Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Nhi Suns Clinic, Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Nội Khoa

Về chúng tôi Phần mềm Khối hành chính Khối doanh nghiệp

*

Dịch vụ Thiết kế website Hosting – Domain Thiết bị công nghệ Tin tức

*

Hỗ trợ

*

Phần mềm chuyên nghiệp cho hệ thống phòng khám của bạn

Là ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý khám chữa bệnh

​*Nhấp vào phần mềm bên trái để xem chi tiết phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa khác. Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Đa Khoa.

Đang xem: Phần mềm quản lý phòng khám nhi

*

*

*

 

*Nhấp vào phần mềm bên trái để xem chi tiết phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa khác. 

Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Nhi

1. Phân hệ: danh mục chung

– Định nghĩa các danh mục dùng chung của phần mềm.

–   Danh mục nhóm sản phẩm – dịch vụ.

–   Danh mục sản phẩm dịch vụ.

–   Danh mục quỹ, thu chi.

–   Danh mục bổ sung: địa chỉ, nghề nghiệp, dân tộc…

2. Phân hệ: danh mục bệnh nhân và tiếp đón

–   Cập nhật thông tin bệnh nhân đến khám bệnh.

–   Điều chuyển bệnh nhân vào các phòng khám ban đầu.

–   Tra cứu thông tin bệnh nhân.

–   Sửa chữa thông tin bệnh nhân.

3. Phân hệ quản lý khám bệnh

–   Tiếp nhận bệnh nhân đã được đưa vào danh sách hàng đợi.

–   Thăm khám và đưa ra các kết luận khám ban đầu.

–   Chỉ định các cận lâm sàng (nếu có).

–   Kê đơn thuốc cho bệnh nhân.

–   Đưa ra phác đồ điều trị.

–   Hẹn lịch tái khám.

4. Phân hệ quản lý phẫu thuật – thủ thuật

–   Thực hiện các chỉ định thủ thuật của bác sĩ.

–   Đưa ra kết luận của thủ thuật.

–   Hướng điều trị thủ thuật.

5. Phân hệ quản lý kho thuốc

–   Định nghĩa danh mục thuốc, vật tư của phòng khám

–   Định nghĩa giá nhập giá bán

–   Nhập thuốc vật tư từ nhà cung cấp

–   Bán thuốc theo đơn của bác sĩ

–   Bán thuốc lẻ cho khách vãng lai

6. Phân hệ quản lý thu chi

–   Thu tiền dịch vụ khám chữa bệnh.

–   Thu tiền dịch vụ cận lâm sàng.

–   Thu tiền thuốc.

–   Chi tiền phát sinh phục vụ hoạt động của phòng khám.

7. Hệ thống báo cáo

–   Báo cáo quá trình khám chữa bệnh.

–   Báo cáo quá trình thực hiện cận lâm sàng.

–   Báo cáo quá trình phẫu thuật thủ thuật.

–   Báo cáo thu chi.

–   Báo cáo xuất nhập và tồn kho thuốc, vật tư y tế.


Tại sao chọn chúng tôi Chức năng phần mềm phòng khám
*Nhấp vào phần mềm bên trái để xem chi tiết phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa khác. 

Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Sản

1. Phân hệ: danh mục chung

– Định nghĩa các danh mục dùng chung của phần mềm.

–   Danh mục nhóm sản phẩm – dịch vụ.

–   Danh mục sản phẩm dịch vụ.

–   Danh mục quỹ, thu chi.

–   Danh mục bổ sung: địa chỉ, nghề nghiệp, dân tộc…

2. Phân hệ: danh mục bệnh nhân và tiếp đón

–   Cập nhật thông tin bệnh nhân đến khám bệnh.

–   Điều chuyển bệnh nhân vào các phòng khám ban đầu.

–   Tra cứu thông tin bệnh nhân.

–   Sửa chữa thông tin bệnh nhân.

3. Phân hệ quản lý khám bệnh

–   Tiếp nhận bệnh nhân đã được đưa vào danh sách hàng đợi

–   Thăm khám và đưa ra các kết luận lâm sàng.

–   Chỉ định các cận lâm sàng (nếu có).

–   Kê đơn thuốc cho bệnh nhân

–   Đưa ra phác đồ điều trị.

–   Hẹn lịch tái khám.

4. Phân hệ quản lý cận lâm sàng

–   Bao gồm: xét nghiệm, Xquang, điện tim, siêu âm, nội soi…

–   Với bộ phận siêu âm sẽ có các siêu âm đặc thù của sản:

+ Siêu âm Thai.

+ Siêu âm cổ tử cung.

+ Siêu âm noãn.

+ Siêu âm tuyến vú….

–   Thực hiện các chỉ định cận lâm sàng.

–   Đưa ra kết luận cận lâm sàng.

5. Phân hệ quản lý phẫu thuật – thủ thuật

–   Thực hiện các chỉ định thủ thuật của bác sĩ.

–   Đưa ra kết luận của thủ thuật.

–   Hướng điều trị thủ thuật.

6. Phân hệ quản lý kho thuốc

–   Định nghĩa danh mục thuốc, vật tư của phòng khám.

–   Định nghĩa giá nhập giá bán.

–   Nhập thuốc vật tư từ nhà cung cấp.

–   Bán thuốc theo đơn của bác sĩ.

–   Bán thuốc lẻ cho khách vãng lai.

7. Phân hệ quản lý thu chi

–   Thu tiền dịch vụ khám chữa bệnh.

–   Thu tiền dịch vụ cận lâm sàng.

–   Thu tiền thuốc.

–   Chi tiền phát sinh phục vụ hoạt động của phòng khám.

8. Hệ thống báo cáo

–   Báo cáo quá trình khám chữa bệnh.

–   Báo cáo quá trình thực hiện cận lâm sàng.

–   Báo cáo quá trình phẫu thuật thủ thuật.

–   Báo cáo thu chi.

–   Báo cáo xuất nhập và tồn kho thuốc, vật tư y tế.

 

Tại sao chọn chúng tôi Chức năng phần mềm phòng khám
​ *Nhấp vào phần mềm bên trái để xem chi tiết phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa khác. 

1. Phân hệ: danh mục chung

– Định nghĩa các danh mục dùng chung của phần mềm.

–   Danh mục nhóm sản phẩm – dịch vụ.

–   Danh mục sản phẩm dịch vụ.

–   Danh mục quỹ, thu chi.

–   Danh mục bổ sung: địa chỉ, nghề nghiệp, dân tộc…

2. Phân hệ: danh mục bệnh nhân và tiếp đón

–   Cập nhật thông tin bệnh nhân đến khám bệnh.

–   Điều chuyển bệnh nhân vào các phòng khám ban đầu.

–   Tra cứu thông tin bệnh nhân.

–   Sửa chữa thông tin bệnh nhân

3. Phân hệ quản lý khám bệnh

–   Tiếp nhận bệnh nhân đã được đưa vào danh sách hàng đợi.

–   Thăm khám và đưa ra các kết luận lâm sàng

–   Kê đơn thuốc cho bệnh nhân.

–   Đưa ra phác đồ điều trị.

–   Lưu giữ các thông tin của mắt và các lần chỉnh kính.

–   Hẹn lịch tái khám.

4. Phân hệ quản lý phẫu thuật – thủ thuật

–   Thực hiện các chỉ định thủ thuật của bác sĩ.

–   Đưa ra kết luận của thủ thuật.

Xem thêm: download Phần Mềm Vmix 19 Full crack, Vmix 19 Full

–   Hướng điều trị thủ thuật.

5. Phân hệ quản lý kho thuốc

–   Định nghĩa danh mục thuốc, vật tư của phòng khám.

–   Định nghĩa giá nhập giá bán.

–   Nhập thuốc vật tư từ nhà cung cấp.

–   Bán thuốc theo đơn của bác sĩ.

–   Bán thuốc lẻ cho khách vãng lai.

6. Phân hệ quản lý thu chi

–   Thu tiền dịch vụ khám chữa bệnh.

–   Thu tiền dịch vụ cận lâm sàng.

–   Thu tiền thuốc.

–   Chi tiền phát sinh phục vụ hoạt động của phòng khám.

7. Hệ thống báo cáo

–   Báo cáo quá trình khám chữa bệnh.

–   Báo cáo quá trình phẫu thuật thủ thuật.

–   Báo cáo thu chi.

–   Báo cáo xuất nhập và tồn kho thuốc, vật tư y tế.


Tại sao chọn chúng tôi Chức năng phần mềm phòng khám

​  *Nhấp vào phần mềm bên trái để xem chi tiết phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa khác.  Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Răng Hàm Mặt – Nha Khoa

1. Phân hệ: danh mục chung

– Định nghĩa các danh mục dùng chung của phần mềm.

–   Danh mục nhóm sản phẩm – dịch vụ.

–   Danh mục sản phẩm dịch vụ.

–   Danh mục quỹ, thu chi.

–   Danh mục bổ sung: địa chỉ, nghề nghiệp, dân tộc…

2. Phân hệ: danh mục bệnh nhân và tiếp đón

–   Cập nhật thông tin bệnh nhân đến khám bệnh.

–   Điều chuyển bệnh nhân vào các phòng khám ban đầu.

–   Tra cứu thông tin bệnh nhân.

–   Sửa chữa thông tin bệnh nhân.

3. Phân hệ quản lý khám bệnh

–   Tiếp nhận bệnh nhân đã được đưa vào danh sách hàng đợi.

–   Thăm khám và đưa ra các kết luận khám ban đầu.

–   Chỉ định các cận lâm sàng (nếu có).

–   Kê đơn thuốc cho bệnh nhân.

–   Đưa ra phác đồ điều trị.

–   Hẹn lịch tái khám.

4. Phân hệ quản lý phẫu thuật – thủ thuật

–   Thực hiện các chỉ định thủ thuật của bác sĩ.

–   Đưa ra kết luận của thủ thuật.

–   Hướng điều trị thủ thuật.

5. Quản lý kết nối cận lâm sàng

–   Xét nghiệm X-quang, nội soi…

+ Xét nghiệm máu.

+ X-quang răng.

– Thực hiện các phiếu cận lâm sàng.

– Thống kê. 

6. Phân hệ quản lý kho thuốc

–   Định nghĩa danh mục thuốc, vật tư của phòng khám.

–   Định nghĩa giá nhập giá bán.

–   Nhập thuốc vật tư từ nhà cung cấp.

–   Bán thuốc theo đơn của bác sĩ.

–   Bán thuốc lẻ cho khách vãng lai.

7. Phân hệ quản lý thu chi

–   Thu tiền dịch vụ khám chữa bệnh.

–   Thu tiền dịch vụ cận lâm sàng.

–   Thu tiền thuốc.

–   Chi tiền phát sinh phục vụ hoạt động của phòng khám.

8. Hệ thống báo cáo

–   Báo cáo quá trình khám chữa bệnh.

–   Báo cáo quá trình thực hiện cận lâm sàng.

–   Báo cáo quá trình phẫu thuật thủ thuật.

–   Báo cáo thu chi.

–   Báo cáo xuất nhập và tồn kho thuốc, vật tư y tế.

*Nhấp vào phần mềm bên trái để xem chi tiết phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa khác.  Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám Đông Y – Phòng Mạch

1. Phân hệ: danh mục chung

– Định nghĩa các danh mục dùng chung của phần mềm.

–   Danh mục nhóm sản phẩm – dịch vụ.

–   Danh mục sản phẩm dịch vụ.

–   Danh mục quỹ, thu chi.

–   Danh mục bổ sung: địa chỉ, nghề nghiệp, dân tộc…

2. Phân hệ: danh mục bệnh nhân và tiếp đón

–   Cập nhật thông tin bệnh nhân đến khám bệnh.

–   Điều chuyển bệnh nhân vào các phòng khám ban đầu.

–   Tra cứu thông tin bệnh nhân.

–   Sửa chữa thông tin bệnh nhân.

3. Phân hệ quản lý khám bệnh

–   Tiếp nhận bệnh nhân đã được đưa vào danh sách hàng đợi.

–   Thăm khám và đưa ra các kết luận khám ban đầu.

–   Chỉ định các cận lâm sàng (nếu có).

–   Kê đơn thuốc cho bệnh nhân.

–   Đưa ra phác đồ điều trị.

–   Hẹn lịch tái khám.

4. Phân hệ quản lý phẫu thuật – thủ thuật

–   Thực hiện các chỉ định thủ thuật của bác sĩ.

–   Đưa ra kết luận của thủ thuật.

–   Hướng điều trị thủ thuật.

5. Phân hệ quản lý kho thuốc

–   Định nghĩa danh mục thuốc, vật tư của phòng khám

–   Định nghĩa giá nhập giá bán

–   Nhập thuốc vật tư từ nhà cung cấp

–   Bán thuốc theo đơn của bác sĩ

–   Bán thuốc lẻ cho khách vãng lai

6. Phân hệ quản lý thu chi

–   Thu tiền dịch vụ khám chữa bệnh.

–   Thu tiền dịch vụ cận lâm sàng.

–   Thu tiền thuốc.

–   Chi tiền phát sinh phục vụ hoạt động của phòng khám.

7. Hệ thống báo cáo

–   Báo cáo quá trình khám chữa bệnh.

–   Báo cáo quá trình thực hiện cận lâm sàng.

–   Báo cáo quá trình phẫu thuật thủ thuật.

–   Báo cáo thu chi.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Tạo Phần Mềm (Kèm Ảnh), Cách Để Phát Triển Phần Mềm (Kèm Ảnh)

–   Báo cáo xuất nhập và tồn kho thuốc, vật tư y tế.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phần mềm

Khuyễn Mãi Hot