đăng nhập google play thất bại

Khi liên kết tài khoản hoanhtao3d.vn Ads với tài khoản Nhà phát triển trên hoanhtao3d.vn Play, bạn có thể hiển thị quảng cáo cho người dùng ứng dụng của mình mà không cần thiết lập thẻ tiếp thị lại. Đối với các ứng dụng sử dụng tính năng thanh toán trong ứng dụng, bạn cũng có thể sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi để tự động theo dõi khi một người đã nhấp vào một trong những quảng cáo của bạn mua hàng trong ứng dụng Android mà không cần thêm mã theo dõi chuyển đổi vào ứng dụng của mình.

Đang xem: đăng nhập google play thất bại

Bài viết này hướng dẫn cách liên kết tài khoản hoanhtao3d.vn Play Developer từ tài khoản hoanhtao3d.vn Ads. Bài viết này cũng trình bày cách quản lý các yêu cầu liên kết và tài khoản liên kết trong tài khoản hoanhtao3d.vn Ads. Để biết cách hoạt động của tính năng liên kết, hãy đọc bài viết Giới thiệu về cách liên kết tài khoản hoanhtao3d.vn Play và hoanhtao3d.vn Ads.

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Quản Lý Học Viên Miễn Phí Phổ Biến Nhất Hiện Nay

Trước khi bắt đầu

Trước tiên, bạn có thể tự làm quen với cách hoạt động của tính năng liên kết hoanhtao3d.vn Play và hoanhtao3d.vn Ads. Kiểm tra xem bạn có quyền truy cập quản trị vào tài khoản hoanhtao3d.vn Ads của mình không.

Hướng dẫn

Dưới đây, bạn có thể tìm hiểu cách thực hiện các hành động sau:

Gửi yêu cầu liên kết đến Tài khoản nhà phát triển trên hoanhtao3d.vn Play Chấp thuận yêu cầu liên kết từ Tài khoản nhà phát triển trên hoanhtao3d.vn Play Gửi lại hoặc hủy yêu cầu liên kết Hủy liên kết tài khoản hoanhtao3d.vn Ads với Tài khoản nhà phát triển trên hoanhtao3d.vn Play Theo dõi trạng thái liên kết Gửi yêu cầu liên kết Đăng nhập vào tài khoản hoanhtao3d.vn Ads.  Nhấp vào biểu tượng công cụ

*

” title=”hoanhtao3d.vn Ads | tools “> ở góc trên bên phải của tài khoản. Trong mục “Thiết lập”, hãy nhấp vào Tài khoản được liên kết. Trong mục “hoanhtao3d.vn Play”, hãy nhấp vào Thông tin chi tiết.  Nếu bạn chưa liên kết các tài khoản, thì hãy nhấp vào Liên kết. Nếu bạn đã liên kết các tài khoản, thì hãy nhấp vào nút dấu cộng

*

để tạo một yêu cầu liên kết mới. Nhập địa chỉ email của chủ sở hữu tài khoản nhà phát triển trên hoanhtao3d.vn Play mà bạn muốn liên kết. Nhấp vào Gửi. Chấp thuận yêu cầu liên kết từ Tài khoản nhà phát triển trên hoanhtao3d.vn Play Đăng nhập vào tài khoản hoanhtao3d.vn Ads.  Nhấp vào biểu tượng công cụ

*

” title=”hoanhtao3d.vn Ads | tools “> ở góc trên bên phải của tài khoản. Trong mục “Thiết lập”, hãy nhấp vào Tài khoản được liên kết. Trong mục “hoanhtao3d.vn Play”, hãy nhấp vào Thông tin chi tiết.  Tìm tài khoản bạn muốn phê duyệt yêu cầu liên kết.  Nhấp vào Chấp thuận hoặc Từ chối. Nếu bạn từ chối yêu cầu và sau đó thay đổi ý định, thì bạn hoặc chủ sở hữu Tài khoản nhà phát triển trên hoanhtao3d.vn Play sẽ phải gửi yêu cầu liên kết mới. Hủy yêu cầu liên kết  Đăng nhập vào tài khoản hoanhtao3d.vn Ads.  Nhấp vào biểu tượng công cụ

*

” title=”hoanhtao3d.vn Ads | tools “> ở góc trên bên phải của tài khoản. Trong mục “Thiết lập”, hãy nhấp vào Tài khoản được liên kết. Trong mục “hoanhtao3d.vn Play”, hãy nhấp vào Thông tin chi tiết.  Tìm tài khoản mà bạn muốn hủy lời mời liên kết. Nhấp vào Hủy. Loại đường liên kết “Quyền truy cập tài khoản và dữ liệu”
Loại đường liên kết Quyền truy cập tài khoản và dữ liệu sẽ ngừng hoạt động ngay khi chúng tôi phát hành Play Console mới. Các đường liên kết quyền truy cập và dữ liệu hiện có sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường trong Play Console cũ (nếu còn sử dụng được) và sau đó sẽ hoạt động như đường liên kết chỉ dữ liệu.

Xem thêm: Nhận Tướng Liên Quân Miễn Phí 2018 Đến 06/01/2019, Nhận Quà Miễn Phí Liên Quân Mobile

Hủy liên kết tài khoản hoanhtao3d.vn Ads khỏi Tài khoản nhà phát triển trên hoanhtao3d.vn Play Đăng nhập vào tài khoản hoanhtao3d.vn Ads.  Nhấp vào biểu tượng công cụ

*

” title=”hoanhtao3d.vn Ads | tools “> ở góc trên bên phải của tài khoản. Trong mục “Thiết lập”, hãy nhấp vào Tài khoản được liên kết. Trong “hoanhtao3d.vn Play”, hãy nhấp vào Chi tiết. Tìm tài khoản mà bạn muốn hủy liên kết và nhấp vào Hủy liên kết. Theo dõi trạng thái liên kết

Dưới đây là các trạng thái mà bạn có thể thấy trong cột “Trạng thái” của trang “Tài khoản được liên kết” cho hoanhtao3d.vn Play.

Cần bạn chấp thuận: Chủ sở hữu tài khoản nhà phát triển trên hoanhtao3d.vn Play này đã gửi yêu cầu liên kết với tài khoản hoanhtao3d.vn Ads của bạn. Bạn có thể chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu này. Đang chờ hoanhtao3d.vn Play chấp thuận: Yêu cầu của bạn đã được gửi đến tài khoản nhà phát triển trên hoanhtao3d.vn Play. Trạng thái này sẽ cập nhật khi chủ sở hữu tài khoản chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu liên kết của bạn. Đã liên kết: Tài khoản hoanhtao3d.vn Ads của bạn đã liên kết với Tài khoản nhà phát triển trên hoanhtao3d.vn Play này và danh sách tiếp thị lại cho các ứng dụng trong tài khoản đã được kích hoạt. Chưa liên kết: Tài khoản hoanhtao3d.vn Ads và tài khoản nhà phát triển trên hoanhtao3d.vn Play không được liên kết vì yêu cầu liên kết đã bị chủ sở hữu tài khoản nhà phát triển trên hoanhtao3d.vn Play từ chối hoặc bởi vì người dùng hoanhtao3d.vn Ads hay chủ sở hữu tài khoản nhà phát triển trên hoanhtao3d.vn Play đã hủy liên kết các tài khoản đó. Để liên kết lại các tài khoản, hãy gửi yêu cầu liên kết mới đến chủ sở hữu tài khoản Play.

 

Đường dẫn liên kết liên quan Giới thiệu về cách liên kết hoanhtao3d.vn Play với hoanhtao3d.vn Ads Bật tính năng tiếp thị lại cho ứng dụng của bạn Giới thiệu về chiến dịch lượt cài đặt ứng dụng trên thiết bị di động

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot