study.tuyenquang.edu.vn đăng nhập

(TTV) Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII – Đài PTTH Tuyên Quang
/thoi-su-chinh-tri/tin-dia-phuong/202010/ttv-be-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-tuyen-quang-lan-thu-xvii-62f7a4d/
Toggle main menu visibility Giới thiệu Thời sự – chính trị Tin địa phương Tin trong nước Tin thế giới Kinh tế Xã hội Văn hóa – thể thao Xây dựng đảng Pháp luật Khoa học và Công nghệ Truyền hình Du lịch Sức khỏe

Thời sự – chính trị Tin địa phương Tin trong nước Tin thế giới
Hôm nay (15/10), dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII bước sang ngày làm việc thứ 3, các đại biểu làm việc tại hội trường; ra mắt Ban Chấp hành khóa XVII; bầu cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục thảo luận, góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị đại hội; thông qua Nghị quyết và Bế mạc đại hội.

Đang xem: Study.tuyenquang.edu.vn đăng nhập

Dự đại hội có đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương.

 

 

Trong phiên làm việc buổi sáng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã ra mắt Đại hội. Tại Hội nghị lần thứ nhất của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã bầu các chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Kết quả Hội nghị đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII (nhiệm kỳ 2020 -2025). Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI (nhiệm kỳ 2015 – 2020) được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Lê Thị Kim Dung được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). 
 

 

Các đại biểu đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 19 đồng chí, trong đó có 01 đại biểu đương nhiên, 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tiếp tục thảo luận tại hội trường, các đại biểu đã góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị đại hội, tập trung làm rõ những nội dung: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới; Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch để trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Một số giải pháp thúc đẩy phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang phấn đấu trở thành hình mẫu về phát triển lâm nghiệp của cả nước. 

Kết luận phần thảo luận, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng nhấn mạnh: Về Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, ý kiến tham luận của đại biểu đều nhất trí với các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; phân tích, làm rõ hơn những thành tựu, dấu ấn đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, cũng như những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, kinh nghiệm, cách thức tổ chức thực hiện. Các ý kiến của đại biểu đều biểu thị sự nhất trí cao về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã đề xuất, làm rõ, bổ sung thêm nhiều giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Về Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các ý kiến nhất trí với Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đồng thời tham gia bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung của Báo cáo. Thông qua các ý kiến của các đại biểu sẽ được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII nghiên cứu bổ sung, hoàn chỉnh và báo cáo theo quy định.

 

*

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng.

 

Cũng trong ngày làm việc thứ ba, các đại biểu đã nghe, thảo luận và 100% biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Đại hội xác định phương hướng trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong tỉnh. Chủ động nắm bắt thời cơ, thuận lợi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phát triển khá, toàn diện, bền vững.

Xem thêm: Video Dạy Trượt Patin Cho Người Bắt Đầu Làm Quen Giày Patin, Cách Trượt Patin Đơn Giản Hiệu Quả Cho Người Mới

Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực, công nghệ thông tin; khai thác tiềm năng, nguồn lực tập trung phát triển mạnh du lịch và các ngành dịch vụ; tiếp tục phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, giá trị gia tăng cao; chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp có lợi thế, hiệu quả cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

 

*

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
khóa XVII, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang phát biểu
bế mạc Đại hội.

 

Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh để nâng cao năng suất lao động và thu nhập. Chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng con người đáp ứng yêu cầu phát triển; thực hiện tốt các chính sách vùng đặc biệt khó khăn; chính sách dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng. Tiếp tục đổi mới sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội.

 

 

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp. Phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ người dân tộc thiểu số, hộ nghèo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Xem thêm: Tôi Không Thể Đăng Nhập Grab Driver Login, ‎Grab Driver Trên App Store

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 03 khâu đột phá; 05 nhiệm vụ trọng tâm, 15 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 với mục tiêu cao nhất đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. 

 

Sau hơn 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang phát biểu bế mạc đại hội.

 

Nhóm PV Thời sự

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot