Làm video

Cách Làm Video Nhỏ Lại Hoặc Thay Đổi Hình Thu Nhỏ Video, Ghi Lại Hoặc Thay Đổi Hình Thu Nhỏ Video

SharePoint trong hoanhtao3d.vn 365SharePoint Server 2016SharePoint Foundation 2013SharePoint Server 2013 EnterpriseSharePoint Server 2013Thêm…Ít hơn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hình thu nhỏ video là điều đầu tiên mà hầu hết mọi người nhìn thấy khi họ tương tác với một video. Hình thu nhỏ cũng chính là những gì được hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Hình thu nhỏ đặc biệt có ích trong một thư viện chứa nhiều tệp phương tiện, vì chúng cho phép người xem có thể xem trước nội dung của video đó.

Đang xem: Cách làm video nhỏ lại

Thư viện tài nguyên trong SharePoint giúp dễ dàng cho bạn để chụp một hình thu nhỏ của video, hoặc để tải lên hình thu nhỏ cho video trong thư viện. Làm như vậy, hãy làm theo các bước sau đây.

Mở thư viện tài nguyên có chứa video.

Con trỏ trên hình ảnh của video mà bạn muốn thực hiện lựa chọn hộp kiểm xuất hiện, và sau đó bấm vào hình ảnh để mở trang trình phát video.

*

Trên trang trình phát video, chọn tab quản lý trong ruy-băng.

Trong nhóm hành động , hãy bấm Sửa thuộc tính.

Bấm thay đổi hình thu nhỏ, sau đó chọn một trong các tùy chọn sau:

Ghi lại một hình thu nhỏ từ video

Dùng một hình ảnh từ máy tính của tôi

Dùng hình ảnh từ một địa chỉ web

Để tìm hiểu làm thế nào để làm được điều này, hãy bấm vào một trong các kết nối sau đây đến một phần trong bài viết này.

Trong bài viết này

Ghi lại một hình thu nhỏ từ video

Bạn có thể chụp một hình thu nhỏ từ bất kỳ video nào được lưu trữ trong thư viện tài nguyên. Bạn không thể chụp một hình thu nhỏ của video nếu nó được lưu trữ bên ngoài thư viện tài nguyên.

Chụp hình thu nhỏ từ video.

Bấm nút Phát trên video.

Khi video cho thấy hình ảnh mà bạn muốn chụp, hãy bấm nút camera ở phía trên của video.

Xem thêm: download Metal Slug Collection Pc download &Laquo; Skidrow & Reloaded Games

*

Hình thu nhỏ được chụp sẽ xuất hiện bên dưới màn hình video thực tế.

Xem lại hình thu nhỏ. Nếu ảnh cho thấy những gì bạn muốn, rồi bấm lưu. Nếu không, lặp lại các bước trước đó cho đến khi bạn ghi lại hình ảnh mà bạn muốn.

Nếu bạn muốn thay đổi thêm bất kỳ thuộc tính nào khác (chẳng hạn như Tên, Mô tả, Chủ sở hữu, v.v.), hãy nhập giá trị bạn muốn xác định trong các hộp theo sau hình thu nhỏ.

Khi bạn hoàn tất các thay đổi, hãy chọn lưu.

Đầu Trang

Dùng một hình ảnh từ máy tính của tôi

Nếu bạn có một hình được lưu trữ trên máy tính mà bạn muốn dùng làm hình thu nhỏ cho video, hãy làm theo các bước sau đây.

Chọn dùng hình ảnh từ máy tính của tôi.

Nhập đường dẫn cho tệp hình ảnh, hoặc bấm duyệt để chọn tệp, sau đó chọn mở.

Chọn tải lên để tải tệp hình ảnh lên SharePoint để dùng làm hình thu nhỏ cho video.

Đầu Trang

Dùng hình ảnh từ một địa chỉ web

Bạn có thể dùng hình ảnh mà bạn lấy từ một địa chỉ web.

Xem thêm: Đăng Nhập Bằng Facebook Đăng Nhập Vào Facebook Mà Không Cần Mã Đăng Nhập

Chọn Dùng hình ảnh từ một địa chỉ web.

Nhập URL đầy đủ cho tệp mà bạn muốn dùng. URL phải gồm cả tên tệp video đó. Chẳng hạn như, http://www.contoso.com/VideoThumbnail.jpg

Show More

Related Articles

Back to top button
Close