Phần Mềm Quản Lý Quy Trình Sản Xuất Miễn Phí Dành Cho Các Doanh Nghiệp

Phần mềm Quản lý sản xuất trong hệ thống Infor ERP cung cấp cho doanh nghiệp các công cụ cần thiết để giúp tăng năng lực sản xuất, tối ưu hóa tồn kho, nâng cao lợi nhuận và tích hợp đầy đủ với các ứng dụng khác giúp nhà quản trị đưa ra các quyết định chính xác và kịp thời.

Đang xem: Phần mềm quản lý quy trình sản xuất

Hệ thống có khả năng quản lý và xử lý mạnh mẽ tất cả các hoạt động trong sản xuất như: Quản lý năng lực sản xuất, dự báo sản xuất, tập hợp nhu cầu sản xuất, lập kế hoạch sản xuất, hoạch định nhu cầu nguồn lực sản xuất, quản lý các định mức và quy trình sản xuất, quản lý quá trình sản xuất, hỗ trợ tính giá thành sản phẩm tức thời, quản trị chất lượng sản phẩm, quản trị sản xuất thử và tích hợp với hệ thống kế toán. Ngoài ra hệ thống còn tích hợp với các công nghệ QR Code hay mã vạch giúp nhập liệu nhanh chóng và theo dõi tiến độ sản xuất và báo cáo tức thời (real-time).

Phần mềm quản lý sản xuất được mô hình hóa theo sơ đồ sau:

ADVERTISEMENT

*
*

Mô hình quản lý sản xuất

Phân mềm Quản lý sản xuất (QLSX) có các tính năng chính đáp ứng tốt nhu cầu QLSX của doanh nghiệp như sau:

Quản lý Năng lực sản xuất (Capacity)

Chức năng này cho phép khai báo các nguồn lực của nhà máy như máy móc, công suất của máy, thời gian chạy, nhân công lao động trực tiếp… Trên cơ sở các nguồn lực được quản lý trên hệ thống, khi có lệnh sản xuất, hệ thống sẽ phân tích các khả năng của nguồn lực để đưa ra các khuyến cáo như bổ sung nguồn lực, đưa ra các phương án sản xuất tối ưu trong việc sử dụng nguồn lực hay đánh giá khả năng có thể hoàn thành được kế hoạch sản xuất đặt ra hay không.

Quản lý Dự báo sản xuất (Forecast)

Phần mềm QLSX cho phép người sử dụng khai báo các dự báo về sản phẩm tiêu thụ trong một kỳ (1 tháng, 3 tháng…). Với chức năng này, bộ phận kế hoạch khai báo nhu cầu hàng hoá cần sản xuất ra trong kỳ nhất định. Hệ thống cho phép người sử dụng tạo các dự báo từ nhiều nguồn khác nhau như: số liệu lịch sử, từ các đơn bán hàng hoặc từ các nguồn khác từ bên ngoài hệ thống.

Tập hợp nhu cầu sản xuất (MDS: Master Demand Schedule)

Chức năng này thực hiện việc tập hợp các yêu cầu về hàng hóa từ nguồn dự báo (Forecast) và đơn hàng của khách hàng (Sales Order) để lập ra nhu cầu hàng hóa cần sản xuất tại những thời điểm nhất định.

Lập kế hoạch sản xuất (MPS: Master Production Schedule)

Thực hiện tạo các lệnh sản xuất dựa trên số liệu hàng hóa cần sản xuất (MDS). Như vậy, chức năng này cho phép bộ phận lập kế hoạch sản xuất quản lý được thông tin kế hoạch sản xuất của công ty. Hơn nữa, MPS còn được tích hợp với phân hệ họach định nhu cầu NVL (MRP) để tính toán nhu cầu nguồn lực (NVL, nhân công, máy móc…) đáp ứng cho việc sản xuất.

Hoạch định nhu cầu nguồn lực sản xuất (MRP: Material Resource Planning)

Hỗ trợ việc tính toán các yêu cầu về nguồn lực sản xuất dựa theo kế hoạch sản xuất. Trên cơ sở thông tin về kế hoạch sản xuất (MPS), phân tích năng lực (Capacity) và nguồn lực (Resource) của hệ thống sản xuất, MRP sẽ tự động tính toán nhu cầu NVL để có các hành động như gửi yêu cầu mua NVL để thực hiện công tác mua NVL phục vụ sản xuất. Chức năng này sẽ thay thế công việc lập kế hoạch điều độ sản xuất của nhà máy đối với việc tính toán khả năng cung ứng của NVL và các nguồn lực khác.

Quản lý Định mức NVL và Quy trình sản xuất (Bill of materials & Routing)

Cho phép nhà máy xây dựng các định mức NVL cho các sản phẩm. Xác định các công đoạn sản xuất và các nguồn lực tương ứng sử dụng trong từng công đoạn đối với từng sản phẩm. Nhờ vậy, việc quản lý thông tin của quá trình sản xuất và tính giá thành sẽ được thực hiện dễ dàng hơn.

Xem thêm: sửa máy ảnh sony

Quản lý Quá trình sản xuất (WIP: Work in Process)

Cho phép quản đốc phân xưởng luôn có được các số liệu sản xuất trong từng ngày, từng ca làm việc và từ các công đoạn khác nhau của quá trình sản xuất. Chức năng này sẽ ghi chép tất cả các NVL xuất ra cho sản xuất tại mỗi công đoạn sản xuất ở mỗi thời điểm nhất định, sản phẩm hoàn thành của mỗi công đoạn và tính luôn chi phí sản xuất cho tứng loại sản phẩm hay từng lệnh sản xuất (chi phí dở dang).

Với tính năng này, bộ phận điều độ sản xuất của nhà máy luôn có số liệu chính xác về việc xuất nhập NVL, thành phẩm, giúp nâng cao khả năng quản lý điều độ sản xuất. Với đặc thù của công ty là sản xuất ra thành phẩm phải qua nhiều công đoạn, chức năng này hỗ trợ công tác quản lý một cách tốt nhất.

Tính giá thành sản xuất (Costing)

Trên cơ sở xây dựng các định mức NVL, quản lý các công đoạn sản xuất và các chi phí phân bổ khác, chức năng tính giá thành sản phẩm sẽ thực hiện việc tính giá thành thành phẩm chính xác và nhanh chóng. Hệ thống cho phép xác định giá thành kế hoạch dựa vào định mức đã xây dựng, so sánh giá trị này với giá thành khi nhập kho thành phẩm và với giá thành thực tế vào cuối kỳ. Thông tin giá thành sẽ được chi tiết đến từng sản phẩm, lệnh sản xuất, công đoạn và từng khoản mục chi phí cấu thành.

Quản lý chất lượng (Quality)

Chức năng này cho phép người sử dụng khai báo tiêu chuẩn chất lượng của từng vật tư/thành phẩm. Xây dựng quy trình lấy mẫu, ghi nhận kết quả kiểm nghiệm và thực hiện các hành động tương ứng với kết quả này, ví dụ như giữ một phiếu nhập, một lệnh sản xuất hoặc gửi thông báo đến một địa chỉ e-mail nào đó…. Thời điểm thực hiện việc kiểm tra chất lượng có thể lúc nhận NVL đầu vào, trong quá trình sản xuất, khi nhập kho thành phẩm hoặc lúc xuất kho giao hàng cho khách hàng.

Thông tin chất lượng sản phẩm sẽ được lưu trữ và xử lý trên một cơ sở dữ liệu duy nhất (cùng với dữ liệu của các quy trình tác nghiệp khác), điều này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng trong việc xây dựng các báo cáo về chất lượng, truy vết thông tin chất lượng khi cần.

Quản lý sản xuất thử

Chức năng này của phần mềm Infor ERP cho phép người sử dụng quản lý quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới (R&D). Bao gồm việc khai báo danh mục vật tư/thành phẩm dùng riêng cho bộ phận R&D, quản lý quá trình xây dựng định mức NVL (BOM) và quy trình sản xuất (Routing) và quá trình thay đổi, cập nhật BOM/Routing trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Tính chi phí của quá trình R&D các sản phẩm. Cho phép người sử dụng phê duyệt và phát hành BOM/Routing ở phân hệ sản xuất thử để sản xuất chính thức (ở phân hệ Bill of materials & Routing).

Tích hợp với các phân hệ khác

Như phân hệ Bán hàng (xác định nhu cầu từ các đơn bán hàng), phân hệ Mua hàng (tự động lập các yêu cầu mua hàng khi NVL không đủ để sản xuất), Quản lý kho (các NVL trong quá trình sản xuất xuất ra phân xưởng và thành phẩm được nhập kho).

Xem thêm: How To download And Install Bus Simulator 16 Free download, Bus Simulator 16 Gold Edition Free download

Tự động hạch toán

Thông tin giao dịch kế toán phát sinh liên quan đến xuất nhập kho trong sản xuất, giá thành sản phẩm, bán thành phẩm sẽ tự động được cập nhật và kế toán kho không cần nhập lại các giao dịch này. Cơ chế này giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin tài chính một cách kịp thời, thông tin tình hình sản xuất, giá thành sản phẩm sẽ thể hiện ngay sau khi đã nhập liệu đầu vào tại phân xưởng.

VIDEO GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ SẢN XUẤT INFOR

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phần mềm

Khuyễn Mãi Hot