đăng nhập hệ thống đăng ký học

THÔNG BÁO TỔ CHỨC BỔ SUNG CÁC ĐỢT THI IELTS QUỐC TẾ VÀO THÁNG 10 VÀ THÁNG 12/2020 (31/07/2020)

Đang xem: đăng nhập hệ thống đăng ký học

.: Hệ thống đăng ký học :.
Thông báo hoãn thi IETLS quốc tế đợt 09/5/2020, bổ sung đợt thi ngày 06/6/2020 tại Trường Đại học Vinh (05/05/2020)
Thông báo hoãn thi IETLS quốc tế đợt 09/5/2020, bổ sung đợt thi ngày 06/6/2020 tại Trường Đại học Vinh (05/05/2020)
THÔNG BÁO TỔ CHỨC BỔ SUNG CÁC ĐỢT THI IELTS QUỐC TẾ VÀO THÁNG 10 VÀ THÁNG 12/2020 (31/07/2020)
.: Hệ thống đăng ký học :.
Thông báo hoãn thi IETLS quốc tế đợt 09/5/2020, bổ sung đợt thi ngày 06/6/2020 tại Trường Đại học Vinh (05/05/2020)
Thông báo hoãn thi IETLS quốc tế đợt 09/5/2020, bổ sung đợt thi ngày 06/6/2020 tại Trường Đại học Vinh (05/05/2020)
Thông báo kết quả Tiếng Anh chuẩn đầu ra SV chuyên ngữ thi ngày 09-01-2021 (18/02/2021)
Thông báo kết quả Tiếng Anh chuẩn đầu ra SV chuyên ngữ thi ngày 23-01-2021 (18/02/2021)
Thông báo kết quả Tiếng Anh chuẩn đầu ra SV chuyên ngữ thi ngày 10-01-2021 (18/01/2021)
.: Hệ thống đăng ký học :.
Thông báo kết quả Tiếng Anh chuẩn đầu ra SV chuyên ngữ thi ngày 26-12-2020 (05/01/2021)
.: Hệ thống đăng ký học :.
Thông báo kết quả Tiếng Anh chuẩn đầu ra SV chuyên ngữ thi ngày 27-03-2021 (14/04/2021)
.: Hệ thống đăng ký học :.
.: Hệ thống đăng ký học :.
THÔNG BÁO Lịch thi tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên (dự kiến lịch thi 08/12/2018) (27/11/2018)
.: Hệ thống đăng ký học :.
.: Hệ thống đăng ký học :.
.: Hệ thống đăng ký học :.
THÔNG BÁO TỔ CHỨC BỔ SUNG CÁC ĐỢT THI IELTS QUỐC TẾ VÀO THÁNG 10 VÀ THÁNG 12/2020 (31/07/2020)
.: Hệ thống đăng ký học :.
Thông báo hoãn thi IETLS quốc tế đợt 09/5/2020, bổ sung đợt thi ngày 06/6/2020 tại Trường Đại học Vinh (05/05/2020)
Thông báo hoãn thi IETLS quốc tế đợt 09/5/2020, bổ sung đợt thi ngày 06/6/2020 tại Trường Đại học Vinh (05/05/2020)
Lưu ý về lịch học và lịch thi giữa kỳ 2 năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy từ khóa 58-60 từ ngày 05/4/2021 (04/04/2021)
Lưu ý về lịch học và lịch thi giữa kỳ 2 năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy từ khóa 58-60 từ ngày 05/4/2021 (04/04/2021)
Thông báo lịch thi giữa kỳ II năm học 2020-2021cho sinh viên học các HPCĐ cùng K61 (31/03/2021)
Thông báo lịch thi giữa kỳ II năm học 2020-2021 cho các sinh viên học các HPCĐ (30/03/2021)
Thông báo rà soát điểm đánh giá học phần học kỳ I năm học 2020-2021 (26/02/2021)
.: Hệ thống đăng ký học :.
Thông báo về Quyết định, Lịch họp các đoàn thực tập sư phạm năm học 2020-2021 (21/01/2021)
Thông báo về Quyết định, Lịch họp các đoàn thực tập sư phạm năm học 2020-2021 (21/01/2021)
.: Hệ thống đăng ký học :.
.: Hệ thống đăng ký học :.
.: Hệ thống đăng ký học :.
Thông báo triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019 (04/01/2019)
Thông báo triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019 (04/01/2019)
THÔNG BÁO Lịch thi tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên (dự kiến lịch thi 08/12/2018) (27/11/2018)
.: Hệ thống đăng ký học :.
Công bố lịch thi bổ sung cho sinh viên vắng thi có lý do học kỳ 1 năm học 2017-2018 (19/06/2018)
Thông báo lịch thi bổ sung cho sinh viên vắng thi có lý do từ học kỳ I năm học 2017-2018 trở về trước_ Phần thi trắc nghiệm khách quan bằng máy tính. (26/01/2018)
Thông báo lịch thi tiếng Anh B1 cho sinh viên K54 và K55, K56 (Đợt tháng 01/2018) (25/12/2017)
Thông báo v/v chuyển phòng học từ ngày 18/01/2016 đến 29/01/2016 (do trùng phòng thi học kỳ 1 năm học 2015-2016) (19/01/2016)
.: Hệ thống đăng ký học :.
.: Hệ thống đăng ký học :.
.: Hệ thống đăng ký học :.
THÔNG BÁO TỔ CHỨC BỔ SUNG CÁC ĐỢT THI IELTS QUỐC TẾ VÀO THÁNG 10 VÀ THÁNG 12/2020 (31/07/2020)
.: Hệ thống đăng ký học :.
Thông báo hoãn thi IETLS quốc tế đợt 09/5/2020, bổ sung đợt thi ngày 06/6/2020 tại Trường Đại học Vinh (05/05/2020)
Thông báo hoãn thi IETLS quốc tế đợt 09/5/2020, bổ sung đợt thi ngày 06/6/2020 tại Trường Đại học Vinh (05/05/2020)
.: Hệ thống đăng ký học :.
Thông báo hoãn tổ chức thi IELTS quốc tế đợt thi ngày 21/3/2020, bổ sung đợt thi ngày 18/4/2020 tại Trường Đại học Vinh (11/03/2020)
Lưu ý về lịch học và lịch thi giữa kỳ 2 năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy từ khóa 58-60 từ ngày 05/4/2021 (04/04/2021)
Lưu ý về lịch học và lịch thi giữa kỳ 2 năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy từ khóa 58-60 từ ngày 05/4/2021 (04/04/2021)
Thông báo lịch thi giữa kỳ II năm học 2020-2021cho sinh viên học các HPCĐ cùng K61 (31/03/2021)

Xem thêm: Video Cách Làm Dầu Dừa Lạnh Sữa Dừa), Mẹo Vặt: Dầu Dừa Ép Lạnh

Thông báo lịch thi giữa kỳ II năm học 2020-2021 cho các sinh viên học các HPCĐ (30/03/2021)
.: Hệ thống đăng ký học :.
Thông báo lịch thi cuối kỳ cho sinh viên đăng ký học các HPCĐ cùng K57, 58,59,60 học kỳ I năm học 2020-2021 (05/01/2021)
Thông báo lịch thi cuối kỳ cho sinh viên đăng ký học các HPCĐ cùng K57, 58,59,60 học kỳ I năm học 2020-2021 (05/01/2021)
Thông báo triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019 (04/01/2019)
Thông báo triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019 (04/01/2019)
Công bố lịch thi bổ sung cho sinh viên vắng thi có lý do học kỳ 1 năm học 2017-2018 (19/06/2018)
Thông báo lịch thi bổ sung cho sinh viên vắng thi có lý do từ học kỳ I năm học 2017-2018 trở về trước_ Phần thi trắc nghiệm khách quan bằng máy tính. (26/01/2018)
.: Hệ thống đăng ký học :.
.: Hệ thống đăng ký học :.
.: Hệ thống đăng ký học :.
THÔNG BÁO TỔ CHỨC BỔ SUNG CÁC ĐỢT THI IELTS QUỐC TẾ VÀO THÁNG 10 VÀ THÁNG 12/2020 (31/07/2020)
.: Hệ thống đăng ký học :.
Thông báo hoãn thi IETLS quốc tế đợt 09/5/2020, bổ sung đợt thi ngày 06/6/2020 tại Trường Đại học Vinh (05/05/2020)
Thông báo hoãn thi IETLS quốc tế đợt 09/5/2020, bổ sung đợt thi ngày 06/6/2020 tại Trường Đại học Vinh (05/05/2020)
THÔNG BÁO TỔ CHỨC BỔ SUNG CÁC ĐỢT THI IELTS QUỐC TẾ VÀO THÁNG 10 VÀ THÁNG 12/2020 (31/07/2020)
.: Hệ thống đăng ký học :.
HƯỚNG DẪN ĐỊA ĐIỀM NHẬN CHỨNG CHỈ/CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ VÀ CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (13/07/2020)
THÔNG BÁO Kế hoạch ôn tập, thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho học viên cao học khóa 27 tại Trường Đại học Vinh (31/05/2020)
Thông báo hoãn thi IETLS quốc tế đợt 09/5/2020, bổ sung đợt thi ngày 06/6/2020 tại Trường Đại học Vinh (05/05/2020)
.: Hệ thống đăng ký học :.
Thông báo hoãn tổ chức thi IELTS quốc tế đợt thi ngày 21/3/2020, bổ sung đợt thi ngày 18/4/2020 tại Trường Đại học Vinh (11/03/2020)
THÔNG BÁO TỔ CHỨC BỔ SUNG CÁC ĐỢT THI IELTS QUỐC TẾ VÀO THÁNG 10 VÀ THÁNG 12/2020 (31/07/2020)
.: Hệ thống đăng ký học :.
Thông báo hoãn thi IETLS quốc tế đợt 09/5/2020, bổ sung đợt thi ngày 06/6/2020 tại Trường Đại học Vinh (05/05/2020)
Thông báo hoãn thi IETLS quốc tế đợt 09/5/2020, bổ sung đợt thi ngày 06/6/2020 tại Trường Đại học Vinh (05/05/2020)
THÔNG BÁO TỔ CHỨC BỔ SUNG CÁC ĐỢT THI IELTS QUỐC TẾ VÀO THÁNG 10 VÀ THÁNG 12/2020 (31/07/2020)
.: Hệ thống đăng ký học :.
Thông báo hoãn thi IETLS quốc tế đợt 09/5/2020, bổ sung đợt thi ngày 06/6/2020 tại Trường Đại học Vinh (05/05/2020)
Thông báo hoãn thi IETLS quốc tế đợt 09/5/2020, bổ sung đợt thi ngày 06/6/2020 tại Trường Đại học Vinh (05/05/2020)
THÔNG BÁO TỔ CHỨC BỔ SUNG CÁC ĐỢT THI IELTS QUỐC TẾ VÀO THÁNG 10 VÀ THÁNG 12/2020 (31/07/2020)
.: Hệ thống đăng ký học :.
Thông báo hoãn thi IETLS quốc tế đợt 09/5/2020, bổ sung đợt thi ngày 06/6/2020 tại Trường Đại học Vinh (05/05/2020)
Thông báo hoãn thi IETLS quốc tế đợt 09/5/2020, bổ sung đợt thi ngày 06/6/2020 tại Trường Đại học Vinh (05/05/2020)
Thông báo hoãn tổ chức thi IELTS quốc tế đợt thi ngày 21/3/2020, bổ sung đợt thi ngày 18/4/2020 tại Trường Đại học Vinh (11/03/2020)
Thông báo nhận chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Pháp) cho sinh viên chính quy (05/05/2021)
.: Hệ thống đăng ký học :.
.: Hệ thống đăng ký học :.
Thông báo v/v phát Chứng chỉ “Quốc phòng An ninh” và “Giáo dục thể chất” cho sinh viên khóa 57 trở về trước. (27/04/2021)
Thông báo bổ sung lịch thi giữa kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên học các HPCĐ (19/04/2021)
.: Hệ thống đăng ký học :.
Thông báo lịch thi HPCĐ các học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh đợt 2 năm học 2020-2021 (09/04/2021)
Lưu ý về lịch học và lịch thi giữa kỳ 2 năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy từ khóa 58-60 từ ngày 05/4/2021 (04/04/2021)
Thông báo lịch thi giữa kỳ II năm học 2020-2021cho sinh viên học các HPCĐ cùng K61 (31/03/2021)
Thông báo kết quả Tiếng Anh chuẩn đầu ra SV chuyên ngữ thi ngày 27-03-2021 (14/04/2021)
.: Hệ thống đăng ký học :.
.: Hệ thống đăng ký học :.
THÔNG BÁO Lịch thi tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên (dự kiến lịch thi 08/12/2018) (27/11/2018)
.: Hệ thống đăng ký học :.
Thông báo lịch thi tiếng Anh B1 cho sinh viên K54 và K55, K56 (Đợt tháng 01/2018) (25/12/2017)
Hướng dẫn nộp tiền Online vào tài khoản Ngắn hạn (Dùng cho đăng ký học, thi các chứng chỉ ngắn hạn: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tin học, Kế toán…) (07/03/2017)
Hướng dẫn nộp tiền Online vào tài khoản Ngắn hạn (Dùng cho đăng ký học, thi các chứng chỉ ngắn hạn: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tin học, Kế toán…) (07/03/2017)
.: Hệ thống đăng ký học :.
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN DỰ KIẾN HỦY TRONG HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2015 – 2016 (29/07/2016)
Thông báo lịch thi Test online môn Giáo dục thể chất phần chung tại cơ sở 2. (29/07/2016)

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Đăng Nhập Rules Of Survival Và Cách Fix Hiệu Quả

Ðường dây nóng
Trang chủ | Đăng nhập | Hỏi đáp | Trợ giúp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot