Vfa Đăng Nhập Khẩu, Quá

Tổ chức, cá nhân sản xuất, cơ sở kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm theo Chương III, nghị định số 15/2018/NĐ-CP

Đang xem: Vfa đăng nhập

*

Cấp giấy chứng nhậncơ sở đủ điều kiện ATTP

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động theo Chương IV, nghị định số 15/2018/NĐ-CP

*

Kiểm tra nhà nước về ATTPnhập khẩu – xuất khẩu

Doanh nghiệp có thực phẩm Xuất Nhập Khẩu cần được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu theo Chương VI, nghị định số 15/2018/NĐ-CP

*

THỦ TỤC TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm theo Chương II, nghị định số 15/2018/NĐ-CP

*

Tra cứu hồ sơ quảng cáo thực phẩm

Xem thêm: free school dạy tiếng anh miễn phí

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có thể quảng cáo thực phẩm theo Chương VIII, nghị định số 15/2018/NĐ-CP

*

THANH TRA KIỂM TRA VI PHẠM ATTP

Người dân có thể tra cứu danh sách các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm về chất lượng và mức độ vi phạm

{{dkcb.tenDoanhNghiep}}

Sản phẩm: {{dkcb.tenSanPhamDangKy}}

Số giấy tiếp nhận: {{dkcb.soGiayTiepNhan}}

Đã thu hồi giấy tiếp nhận ({{dkcb.ngayThuHoi|date:”dd/MM/yyyy”}})
{{ddk.tenCoSo}}

Số giấy tiếp nhận: {{ddk.soGiayTiepNhan}}

Đã thu hồi giấy chứng nhận ({{ddk.ngayThuHoi|date:”dd/MM/yyyy”}})
{{ddk.tenCoSo}}

Số giấy tiếp nhận: {{ddk.soGiayTiepNhan}}

Đã thu hồi giấy chứng nhận ({{ddk.ngayThuHoi|date:”dd/MM/yyyy”}})
{{quangCao.tenDoanhNghiep}}

Số giấy xác nhận: {{quangCao.soGiayTiepNhan}}

Đã thu hồi giấy chứng nhận ({{quangCao.ngayThuHoi|date:”dd/MM/yyyy”}})

Xem thêm: Phần Mềm Tự Thiết Kế Hình Xăm Đẹp, 15 App Thiết Kế Hình Xăm Miễn Phí Tốt Nhất 2020

{{cfs.tenDoanhNghiep}}

Số giấy xác nhận: {{cfs.soGiayTiepNhan}}

Đã thu hồi giấy chứng nhận ({{cfs.ngayThuHoi|date:”dd/MM/yyyy”}})
{{hc.tenDoanhNghiep}}

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot