tải file lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một loại văn bản, tài liệu có vai trò hết sức quan trọng trong lĩnh vực tài chính của các doanh nghiệp. Vậy làm sao để lập được một mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ đúng chuẩn nhất theo quy định mà Bộ Tài chính đưa ra? Câu trả lời sẽ được hoanhtao3d.vn cung cấp ngay trong bài viết dưới đây, cùng theo dõi nhé!

Đang xem: Tải file lưu chuyển tiền tệ

Việc làm Tài chính

1. Bạn hiểu như thế nào về mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ?

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ hiểu một cách đơn giản nhất chính là một bộ phận quan trọng nằm trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Báo cáo này sẽ cung cấp đến cho người sử dụng những thông tin cần thiết để họ có thể từ đó đánh giá được cụ thể về các thay đổi diễn ra đối với các tài sản thuần của doanh nghiệp.

*

Bạn hiểu như thế nào về mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ?

Bên cạnh đó, mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ được sử dụng trong doanh nghiệp cũng thể hiện một cách rõ ràng nhất về cơ cấu của nguồn tài chính, các khả năng mà doanh nghiệp có thể chuyển đổi các tài sản ở dạng tiền tệ, các khả năng về quá trình thanh toán cũng như việc doanh nghiệp có thể tạo ra được các luồng tiền từ các hoạt động kinh doanh của mình.

Hiện nay, việc sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ góp phần giúp cho các doanh nghiệp có thể gia tăng về các khả năng đánh giá khách quan quá trình hoạt động và kinh doanh của các doanh nghiệp, tăng khả năng về việc so sánh giữa nhiều doanh nghiệp với nhau. Bởi thực tế, dựa theo mẫu báo cáo này thì doanh nghiệp sẽ có thể loại trừ bớt được khá nhiều ảnh hưởng của việc áp dụng theo các phương pháp kế toán trong cùng một giao dịch tài chính nào đó.

*

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ được dùng làm gì?

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng được các doanh nghiệp sử dụng để xem xét về các vấn đề trong hoạt động, đồng thời có thể dự đoán về các khả năng gia tăng hay giảm đi về số lượng, thời gian của các quá trình, cũng có thể là mức độ tin cậy của các luồng tiền nhất định nào đó trong doanh nghiệp trong tương lai. Qua mẫu báo cáo này, doanh nghiệp có thể kiểm tra các đánh giá trước đó, dự đoán về các luồng tiền cũng như kiểm tra về các mối quan hệ tích cực, giúp sinh lời theo lượng tiền thuần được lưu chuyển cùng các tác động liên quan của nó.

Tìm kiếm việc làm

2. Nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Lập một mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ là yêu cầu cần thiết đối với các nhân viên kế toán trong doanh nghiệp. Mặc dù công việc có thể không quá khó nhưng lại cần tuân theo một nguyên tắc cơ bản của quy định từ Bộ Tài chính như sau:

– Việc lập ra các mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ và trình bày theo các năm, các kỳ tại doanh nghiệp cần phải tuân thủ về các chuẩn mực kế toán nhất định. Các phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được hướng dẫn cho các giao dịch phổ biến mà các doanh nghiệp sẽ căn cứ vào bản chất của các giao dịch khác nhau và trình bày về các nguồn tiền sao cho phù hợp. Đối với các chỉ tiêu mà không cập nhật được số liệu thì sẽ không cần phải trình bày vào mẫu báo cáo. Đặc biệt, các doanh nghiệp có thể thay đổi về vị trí, số thứ tự của các chỉ tiêu nhưng tuyệt đối không được phép thay đổi mã số của chúng.

– Đối với các khoản đầu tư ngắn hạn thì sẽ được xem là tương đương với tiền trình bày trên báo cáo và chỉ bao gồm những khoản đầu tư ngắn hạn (thời hạn thu hồi hoặc không quá 3 tháng) thì sẽ có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền có thể xác định được, đồng thời cũng không có rủi ro trong vấn đề chuyển đổi này khi tính từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm lập báo cáo.

– Các doanh nghiệp cần phải trình bày các thông tin về luồng tiền theo 3 hoạt động sau đúng với chuẩn mực báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

+ Các hoạt động kinh doanh có luồng tiền phát sinh từ các hoạt động liên quan đến việc tạo ra nguồn doanh thu cho doanh nghiệp cùng các hoạt động khác mà không phải là đầu tư hoặc tài chính.

+ Các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp có luồng tiền phát sinh chủ yếu là từ các hoạt động như nhượng bán tài sản, hoạt động mua sắm trang thiết bị, nguyên vật liệu, xây dựng các công trình,…

+ Các hoạt động tài chính của doanh nghiệp có luồng tiền phát sinh từ các hoạt động chủ yếu là sự thay đổi lớn về quy mô hoạt động hay kết cấu nhất định của các nguồn vốn từ chủ sở hữu, các nguồn vốn mà doanh nghiệp vay để sử dụng trong quá trình kinh doanh, phát triển.

– Nguyên tắc thứ 4 của báo cáo lưu chuyển tiền tệ đó là các doanh nghiệp sẽ cần phải trình bày cụ thể về các luồng tiền có được sau hoạt động kinh doanh, đầu tư cùng hoạt động tài chính theo một cách thức nhất định nhưng cần đảm bảo sự phù hợp so với các đặc điểm kinh doanh mà doanh nghiệp hiện đang triển khai.

– Toàn bộ các luồng tiền phát sinh từ 3 hoạt động của doanh nghiệp đều cần phải được báo cáo theo cơ sở thuần như sau:

+ Cần phải báo cáo về việc thu tiền cũng như các khoản chi trả hộ cho khách hàng.

+ Cần báo cáo về việc thu tiền cũng như chi tiền cho các khoản có vòng quay nhanh, có thời gian ngắn không quá 3 tháng.

– Đối với các nguồn tiền phát sinh thông qua các giao dịch có liên quan đến ngoại tệ và được quy đổi thành tiền đang được sử dụng trong sổ kế toán thì cần phải báo cáo theo đúng tỷ giá hối đoái ở thời điểm phát sinh đó.

Xem thêm: Cách Tải Game Full crack Là Gì ? Phần Mềm Và Game Dạng Repack Sử Dụng Thế Nào?

*

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thực hiện theo một nguyên tắc nhất định

– Trong các giao dịch liên quan đến các hoạt động đầu tư, tài chính mà không sử dụng tiền trực tiếp hoặc các khoản tương đương thì không cần phải trình bày trong báo cáo.

– Nếu như các khoản tiền ở đầu kỳ, cuối kỳ mà có ảnh hưởng để sự thay đổi của tỷ giá hối đoái thì phải được trình bày thành chỉ tiêu riêng trong mẫu báo cáo.

– Các doanh nghiệp khi lập mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì cần phải ghi rõ cả các lý do sử dụng các khoản tiền hay số tiền dư ở cuối kỳ.

– Trong trường hợp mà doanh nghiệp đi vay bên ngoài để thanh toán các khoản nhất định thì cũng cần phải trình bày rõ ràng trong báo cáo.

– Còn với các trường hợp mà luồng tiền của doanh nghiệp có sự phát sinh bởi các khoản thanh toán nhưng lại có thể mang ra để bù trừ được thì sẽ thực hiện báo cáo cụ thể theo nguyên tắc sau:

+ Nếu như các khoản thanh toán của doanh nghiệp mà có thể bù trừ được và có liên quan đến các giao dịch được sắp xếp ở cùng một luồng tiền nhất định thì sẽ phải trình bày một cách rõ ràng, cụ thể dựa trên cơ sở thuần.

+ Nếu như các khoản thanh toán bù trừ đó có liên quan đến nhiều luồng tiền khác nhau thì sẽ phải trình bày riêng từng chỉ tiêu.

– Riêng đối với những luồng tiền liên quan đến các hoạt động mua bán trái phiếu hay các giao dịch về chứng khoán thì sẽ trình là luồng tiền từ hoạt động tài chính (đối với bên bán) và từ hoạt động đầu tư (đối với bên mua).

Tìm việc làm chuyên viên phân tích tài chính

3. Cách lập mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ mới nhất 2021

3.1. Lập mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Đối với mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo luồng tiền từ hoạt động kinh doanh thì sẽ được lập theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp như sau:

– Các luồng tiền ở đây sẽ bao gồm đầu vào và đầu ra từ các hoạt động kinh doanh. Theo đó, nó sẽ được xác định, đồng thời trình bày rõ ràng, cụ thể trong báo cáo này thông qua việc phân tích về các khoản tiền thu vào, các khoản chi ra qua các nội dung chi tiết từ sổ sách kế toán trong doanh nghiệp.

– Phương pháp cụ thể để lập mẫu báo cáo sẽ bao gồm các mục chính như sau:

+ Tiền thu vào từ hoạt động bán hàng hay cung cấp các dịch vụ, doanh thu khác của doanh nghiệp (mã số là 01). Và các số liệu về chỉ tiêu này sẽ đều có ở sổ kế toán của doanh nghiệp và các nhân viên kế toán cần lấy ra một cách chính xác để đưa vào báo cáo.

+ Tiền doanh nghiệp chi ra cho những người cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong hoạt động kinh doanh (mã số là 02). Tuy nhiên, chỉ tiêu này sẽ không bao gồm các khoản về mua sắm, xây dựng,… và  số liệu cũng được lấy từ sổ kế toán của doanh nghiệp.

+ Tiền lãi vay của doanh nghiệp và đã được trả (mã số là 04). Các số liệu của chỉ tiêu này cũng được cập nhật theo sổ kế toán của doanh nghiệp.

+ Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (mã số là 05) và chỉ tiêu này sẽ căn cứ vào tổng số tiền đã được doanh nghiệp nộp cho nhà nước theo quy định về thuế.

+ Các khoản tiền mà doanh nghiệp thu được thông qua các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác (mã số là 06).

+ Tiền chi mà doanh nghiệp ra cho các hoạt động kinh doanh khác (mã số là 07).

+ Cuối cùng đó là thông tin về việc lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (mã số là 20).

Tìm việc làm tư vấn tài chính

3.2. Lập mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

– Nguyên tắc lập mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp này chính là sẽ dựa vào các luồng tiền vào cùng các luồng tiền ra của các hoạt động kinh doanh được thực hiện tại doanh nghiệp. Luồng tiền này sẽ được xác định thông qua việc điều chỉnh về các lợi nhuận thuế của doanh nghiệp, các thay đổi về hàng hóa tồn kho, các khoan thu, chi,…

– Phương pháp lập báo cáo cụ thể sẽ được thực hiện theo các chỉ tiêu sau:

+ Chỉ tiêu về lợi nhuận thuế doanh nghiệp (mã số là 01).

+ Các khoản khấu hao của doanh nghiệp liên quan đến các tài sản cố định hay các bất động sản đầu tư (mã số là 02).

+ Các khoản tiền sử dụng cho việc dự phòng các hoạt động phát sinh (mã số là 03).

+ Các khoản tiền thể hiện về vấn đề lãi/lỗ hay sự chênh lệch về tỷ giá hối đoái (mã số 04).

+ Các khoản tiền về vấn đề lãi/lỗ qua các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp (mã số là 05).

+ Các khoản chi phí lãi từ hoạt động vay vốn của doanh nghiệp (mã số là 06).

+ Một số khoản có sự điều chỉnh khác trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp (mã số là 07).

+ Các khoản liên quan đến lợi nhuận của doanh nghiệp khi có sự thay đổi về vốn lưu động (mã số là 08).

+ Các vấn đề về tăng hay giảm các khoản thu của doanh nghiệp (mã số là 09).

+ Các vấn đề liên quan đến việc tăng hay giảm về số lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp (mã số là 10).

*

Cách lập mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Xem thêm: Các Trường Đại Học Miễn Học Phí Ở Đức Là Bao Nhiêu? Du Học Đức: 15 Bang Miễn Học Phí Tại Đức

+ Các vấn đề liên quan đến việc tăng hay giảm các khoản mà doanh nghiệp phải trả (mã số là 11).

+ Các khoản chi phí phải trả trước có thay đổi tăng hay giảm (mã số là 12).

+ Các khoản về chứng khoán kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi tăng hay giảm (mã số là 13).

+ Các khoản tiền lãi vay mà doanh nghiệp đã trả (mã số là 14).

+ Các khoản liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (mã số là 15).

+ Các khoản tiền thu mà doanh nghiệp có được từ một số hoạt động khác (mã số là 16).

+ Một số khoản tiền chi khác mà doanh nghiệp sử dụng cho các hoạt động kinh doanh (mã số là 17).

+ Cuối cùng là các thông tin về lưu chuyển tiền tệ thuần qua các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (mã số là 20).

Các bạn có thể tham khảo và do.w.n.lo.ad ngay mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ chuẩn nhất theo các file word và excel dưới đây:

Tải xuống ngay

Tải xuống ngay

Tải xuống ngay

Tải xuống ngay

Hy vọng những thông tin trên đây mà hoanhtao3d.vn cung cấp sẽ giúp các bạn nắm được các vấn đề cơ bản nhất liên quan đến mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Từ đó có thể áp dụng một cách chính xác nhất vào công việc của mình trong doanh nghiệp, đặc biệt là đối với những ai đang làm công việc kế toán nhé!

Việc làm tài chính tại Hồ Chí Minh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Chuyển file

Khuyễn Mãi Hot