Phần mềm

báo cáo công nghệ phần mềm quản lý bán hàng

Tài liệu “Báo cáo đề tài Quản lý bán hàng” có mã là 214622 , file định dạng doc , có 38 trang, dung lượng file 1,790 kb. Tài liệu thuộc chuyên mục: Luận văn đồ án > Kỹ thuật – Công nghệ . Để tải được file này bạn cần đăng nhập vào hệ thống Kho Tri Thức Số.

Đang xem: Báo cáo công nghệ phần mềm quản lý bán hàng

Nội dung Báo cáo đề tài Quản lý bán hàng

Trước khi tải bạn có thể xem qua phần preview bên dưới. Hệ thống tự động lấy ngẫu nhiên 20% các trang trong tài liệu Báo cáo đề tài Quản lý bán hàng để tạo dạng ảnh để hiện thị ra. Ảnh hiển thị dưới dạng slide nên bạn thực hiện chuyển slide để xem hết các trang.
Bạn lưu ý là do hiển thị ngẫu nhiên nên có thể thấy ngắt quãng một số trang, nhưng trong nội dung file tải về sẽ đầy đủ 38 trang. Chúng tôi khuyễn khích bạn nên xem kỹ phần preview này để chắc chắn đây là tài liệu bạn cần tải.

Xem preview Báo cáo đề tài Quản lý bán hàng

Nếu bạn đang xem trên máy tính thì bạn có thể click vào phần ảnh nhỏ phía bên dưới hoặc cũng có thể click vào mũi bên sang trái, sang phải để chuyển nội dung slide.Nếu sử dụng điện thoại thì bạn chỉ việc dùng ngón tay gạt sang trái, sang phải để chuyển nội dung slide.

Trích đoạn nội dung trong tài liệu Báo cáo đề tài Quản lý bán hàng

Báo cáo về đề tài quản lý bán hàng, chi tiết.

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU

1.Lý do chọn đề tài 1

2.Phương pháp nghiên cứu 1

3.Giả thuyết khoa học 2

4.Áp dụng thực tiễn 2

5.Cấu trúc đề tài 2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 3

1.Cơ sở lý luận của đề tài 3

1.1.Tổng quan về hệ thống Quản lý bán hàng 3

1.2.Vai trò của hệ thống Quản lý bán hàng 4

1.2.1.Chức năng của hệ thống 4

1.2.2.Chức năng thông tin 4

1.2.3.Chức năng in, báo cáo 5

1.2.4.Mục tiêu của hệ thống thông tin Quản lý bán hàng 5

1.2.5.Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài Quản lý bán hàng .6

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG 7

1.Sơ đồ ngữ cảnh 7

2.Sơ đồ phân rã chức năng 8

3.Sơ đồ luồng dữ liệu 9

4.Mô hình phân rã chức năng mức 1 10

4.1.Quản lý thông tin 10

4.2.Cập nhật thông tin 11

4.3.Tìm kiếm thông tin 12

4.4.Lập báo cáo 13

5.Tổ chức dữ liệu 14

5.1.Các tập thực thể 14

5.2.Dữ liệu sơ cấp 14

5.3.Từ điển dữ liệu 17

5.4.Mô hình ER 20

5.5.Mô hình quan hệ giữa các thực thể 20

5.6.Thiết kế cơ sở dữ liệu 22

MỞ ĐẦU

1.Lý do chọn đề tài

Ngày nay, cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang chuyển mình đi lên và phát triển tiếp nhận nhöõng thành tựu vaø khoa học mới. Từ khi nước ta ra nhập WTO nền kinh tế bước sang một trang mới, nền kinh tế mở cửa giao lưu hàng hoá thông thương với tất cả các nước. Bên cạnh đĩ chúng ta học hỏi được cách quản lý hàng hoá các luật trong quản lý hàng hoá. Với chính sách của nhà nước và sự đầu tư của nước ngoài, nền kinh tế của nước ta đã phát triển một cách nhanh chóng. Vì vậy, trong hoạt động kinh doanh thương nghiệp tiêu thụ hàng hóa nhỏ và lẻ là vấn đề rất quan trọng.

-Trong thời kỳ mà kinh tế phát triển như hiện nay thì việc mua bán và trao đổi được diễn ra trên nhiều hình thức, và hình thức cơ bản nhất là mở các cửa hàng để thực hiện việc trao đổi và mua bán đó.

-Để thực hiện quá trình mua bán giữa người mua và cửa hàng, giữa cửa hàng và nhà cung cấp thì chúng ta phải có công tác quản lý tốt, để đáp ứng được công tác đó thì rất cần những ứng dụng về tin học, mà đặc biệt nhất là các phần mềm quản lý và phần mềm quản lý bán hàng.

2.Phương pháp nghiên cứu

– Khảo sát và thu thập các thông tin từ các tài liệu và cơ sở dữ liệu có liên quan.

– Tiếp cận một số phần mềm Quản lý bán hàng sẵn có.

– Ra các cửa hàng mà người ta có cách quản lý bằng phương pháp mà em đang cần tìm hiểu học hỏi thêm.

– Dùng phương pháp phân tích thiết kế hệ thống để tiến hành thực hiện đề tài.

3.Giả thiết khoa học

– Sau khi hoàn thiện đề tài và tiến hành viết phần mềm thành công thì phần mềm bước đầu sẽ được triển khai tại một số của hàng vừa và nhỏ, nhằm giúp cho vấn đề quản lý và mua bán của các của hàng được diễn ra một cách thuận lợi.

– Nếu bước đầu thử nghiệm thành công thì em sẽ tiếp tục phát triển phần mềm lên một phiên bản tốt hơn và có thể đáp ứng cho một hệ thống bán hàng lớn, ví dụ: siêu thị, nhà sách,

4.Áp dụng thực tiễn

– Sau khi hoàn thành thì phần mềm sẽ giúp cửa hàng những công việc sau:

– Khách hàng có thể tìm kiếm hàng hóa, đơn giá.

– Nhân viên thì lập các hóa đơn bán hàng cho khách và các phiếu thanh toán cho khách hàng.

– Nhân viên cập nhật đơn giá cho hàng hóa, và có thể thêm, sửa, xóa thông tin của các loại hàng hóa.

– Lãnh đạo có thể theo dõi công việc mua bán của cửa hàng thông qua báo cáo hàng tháng, quý, năm của nhân viên

5.Cấu trúc của đề tài

Đề tài gồm 2 phần

– Chương I: Cơ sở lý luận của đề tài.

Xem thêm: Cách Xử Lý Khi ” Quên Tên Đăng Nhập Mb Bank Ing, Quên Tên Đăng Nhập Mb Bank 2021

– Chương II: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Quản lý bán hàn

Xem thêm

Báo cáo về đề tài quản lý bán hàng, chi tiết.

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU

1.Lý do chọn đề tài 1

2.Phương pháp nghiên cứu 1

3.Giả thuyết khoa học 2

4.Áp dụng thực tiễn 2

5.Cấu trúc đề tài 2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 3

1.Cơ sở lý luận của đề tài 3

1.1.Tổng quan về hệ thống Quản lý bán hàng 3

1.2.Vai trò của hệ thống Quản lý bán hàng 4

1.2.1.Chức năng của hệ thống 4

1.2.2.Chức năng thông tin 4

1.2.3.Chức năng in, báo cáo 5

1.2.4.Mục tiêu của hệ thống thông tin Quản lý bán hàng 5

1.2.5.Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài Quản lý bán hàng .6

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG 7

1.Sơ đồ ngữ cảnh 7

2.Sơ đồ phân rã chức năng 8

3.Sơ đồ luồng dữ liệu 9

4.Mô hình phân rã chức năng mức 1 10

4.1.Quản lý thông tin 10

4.2.Cập nhật thông tin 11

4.3.Tìm kiếm thông tin 12

4.4.Lập báo cáo 13

5.Tổ chức dữ liệu 14

5.1.Các tập thực thể 14

5.2.Dữ liệu sơ cấp 14

5.3.Từ điển dữ liệu 17

5.4.Mô hình ER 20

5.5.Mô hình quan hệ giữa các thực thể 20

5.6.Thiết kế cơ sở dữ liệu 22

MỞ ĐẦU

1.Lý do chọn đề tài

Ngày nay, cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang chuyển mình đi lên và phát triển tiếp nhận nhöõng thành tựu vaø khoa học mới. Từ khi nước ta ra nhập WTO nền kinh tế bước sang một trang mới, nền kinh tế mở cửa giao lưu hàng hoá thông thương với tất cả các nước. Bên cạnh đĩ chúng ta học hỏi được cách quản lý hàng hoá các luật trong quản lý hàng hoá. Với chính sách của nhà nước và sự đầu tư của nước ngoài, nền kinh tế của nước ta đã phát triển một cách nhanh chóng. Vì vậy, trong hoạt động kinh doanh thương nghiệp tiêu thụ hàng hóa nhỏ và lẻ là vấn đề rất quan trọng.

-Trong thời kỳ mà kinh tế phát triển như hiện nay thì việc mua bán và trao đổi được diễn ra trên nhiều hình thức, và hình thức cơ bản nhất là mở các cửa hàng để thực hiện việc trao đổi và mua bán đó.

-Để thực hiện quá trình mua bán giữa người mua và cửa hàng, giữa cửa hàng và nhà cung cấp thì chúng ta phải có công tác quản lý tốt, để đáp ứng được công tác đó thì rất cần những ứng dụng về tin học, mà đặc biệt nhất là các phần mềm quản lý và phần mềm quản lý bán hàng.

2.Phương pháp nghiên cứu

– Khảo sát và thu thập các thông tin từ các tài liệu và cơ sở dữ liệu có liên quan.

– Tiếp cận một số phần mềm Quản lý bán hàng sẵn có.

– Ra các cửa hàng mà người ta có cách quản lý bằng phương pháp mà em đang cần tìm hiểu học hỏi thêm.

– Dùng phương pháp phân tích thiết kế hệ thống để tiến hành thực hiện đề tài.

3.Giả thiết khoa học

– Sau khi hoàn thiện đề tài và tiến hành viết phần mềm thành công thì phần mềm bước đầu sẽ được triển khai tại một số của hàng vừa và nhỏ, nhằm giúp cho vấn đề quản lý và mua bán của các của hàng được diễn ra một cách thuận lợi.

– Nếu bước đầu thử nghiệm thành công thì em sẽ tiếp tục phát triển phần mềm lên một phiên bản tốt hơn và có thể đáp ứng cho một hệ thống bán hàng lớn, ví dụ: siêu thị, nhà sách,

4.Áp dụng thực tiễn

– Sau khi hoàn thành thì phần mềm sẽ giúp cửa hàng những công việc sau:

– Khách hàng có thể tìm kiếm hàng hóa, đơn giá.

– Nhân viên thì lập các hóa đơn bán hàng cho khách và các phiếu thanh toán cho khách hàng.

– Nhân viên cập nhật đơn giá cho hàng hóa, và có thể thêm, sửa, xóa thông tin của các loại hàng hóa.

– Lãnh đạo có thể theo dõi công việc mua bán của cửa hàng thông qua báo cáo hàng tháng, quý, năm của nhân viên

5.Cấu trúc của đề tài

Đề tài gồm 2 phần

– Chương I: Cơ sở lý luận của đề tài.

– Chương II: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Quản lý bán hàn

Thu gọn

Báo cáo đề tài Quản lý bán hàng sử dụng font chữ gì?

File sử dụng loại font chữ cơ bản và thông dụng nhất Unicode hoặc là TCVN3. Nếu là font Unicode thì thường máy tính của bạn đã có đủ bộ font này nên bạn sẽ xem được bình thường. Kiểu chữ hay sử dụng của loại font này là Times New Roman. Nếu tài liệu Báo cáo đề tài Quản lý bán hàng sử dụng font chữ TCVN3, khi bạn mở lên mà thấy lỗi chữ thì chứng tỏ máy bạn thiếu font chữ này. Bạn thực hiện tải font chữ về máy để đọc được nội dung.
Hệ thống cung cấp cho bạn bộ cài cập nhật gần như tất cả các font chữ cần thiết, bạn thực hiện tải về và cài đặt theo hướng dẫn rất đơn giản. Link tải bộ cài này ngay phía bên phải nếu bạn sử dụng máy tính hoặc phía dưới nội dung này nếu bạn sử dụng điện thoại.
Bạn có thể chuyển font chữ từ Unicode sang TCVN3 hoặc ngược lại bằng cách copy toàn bộ nội dung trong file Báo cáo đề tài Quản lý bán hàng vào bộ nhớ đệm và sử dụng chức năng chuyển mã của phần mềm gõ tiếng việt Unikey.

Xem thêm: Cách Kiếm Thẻ Garena Miễn Phí Trong 5 Phút, Nhận 20K Thẻ Garena Zing Miễn Phí Trong 5 Phút

Từ khóa và cách tìm các tài liệu liên quan đến Báo cáo đề tài Quản lý bán hàng

Trên Kho Tri Thức Số, với mỗi từ khóa, chủ đề bạn có thể tìm được rất nhiều tài liệu. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau đây để tìm được tài liệu phù hợp nhất với bạn. Hệ thống đưa ra gợi ý những từ khóa cho kết quả nhiều nhất là Báo cáo đề tài, hoặc là Báo cáo đề tài Quản.Để tìm được nội dung có tiêu đề chính xác nhất bạn có thể sử dụng Báo cáo đề tài Quản lý, hoặc là Báo cáo đề tài Quản lý bán.
Tất nhiên nếu bạn gõ đầy đủ tiêu đề tài liệu Báo cáo đề tài Quản lý bán hàng thì sẽ cho kết quả chính xác nhất nhưng sẽ không ra được nhiều tài liệu gợi ý.
Bạn có thể gõ có dấu hoặc không dấu như Bao cao de tai, Bao cao de tai Quan, Bao cao de tai Quan ly, Bao cao de tai Quan ly ban, đều cho ra kết quả chính xác.

bán hàng hàng Báo cáo đề tài Quản Báo cáo đề tài Quản đề tài lý Quản lý cáo Báo cáo đề tài Báo cáo đề bán Báo cáo Báo cáo đề tài Quản lý Báo cáo đề tài Quản lý bán Báo

Show More

Related Articles

Back to top button
Close