Đăng Nhập Cục Quản Lý Dược, Hệ Thống Cấp Giấy Phép Công Bố Mỹ Phẩm

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 17161/QLD-ĐK V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Kínhgửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Đang xem: đăng nhập cục quản lý dược

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làmthuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấyđăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấpphép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Cục Quản lý Dược thông báo để cáccông ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận: – Như trên; – TT. Trương Quốc Cường (để b/c); – Các Phó Cục trưởng (để b/c); – TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c); – Phòng QLKDD (để p/h); – Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp); – Website Cục QLD; – Lưu: VT, ĐK (Đ.T).

TUQ. CỤC TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC Đỗ Minh Hùng

DANH MỤC

Thuốc thành phẩm

Nguyên liệu hoạt chất sử dụng

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa ch cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

VILLEX – 250

VD-22643-15

Levofloxacin

NSX

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO.,LTD.

8F22 Buynow Technology Mansion, #23 Jiaogong Road, Hangzhou, Zhejiang, China 310013.

Xem thêm: Quy Định Phí Đăng Tin Miễn Phí Trên Chợ Tốt Mới Nhất, Đăng Tin Với Ứng Dụng Chợ Tốt

China

2

VILLEX – 500

VD-22644-15

Levofloxacin

NSX

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO.,LTD.

8F22 Buynow Technology Mansion, #23 Jiaogong Road, Hangzhou, Zhejiang, China 310013.

China

3

DAVYLOX

VD-24517-16

Ciprofloxacin HCl

DĐVN IV

AARTI DRUGS LIMITED

Plot No. 109 – D, Mahendra Industrial Estate. Ground Floor, Road No.29, Sion (East), Mumbai – 400 022.

India

4

SAKUZYAL

VD-15281-11

Oxcarbazepin

USP 36

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO.,LTD.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Win Từ A Đến Z Chi Tiết, Hướng Dẫn Cách Cài Win 10 Từ A

8F22 Buynow Technology Mansion, #23 Jiaogong Road, Hangzhou, Zhejiang, China 310013.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot