Phần Mềm Mô Phỏng Chương Trình Plc Mitsubishi, Phần Mềm Lập Trình Plc Mitsubishi

BƯỚC 1: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

– Để viết chương trình và mô phỏng cho PLC và HMI Mitsubishi, người dùng phải cài đặt đầy đủ các phần mềm sau:

+ GX Developer: phần mềm lập trình PLC

+ GX simulator: phần mềm mô phỏng PLC

+ GT Designer: phần mềm lập trình HMI

+ GT Simulator: phần mềm mô phỏng HMI

BƯỚC 2: VIẾT CHƯƠNG TRÌNH GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN

– Khởi động chương trình GT Designer 3

*

– Tạo một chương trình mới, trong ví dụ là một nút ấn M0 và một đèn chỉ thị Y0

*

– Lưu lại chương trình vừa viết

*

BƯỚC 3: VIẾT CHƯƠNG TRÌNH CHO PLC.

– Khởi động chương trình GX Developer

*

– Tạo một chương trình mới, viết đoạn chương trình dùng M0 để bật/tắt Y0

*

– Chạy chương trình mô phỏng cho PLC Mitsubishi bằng cách vào Tools -> Start ladder logic test

*

BƯỚC 4: CHẠY CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG HMI MITSUBISHI

– Để cài đặt mô phỏng, vào Tool-> Simulator -> Set

*

+ Tại Connection: chọn GX Simulator

+ Loại PLC chọn MELSEC-FX

Nhấn OK

– Để mô phỏng HMI Mitsubishi, khởi chạy phần mềm GT Designer theo 2 cách:

+ Cách 1: Chạy trực tiếp từ biểu tượng phần mềm đã cài đặt

*

+ Cách 2: Từ giao diện lập trình HMI, vào Tool-> Simulator -> Activate

*

– Giao diện mô phỏng sẽ khởi động và hiển thị lên, cho phép người dùng thao tác giống như HMI thật, kết nối với chương trình PLC đang bật mô phỏng.

*

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phần mềm

Khuyễn Mãi Hot