Hướng Dẫn Cách Tải Phần Mềm Chấm Công Đơn Giản, Top 5 Phần Mềm Chấm Công Chất Lượng

*

” data-medium-file=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2017/09/phan-mem-quan-ly-nhan-su-de-su-dung-hoanhtao3d.vn-01.jpg?fit=300%2C157&ssl=1″ data-large-file=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2017/09/phan-mem-quan-ly-nhan-su-de-su-dung-hoanhtao3d.vn-01.jpg?fit=1024%2C536&ssl=1″ data-lazy-srcset=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2017/09/phan-mem-quan-ly-nhan-su-de-su-dung-hoanhtao3d.vn-01.jpg?resize=150%2C150&ssl=1 150w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2017/09/phan-mem-quan-ly-nhan-su-de-su-dung-hoanhtao3d.vn-01.jpg?resize=85%2C85&ssl=1 85w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2017/09/phan-mem-quan-ly-nhan-su-de-su-dung-hoanhtao3d.vn-01.jpg?resize=80%2C80&ssl=1 80w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2017/09/phan-mem-quan-ly-nhan-su-de-su-dung-hoanhtao3d.vn-01.jpg?resize=50%2C50&ssl=1 50w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2017/09/phan-mem-quan-ly-nhan-su-de-su-dung-hoanhtao3d.vn-01.jpg?zoom=3&resize=80%2C80&ssl=1 240w” data-lazy-sizes=”(max-width: 80px) 100vw, 80px” data-lazy-src=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2017/09/phan-mem-quan-ly-nhan-su-de-su-dung-hoanhtao3d.vn-01.jpg?resize=80%2C80&ssl=1&is-pending-load=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″ />

*

” data-medium-file=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?fit=300%2C157&ssl=1″ data-large-file=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?fit=994%2C520&ssl=1″ data-lazy-srcset=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?w=994&ssl=1 994w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=300%2C157&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=768%2C402&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=260%2C136&ssl=1 260w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=50%2C26&ssl=1 50w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=143%2C75&ssl=1 143w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=960%2C502&ssl=1 960w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=918%2C480&ssl=1 918w” data-lazy-sizes=”(max-width: 918px) 100vw, 918px” data-lazy-src=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?fit=918%2C480&ssl=1&is-pending-load=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″ />
” data-medium-file=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-la-gi-hoanhtao3d.vn.png?fit=300%2C195&ssl=1″ data-large-file=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-la-gi-hoanhtao3d.vn.png?fit=567%2C369&ssl=1″ class=”wp-image-11461 size-full jetpack-lazy-image” src=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-la-gi-hoanhtao3d.vn.png?resize=567%2C369&ssl=1″ alt=”Đây là công cụ gần như không thể thiếu tại mọi doanh nghiệp” width=”567″ height=”369″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-la-gi-hoanhtao3d.vn.png?w=567&ssl=1 567w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-la-gi-hoanhtao3d.vn.png?resize=300%2C195&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-la-gi-hoanhtao3d.vn.png?resize=224%2C146&ssl=1 224w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-la-gi-hoanhtao3d.vn.png?resize=50%2C33&ssl=1 50w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-la-gi-hoanhtao3d.vn.png?resize=115%2C75&ssl=1 115w” data-lazy-sizes=”(max-width: 567px) 100vw, 567px” data-lazy-src=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-la-gi-hoanhtao3d.vn.png?resize=567%2C369&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>Đây là công cụ gần như không thể thiếu tại mọi doanh nghiệp

Lợi ích khi sử dụng phần mềm chấm công

Hạn chế khả năng mất bảng chấm công

Giấy tờ là những dữ liệu thô rất dễ mất. Giấy tờ thường đi kèm với các phương pháp chấm công thủ công. Do đó, rủi ro làm mất hay quá nhiều dữ liệu khiến nhà quản lý không thể kiểm soát. Do đó, với các phần mềm chấm công, dữ liệu về thời gian làm việc của nhân viên được được cất giữ an toàn. Đặc biệt, khi phần mềm hoạt động trên nền tảng đám mây, bất kỳ lúc nào nhà quản lý cũng thể truy cập kiểm tra. 

” data-medium-file=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-2-2.jpg?fit=300%2C157&ssl=1″ data-large-file=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-2-2.jpg?fit=1024%2C536&ssl=1″ class=”wp-image-11503 size-large jetpack-lazy-image” src=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-2-2.jpg?resize=1024%2C536&ssl=1″ alt=”Sẽ không còn những bảng chấm công trên giấy phức tạp” width=”1024″ height=”536″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-2-2.jpg?resize=1024%2C536&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-2-2.jpg?resize=300%2C157&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-2-2.jpg?resize=768%2C402&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-2-2.jpg?resize=1536%2C804&ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-2-2.jpg?resize=260%2C136&ssl=1 260w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-2-2.jpg?resize=50%2C26&ssl=1 50w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-2-2.jpg?resize=143%2C75&ssl=1 143w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-2-2.jpg?resize=960%2C502&ssl=1 960w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-2-2.jpg?resize=917%2C480&ssl=1 917w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-2-2.jpg?w=1999&ssl=1 1999w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1024px) 100vw, 1024px” data-lazy-src=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-2-2.jpg?resize=1024%2C536&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>Sẽ không còn những bảng chấm công trên giấy phức tạp

Tăng cường độ chính xác khi tính lương

Khi chấm công chính xác thì tính lương mới có thể chính xác. Với phần mềm giúp chấm công, các dữ liệu được thống nhất trên nền tảng chung. Do đó, trường hợp thiếu sót hay sai lệch dữ liệu là gần như không thể xảy ra. Từ đó, tới kỳ tính lương, nhà quản lý có cơ sở chính xác để tính toán tiền công cho nhân viên. Điều này hạn chế các trường hợp sai lệch, gây bất mãn cho nhân viên. 

Bên cạnh đó, một số phần mềm hiện nay có khả năng tích hợp với phần mềm tính lương để phân tích thời gian làm việc. Điều này giúp nhà quản lý dễ dàng tính toán lương cho mỗi nhân viên vào cuối tháng dựa trên thời gian thực tế. Tuy nhiên, không phải phần mềm tính lương nào cũng “thông minh” như vậy! 

” data-medium-file=”https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-3.jpg?fit=300%2C157&ssl=1″ data-large-file=”https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-3.jpg?fit=1024%2C536&ssl=1″ class=”wp-image-11504 size-large jetpack-lazy-image” src=”https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-3.jpg?resize=1024%2C536&ssl=1″ alt=”Dữ liệu khi chấm công chính xác thì tính lương cũng chính xác ” width=”1024″ height=”536″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-3.jpg?resize=1024%2C536&ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-3.jpg?resize=300%2C157&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-3.jpg?resize=768%2C402&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-3.jpg?resize=1536%2C804&ssl=1 1536w, https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-3.jpg?resize=260%2C136&ssl=1 260w, https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-3.jpg?resize=50%2C26&ssl=1 50w, https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-3.jpg?resize=143%2C75&ssl=1 143w, https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-3.jpg?resize=960%2C502&ssl=1 960w, https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-3.jpg?resize=917%2C480&ssl=1 917w, https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-3.jpg?w=2024&ssl=1 2024w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1024px) 100vw, 1024px” data-lazy-src=”https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-3.jpg?resize=1024%2C536&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>Dữ liệu khi chấm công chính xác thì tính lương cũng chính xác

Cải thiện sự hài lòng của nhân viên

Trong tất cả mọi việc, sự chính xác và công bằng luôn nâng cao sự hài lòng của tất cả mọi người. Đối với thời gian đi làm của nhân viên cũng vậy. Không một nhân viên nào cảm thấy thoải mái khi những thông tin về họ không được đánh giá chính xác hay thường xuyên xảy ra sai lệch. 

Các dữ liệu từ thiết bị chấm công sẽ được truyền tải lên phần mềm để lưu trữ. Không ai có thể chỉnh sửa, xóa bỏ (trừ trường hợp cố tình). Do đó, khi gặp bất kỳ thắc mắc gì từ nhân viên, nhà quản lý có thể kiểm tra ngay lập tức để tránh các tình huống xấu xảy ra.

Đang xem: Phần mềm chấm công đơn giản

” data-medium-file=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-4.jpg?fit=300%2C157&ssl=1″ data-large-file=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-4.jpg?fit=1024%2C536&ssl=1″ class=”wp-image-11505 size-large jetpack-lazy-image” src=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-4.jpg?resize=1024%2C536&ssl=1″ alt=”Sự hài lòng của nhân viên cũng gia tăng đáng kể” width=”1024″ height=”536″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-4.jpg?resize=1024%2C536&ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-4.jpg?resize=300%2C157&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-4.jpg?resize=768%2C402&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-4.jpg?resize=1536%2C804&ssl=1 1536w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-4.jpg?resize=260%2C136&ssl=1 260w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-4.jpg?resize=50%2C26&ssl=1 50w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-4.jpg?resize=143%2C75&ssl=1 143w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-4.jpg?resize=960%2C503&ssl=1 960w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-4.jpg?resize=917%2C480&ssl=1 917w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-4.jpg?w=1599&ssl=1 1599w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1024px) 100vw, 1024px” data-lazy-src=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn-4.jpg?resize=1024%2C536&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>Sự hài lòng của nhân viên cũng gia tăng đáng kể

Các tiêu chí khi lựa chọn phần mềm chấm công

Hiện nay, các nhà cung cấp phần mềm đã lên tới con số hàng chục, hàng trăm. Và trên thực tế, tất cả đều cung cấp đầy đủ các tính năng cơ bản. Tuy nhiên, nếu tìm ra được đặc điểm mà bạn xem là quan trọng, các lựa chọn cũng thu hẹp dần. Khi lựa chọn phần mềm, hãy nghĩ tới yếu tố dễ sử dụngsự sẵn sàng của lực lượng lao động khi áp dụng. 

Theo dõi thời gian

Rõ ràng, tất cả các phần mềm chấm công đều có thể theo dõi thời gian. Điểm khác biệt là nó làm điều đó tốt như thế nào. Hệ thống càng tự động, càng chính xác thì càng tốt. Bên cạnh đó, những phần mềm cho phép bạn điều chỉnh thời gian cũng không phải là lựa chọn tệ. 

Phần mềm chấm công trực tuyến

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp cực kỳ ưu chuộng các giải pháp quản lý trên nền tảng online. Không yêu cầu hệ thống lắp đặt, truy cập mọi lúc mọi nơi. Có thể nói, phần mềm chấm công trực tuyến luôn là lựa chọn tối ưu, dù chỉ phí có thể hơi cao.

Thông báo và cảnh báo

Sẽ thật tuyệt nếu phần mềm có khả năng thông báo cho quản lý về các vấn đề tối quan trọng liên quan đến nhân sự. Khi thông báo kịp thời, nhân viên sẽ tránh khỏi những rắc rối như thời gian cho phép đã quá mức cho phép,..Tuy nhiên, không phải phần mềm nào cũng có tính năng này. Và trên thực tế, không phải doanh nghiệp nào cũng cần điều này.

Báo cáo

Một trong những lợi ích chính của phần mềm chấm công hiện đại là khả năng chuyển đổi dữ liệu. Các dữ liệu phải có thể được trích xuất thành báo cáo để nhà quản lý tiện theo dõi. Phần mềm cung cấp càng nhiều tùy chọn và tính linh hoạt thì càng tốt.

Khả năng phân tích

Khả năng phân tích của phần mềm chấm công đó là chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin có thể sử dụng được. Nhiều phần mềm hiện đại còn có thể tiết lộ các mẫu hành vi ẩn có thể biến đổi hoạt động kinh doanh.

Tích hợp phần mềm tính lương

Theo dõi thời gian của nhân viên để trả lương phù hợp cho họ. Giả sử 2 nhân viên có mức lương cố định như nhau, nhưng người A đi làm đầy đủ hơn người B. Người A chắc chắn sẽ được nhận lương cao hơn. Nếu phần mềm chấm công không thể tính toán bảng lương, thì ít nhất nó phải có khả năng tích hợp với phần mềm tính lương.

Tính khả dụng khi ngoại tuyến

Phần mềm chấm công trực tuyến có một số lợi thế nhất định. Nhưng sẽ ra sao khi phần mềm không thể hoạt động khi ngoại tuyến. Hãy bảo đảm rằng, khi bất ngờ không có kết nối internet, các dữ liệu vẫn kịp sao lưu thường xuyên. 

” data-medium-file=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/loi-ich-khi-su-dung-phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?fit=300%2C157&ssl=1″ data-large-file=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/loi-ich-khi-su-dung-phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?fit=565%2C296&ssl=1″ class=”wp-image-11690 size-full jetpack-lazy-image” src=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/loi-ich-khi-su-dung-phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=565%2C296&ssl=1″ alt=”Bên cạnh đó, các phần mềm chấm công hỗ trợ nền tảng mobile cũng rất hữu ích khi sử dụng” width=”565″ height=”296″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/loi-ich-khi-su-dung-phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?w=565&ssl=1 565w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/loi-ich-khi-su-dung-phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=300%2C157&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/loi-ich-khi-su-dung-phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=260%2C136&ssl=1 260w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/loi-ich-khi-su-dung-phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=50%2C26&ssl=1 50w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/loi-ich-khi-su-dung-phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=143%2C75&ssl=1 143w” data-lazy-sizes=”(max-width: 565px) 100vw, 565px” data-lazy-src=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/loi-ich-khi-su-dung-phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=565%2C296&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>Bên cạnh đó, các phần mềm chấm công hỗ trợ nền tảng mobile cũng rất hữu ích khi sử dụng

Tổng quan về giải pháp chấm công (máy chấm công)

Giải pháp chấm công là thiết bị thu thập thời gian đi làm và ra về của người lao động. Từ đó, nhà quản lý có thể biết nhân viên nào đi trễ, không đi làm hay về sớm. Sự chính xác khi sử dụng máy chấm công giúp nhà quản lý dễ dàng tính lương, trợ cấp chính xác và công bằng. Máy chấm công càng tiên tiến thì mức độ chính xác càng cao và khả năng thiếu trung thực của nhân viên càng giảm. Từ đó, tính minh bạch trong tổ chức cũng trở nên rõ ràng. Hiện nay có 3 loại máy chấm công phổ biến nhất: 

Chấm công bằng thẻ từ 

Chấm công bằng thẻ từ là giải pháp sử dụng một chiếc thẻ thông minh có mã id riêng. Từng id này sẽ chứa thông tin của nhân viên và thời gian ra vào của họ. Đi kèm với thẻ là máy đọc thẻ. Máy này sẽ quét id của thẻ. Sau đó, thông tin nhân sự sẽ được lưu vào máy tính qua phần mềm kết nối. 

Chấm công bằng vân tay

Chấm công bằng vân tay sử dụng công nghệ sinh trắc học vân tay để xác nhân danh tính của người lao động. Nhân viên sẽ đăng ký các dấu vân tay lên máy. Dấu vân tay này sẽ được máy chấm công lưu trữ và quản lý trên bộ nhớ của máy.

Chấm công bằng nhận diện khuôn mặt

Giải pháp chấm công nhận diện khuôn mặt ( Face ID) sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để xác định danh tính và ghi nhận thời gian ra, vào của người lao động. Thiết bị này đối chiếu ảnh chụp khuôn mặt thu được với hình ảnh khuôn mặt có sẵn trong cơ sở dữ liệu. Từ đó, thiết bị sẽ tự xác định thời gian làm việc, ra vào của nhân viên.

Xem thêm: Tổng Hợp 19 Thủ Thuật Win10, Thủ Thuật, Cách Sử Dụng Windows 10 Từ A Tới Z

Cũng như các giải pháp khác, lượng thông tin về thời gian của nhân viên sẽ được lưu vào bộ nhớ máy. Sau đó, chúng được tổng hợp và xử lý bằng phần mềm, là cơ sở để tính lương, thưởng phạt đối với người lao động.

Các lưu ý khi ứng dụng phần mềm chấm công và máy chấm công

Hiện nay, các giải pháp chấm công (máy chấm công) và phần mềm chấm công luôn đi kèm với nhau. Do đó, hãy lưu ý một số đặc điểm dưới đây trước khi tiến hành mua và sử dụng:

Hầu như các máy chấm công hiện nay đều tương thích với các phần mềm chấm công. Tuy nhiên, cũng sẽ có một vài trường hợp ngoại lệ. Bởi vậy, hãy đảm bảo độ tương thích nhất định để tránh những sai sót không đáng có.Trước khi sử dụng phần mềm, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng không bao giờ là thừa.Mỗi phần mềm chấm công đều có những đặc điểm riêng biệt phù hợp với từng loại nhu cầu của doanh nghiệp. Hãy tìm hiểu kỹ về điều này nhéHiện nay, chi phí của các phần mềm chấm công khác nhau không quá khác biệt. Do đó, yếu tố này không thực sự ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp của bạn. 
” data-medium-file=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/luu-y-khi-mua-phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?fit=300%2C157&ssl=1″ data-large-file=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/luu-y-khi-mua-phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?fit=1024%2C536&ssl=1″ class=”wp-image-11691 size-large jetpack-lazy-image” src=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/luu-y-khi-mua-phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=1024%2C536&ssl=1″ alt=”Hãy lựa chọn phần mềm chấm công với những tính năng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp” width=”1024″ height=”536″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/luu-y-khi-mua-phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=1024%2C536&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/luu-y-khi-mua-phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=300%2C157&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/luu-y-khi-mua-phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=768%2C402&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/luu-y-khi-mua-phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=1536%2C804&ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/luu-y-khi-mua-phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=260%2C136&ssl=1 260w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/luu-y-khi-mua-phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=50%2C26&ssl=1 50w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/luu-y-khi-mua-phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=143%2C75&ssl=1 143w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/luu-y-khi-mua-phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=960%2C503&ssl=1 960w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/luu-y-khi-mua-phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=917%2C480&ssl=1 917w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/luu-y-khi-mua-phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?w=1920&ssl=1 1920w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1024px) 100vw, 1024px” data-lazy-src=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/luu-y-khi-mua-phan-mem-cham-cong-hoanhtao3d.vn.jpg?resize=1024%2C536&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>Hãy lựa chọn phần mềm chấm công với những tính năng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp

Top 10 phần mềm chấm công phổ biến hiện nay

Phần mềm chấm công Eagle Vision – iAccess 2020

Phần mềm chấm công iAccess 2020 thuộc bộ giải pháp toàn diện Eagle Vision – CTC. Các chức năng chính của hệ thống gồm:

Bảng chấm côngDữ liệu truy cập chi tiếtBáo cáo chuyên cầnQuản lý danh sách nhân viên và dữ liệu khuôn mặtQuản lý phòng banThiết lập tham số hoạt động của hệ thống

Eagle Vision cung cấp API nên có khả năng tích hợp với các phần mềm đã triển khai như: Quản lý nhân sự, Quản trị nguồn lực tổng thể ERP, Quản lý quan hệ khách hàng CRM,… Trong đó, iAccess 2020 tích hợp với phần mềm tính lương của hoanhtao3d.vn, cung cấp cho nhà quản trị giải pháp chấm công – tính lương tuyệt đối.

