Phần mềm

Các Phương Pháp Phát Triển Phần Mềm, Các Mô Hình Phát Triển Phần Mềm

Phương pháp phát triển phần mềm: Truyền thống và Agile.Cảm ơn anh Ngô Trung Việt chọn lọc, biên dịch và giới thiệu tới cộng đồng.

Đang xem: Các phương pháp phát triển phần mềm

*

Phương pháp phát triển phần mềm: Truyền thống và Agile

1. Phương pháp phát triển phần mềm : truyền thống và AgileAnthony LattanzeCâu hỏi đầu tiên trong tâm trí nhiều người có thể là: Khuôn khổ qui trình phát triển phầnmềm là gì? Tất nhiên, câu trả lời cho điều này là “Điều này là tuỳ.” Qui trình phát triển lànghi thức chung mà các tổ chức tuân theo để phát triển sản phẩm. Trong khi điều này là ápdụng được nói chung cho bất kì miền chế tạo nào, chúng ta có thể an toàn mà nói rằng quitrình phát triển là nghi thức hay thủ tục chung mà các tổ chức tuân theo để phát triển hệ thốngdùng nhiều phần mềm và sản phẩm. Trong phần lớn các năm 1980 cho tới nay, sự hội tụ củacác cộng đồng cải tiến qui trình đã từng dồn vào qui trình phát triển phần mềm, cho dù sảnphẩm và hệ thống tiến hoá nhiều hơn chỉ phần mềm.Mô hình thác đổ từKháiMLISTD 2167Phânniệm hệtích yêu Phânthốngcầu hệ tích yêu Thiết kếthốngsơ bộ Thiết kếcầuphầnchi tiết Viết mãmềmvà kiểmthử đơn Kiểmthử triểnvịkhaiLẫn lộn chung khác là thuật ngữ vòng đời phần mềm, điều thường được dùng một cáchđồng nghĩa để chỉ qui trình phát triển phần mềm. Vòng đời phần mềm có xu hướng rất trừutượng, mô tả các giai đoạn chung của các dự án phát triển phần mềm. Vòng đời phần mềmcòn nhiều hơn phát triển hệ thống hay sản phẩm; nó nói tới con đường từ cái nôi tới nấm mồmà các yêu cầu được thu thập và phân tích, và phần mềm được phát triển, kiểm thử, triểnkhải, bảo trì, và cuối cùng cho nghỉ việc.

Xem thêm: rao vặt miễn phí hiệu quả

Xem thêm: Cách Làm Hiệu Ứng Chuyển Cảnh Trong Video Bằng Điện Thoại, Cách Edit, Chỉnh Sửa Video Bằng Ứng Dụng Capcut

Mô hình vòng đời tương tự, có tên là V-mô hình(Forsberg et al., 1996), tồn tại trong cộng đồng kĩ nghệ hệ thống. Tổ chức tạm thời chung củanhững pha tổng quát này thường định nghĩa loại vòng đời phần mềm mà một tổ chức dùng.Được tổ chức theo cách này, vòng đời có thể là thác đổ, và theo cách khác nó có thể là lặp hayxoáy ốc. Những vòng đời đa dạng này được mô tả trong Hình 1.Mỗi một trong những vòng đời này phục vụ cho các hoàn cảnh phát triển hệ thống vàdoanh nghiệp khác nhau. Qui trình thác đổ có thể được dùng trong những tình huống mà cácyêu cầu sản phẩm hay hệ thống và các công nghệ được hiểu rõ. Các vòng đời lặp hay xoáy ốcthường được dùng trong hoàn cảnh doanh nghiệp nơi các yêu cầu là biến động, công nghệkhông được hiểu rõ, hay cả hai. Theo lí thuyết, việc lặp giúp nhận diện và kiểm soát rủi ro docác yêu cầu biến động hay công nghệ thách thức sớm hơn là cách tiếp cận thác đổ giúp. Cácvòng đời phát triển phần mềm lặp dường như là được ưa chuộng nhất ngày nay.1

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close
Close