More

  Cách Chuyển File Autocad Sang Dgn Trực Tuyến Miễn Phí, Chuyển Đổi Dwg Sang Dgn Trực Tuyến Miễn Phí

  Bạn đang xem: Cách Chuyển File Autocad Sang Dgn Trực Tuyến Miễn Phí, Chuyển Đổi Dwg Sang Dgn Trực Tuyến Miễn Phí Tại Hoanhtao3d.vn

  Gọi File Export….

  Đang xem: Chuyển file autocad sang dgn

  hoặc gọi lệnh DGNexport xuất hiện hộp thoại Export Data.

  Trong hộp thoại Export Data, trong danh sách Files of Type, chọn V8 DGN (*.dgn).

  Nhập tên của DGN fileFile Name. Không sử dụng ký tự Châu Á hoặc các dấu.

  Nhắp Save xuất hiện hộp thoại Export DGN Settings 

  Trong hộp thoại Export DGN Settings, chỉ định các tùy chọn xuất mong muốn.

  Nhắp OK.

  *

  Nhập V8 DGN File

  *

  Thiết lập DGN

  CÁC TÙY CHỌN TRONG HỘP THOẠI EXPORT DGN SETTINGS

  External DWG References

  Điều khiển cách xrefs được xử lý

  Translate All DWG References to DGN Files

  Tất cả các DWG files được tham khảo, gồm các tham khảo DWG lồng nhau, được chuyển thành DGN files. Các mối quan hệ của các tham khảo được duy trì nhưng tất cả các DGN files kết quả được tạo ra trong cùng một thư mục. Các DGN files kết quả dùng cùng tên file giống như DWG files, nhưng sử dụng phần đuôi mở rộng là.dgn.

  Bind All DWG References into one DGN File

  The parent DWG file và tất cả các DWG files tham khảo được kết hợp thành một DGN file đơn. DWG files tham khảo sẽ được chuyển thành các ô (cells) như là bộ phận của DGN file cơ sở.

  Xem thêm: Phần Mềm Quản Lý Hợp Đồng Miễn Phí, Phần Mềm Quản Lý Hợp Đồng

  Ignore DWG References

  Các DWG files tham khảo không kể đến trong DGN file kết quả.

  Lệnh DGNexport trong AutoCAD – Xuất bản vẽ thành MicroStation V8 DGN file

  Điều khiển DGN gắn kết trong DWG file được xuất thành DGN tham khảo của DGN file kết quả.

  Export DGN Underlays

  Khi kiểm tra, bất kỳ DGN nào gắn kết được xuất thành DGN tham khảo theo bản vẽ cơ sở. Khi xóa, DGN gắn kết không được xuất.

  seed file cho DGN file thì tương tự như (DWT) file bản vẽ mẫu, chứa các thiết lập mặc định và thuộc tính như: đơn vị làm việc. Việc chọn DGN seed file thích hợp (Imperial, Metric hay người dùng xác định). Thêm vào đó, seed file chứa các thiết lập mà không có mặt trong DWG file và vì thế được thừa hưởng trong DGN được xuất.

  Các thiết lập này bao gồm các đơn vị làm việc và độ phân giải cũng như 2D hoặc 3D file.

  Chọn các đơn vị chuyển thích hợp để biên dịch. DGNseed file chứa các đơn vị làm việc (imperial hoặc metric) được gọi là master unitssub-units. Một đơn vị DWG-unit được chuyển thành một đơn vị master-unit hay một đơn vị sub-unit.

  Master Units

  Xác định một đơn vị vẽ DWG sẽ chuyển thành một master unit của DGN seed file được xác định.

  Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Nhập, Đăng Xuất Và Cách Đăng Nhập Mobile Legends Bằng Facebook

  Sub Units

  Xác định một đơn vị vẽ DWG sẽ chuyển thành một sub-unit của DGN seed file xác định.

  Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Chuyển file

  Recent Articles

  spot_img

  Related Stories

  Leave A Reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Stay on op - Ge the daily news in your inbox