Đăng Nhập Công Bố Bản Án – Công Bố Bản Án, Quyết Định Của Tòa Án

25 Th4 20211679 Lượt xem 1679 Lượt xem

Chính thức khai trương Trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án

Để truy cập vào trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án, người dân, cơ quan, tổ chức có thể truy cập qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (http://toaan.gov.vn)

Hoặc truy cập trực tiếp vào trang https://congbobanan.toaan.gov.vn.

Đang xem: đăng nhập công bố bản án

Trên giao diện trang chủ của trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án gồm 3 phần chính: Bản án, quyết định mới cập nhật; Bản án, quyết định được xem nhiều nhất; Bản án, quyết định có nhiều ý kiến phản hồi nhất. Đây là những bản án, quyết định đã được các thẩm phán của Tòa án nhân dân các cấp đăng tải, công bố trên trang thông tin điện tử.

Trang thông tin điện tử www.congbobanan.toaan.gov.vn cung cấp các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân các cấp, trong tất cả các lĩnh vực: Hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Người dùng có thể tìm kiếm theo họ tên, số bản án, quyết định, tải bản án về, phản hồi.

Xem thêm: #1 Admin Và Password Đăng Nhập Tenda, Totolink Cho Người Mới Sử Dụng

Với hoanhtao3d.vnệc công bố bản án trên mạng để cho nhân dân được biết sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xét xử và tăng cường trách nhiệm của Thẩm phán, Hội thẩm. Mặt khác, đây cũng là một công cụ để nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động xét xử của Tòa án.

Xem thêm: Sửa Lỗi Đăng Nhập Email Của Bạn, Không Thể Đăng Nhập Vào Tài Khoản Google Của Bạn

*

Tư vấn xin cấp phép trang thông tin điện tử

*

Tư vấn về hoanhtao3d.vnệc đăng ký cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp

*

Khai trương siêu thị điện máy trong tòa nhà đang thi công

*

Có phải thực hiện thông báo khuyến mại trong dịp khai trương?

*

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp

*

Triển khai hóa đơn điện tử: Lo ngại sự đồng bộ và năng lực công nghệ

*
*

Ai là người thực hiện khai hải quan khi hàng hóa nhập khẩu theo đường bưu điện?

*

Quốc hội hay Chính phủ quyết định danh mục dự án đầu tư công trung hạn?Thông tư quy định về xử lý hoanhtao3d.vn phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

*

Giá trị pháp lý của Quyết định trọng tài? Trường hợp đã có Quyết định trọng tài, nếu một bên không đồng ý với Quyết định trọng tài thì có quyền kiện tiếp ra tòa án không?

*

Trình tự quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot