tải ebook truyện tranh miễn phí

CÁC BẠN TẢI VỀ GIẢI NÉN. HẦU NHƯ FILE DẠNG ẢNH, MỘT VÀI TRONG SỐ ĐÓ LÀ PDF

Tổng hợp Ebook các bộ truyện tranh cho các bạn | Tinh tế
Tổng hợp Ebook các bộ truyện tranh cho các bạn | Tinh tế
Tổng hợp Ebook các bộ truyện tranh cho các bạn | Tinh tế
4shared is a perfect place to store your pictures, documents, videos and files, so you can share them with friends, family, and the world. Claim your free 15GB now!
Tổng hợp Ebook các bộ truyện tranh cho các bạn | Tinh tế
Tổng hợp Ebook các bộ truyện tranh cho các bạn | Tinh tế
Tổng hợp Ebook các bộ truyện tranh cho các bạn | Tinh tế
11-20:http://www.mediafire.com/?aecded3dtwg
21-29:http://www.mediafire.com/?xhwneenxme2

Phong vân
<102 tập>

Tập 1-10 http://www.mediafire.com/?3ydhc1w1wtu
Tập 11-20 http://www.mediafire.com/?z293m7vdj9x
Tập 21-30 http://www.mediafire.com/?oxz214ln1md
Tập 31-40 http://www.mediafire.com/?tmmtm2ymviv
Tập 41-49 http://www.mediafire.com/?y1bmmnikrmy
Tập 50-60 http://www.mediafire.com/?2nrgmialxk4
Tập 61-70 http://www.mediafire.com/?tldyydrnnie
Tập 71-80 http://www.mediafire.com/?ntmexjnayg8
Tập 81-90 http://www.mediafire.com/?mbn7dd4jgdu
Tập 91-102 http://www.mediafire.com/?hxnxbvxtd00
Tổng hợp Ebook các bộ truyện tranh cho các bạn | Tinh tế
Tổng hợp Ebook các bộ truyện tranh cho các bạn | Tinh tế

Tập1:http://www.mediafire.com/?mb3wyhmgnyc
Tập2:http://www.mediafire.com/?va3wemn2fgn
Tập3:http://www.mediafire.com/?oz24mgmmjb2
Tập4:http://www.mediafire.com/?wo4nwtblqnn
Tập5:http://www.mediafire.com/?nqngohxmjiw
Tập6:http://www.mediafire.com/?ojmc2nb9myt
Tập7:http://www.mediafire.com/?2zajmwt4lqk
Tập8:http://www.mediafire.com/?vcwyfomgddn
Tổng hợp Ebook các bộ truyện tranh cho các bạn | Tinh tế
Tập9:http://www.mediafire.com/?vohfgxnv3jx
Tập10:http://www.mediafire.com/?btinjysnhqh
Tập 11-25:http://www.mediafire.com/?dzyjr4v0zin
Tập 26-40:http://www.mediafire.com/?mvquw52arfm
Tập 41-55:http://www.mediafire.com/?mg1va4wzdgf
Tập 56-58:http://www.mediafire.com/?azj0xumjtmm
(Đủ bộ)

Hoàng Phi Hồng
<59 tập>

Tập 1-10:http://www.mediafire.com/?5inotvgzzwi
Tập 11-20:http://www.mediafire.com/?uw5jbhntmnu
Tập 21-30:http://www.mediafire.com/?nffywf6nzte
Tập 31-40:http://www.mediafire.com/?z02exjygjwy
Tập 41-50:http://www.mediafire.com/?mtd2kc4ejyt
Tập 51-59:http://www.mediafire.com/?fshj2sy1m1w

Naruto
<43 tập>

Tập 1-10:http://www.mediafire.com/?ymgjyg2y4hg
Tập 11-20:http://www.mediafire.com/?g1nawhxv4yq
Tập 21-30:http://www.mediafire.com/?bw2tanbogpg
Tập 31-40:http://www.mediafire.com/?m1xm1m5mjnd
Tập 41-43:http://www.mediafire.com/?gjnmkb2gb1g

Naruto tiếp theo tập 43
(từ chap 331-401)

Vol 37 http://www.mediafire.com/?xjgb3hjn2vj
Vol 38 http://www.mediafire.com/?xjjksynfcmj
Vol 39 http://www.mediafire.com/?yqbxzzvndjy
Vol 40 http://www.mediafire.com/?0dc1nvblllp
Vol 41 http://www.mediafire.com/?tolcyy1jezd
Vol 42 http://www.mediafire.com/?i44s90qznha
Vol 43 http://www.mediafire.com/?mgyjnnnmzet
Vol 44 (2 chap 400-401) http://www.mediafire.com/?znn1qzm04ji
Vol 44 – C400 – 410.rar
chapter 411 – 420.rar
chapter 420 – 430.rar

Kì thủ cờ vây – Hikaru <33 tập - đủ bộ>

Tập 1-10:http://www.mediafire.com/?n42vrf9ycdr
Tập 11-21:http://www.mediafire.com/?ouyhnde2y2t
Tập 21-33:http://www.mediafire.com/?jdzonn9y44y
(Đủ bộ )

Getbackers <28 tập>

Tập 1-10:http://www.mediafire.com/?gdmxngtnbwd
Tập 11-20:http://www.mediafire.com/?ia048yby0ey
Tập 21-28:http://www.mediafire.com/?l1zzmnmvdin

Teppi <39 tập - đủ bộ

Tập 1-10:http://www.mediafire.com/?njzxymws2mz
Tập 11-20:http://www.mediafire.com/?n4yvm9msobo
Tập 21-30:http://www.mediafire.com/?9ycexdw4y04
Tập 31-39:http://www.mediafire.com/?ddymgtn4n2j
(Đủ bộ)

Jindo

Tập 1-10:http://www.mediafire.com/?4ue1g42rxmd
Tập 11-20:http://www.mediafire.com/?qmjdwqlmumt
Tập 21-30:http://www.mediafire.com/?ctdn11yb3wu
Tập 31-40:http://www.mediafire.com/?cgrm0wls6xt
Tập 41-50:http://www.mediafire.com/?dzeyjc2dtzm
Tập 51-60:http://www.mediafire.com/?1oxtmpuaht2
Tập 61-70:http://www.mediafire.com/?djcthwdn1dd
Tập 71-80:http://www.mediafire.com/?knngnuhtk2h
Tập 81-85:http://www.mediafire.com/?w1dhjmc0tyt
Vol 14 + 15.rar
Vol 16.rar

Conan
<64 tập>

1-10:http://www.mediafire.com/?izjamycdgyi
11-19:http://www.mediafire.com/?zwtyggjomdd
20-28:http://www.mediafire.com/?m0megnupuo1
29-37:http://www.mediafire.com/?0ky9utn40rw
38-46:http://www.mediafire.com/?inoz0qpwtvm
47-55:http://www.mediafire.com/?mn5vednz938
56-60:http://www.mediafire.com/?d03g5m12zvh
61:http://www.mediafire.com/?nzx4cmy1joz
62:http://www.mediafire.com/?1760m2c9lwj
63:
http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?sf2nmle2gb5
http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?zznj7iagnog
http://www.mediafire.com/?qkz50z5mnqe
http://www.mediafire.com/?fwocnuzjljq
http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?hhztzxijf8j
http://www.mediafire.com/?dpz7btcexkm
http://www.mediafire.com/?gr5sukzwxr2
http://www.mediafire.com/?dcommkqlbj0
http://www.mediafire.com/?odherzebqtl
http://www.mediafire.com/?msriddw4mld
http://www.mediafire.com/?x3zt1tigmie
http://www.mediafire.com/?rdjto5ywhgt

64:
http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?ix0zgnwktm1
http://www.mediafire.com/?nx03dmghimj
http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?ojjszix3zip
http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?wzmmdnavicm
http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?vyhj59kzqkp

Anh Em Chim Cánh Cụt (thể loại : tình cảm ,hài. trọn bộ 5 tập)

http://www.mediafire.com/?clicnojwqkz Tập 1
http://www.mediafire.com/?ewdxwjjzpt3 Tập 2
http://www.mediafire.com/?x1gdjzhyblg Tập 3
http://www.mediafire.com/?3yi51tjemty Tập 4
http://www.mediafire.com/?m1o1ym99k4y Tập 5

Chú bé rồng

Tập 1-10: http://www.mediafire.com/?cud33mxjy4t
Tập 11-15: http://www.mediafire.com/?fbm41x2ne3s
Tập 16-20: http://www.mediafire.com/?4xipgybzhwn
Tập 21-30: http://www.mediafire.com/?4cxjmnz5fxy
Tập 31-38: http://www.mediafire.com/?midge2pmzgi
39 + 40 + 41 + 42 http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?9uh9lmr1mxj
133 => 141 Pass Unrar : onelow4you http://www.megaupload.com/?d=EH04X6H3
Chapter 142 => 153 http://www.mediafire.com/?ausynbyzmsn
Chapter 154 => 161 http://www.mediafire.com/?0x0xuizm9z5

Alo Dr.Rin <8 tập>

http://www.mediafire.com/?tytvmzw9mkf
http://www.mediafire.com/?thgaj92tdgx
http://www.mediafire.com/?mprg2vd91sd
http://www.mediafire.com/?cjeymmxycgy
http://www.mediafire.com/?dj1biaianm3
http://www.mediafire.com/?ytx0mmddldo
http://www.mediafire.com/?ebinwxjzx0j
http://www.mediafire.com/?ext5yfkitkx
các file sắp theo thứ tự từ 1 -8

Yaiba

Tập 1-3: http://www.mediafire.com/?m214e0ym2zj
Tập 2-6: http://www.mediafire.com/?mmehu24jyn5
Tập 7-12: http://www.mediafire.com/?aemjwgmmjje
Tập 13-16: http://www.mediafire.com/?0m6ybbvnjw2
Tập 17-20: http://www.mediafire.com/?tjndr3axvwj
Tập 21-24 : http://www.mediafire.com/?iwgyqo3kpam

Ninja Loạn thị

Tập 1-8: http://www.mediafire.com/?ljmy05fwao6
Tập 11-20: http://www.mediafire.com/?b0xmpmyiz1z
Tập 21-30: http://www.mediafire.com/?py2btbpwwmx
31-40:http://www.mediafire.com/?n9t2cmj2gm3
41-50: http://www.mediafire.com/?sbtzjylmfnx
51-60: http://www.mediafire.com/?9y0zglgg9rb
61-70: http://www.mediafire.com/?wqjwzgdkmrsHết

CÔ BÉ 3 MẮT
( ĐỦ BỘ 50TẬP )

TẬP 1-10 http://www.mediafire.com/?t3gshgt1qyz
11-20 http://www.mediafire.com/?y3mumndhxmm
21-30 http://www.mediafire.com/?9myywgdzdzw
31-40 http://www.mediafire.com/?w4lyhimdyl3
41-45 http://www.mediafire.com/?dwmtmdw2nrt
46-50 (hết) http://www.mediafire.com/?hnkvt2egbd9

HUNTER – THỢ SĂN( 24 TẬP, ĐỦ BỘ)

1-10 http://www.mediafire.com/?b1immdncubt
11-20 http://www.mediafire.com/?jmtygtmddqo
21-24 http://www.mediafire.com/?nmv9b9ut4on

Doremon

tập 1-10 http://www.mediafire.com/?odjoa5cuizx
11-17 http://www.mediafire.com/?y4mj4blxegr
18-23 http://www.mediafire.com/?t9y0wylo0jn
24-30 http://www.mediafire.com/?iyxomnognxo
31-40 http://www.mediafire.com/?suqvoozdunt
41-45 http://www.mediafire.com/?2eneljnstvu

Đôrêmon thêm
( 6 tập)

http://www.mediafire.com/?5x3mj4zdgjj

Kiếm sĩ góc vuông – Chokkaku (14 tập)

Tập 1-5:http://www.mediafire.com/?x1ymzfyezj2
Tập 6-10:http://www.mediafire.com/?yt2mchtdymy
Tập 11-14:http://www.mediafire.com/?kxzybmzojpj

Nữ hoàng Ai Cập

tập 1-10 http://www.mediafire.com/?mxh71g1unic
11-20 http://www.mediafire.com/?cmmdzgm0i43
21-30 http://www.mediafire.com/?gnbqdbjnbzz
31-40 http://www.mediafire.com/?txdxvmoezmz
41-50 http://www.mediafire.com/?bnjmiwjlzys
51-60 http://www.mediafire.com/?gdcjxzxnmcm
61-71 http://www.mediafire.com/?ddxnobo00yq

Đội quân nhí nhố

1-10 http://www.mediafire.com/?zw2zkehtijt
11-21 http://www.mediafire.com/?lj3nyaxgo9m
22-32 http://www.mediafire.com/?mbtlgfyyg1h

One Piece (Đảo hải tặc)


One Piece (katakana : ワンピース, Romaji :Wanpīsu) là 1 bộ Manga của tác giả Eiichiro ODA đã được dựng thành Anime TV (Phim hoạt hình Nhật). One Piece xoay quanh 1 nhóm cướp biển được gọi là Băng Hải tặc Mũ Rơm – được thành lập và lãnh đạo bởi thuyền trưởng Monkey D. Luffy. Cậu bé Luffy có ước mơ tìm thấy kho báu vĩ đại nhất, One Piece, của Vua Hải Tặc đời trước “Gold Roger” và trở thành Vua Hải Tặc đời kế tiếp.
Tập 1 -> 9
http://www.mediafire.com/?sharekey=4…ce5e09bf3b0538
Tập 10 -> 20
http://www.mediafire.com/?sharekey=2…328fe724bdb087

OnePiece (Cuộc Truy Lùng Kho Báu Hải Tặc) up thêm file pdf


Trích dẫn:
http://www.mediafire.com/?sharekey=4…ce5e09bf3b0538
http://www.mediafire.com/?sharekey=2…328fe724bdb087
pass: www.hamvuiclub.net

Cuộc truy tìm kho báu hải tặc
http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/…obauhaitac.rar
pass: www.hamvuiclub.net

Strawberry 100% – Ichigo 100% 19 tập hạn chế <15t nhé.


( Tình cảm hài hước, mát mẻ trẻ khỏe, pantsu tứ tung, boobs biếc, đầy đủ, học hành chỉ là phụ… )
Một lần, Manaka Junpei đã mò lên sân thượng để ngắm hoàng hôn. Đúng lúc cậu vừa mở cửa ra thì một cô gái rơi xuống và phơi ra trước mặt cậu là chiếc quần lót hình dâu tây. Hình ảnh cô gái xinh đẹp rơi xuống dưới ánh hoàng hôn đó đã cướp mất trái tim của Junpei. Và thế là cậu quyết định sẽ tìm ra cô ấy…..
Toàn truyện là một cuộc tình tay bốn tay nắm…, các tình cảm, các bước ngoặt cuộc sống của Junpei và rất nhiều các cô gái trong cuộc đời cậu.
Mọi người hãy cùng chúng tôi tận hưởng các trận cười, chứng kiến các phút giây cảm động rưng rưng nước mắt, hay đơn giản chỉ là các pha rất Hay trong truyện.

T01 + 02 http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?nehxlz1izyj
T03 + 04 http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?mmwngtmvwwm
T05 + 06 http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?jqzdzk5mgon
T07 + 08 http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?qmdrkmnz4on
T09 + 10 http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?tynnytizmof
T11 + 12 http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?yhwimnohmdz
T13 + 14 http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?tmftz2gnkgg
Các bạn down về thích thì unzip rồi zip lại thành 1 bộ rùi coi luôn.

Lilim Kiss. 2 tập
16++ Chỉ có 2 tập nhưng rất hay.


Bộ truyện nổi tiếng không chỉ bởi hình vẽ đẹp mà chủ yếu là côt truyện ..tuy ngắn nhưng diễn tả được đầy đủ tình tiết ,diễn biến tâm trạng và nhiều tình huống bất ngờ ..gây tò mò hấp dẫn lôi cuốn người đọc theo dõi đến cuối cùng của tác phẩm .^.^
Saiki Takaya là 1 anh chàng rất kool ,handsome, nhưng lại rất hay đánh nhau và rất dễ hiểu lầm 1 vấn đề nào đó khó nghĩ …(pó tay ^,..,^) bơi vì thế nên anh chàng chưa có nổi 1 cô bạn gái …
Đến 1 ngày anh chàng nhặt đuợc 1 chiếc lọ kỳ quái , tò mò mở ra và ……1 cô nàng cực kỳ dễ thương hiện ra như phép màu trong câu truyện cổ tích Aladin và cây đèn thần ….(chậc ..tui cũng muốn giống thế ..he he) ..Càng ngạc nhiên hơn khi cô bé đó là " Demon …(gọi là evil cũng được ^ ^) chuyên chui vào trong giấc mơ ….đặc biệt hơn và thức ăn của cô nàng là " Hôn con trai -"( lấy đi 1 phần sức sống nhỏ của người bị hôn …=.=)
Và câu chuyện tập trung xoay quanh quan hệ thú vị của cô nàng demon xinh đẹp dễ thương Lilim và anh chàng Takaya..
Trích dẫn:
T01 http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?ot2j3igz3no
T02 http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?jk0qddj2cvo
Chapter 13 tiếng Việt bị lỗi nên ghép chung file Tiếng Anh

Thám tử Kindaichi


Đây là 1 bộ truyện tranh trinh thám rất hay, không kém gì Conan. Nội dung còn có phần ghê rợn và rất lý thú, ly kì từ đầu đến cuối. Truyện không thích hợp để đọc lúc nửa đêm đâu nhé.
Kindaichi có dáng vẻ của một cậu bé trung học lười biếng, ham chơi, luôn ngủ gật trong lớp, không khi nào làm bài tập. Chỉ có cô bạn gái thanh mai trúc mã Miyuki mới nhận định cậu là một thiên tài. Cùng với sự ủng hộ, tin tưởng của Miyuki, cậu đã giải quyết các vụ án ly kỳ xảy ra ở xung quanh.
"… Lần đầu tiên phát hành ở Nhật, "Thám Tử Kindaichi" đã đạt được một số lượng khổng lồ: 60 triệu bản in. Tai sao "Thám tử Kindaichi" được độc giả hâm mộ đến thế? Ngoài tính chất ly kỳ, hấp dẫn của các cuộc phá án ra, nó còn mang ý nghĩa nào khác nữa không? Câu trả lời sẽ được giải đáp rõ ràng qua từng tập truyện. Hiện nay, qua các phương tiện truyền thông, hiện tượng thanh thiếu niên phạm pháp ngày càng gia tăng tới mức đáng lo ngại. "Thám tử Kindaichi" sẽ là lời cảnh báo rất nghiêm khắc đối với thanh thiếu niên. Qua toàn bộ câu chuyện Kindaichi, bạn đọc sẽ nhận ra các động cơ phạm tội đều bắt nguồn từ lòng hận thù, ghen ghét đố kỵ, từ tính ích kỷ, tham lam mù quáng, thói chuộng hư danh, ham muốn tiền tài vật chất, v.v. Nói chung tính chất tội phạm là bắt nguồn từ ý muốn thỏa mãn dục vọng thấp hèn của con người. Thông qua Kindaichi, các tội phạm sẽ lần lượt phơi bày bộ mặt thật của mình, đó cũng là lời nhắn nhủ tha thiết mà bộ truyện nhắm tới: hãy sống lương thiện bằng chính sức lao động của mình, bằng tài năng của bản thân, bằng sự trung thực…"

T01 – 10 http://rapidshare.com/files/41816277…danchi1-10.rar
T11 – 20 http://rapidshare.com/files/41816923…anchi11-20.rar
T21 – 30 http://rapidshare.com/files/41817592…anchi21-30.rar
T31 – 40 http://rapidshare.com/files/41818174…anchi31-40.rar
T41 – 51 http://rapidshare.com/files/41818914…anchi41-51.rar

Link tải Thám tử Kidaichi trên mediafile cho các bạn:
T01 – 10 http://www.mediafire.com/?gzhjrulbnkz
T11 – 20 http://www.mediafire.com/?zynddnyz22t
T21 – 30 http://www.mediafire.com/?vkmymtmn1dl
T31 – 40 http://www.mediafire.com/?wggzmqololo
T41 – 51 http://www.mediafire.com/?muzm40huzjt

Pretty Face
18++


hài, tình cảm, khêu gợi, lãng mạn, bạo lực rất hay của Nhật Bản dành cho lứa tuổi 18+. Khuyến cáo, không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi và những ai đang ở chung với bố mẹ…
Truyện kể về một chàng trai sau tai nạn bị phẫu thuật thành người có gương mặt giống cô gái mà chàng ta rất thích và ở chung nhà với cô gái đó. Từ đó có biết bao chuyện cười chảy ra nước… mắt.

Tập 1 – 3 nhé http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?1mlmxg0zmty
Tập 4 – 6 ( hết ) http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?0omwhmmjkzy

Thần Đồng Đất Việt
92 tập

http://www.mediafire.com/?sharekey=9…%20%2031409295
Trong link này gồm 9 links nhỏ.

Doremon truyện màu

http://www.mediafire.com/?sharekey=9…%20%20ad895289
Doremon – 14 truyện dài

http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/…1TruyenDai.rar
or
download Truyền thuyết về vua mặt trời Nobita: http://www.mediafire.com/?byoda0jgdn3
download Du hành đến vương quốc loài chim: http://www.mediafire.com/?2w5go2vdjvk
download Cuộc phiêu lưu vào lòng đất: http://www.mediafire.com/?0n1j4djljm3
download Nobita ở Vương quốc chó mèo: http://www.mediafire.com/?a8jxmyxzj91
download Cuộc xâm lâm của binh đoàn robot: http://www.mediafire.com/?etg0j0wjgeg
download Vương quốc trên mây: http://www.mediafire.com/?1njaxyhj1bd
download Cuộc phiêu lưu đến đảo giấu vàng: http://www.mediafire.com/?c9hbxbmodnu
download Ngôi sao cảm: http://www.mediafire.com/?4jcln9yrhll
download Lâu đài dưới đáy biển: http://www.mediafire.com/?armbq4ysxnv
download Nobita lạc vào xứ quỷ: http://www.mediafire.com/?cnjtagzd4nc
download Cuộc phiêu lưu đến vương quốc gió: http://www.mediafire.com/?bxvhmljtdmx
download Nobita đến xứ Batư: http://www.mediafire.com/?0xnjl1p8m4e
download Thành phố thú nhồi bông: http://www.mediafire.com/?bmgjlntavkg
download Ba chàng hiệp sĩ mộng mơ: http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?t0m4mgaem03
pass: www.doremon.co.nr
pass: www.hamvuiclub.net

Doremon 41 truyện ngắn

* Tập 1: http://www.mediafire.com/?flvmnnejsyr
* Tập 2: http://www.mediafire.com/?5zcotkyjxlg
* Tập 3: http://www.mediafire.com/?4eeo1ibtlws
* Tập 4: http://www.mediafire.com/?2mhzjymxmhy
* Tập 5: http://www.mediafire.com/?dzbz1t8s0tj
* Tập 6: http://www.mediafire.com/?50xljhxjfzm
* Tập 7: http://www.mediafire.com/?4y3ncblty05
* Tập 8: http://www.mediafire.com/?fzxyyd071yv
* Tập 9: http://www.mediafire.com/?0x8qu0y3e1x
* Tập 10: http://www.mediafire.com/?dowccwjpl14
* Tập 11: http://www.mediafire.com/?cjvebmmyxz5
* Tập 12: http://www.mediafire.com/?enypwkglnnv
* Tập 13: http://www.mediafire.com/?bm2zjlmonkd
* Tập 14: http://www.mediafire.com/?b3bjmwnvhpo
* Tập 15: http://www.mediafire.com/?2xmondogjbt
* Tập 16: http://www.mediafire.com/?1bcimjxcxgo
* Tập 17: http://www.mediafire.com/?70oed12cnn5
* Tập 18: http://www.mediafire.com/?00ekn109mn5
* Tập 19: http://www.mediafire.com/?23wntz1jozn
* Tập 20: http://www.mediafire.com/?bmoijcnbtyj
* Tập 21: http://www.mediafire.com/?ciwnmmwyj3y
* Tập 22: http://www.mediafire.com/?dmcdgeztz1i
* Tập 23: http://www.mediafire.com/?2qmki9pvy2c
* Tập 24: http://www.mediafire.com/?9siydvzomet
* Tập 25: http://www.mediafire.com/?51mgxzyz3js
* Tập 26: http://www.mediafire.com/?5etzyytgjmw
* Tập 27: http://www.mediafire.com/?df03axwdxpt
* Tập 28: http://www.mediafire.com/?3n3lvvwz4tq
* Tập 29: http://www.mediafire.com/?dkyit0z9zvn
* Tập 30: http://www.mediafire.com/?erwwt9mqspu
* Tập 31: http://www.mediafire.com/?0ztzgzyzyfn
* Tập 32: http://www.mediafire.com/?bxx3xw2tdmn
* Tập 33: http://www.mediafire.com/?2dmwtza9tkl
* Tập 34: http://www.mediafire.com/?7jywlyaburj
* Tập 35: http://www.mediafire.com/?6thc4nkv2tp
* Tập 36: http://www.mediafire.com/?9zn3b11ezq4
* Tập 37: http://www.mediafire.com/?fg5bfvzdyvx
* Tập 38: http://www.mediafire.com/?7fngvjy4zjt
* Tập 39: http://www.mediafire.com/?6wudymbjnog
* Tập 40: http://www.mediafire.com/?athn1ncbe0o
* Tập 41: http://www.mediafire.com/?4xxgtmtydqw
pass: Pass: www.doremon.co.nr
Một nửa Ranma


Cậu bé 16 tuổi Ranma Ssaotome theo cha lang thang luyện võ khắp nới từ khi còn nhỏ và thường gây gỗ với cha mình _ ông Genma. Trong một lần hai người đi tu luyện trên núi Bayankala của tỉnh Qinghai, Trung Quốc, hai người bị rơi vào suối lời nguyền ở Junsenkyo. Khi ai đó rơi xuống dòng suối lời nguyền, họ sẽ biến thành bất kì con gì từng chết chìm ở đó hàng trăm hay hàng nghìn năm trước khi bị dội nước lạnh vào người. Khi dội nước nòng thì sẽ trở về hình dạng như ban đầu nhưng nếu lại bị tạt nước lạnh vào thì họ sẽ lại biến trở lại. Genma bị rơi vào suối “gấu trúc chết chìm”, còn Ranma thì rơi vào suối “cô gái chết chìm”

Tập 1 – 11: http://depositfiles.com/files/1363015
Deposit Files
DepositFiles provides you with a legitimate technical solution, which enables you to upload, store, access and do.w.n.lo.ad text, software, scripts, images, sounds, videos, animations and any other materials in form of one or several electronic files.

Đang xem: Tải ebook truyện tranh miễn phí

depositfiles.com

Tập 12 – 22: http://depositfiles.com/files/1362568
Deposit Files
DepositFiles provides you with a legitimate technical solution, which enables you to upload, store, access and do.w.n.lo.ad text, software, scripts, images, sounds, videos, animations and any other materials in form of one or several electronic files.

Xem thêm: Registered download Pl Sql Developer 64 Bit crack, Plsql Developer 12 64

depositfiles.com

Tập 23 – 32: http://depositfiles.com/files/1362712
Deposit Files
DepositFiles provides you with a legitimate technical solution, which enables you to upload, store, access and do.w.n.lo.ad text, software, scripts, images, sounds, videos, animations and any other materials in form of one or several electronic files.

Xem thêm: Đăng Nhập Goplay Ioe – Đăng Ký Go, Tạo Tài Khoản Goplay

depositfiles.com

Tập 33 – 42: http://depositfiles.com/files/1362815
Deposit Files
DepositFiles provides you with a legitimate technical solution, which enables you to upload, store, access and do.w.n.lo.ad text, software, scripts, images, sounds, videos, animations and any other materials in form of one or several electronic files.
depositfiles.com

Pass: viet-canada.com

Easy-Share
Tập 1 – 11: http://w13.easy-share.com/2584821.html
Tập 12 – 22: http://w13.easy-share.com/2584781.html
Tập 23 – 32: http://w13.easy-share.com/2584791.html
Tập 33 – 42: http://w13.easy-share.com/2584801.html

Death Note (cuốn sổ thiên mệnh)

http://www.mediafire.com/?vettyzozj0z
http://www.mediafire.com/?gigtnetdoym

Kết giới sư
16 tập

http://www.mediafire.com/?sharekey=4…a35b99dad78096
pass: www.hamvuiclub.net

Pokemon Special(chưa phát hành ở Việt Nam)

Tập 13: http://www.mediafire.com/?mybl0ykal5w
Tập 14: http://www.mediafire.com/?zmnny9ygiy8
Tập 15: http://www.mediafire.com/?e3yjmx0d0ad
Tập 16: http://www.mediafire.com/?egj1ollmdyj
Tập 17: http://www.mediafire.com/?h0sh1fdq0o0
Tập 18: http://www.mediafire.com/?ts3htx90iog
Tập 19: http://www.mediafire.com/?ym2fjymynzn
Tập 20: http://www.mediafire.com/?nnx3qmett19
Tập 21: http://www.mediafire.com/?4t1zm5izz8n
Tập 22: http://www.mediafire.com/?nzune2pe7ba

Cô bé 3 mắt


Thông báo Chuyển hướng
images.google.com.vn

http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?nh1v0djyyo9
http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?nh1v0djyyo9
http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?lt2gvn0mym4
http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?mafxpdqzsex
http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?mafxpdqzsex
pass: www.hamvuiclub.net

KYO


Thông báo Chuyển hướng
images.google.com.vn

http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?fqmzzoc2stm
http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?fqmzzoc2stm
http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?fqmzzoc2stm
pass: www.hamvuiclub.net

Vua bóng ném

Thông báo Chuyển hướng
images.google.com.vn

http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?c9m2dmkszzg
http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?ymmtyy1oupd
pass: www.hamvuiclub.net

Ngọn lửa Recca

http://www.megaupload.com/?d=8KGFRIRO
.
Love & Collage 15++

Nhân vật chính của câu chuyện là cậu bé Hachibe Maeda, 15 tuổi, người phụ nữ xứng đáng làm bạn gái của cậu ta phải thỏa mãn ít nhất 1 trong 5 điều kiện sau:
– Mắt sáng, trong xanh như màu nước biển và sắc như mắt mèo.
– Đôi chân dài, thẳng tắp, không có mắt cá chân.
– Bộ ngực khổng lồ, giống mũi tàu điện siêu tốc.
– Giọng nói trầm, khàn, ngọt ngào.
– Eo thon thả như đồ gốm Nhật Bản.
Bất chấp lời khuyên của cha mẹ, cậu ta quyết tâm lên Tokyo học cấp III, để tìm kiếm được người bạn gái lý tưởng của mình. Trùng hợp thay, cậu được ở trọ tại một nhà kho cạnh ký túc xá nữ của 5 cô gái, mỗi cô sở hữu một "phụ kiện" phù hợp với yêu cầu của cậu. Với 5 người phụ nữ trẻ đẹp xung quanh, liệu cậu ta sẽ cư xử như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi câu chuyện
Trích dẫn:
Vol1:
http://www.mediafire.com/?d5dgbr0tooc
Vol2:
http://www.mediafire.com/?lyie4mhb42w


