Đối Tượng Được Miễn Giảm Học Phí Đối Với Sinh Viên Được Miễn Giảm Học Phí

Năm học 2020-2021 đã đến, điều khiến phụ huynh quan tâm hàng đầu ngoài việc học hành của con cái là các khoản tiền phải đóng đầu năm học trong đó có học phí. Dưới đây là danh sách những đối tượng học sinh không phải nộp học phí, được miễn, giảm học phí mới nhất.

Căn cứ:

– Luật Giáo dục năm 2019

STT

Đối tượng

Đối tượng không phải đóng học phí

1

Học sinh tiểu học trường công lập

2

Học sinh, sinh viên ngành sư phạm hệ chính quy

3

Người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh

Đối tượng được miễn học phí

1

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng

2

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế

3

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng

4

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo

5

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân

6

Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên)

7

Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học

8

Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

9

Sinh viên học chuyên ngành Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

10

Học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh các chuyên ngành: Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh

11

Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

12

Sinh viên cao đẳng, đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

13

Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp

14

Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu

15

Người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh

16

Trẻ em học lớp mẫu giáo 05 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo

Đối tượng được giảm 70% học phí

1

Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa – nghệ thuật công lập và ngoài công lập

2

Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc, cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp

3

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Đối tượng được giảm 50% học phí

1

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

2

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo

Trên đây là danh sách các đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí trong năm học 2020 – 2021 mới nhất. Ngoài ra, trong năm học này, cácphụ huynh còn quan tâm không kém đến vấn đề nêu tại bài viết dưới đây:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: miễn phí

Khuyễn Mãi Hot