Sản Xuất Phần Mềm Được Miễn Thuế, Cách Tính Thuế Đối Với Dn Sản Xuất Phần Mềm

Cách tính thuế đối với công ty sản xuất phần mềm

Thuế suất thuế GTGT của công ty sản xuất phần mềm? Dịch vụ phần mềm có được ưu đãi thuế? Ưu đãi thuế TNDN đối với Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phần mềm như nào? Bài viết này Dịch vụ kế toán CAF sẽ chia sẻ về chủ đề này.

Đang xem: Sản xuất phần mềm được miễn thuế

*

Thuế suất thuế GTGT đối với công ty sản xuất phần mềm

Đối với DN kê khai theo pp khấu trừ:

Đối tượng không chịu thuế GTGT: “21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị. Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.”.

Đối với DN kê khai thuế GTGT theo pp trực tiếp

Theo khoản 2 điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC: “Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này.

Cách viết hóa đơn phần mềm không chịu thuế:

Các bạn gạch chéo ( / ) dòng: Thuế suất và tiền thuế nhé (Những hàng hóa thuộc đối tượng thuế suất 0% thì các bạn phải viết số 0 vào nhé)

Theo điểm 2.1 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC: “Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Thuế suất thuế TNDN của phần mềm

Theo điều 11 và 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) quy định: “1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực:Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;Ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao;Uơm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao;Đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao;Đầu tư xây dựngkinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao;Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định;Sản xuất sản phẩm phần mềm;Sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm;Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải;Phát triển công nghệ sinh học.”

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 96) “4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

TÓM TẮT

a) Nếu là DN sản xuất phần mềm:

Đối với các dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc danh mục sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình về sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định của pháp luật, được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Xem thêm: Thông Tin Bổ Sung Quan Trọng Về Tắt Đồng Bộ Google Drive Cũ Máy Tí

Chi tiết như sau:

Những DN sản xuất phần mềm kể từ khi thành lập áp dụng thuế suất như sau:

Từ năm 1 đến năm 4: Sẽ được miễn thuế TNDN.Từ năm 5 đến năm 13 (9 năm tiếp theo): Giảm 50% thuế TNDN với thuế suất 10%, vậy chỉ phải nộp 5% thuế TNDN.Từ năm 14 đến năm 15 (thuế suất 10% trong 15 năm): Thuế suất là 10%.Từ năm 16 trờ đi: Nộp thuế TNDN như DN bình thường.

b) Nếu là DN mua/bán phần mềm thì không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN như trên.

Xem thêm: Game Tây Du Ky – Tây Du Ký: Đường Tăng, Ngộ Không, Bát Giới

Phân bổ doanh thu, chi phí ưu đãi thuế TNDN:

Căn cứ theo Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC “2. Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng. Trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp không tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế xác định bằng: (=) tổng thu nhập tính thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế so với tổng doanh thu hoặc tổng chi phí được trừ của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

Trường hợp có khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ không thể hạch toán riêng được thì khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ đó xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh hưởng ưu đãi thuế trên tổng doanh thu hoặc chi phí được trừ của doanh nghiệp.”

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính 

Dịch vụ kiểm toán 

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Long An

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Bình Dương 

Công ty dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính uy tín

Phí dịch vụ lập báo cáo chuyển giá 

Dịch vụ lập báo cáo chuyển giá tại Bình Dương 

Dịch vụ kiểm toán tại Đồng Nai

Công ty dịch vụ kiểm toán uy tín tại Đồng Nai

Tag: Cách tính thuế GTGT công ty sản xuất phần mềm, thuế xuất thuế đối với công ty phần mềm, Cách tính thuế GTGT công ty sản xuất phần mềm, thuế xuất thuế đối với công ty phần mềm,Cách tính thuế GTGT công ty sản xuất phần mềm, thuế xuất thuế đối với công ty phần mềm,Cách tính thuế GTGT công ty sản xuất phần mềm, thuế xuất thuế đối với công ty phần mềm.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phần mềm

Khuyễn Mãi Hot