Công tử nghèo
bộ 20 tập

Tác giả : Ai Morinaga
Bộ truyện có 14 tập, được viết từ năm 1996 đến 2000 do nhà xuất bản Kadokawa Shoten phát hành.
Nội dung : Tarō Yamada là một học sinh thông minh, đẹp trai, học giỏi nhiều môn. Đó là một chàng trai hoàn hảo và là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Thế nhưng chàng trai đó lại có một gia cảnh vô cùng trái ngược với dáng vẻ bên ngoài của cậu. Một ngôi nhà nhỏ tí rách nát, một đàn em nheo nhóc, người mẹ xinh đẹp với tâm trí không ổn định, luôn xài tiền phung phí một cách không kiểm soát được, một người cha đang ở đâu đó không ai biết. Chàng trai vừa phải làm anh, vừa phải làm mẹ, vừa phải làm cha trong gia đình đó. Chàng đã sống và sẽ sống thế nào?
Đây là một bộ truyện hay, ý nghĩa và rất hài hước, nó đã được hãng phim của Nhật và Đài Loan chuyển thể thành phim. Bộ của Đài Loan do Châu Du Dân đóng vai chính, còn bộ của Nhật do Ninomiya Kazunari đóng vai chính.

http://www.mediafire.com/?sharekey=f…503dc13332d7e0

Dòng sông huyền bí

Sora wa Akai Kawa no Hotori – Anatolia Story là 1 truyện tranh thể loại Shoujo (dành cho thiếu nữ) và nói về lịch sử cổ đại của tác giả Chie Shinohara . Truyện được xuất bản ở Nhật bởi Shogakukan, và được chuyển sang Tiếng Anh bởi VIZ Media. Truyện được phát hành lần đầu tiên ở Shogakukan's shoujo manga magazine Shoujo Comic. Năm 2001, truyện giành được giải thưởng Shogakukan Manga Award dành cho thể loại shoujo.

http://www.mediafire.com/?sharekey=f…d3c0ee63c23eab

Thủy thủ mặt trăng

Sailor moon (tiếng việt là thủy thủ mặt trăng), là tên của bộ manga rất nổi tiếng dành cho con gái của một mangaka nổi tiếng Takeuchi Naoko, đã được chuyển thể thành anime,live-action, game. manga được đăng trên tạp chí kodansa (nhật bản), và tổng cộng gồm có 18 vol Anime gồm 200 episode (gồm 5 phần: Sailormoon, Sailormoon R, Sailormoon S, Sailormoon Super S và Sailormoon Stars. Ngoài ra còn có 3 movie được phát hành đó là sailor moon R – Promise of the Rose, Sailor moon S – Hearts in Ice, Sailor moon Super S – Black Dream Hole. Và còn có một số OVA nữa chưa được chiếu trên TV như là Ami's first love, the return back of haruka & michiru Thủy thủ Mặt Trăng đã được phát hành bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Hà Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thụy Điển và nhiều nước khác trên thế giới trong đó anime của manga này đã được chiếu ở việt nam trên kênh vtv3 từ năm 1994 – 1996 nhưng dừng lại ở phần sailor moon super S

http://www.mediafire.com/?sharekey=f…679329f1703d20

Cô bé giả trai – Power – Girl got game

http://www.mediafire.com/?sharekey=f…ba8e9291fe1927

Bồ công anh
IMADOKI

http://www.mediafire.com/?sharekey=f…267dd093e7adab

Yokohama Monogatari
Câu chuyện ở Yokohama

Bối cảnh mở đầu của câu truyện này là năm thứ 9 thời Meiji (1861) khi nước Nhật bắt đầu chính sách mở cửa, giao lưu với nước ngoài sau hơn 100 năm bế quan tỏa cảng.
Nhân vật chính, cô bé Uno, một cô bé sinh ra và lớn lên ở vùng quê, chưa biết đô thị là gì. Gia đình cô mất trong một trận dịch, và Uno bơ vơ không người thân, cô may mắn được thương gia Kanou mang về Yokohama nuôi dưỡng để là người hầu thân cận cho cô con gái Mariko. Cô tiểu thư xinh đẹp Mariko này thực chất rất nghịch ngợm, nhưng đồng thời cũng là một cô gái rất ham học hỏi và tốt bụng. Uno đã được cho đi học hành tử tế ở một trường tây. Cũng trong môi trường này cô đã gặp được những chàng công tử như : công tử nhà bên cạnh Amano Shintaro, công tử nhà Kanou là Suichiro, anh chàng con cô giáo người Tây Toby Simon, anh chàng Samurai lãng tử Ryosuke…Những chàng trai này có tác động sâu sắc với Uno cũng như cô tiểu thư Mariko sau này. Uno đã có được một cuộc sống mới thật sự tốt đẹp và như một giấc mơ. Cô ngày càng lớn lên, xinh đẹp và có học thức, nhưng cuộc đời đâu chỉ có thế. Những sóng gió và sự kiện gì sẽ xảy đến cho cô gái chăm chỉ đáng yêu này đây ?
Bộ truyện có nét vẽ mang dáng dấp của những bộ shoujo manga của những thập niên 70 thuần túy. Là một thế giới của hiện thực và cũng là một shoujo manga chuẩn mực,nhiều cảm động !

http://www.mediafire.com/?sharekey=f…a622d7cfc39cb2

Amakusa 1637

Truyện kể về một nhóm học sinh của học viện St. Francisco – Nhật Bản ở thời hiện đại do gặp 1 sự cố khi đi trên tàu đã lạc vào quá khứ ở thế kỷ 17.
Trích dẫn:
http://www.mediafire.com/?sharekey=f…947c36ff90df5c

Tiến sĩ SLump (Dr. Slump)
( truyện cười bể bụng???? )


http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?gncyxyzzyyw

To LOVE Ru 16++


Rito Yuuki học cấp 3 năm nhất bất lực trong việc tỏ tình với cô bạn gái mà cậu ta đã để ý từ lâu là Haruna Sairenji. Một hôm khi Rito về nhà và ngâm mình thư giãn, đột nhiên một cô gái (nude) xuất hiện trong bồn tên là LaLa. LaLa đến từ hành tinh Deviluke. Cô bỏ trốn với Peke – con robot tùy tùng kiêm trang phục – để phản đối cuộc hôn nhân do bố mình sắp đặt. Khi gặp Rito cô quyết định mình sẽ kết hôn với Rito rồi sống ở Trái đất (hiện tại LaLa sống tại nhà Rito). Bây giờ mọi rắc rối mới bắt đầu khi Haruna nhận ra mình cũng có cảm tình với Rito…

Vol 1: http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?4ktgm53mot9
Vol 2: http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?rm0lzxv0dlg
Vol 3: http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?6cml5qyeynh
Vol 4: http://www.mediafire.com/?dvg9xzurglx
Vol 5: http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?4yzlpovzwzn
Vol 6: http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?u29dbwdhtld
Vol 7: http://www.mediafire.com/?eal9nw3xjyw
Vol 8: http://www.mediafire.com/do.w.n.lo.ad.php?tcac1zelbq4
Vol 9: http://www.mediafire.com/?ltwjyzzzfq5


Cậu bé Vô Song 1–>59

Tập 1 -15
15 đến 59
pass: www.hamvuiclub.net
Truyện kể về Đại Hùng ( Trần Mẫn theo bộ mới phát hành ) – 1 cậu bé có nốt ruồi tại chân mày và được truyền thuyết gọi là Quyền Thánh. Sau khi được 1 sư phụ của thiếu lâm tự phát hiện tài năng, cậu đã được lên Thiếu Lâm Tự học tập võ nghê. Và khi xuống núi Đại Hùng đã đi rất nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều môn phái võ khác và tích luy kinh nghiệm rất nhiều. Cậu đã đánh bại rất nhiều nhưng cao thủ vô cùng mạnh và làm rạng danh môn phái Thiếu Lâm. Nhưng cũng từ đó cậu còn phải đối mặt với nhưng hiểm nguy còn nhiều hơn va với nhưng âm mưu thâm đọc cảu chốn triều đình. Liệu Đại Hùng có vượt qua được không, Mời mọi người do.w.n.lo.ad về đọc nhá.

Ớt 7 màu


Down here
~~~ Nội dung ~~~
-Tên truyện: Gantz (ガンツ, Gantsu?)
-Mangaka: Hiroya Oku
-Thể loại: Adventure, Drama, Horror, Mystery, Psychological, Romance, Science Fiction, Shounen, Supernatural
-Xếp loại: Truyện dành cho 18+


Jinbe

= Thông Tin chung =

Jinbe (じんべえ, Jinbe?)
Jinbe là 1 manga thể loại lãng mạn của Mitsuru Adachi. Nó xuất hiện không đều trên tạp chí manga Big Comic Original từ 1992 – 1997 và được in thành quyển vào tháng 5 năm 1997, đến năm 1998 thì được dựng thành seri drama 11 tập chiếu trên Fuji TV.

= Tóm tắt =
* Jinbe là câu chuyện về mối quan hệ giữa Jinpei & cô con gái riêng của vợ, Miku. Mẹ của Miku mất sau khi lấy Jinpei được hơn 1 năm, khi cô 13 tuổi, & từ đó Jinpei đã 1 mình nuôi lớn Miku. Trong truyện có những sự đụng chạm tế nhị & đầy lãng mạn. Adachi cũng từng có tình huống tương tự, về 1 người anh trai & cô em gái không cùng huyết thống, trong loạt truyện Miyuki trước đó.
http://www.mediafire.com/?j2mcwtjmdjmDown here


Show me the money.

Tên truyện : Show me the money.

Tác giả : Lin Malisa.

Thể loại : comedy, drama, shounen.

Rate : 10/10.

Tình trạng dịch : 2 vol Complete.

~~~Tóm tắt~~~ : Dahsau Zuhn là con trai một người đàn ông cực kỳ giàu có. Cậu ta đã có 6 ô tô, vài xịch cái thẻ tín dụng premium và học ở trường Quý Tộc danh giá. Không may, tuần trước cha cậu ta bị vu oan và bị bắt giam, gia cảnh ngày càng đi xuống. Mọi của cải của cậu ta bị tịch thu.Bà mẹ kế thì bỏ đi với người đàn ông khác và cậu ta sắp bị tống cổ khỏi trường Quý Tộc vì không đủ tiền theo học. Như một kết quả tất yếu, cậu ta chuyển tới trung học Tự Do vô cùng suy thoái và nghèo nàn ở ngay bên cạnh…
Trích dẫn:
http://www.mediafire.com/?ndazzeyywjz

DANH SÁCH TRUYỆN BỔ SUNG THÊM Ở TRANG 2( LINK TẠI ĐÂY)

????CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN CÓ NHỮNG PHÚT GIÂY THƯ GIÃN VỚI BỘ SƯU TẬP NÀY NHÉ????


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: miễn phí

Khuyễn Mãi Hot