” data-medium-file=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-EagleVision-iAccess-hoanhtao3d.vn.png?fit=300%2C155&ssl=1″ data-large-file=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-EagleVision-iAccess-hoanhtao3d.vn.png?fit=517%2C267&ssl=1″ class=”wp-image-11343 size-full jetpack-lazy-image” src=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-EagleVision-iAccess-hoanhtao3d.vn.png?resize=517%2C267&ssl=1″ alt=”Phần mềm quản lý truy cập, chấm công Eagle Vision” width=”517″ height=”267″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-EagleVision-iAccess-hoanhtao3d.vn.png?w=517&ssl=1 517w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-EagleVision-iAccess-hoanhtao3d.vn.png?resize=300%2C155&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-EagleVision-iAccess-hoanhtao3d.vn.png?resize=260%2C134&ssl=1 260w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-EagleVision-iAccess-hoanhtao3d.vn.png?resize=50%2C26&ssl=1 50w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-EagleVision-iAccess-hoanhtao3d.vn.png?resize=145%2C75&ssl=1 145w” data-lazy-sizes=”(max-width: 517px) 100vw, 517px” data-lazy-src=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-EagleVision-iAccess-hoanhtao3d.vn.png?resize=517%2C267&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>Phần mềm quản lý truy cập, chấm công Eagle Vision

*

” data-medium-file=”https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/08/call-to-action-01.png?fit=300%2C100&ssl=1″ data-large-file=”https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/08/call-to-action-01.png?fit=1024%2C342&ssl=1″ class=” wp-image-11919 aligncenter” src=”https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/08/call-to-action-01.png?resize=423%2C141&ssl=1″ alt=”Liên hệ hoanhtao3d.vn để nhận tư vấn về phần mềm tính lương” width=”423″ height=”141″ srcset=”https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/08/call-to-action-01.png?resize=300%2C100&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/08/call-to-action-01.png?resize=1024%2C342&ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/08/call-to-action-01.png?resize=768%2C257&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/08/call-to-action-01.png?resize=260%2C87&ssl=1 260w, https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/08/call-to-action-01.png?resize=50%2C17&ssl=1 50w, https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/08/call-to-action-01.png?resize=150%2C50&ssl=1 150w, https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/08/call-to-action-01.png?resize=960%2C321&ssl=1 960w, https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/08/call-to-action-01.png?resize=1200%2C401&ssl=1 1200w, https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/08/call-to-action-01.png?w=1250&ssl=1 1250w” sizes=”(max-width: 423px) 100vw, 423px” data-recalc-dims=”1″ />

Phần mềm chấm công online trên điện thoại Fastwork

Phần mềm chấm công Fastwork là giải pháp chấm công có thể ứng dụng hầu hết tại tất cả các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có nhiều văn phòng, chi nhánh và nhân sự làm việc ngoài thì càng thích hợp. Dưới đây là một số tính năng của phần mềm Fastwork:

Chấm công bằng điện thoại qua Wifi và GPSGiám sát chấm công với công nghệ Face IDTạo lập, gửi đơn từ và xét duyệt đơn từ ngay trên di độngTheo dõi báo cáo ngày công, quỹ phép trên di độngGiám sát vị trí và thời gian làm việc của nhân sự (Tính năng cho Quản lý)Cấu hình phân ca làm việc, quản lý ngày công, quỹ phép linh hoạtTự động tổng hợp bảng công theo thời gian thực

Phần mềm chấm công Fastwork

Phần mềm chấm công vân tay HRAD enterprise

Phần mềm chấm công tính lương HRAD tương thích với hầu hết các loại máy chấm công vân tay hiện nay. Do đó, các doanh nghiệp dùng máy chấm công bằng thẻ hay khuôn mặt thì hoàn toàn không phải lựa chọn. Phần mềm HRAD có thể quản lý doanh nghiệp với hệ thống lớn và nhiều chi nhánh. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề khi khả năng kết nối rất tập trung, không giới hạn thiết bị. Phần mềm chấm công HRAD giúp doanh nghiệp tính công tự động, chính xác, quản trị theo tiêu chuẩn BSC.

” data-medium-file=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-HRAD-hoanhtao3d.vn-1.png?fit=300%2C158&ssl=1″ data-large-file=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-HRAD-hoanhtao3d.vn-1.png?fit=767%2C403&ssl=1″ class=”wp-image-11444 size-full jetpack-lazy-image” src=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-HRAD-hoanhtao3d.vn-1.png?resize=767%2C403&ssl=1″ alt=”Quy trình xử lý phần mềm chấm công HRAD” width=”767″ height=”403″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-HRAD-hoanhtao3d.vn-1.png?w=767&ssl=1 767w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-HRAD-hoanhtao3d.vn-1.png?resize=300%2C158&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-HRAD-hoanhtao3d.vn-1.png?resize=260%2C137&ssl=1 260w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-HRAD-hoanhtao3d.vn-1.png?resize=50%2C26&ssl=1 50w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-HRAD-hoanhtao3d.vn-1.png?resize=143%2C75&ssl=1 143w” data-lazy-sizes=”(max-width: 767px) 100vw, 767px” data-lazy-src=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-HRAD-hoanhtao3d.vn-1.png?resize=767%2C403&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>Quy trình xử lý phần mềm HRAD

Phần mềm chấm công Paradise HRM

Có thể nói, phần mềm chấm công Paradise HRM là phần mềm đơn giản hết mức có thể. Với Paradise HRM, mọi thao tác gần như được xử lý tự động. Để tiếp nhận kết quả, điều bạn cần làm chỉ là mở ra và xem. Còn lại bạn chỉ cần mở phần mềm lên và xem kết quả. Chỉ khi nào cần xác nhận thì người dùng mới cần thao tác trên phần mềm. Chỉ cần thực hiện đúng trình tự trên lưu đồ, mọi công tác chấm công sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Dưới đây là một số tính năng của phần mềm chấm công Paradise HRM:

Quản lý máy chấm côngTự động tải giờ côngXem dữ liệu công thôChấm công hàng ngàyDuyệt dữ liệu tăng caTổng hợp dữ liệu công cả thángKhóa dữ liệu chấm công
” data-medium-file=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Paradise-luu-do-cong-viec-hoanhtao3d.vn.png?fit=300%2C188&ssl=1″ data-large-file=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Paradise-luu-do-cong-viec-hoanhtao3d.vn.png?fit=900%2C563&ssl=1″ class=”size-full wp-image-11445 jetpack-lazy-image” src=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Paradise-luu-do-cong-viec-hoanhtao3d.vn.png?resize=900%2C563&ssl=1″ alt=”Lưu đồ công việc” width=”900″ height=”563″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Paradise-luu-do-cong-viec-hoanhtao3d.vn.png?w=900&ssl=1 900w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Paradise-luu-do-cong-viec-hoanhtao3d.vn.png?resize=300%2C188&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Paradise-luu-do-cong-viec-hoanhtao3d.vn.png?resize=768%2C480&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Paradise-luu-do-cong-viec-hoanhtao3d.vn.png?resize=233%2C146&ssl=1 233w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Paradise-luu-do-cong-viec-hoanhtao3d.vn.png?resize=50%2C31&ssl=1 50w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Paradise-luu-do-cong-viec-hoanhtao3d.vn.png?resize=120%2C75&ssl=1 120w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Paradise-luu-do-cong-viec-hoanhtao3d.vn.png?resize=767%2C480&ssl=1 767w” data-lazy-sizes=”(max-width: 900px) 100vw, 900px” data-lazy-src=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Paradise-luu-do-cong-viec-hoanhtao3d.vn.png?resize=900%2C563&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>Lưu đồ công việc

Phần mềm chấm công Wise Eye

Phần mềm chấm công vân tay Wise Eye là phần mềm tương thích với nhiều dòng máy chấm công vân tay phổ biến nhất hiện nay. Phần mềm chấm công Wise Eye hỗ trợ doanh nghiệp quản lý dữ liệu thẻ, vân tay của nhân viên. Trong trường hợp thay đổi máy hoặc cần chuyển dữ liệu, dữ liệu hoàn toàn được tải lên máy chấm công. Giống như các phần mềm khác, Wise Eye quản lý công dựa vào thời gian được ghi nhận từ máy chấm công.

Phần mềm chấm công Wise Eye

Phần mềm chấm công trực tuyến Tanca

Tanca nói rằng họ đưa ra các giải pháp chấm công toàn diện cho doanh nghiệp, mô hình kinh doanh đều có thể sử dụng phần mềm chấm công Tanca. Dưới đây là một số tính năng vượt trội khi ứng dụng phần mềm chấm công Tanca:

Chấm công điện thoại qua Wifi, GPS,Chấm công điện thoại kết hợp nhận diện khuôn mặt (Face ID bằng AI)Nhận diện khuôn mặt từ Camera giám sát, Webcam, Camera AI chuyên biệtTích hợp máy chấm công đưa lên trực tuyếnBảng chấm công thông minhXem vào/Ra theo thời gian thựcNắm thông tin tính công ngay lập tứcTuỳ chọn chấm côngXuất file Excel theo chuẩn

Bởi vì mọi dữ liệu trên phần mềm chấm công Tanca là trực tuyến, nên chỉ cần có tài khoản là có thể vào xem được. Một trong những điều khiến Tanca trở nên đặc biệt là khả năng chấm công cho hệ thống Ca kíp phức tạp và đọc được tất cả các máy chấm công.

” data-medium-file=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-tanca-hoanhtao3d.vn-1.png?fit=300%2C142&ssl=1″ data-large-file=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-tanca-hoanhtao3d.vn-1.png?fit=1024%2C486&ssl=1″ class=”wp-image-11447 size-large jetpack-lazy-image” src=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-tanca-hoanhtao3d.vn-1.png?resize=1024%2C486&ssl=1″ alt=”Phần mềm chấm công trực tuyến Tanca” width=”1024″ height=”486″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-tanca-hoanhtao3d.vn-1.png?resize=1024%2C486&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-tanca-hoanhtao3d.vn-1.png?resize=300%2C142&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-tanca-hoanhtao3d.vn-1.png?resize=768%2C364&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-tanca-hoanhtao3d.vn-1.png?resize=1536%2C728&ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-tanca-hoanhtao3d.vn-1.png?resize=260%2C123&ssl=1 260w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-tanca-hoanhtao3d.vn-1.png?resize=50%2C24&ssl=1 50w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-tanca-hoanhtao3d.vn-1.png?resize=150%2C71&ssl=1 150w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-tanca-hoanhtao3d.vn-1.png?resize=960%2C455&ssl=1 960w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-tanca-hoanhtao3d.vn-1.png?resize=1012%2C480&ssl=1 1012w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-tanca-hoanhtao3d.vn-1.png?w=1860&ssl=1 1860w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1024px) 100vw, 1024px” data-lazy-src=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-tanca-hoanhtao3d.vn-1.png?resize=1024%2C486&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>Phần mềm Tanca

Phần mềm chấm công Mitaco cung cấp các bảng chấm công hàng ngày, theo tháng, theo giờ bằng excel. Các báo cáo khác cũng tự động hóa bằng excel rất tiện dụng cho nhà quản lý. Mặc dù các phiên bản cũ hoạt động khá ổn, nhưng phiên bản chấm công mới thường xuyên phát sinh lỗi. Bên cạnh đó, máy chấm công phiên bản mới như nhận diện hình ảnh sẽ rất khó để hoạt động trên Mitaco. Tuy nhiên, Mitaco vẫn là sự lựa chọn của nhiều doanh nghiệp hiện nay

” data-medium-file=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Mitaco-1.png?fit=300%2C178&ssl=1″ data-large-file=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Mitaco-1.png?fit=1024%2C607&ssl=1″ class=”size-large wp-image-11448 jetpack-lazy-image” src=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Mitaco-1.png?resize=1024%2C607&ssl=1″ alt=”Phần mềm chấm công Mitaco” width=”1024″ height=”607″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Mitaco-1.png?resize=1024%2C607&ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Mitaco-1.png?resize=300%2C178&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Mitaco-1.png?resize=768%2C456&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Mitaco-1.png?resize=246%2C146&ssl=1 246w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Mitaco-1.png?resize=50%2C30&ssl=1 50w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Mitaco-1.png?resize=126%2C75&ssl=1 126w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Mitaco-1.png?resize=960%2C569&ssl=1 960w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Mitaco-1.png?resize=809%2C480&ssl=1 809w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Mitaco-1.png?w=1148&ssl=1 1148w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1024px) 100vw, 1024px” data-lazy-src=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-Mitaco-1.png?resize=1024%2C607&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>Phần mềm chấm công Mitaco

Phần mềm chấm công FTA

Với lưu lượng nhẹ khoảng 11MB, FTA có thể tương thích với nhiều loại máy chấm công khác nhau. Phần mềm có giao diện dễ nhìn và rất dễ dàng tương tác sử dụng. Dưới đây là một số ưu điểm vượt trội của phần mềm FTA:

Giao diện tiếng việt dễ dàng sử dụng: đơn giản hóa tối đa các thao tác phải làm trên hệ thống.Hỗ trợ đăng kí nhiều ca làm việc khác nhau. Tính năng này rất thích hợp ưới các doanh nghiệp có nhiều ca làm việc không cố định.Xuất báo cáo dưới nhiều dạng khác nhau. Phần mềm có sẵn 17 mẫu báo sẵn miễn phí như bảng công tháng, bảng công chi tiết, danh sách nhân viên, … Các báo cáo có khả năng tùy chỉnh theo yêu cầu của từng doanh nghiệp.

*

” data-medium-file=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-FTA-hoanhtao3d.vn.png?fit=300%2C198&ssl=1″ data-large-file=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-FTA-hoanhtao3d.vn.png?fit=1024%2C674&ssl=1″ class=”aligncenter wp-image-11342 size-full” src=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-FTA-hoanhtao3d.vn.png?resize=1200%2C790&ssl=1″ alt=”Phần mềm chấm công FTA” width=”1200″ height=”790″ srcset=”https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-FTA-hoanhtao3d.vn.png?w=1218&ssl=1 1218w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-FTA-hoanhtao3d.vn.png?resize=300%2C198&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-FTA-hoanhtao3d.vn.png?resize=1024%2C674&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-FTA-hoanhtao3d.vn.png?resize=768%2C506&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-FTA-hoanhtao3d.vn.png?resize=222%2C146&ssl=1 222w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-FTA-hoanhtao3d.vn.png?resize=50%2C33&ssl=1 50w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-FTA-hoanhtao3d.vn.png?resize=114%2C75&ssl=1 114w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-FTA-hoanhtao3d.vn.png?resize=960%2C632&ssl=1 960w, https://i0.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-FTA-hoanhtao3d.vn.png?resize=729%2C480&ssl=1 729w” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” data-recalc-dims=”1″ />

Phần mềm chấm công trên điện thoại Logicbuy Software

Phần mềm chấm công Logicbuy Software có giao diện rất dễ dùng. Với ngôn ngữ Tiếng Việt nên thao tác tương đối dễ dàng. Bên cạnh đó, phù hợp với hầu hết các dòng máy chấm công hiện nay. Phần mềm Logicbuy Software có thể hoạt động trên nền tảng điện thoại di động. Các báo cáo tính lương của Logicbuy Software tương đối phù hợp với yêu cầu của nhiều công ty.

Xem thêm: phần mềm điều chỉnh tần số âm thanh

” data-medium-file=”https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-logicbuy-hoanhtao3d.vn.png?fit=300%2C217&ssl=1″ data-large-file=”https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-logicbuy-hoanhtao3d.vn.png?fit=630%2C456&ssl=1″ class=”wp-image-11435 jetpack-lazy-image” src=”https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-logicbuy-hoanhtao3d.vn.png?resize=1140%2C825&ssl=1″ alt=”Phần mềm chấm công Logicbuy Software có thể tích hợp được với 1 phần mềm nữa: quản lý nhân sự, phần mềm kế toán,… ” width=”1140″ height=”825″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-logicbuy-hoanhtao3d.vn.png?w=630&ssl=1 630w, https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-logicbuy-hoanhtao3d.vn.png?resize=300%2C217&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-logicbuy-hoanhtao3d.vn.png?resize=202%2C146&ssl=1 202w, https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-logicbuy-hoanhtao3d.vn.png?resize=50%2C36&ssl=1 50w, https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-logicbuy-hoanhtao3d.vn.png?resize=104%2C75&ssl=1 104w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1140px) 100vw, 1140px” data-lazy-src=”https://i1.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/phan-mem-cham-cong-logicbuy-hoanhtao3d.vn.png?resize=1140%2C825&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>Logicbuy Software có thể tích hợp với phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm kế toán,…

Phần mềm chấm công Wisami

Phần mềm quản lý công Wisami phù hợp nhất với các nhà máy, nhà hàng,… Với giao diện đơn giản, dễ sử dụng, phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp tự động tính công, nghỉ phép, số giờ làm thêm,… và lưu trữ hồ sơ nhân viên trực tuyến. 

Tính năng của phần mềm Wisami là:

Giải phóng khỏi giấy tờ, nhập liệu thủ côngQuản lý từ xaCập nhật theo thời gian thựcSố hóa dữ liệu nhân sự
” data-medium-file=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-wisami-hoanhtao3d.vn.png?fit=300%2C208&ssl=1″ data-large-file=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-wisami-hoanhtao3d.vn.png?fit=1024%2C711&ssl=1″ class=”wp-image-11436 size-full jetpack-lazy-image” src=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-wisami-hoanhtao3d.vn.png?resize=1200%2C833&ssl=1″ alt=”Phần mềm chấm công Wisami” width=”1200″ height=”833″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-wisami-hoanhtao3d.vn.png?w=1800&ssl=1 1800w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-wisami-hoanhtao3d.vn.png?resize=300%2C208&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-wisami-hoanhtao3d.vn.png?resize=1024%2C711&ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-wisami-hoanhtao3d.vn.png?resize=768%2C533&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-wisami-hoanhtao3d.vn.png?resize=1536%2C1067&ssl=1 1536w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-wisami-hoanhtao3d.vn.png?resize=210%2C146&ssl=1 210w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-wisami-hoanhtao3d.vn.png?resize=50%2C35&ssl=1 50w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-wisami-hoanhtao3d.vn.png?resize=108%2C75&ssl=1 108w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-wisami-hoanhtao3d.vn.png?resize=960%2C667&ssl=1 960w, https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-wisami-hoanhtao3d.vn.png?resize=691%2C480&ssl=1 691w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” data-lazy-src=”https://i2.wp.com/hoanhtao3d.vn/wp-content/uploads/2020/10/Phan-mem-cham-cong-wisami-hoanhtao3d.vn.png?resize=1200%2C833&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>Phần mềm Wisami

Tính lương và chấm công – bộ đôi luôn song hành

Để tính lương và chế độ cho nhân viên, doanh nghiệp cần có dữ liệu về nhân sự. Đó là dữ liệu về chấm công, đánh giá hiệu suất công việc kpi hay thông tin về đáng giá năng lực nhân sự. Chính vì thế, khả năng tích hợp giữa phần mềm chấm công và tính lương là cần thiết. 

Phần mềm tính lương và giải pháp chấm công được tích hợp có thể đảm bảo rằng các thông tin về nhân sự nhất quán trên toàn bộ hệ thống. Thông tin được cập nhật tự động, giảm bớt khối lượng công việc cho nhà quản lý nhân sự khi phải thay đổi đầu vào nhiều lần trong các hệ thống công việc khác nhau.

Nếu doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc chấm công cho tới tính lương. Tham khảo ngay phần mềm tính lương digiiC&B. digiiC&B hoạt động dựa trên nền tảng trả lương 3P, có khả năng tích hợp với các phần mềm chấm công phổ biến nhất hiện nay. 

Trên đây là một số chia sẻ của hoanhtao3d.vn về những phần mềm chấm công phổ biến. Bài viết này không mang tính xếp loại. Chúng tôi chỉ tổng hợp để giúp quý khách hàng lựa chọn được nhà cung cấp phù hợp. 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phần mềm

Khuyễn Mãi Hot