Tích Hợp Đăng Nhập Bằng Tài Khoản Facebook Trong Asp Net, Tích Hợp Đăng Nhập Bằng Tài Khoản Facebook Asp

Hướng dẫn tạo ứng dụng Facebook có tính năng đăng nhập từ Facebook, tích hợp đăng nhập Facebook vào ASP.NET Core Identity

Đang xem: đăng nhập bằng tài khoản facebook trong asp net

Bài này tiếp tục thực hành, phát triển trên dự án của ví dụ Album trước: Identity (3) – Xác thực bằng tài khoản Google

Tạo ứng dụng Facebook để thêm tính năng Đăng nhập từ Facebook

Trước tiên bạn cần có tài khoản phát triển trên Facebook, sau đó vào developers.facebook.com/apps/ và tạo ra một ứng dụng mới.

Sau khi tạo ra ứng dụng, tại trang tổng quan (chọn Bản điều khiển) – bấm chọn Đăng nhập bằng Facebook

*

Sau đó chọn Đăng nhập bằng Facebook ở khu vực điều hướng trái, chọn Web

*

Chọn mục Cài đặt của tính năng đăng nhập, tại ô Url chuyển hướng OAuth hợp lệ điền các Url cho phép chuyển hướng đến, tại đây điền https://localhost:5001/dang-nhap-tu-facebook vài sau đây chúng ta thiết lập ứng dụng Asp.net sử dụng Url này nhận thông tin do Facbook gửi đến

*

Cuối cùng vào phần Cài đặt > Thông tin cơ bản tại đây lấy được hai thông tin là: AppId (ID của ứng dụng) và AppSecret (khóa bí mật) – hai thông tin này để xác thực ứng dụng ASP.NET được quyền truy cập API thông qua ứng dụng vừa tạo trên Facebook

*

Tích hợp Facebook vào ASP.NET Identity

Các thiết lập và cách sử dụng giống với trường hợp tích hợp Google. Trước tiên đảm bảo đã có gói Microsoft.AspNetCore.Authentication.Facebook

dotnet add package Microsoft.AspNetCore.Authentication.FacebookThêm cấu hình vào appsettings.json

{ // các cấu hình khác “Authentication”: { “Google”: { //… }, “Facebook”: { “AppId”: “điền ID ứng dụng Facebook”, “AppSecret”: “điền mã số bí mật” } },}Tiếp theo ConfigureServices của Startup thêm vào:

services.AddAuthentication() .AddGoogle(googleOptions => { // Cấu hình Google từ bài trước … (bỏ đi nếu không dùng) }) .AddFacebook(facebookOptions => { // Đọc cấu hình IConfigurationSection facebookAuthNSection = Configuration.GetSection(“Authentication:Facebook”); facebookOptions.AppId = facebookAuthNSection<"AppId">; facebookOptions.AppSecret = facebookAuthNSection<"AppSecret">; // Thiết lập đường dẫn Facebook chuyển hướng đến facebookOptions.CallbackPath = “/dang-nhap-tu-facebook”; });Như vậy đã hoàn thành tích hợp Facebook vào Asp.net, nó sử dụng lại tất cả các code mà đãthực hành chi tiết khi tích hợp Google (sử dụng lại ExternalLogin.cshtml.cs … )

*
*

Mã nguồn tham khảo ASP_NET_CORE/Album

Xem thêm: Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm Nhân Viên Chỉnh Sửa Ảnh Part Time, Photoshop Part Time

*

Xem thêm: Cách Làm Video Vuông Bằng Premiere, Cách Làm Video Vuông Up Facebook Bằng Smartphone

(ASP.NET Core MVC) Triển khai ứng dụng ASP.NET trên Server Linux với Kestrel Apache Nginx (ASP.NET Core MVC) Giới thiệu một số admin template và tích hợp SB Admin (ASP.NET Core MVC) Tích hợp trình quản lý file vào website (ASP.NET Core) Sử dụng công cụ LibMan lấy thư viện client-side (ASP.NET Core MVC) Xây dựng giỏ hàng Cart với .NET Core (ASP.NET Razor) Sử dụng tài khoản Google để xác thực trong Identity (ASP.NET Razor) Tính năng lockout và lấy lại mật khẩu trong Identity (ASP.NET Core) Gửi Mail trong ứng dụng Web Asp.net (ASP.NET Razor) Sử dụng Identity để tạo user xác thực đăng nhập website (ASP.NET Razor) Lớp HtmlHelper tạo html trong Razor

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot