nhận điện thoại miễn phí 2018

About the hoanhtao3d.vn Overview What We Do Rulemaking Process Leadership hoanhtao3d.vn Initiatives Find People Organizational Charts Advisory Committees Jobs and Internships Contracting Strategic Plans & Budgets Contact FY 2021 Congressional Budget Request Privacy Policy Accessibility Program
Proceedings and Actions Overview Electronic Comment Filing System (ECFS) Commission Documents (EDOCS) Most Active Proceedings Items on Circulation Ex-Parte Daily Digest Mergers & Transactions Auctions Paper Filings
Overview About Licensing Databases Fees Forms ASR CDBS COALS CORES CSRS DIRS EA ECFS EDOCS ELS ETFS ETRS GenMen HAM KDB KIDVID LMS MyIBFS NORS PIF PSIX-ESIX RLD SADCS TCB TCNS ULS VPD hoanhtao3d.vn Registration System (CORES) System Alerts & Notifications
Reports and Data Overview Reports Data Guides Maps Working Papers For Developers Fiscal Year 2018-2022 Strategic Plan Workload Dashboard
News and Events Overview Headlines Commission Meetings Events Archived Events hoanhtao3d.vn Podcast Notes from the hoanhtao3d.vn hoanhtao3d.vn Blog RSS Feeds & Email Signup April 2021 Open Commission Meeting
Help Center Overview Consumer Blogs Consumer Complaint Center Disability Rights Headlines Social Media Spoofing Consumer Complaint Center

You are here

Home / Consumer / Người tiêu dùng Hướng dẫn / Số điện thoại miễn phí là gì và nó hoạt động như thế nào?

Số điện thoại miễn phí  là các số điện thoại đặc biệt có ba chữ số có thể được gọi miễn phí từ đường dây cố định đến người gọi. Những số này cho phép người gọi tiếp cận các doanh nghiệp và / hoặc cá nhân ngoài khu vực mà không phải trả một khoản phí đường dài cho cuộc gọi.

Đang xem: Nhận điện thoại miễn phí 2018

Số điện thoại miễn phí đặc biệt phổ biến đối với các cuộc gọi dịch vụ khách hàng. Dịch vụ miễn phí đã cung cấp cho khách hàng tiềm năng và những người khác một giá trị truyền thống theo cách miễn phí và thuận tiện để liên hệ với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, người gọi sử dụng thiết bị không dây sẽ bị tính cước phí cho các phút được sử dụng trong suốt cuộc gọi miễn phí trừ khi họ có gói “gọi không giới hạn”.

Khách hàng cũng có thể gửi tin nhắn văn bản đến số điện thoại miễn phí, miễn là những số đó thuộc loại “chấp nhận tin nhắn,” và doanh nghiệp có thể gửi tin nhắn phản hồi.

Mã số điện thoại miễn phí – 800, 888, 877, 866, 855, 844 và 833.

Số điện thoại miễn phí là số bắt đầu bằng một trong các mã 3 chữ số sau đây: 800, 888, 877, 866, 855, 844 hoặc 833. Mặc dù 800, 888, 877, 866, 855, 844 và 833 là tất cả các mã số điện thoại miễn phí, chúng không thể hoán đổi cho nhau. Quay số bằng cách sử dụng đầu số 1-800 sẽ tiếp cận người nhận khác với việc gọi số đó bằng cách sử dụng đầu số 1-888. Các cuộc gọi tới từng số điện thoại miễn phí được chuyển đến một số điện thoại địa phương cụ thể.

Số điện thoại miễn phí được phân định như thế nào?

Số điện thoại miễn phí được phân định trên cơ sở đến-trước-được-phục-vụ-trước bởi các tổ chức được gọi là “Tổ chức có Trách nhiệm” hoặc “RespOrgs.” Nhiều hình thức tổ chức này cũng cung cấp dịch vụ số điện thoại miễn phí. Các RespOrg có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu số điện thoại miễn phí, nơi chứa thông tin liên quan đến tình trạng của tất cả các số điện thoại miễn phí. RespOrg được chứng nhận bởi Somos, Inc., nhà quản trị của cơ sở dữ liệu số điện thoại miễn phí.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Nhập Phần Mềm, Phần Mềm Quản Lý Đào Tạo Tín Chỉ Unisoft

Bạn có thể liên lạc với một RespOrg nếu bạn muốn sở hữu một số điện thoại miễn phí. Nếu bạn cần giúp đỡ tìm một RespOrg, hãy gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho Bộ Phận Hỗ Trợ Somos theo số 1-844-HEY SOMOS (1-844-439-7666, nói tiếng Anh) hoặc ghé thăm www.somos.com/find-a-toll-free-number để được hỗ trợ (Trang web tiếng Anh).

Vai trò của hoanhtao3d.vn

hoanhtao3d.vn thiết lập các quy tắc để nhận và sử dụng số điện thoại miễn phí. hoanhtao3d.vn đòi hỏi số điện thoại miễn phí phải có khả năng chuyển đổi, nghĩa là một thuê bao có thể “chuyển”, hoặc di chuyển, số điện thoại của họ tới một RespOrg mới khi thay đổi nhà cung cấp dịch vụ.

Tuy nhiên, hoanhtao3d.vn không tham gia trực tiếp vào việc phân bổ số điện thoại miễn phí và không thể truy cập cơ sở dữ liệu số điện thoại miễn phí. hoanhtao3d.vn cũng không thể cung cấp thông tin về tình trạng của số điện thoại.

Số “vanity” là gì??

Số “vanity” là số điện thoại miễn phí có đánh vần tên, một từ hoặc từ viết tắt được chọn bởi thuê bao, chẳng hạn như 1-800-FLOWERS hoặc 1-888-NEW-CARS (nói tiếng Anh).

“Lưu trữ,” “thu thập” và “môi giới” số điện thoại miễn phí

Các quy tắc hoanhtao3d.vn nghiêm cấm các RespOrg việc “lưu trữ” các số điện thoại miễn phí. Một RespOrg không được lưu trữ một cách hợp pháp một số điện thoại miễn phí mà không có một thuê bao miễn phí thực nhằm dành riêng số này cho một đối tượng nào đó. Các RespOrg có hành vi lưu trữ số điện thoại miễn phí sẽ phải chịu xử lý hình phạt.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Quản Lý Điểm Sinh Viên Miễn Phí, Phần Mềm Quản Lý Điểm Sinh Viên Bằng Excel

”Thu thập” bởi thuê bao cũng bị cấm tương tự theo các quy tắc của hoanhtao3d.vn.  Một thuê bao có thể không được sở hữu nhiều số điện thoại miễn phí hơn số thuê bao dự định sử dụng. Thu thập cũng bao gồm hoạt động “môi giới số” bất hợp pháp – hoạt động bán hoặc chào mời bán số điện thoại miễn phí.

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: miễn phí

Khuyễn Mãi Hot