Phí Khi Đi Du Học Hàn Quốc Miễn Phí Thành Công Cùng Amec

Lưu ý: Nhóm cho cuộc sống cá nhân của bạn trên máy tính đang triển khai dần trong những tuần sắp tới. Nếu bạn chưa có, bạn vẫn có thể sử dụng tài khoản cá nhân của mình trong nhóm trên web.

Mở ứng dụng nhóm.

Bấm bắt đầu.

Bấm không có tài khoản? Tạo một!.

Làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản hoanhtao3d.vn cá nhân của bạn.

Mở ứng dụng nhóm.

Bấm vào ảnh hồ sơcủa bạn.

Bấm vào tài khoản & tổ chức, rồi bấm Thêm tài khoản. Từ đây, bạn có thể thêm tài khoản công việc hoặc tài khoản trường học. Chỉ cần nhập thông tin đăng nhập của bạn và làm theo hướng dẫn.

Mở ứng dụng nhóm.

Bấm vào ảnh hồ sơcủa bạn.

Bấm vào tài khoản & tổ chức, rồi bấm Thêm tài khoản. Từ đây, bạn có thể thêm một tài khoản cá nhân. Chỉ cần nhập thông tin đăng nhập của bạn và làm theo hướng dẫn.

Mở ứng dụng nhóm.

Bấm vào ảnh hồ sơcủa bạn.

Bấm vào tài khoản & tổ chức, rồi chọn tài khoản mà bạn muốn chuyển sang.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong cộng đồng nhóm hoanhtao3d.vn.

*

*
*
*

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không? Bạn càng cho chúng tôi biết nhiều, chúng tôi càng có thể trợ giúp cho bạn.Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào? Bạn càng cho chúng tôi biết nhiều, chúng tôi càng có thể trợ giúp cho bạn.

Xem thêm: app chỉnh sửa ảnh đẹp cho android

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot