Sự khác nhau giữa Windows 10 Business Editions và Consumer Editions

[ad_1]

Windows 10 các phiên bản từ 1703 trở về trước được Microsoft đã chia các file .iso cài đặt ra thành: Home, Pro, Education, Enterprise. Nhưng kể từ Windows 10 phiên bản 1709, họ gộp chung các phiên bản của Windows 10 lại, với 2 tên gọi: Business Editions và Consumer Editions.

Windows 10 Business Editions và Consumer Editions là gì?

Vậy Windows 10 Business Editions và Consumer Editions là gì?

Business EditionsPhiên bản doanh nghiệp, Consumer EditionsPhiên bản tiêu dùng.

Trong SCCM, bạn sẽ thấy một số Phiên bản doanh nghiệp và Phiên bản tiêu dùng khác nhau:

Windows 10 Business Editions

Trong Phiên bản doanh nghiệp, bạn sẽ thấy vol nghĩa là Volume – Giấy phép dùng được cho nhiều máy thường các doanh nghiệp, công ty hay mua dùng.

 

Windows 10 Cusumer Editions

Trong Phiên bản tiêu dùng, bạn sẽ thấy ret nghĩa là Retail – Giấy phép bán lẻ dùng riêng cho 1 máy tính.

Windows 10 Business Editions và Consumer Editions khác nhau như thế nào?

  1. Như đã nói ở ý trên, Windows 10 Business Editions và Consumer Editions khác nhau về cách sử dụng giấy phép bản quyền.
  2. Windows 10 Business Editions: tất cả các phiên bản Windows 10 có thể sử dụng key Volume, ngoại trừ Win 10 Home và Windows 10 S.
  3. Windows 10 Consumer Editions: tất cả các phiên bản Windows 10 có thể sử dụng key Retail, ngoại trừ các biến thể Enterprise.

Ngoài ra còn có Windows 10 LTSC trước đây gọi là LTSB* là một biến thể của Windows 10 Enterprise, không có Edge, Store và Cortana.

*: LTSC 2019, trước đó là LTSB 2015, LTSB 2016 …

xem thêmWindows 10 LTSC 2019 là gì?

[ad_2]

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: crack

Khuyễn Mãi Hot