Phần mềm

Giải Đáp Các Mô Hình Chu Trình Sống Của Phần Mềm Siêu Tiện Dụng Và Đơn Giản

hoanhtao3d.vn – Một vòng đời phát hành phần mềm là một sự tổng hợp các pha phát triển phần mềm từ giai đoạn sơ khai cho đến giai đoạn hoàn chỉnh, và cuối cùng là công bố phần mềm đó hoặc phiên bản nâng cấp mới. Việc chia thành nhiều giai đoạn như vậy giúp cho việc quản lý, sửa lỗi và bảo trì phần mềm dễ dàng hơn.

Software development lifecycle (SDLC) còn gọi là vòng đời phát triển phần mềm. Là thuật ngữ các bạn nghe nhiều về cách mà môt phần mềm từ lúc được định hình từ ý tưởng tới lúc hoàn thành dự án.

I. Giới thiệu

Quy trình phát triển phần mềm ( SDLC ), cũng được gọi là phát triển ứng dụng vòng đời , là một thuật ngữ được sử dụng trong hệ thống kỹ thuật , hệ thống thông tin và công nghệ phần mềm để mô tả một quá trình lập kế hoạch, tạo, thử nghiệm và triển khai một hệ thống thông tin. Một số mô hình SDLC hoặc các phương pháp đã được tạo ra, chẳng hạn như thác nước , xoắn ốc , phát triển phần mềm Agile , tạo mẫu nhanh , gia tăng và đồng bộ hóa và ổn định.

Đang xem: Các mô hình chu trình sống của phần mềm

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Video Nhạc Remix Trên Máy Tính, CáCh ĐáNh Dj Ngay Trên MáY TíNh

SDLC được sử dụng trong quá trình phát triển một dự án CNTT, nó mô tả các giai đoạn khác nhau liên quan đến dự án từ bản vẽ, thông qua việc hoàn thành dự án.

II. Các giai đoạn trong quy trình

Khung phát triển vòng đời phát triển hệ thống cung cấp một chuỗi các hoạt động cho các nhà thiết kế hệ thống và các nhà phát triển để làm theo. Nó bao gồm một bộ các bước hoặc các giai đoạn trong đó mỗi giai đoạn của SDLC sử dụng các kết quả của bước trước.

Xem thêm: Free download Netsupport School Professional 11, Taiphanmemfull

SDLC tuân thủ các giai đoạn quan trọng cần thiết cho các nhà phát triển, chẳng hạn như lập kế hoạch , phân tích , thiết kế và thực hiện và được giải thích trong phần dưới đây. Nó bao gồm việc đánh giá hệ thống hiện tại, thu thập thông tin, nghiên cứu khả thi và yêu cầu phê duyệt. Một số mô hình SDLC đã được tạo ra: thác nước, đài phun nước, xoắn ốc, xây dựng và sửa chữa, tạo mẫu nhanh, gia tăng, đồng bộ hóa và ổn định. Người cao tuổi nhất, và nổi tiếng nhất, là mô hình thác nước: một dãy các giai đoạn trong đó đầu ra của mỗi giai đoạn trở thành đầu vào cho kế tiếp. Các giai đoạn này có thể được mô tả và phân chia theo nhiều cách khác nhau, bao gồm những điều sau:

*

III. Kết luận

Một số người cho rằng SDLC không còn áp dụng cho các mô hình như Agile, nhưng nó vẫn là một thuật ngữ rộng rãi được sử dụng trong giới công nghệ.Thay vì xem SDLC từ quan điểm sức mạnh hoặc điểm yếu, điều quan trọng hơn là phải áp dụng các phương pháp hay nhất từ mô hình SDLC và áp dụng nó cho bất kỳ điều gì phù hợp nhất cho phần mềm được thiết kế.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close