Đăng Nhập Hệ Thống Dịch Vụ Công Hải Quan, Dịch Vụ Công Trực Tuyến

Giới thiệu Quá trình phát triển Các Chi cục trực thuộc Chính sách XNK Tư vấn thủ tục Thủ tục hải quan Chính sách XNK Chính sách thuế Loại khác Thủ tục hải quan Hướng dẫn khác Thuế hải quan Văn bản thuế hải quan Biểu thuế Hải quan Xử phạt VPHC Đối tác HQ-DN Góp ý

*

1.

Đang xem: đăng nhập hệ thống dịch vụ công hải quan

Văn bản chính sách:

2.Khái niệm dịch vụ công:

Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Qua đócác dịch vụ hành chính công trực tuyến hiện được áp dụng đối với Chính phủ điện tử tại Việt Nam được chia thành 4 mức độ,bao gồm:

Mức độ 1: cổng thông tin điện tử có đầy đủ thông tin về quy trình thủ tục thực hiện dịch vụ, các giấy tờ cần thiết, các bước tiến hành, thời gian thực hiện, chi phí thực hiện dịch vụ.

Mức độ 2: Ngoài thông tin đầy đủ như mức độ 1, cổng thông tin điện tử cho phép người sử dụng tải về các mẫu đơn, hồ sơ để người sử dụng có thể in ra giấy, hoặc điền vào các mẫu đơn.

Xem thêm: Code Tập Kích, Nhận Quà Tập Kích Miễn Phí, Code Tập Kích, Nhận Giftcode Game Tập Kích

Mức độ 3: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1 và các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, cổng thông tin điện tử cho phép người sử dụng điền trực tuyến vào các mẫu đơn, hồ sơ và gửi lại trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ sau khi điền xong tới cơ quan và người thụ lý hồ sơ. Các giao dịch trong quá trình thụ lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện qua mạng.

Xem thêm: game lậu ios

Mức độ 4: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1, các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, gửi trực tuyến hồ sơ và thực hiện các giao dịch qua mạng như ở mức độ 3, việc thanh toán chi phí sẽ được thực hiện trực tuyến, việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện.

3. Thông báo triển khai Dịch vụ công trực tuyến:

– Công văn 600/CNTT-CTTĐT bổ sung 02 TTHC trên hệ thống DVCTT HQ36a

– Công văn 1586/GSQL-GQ1 Công bố nguyên liệu làm thuốc bằng hình thức trực tuyến

4. Tuyên truyền về Dịch vụ công trực tuyến:

Bài “Cải cách thủ tục hành chính năm 2017” (Báo Đồng Nai online tháng 02/2017)

– Bài “Hải quan Đồng Nai tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK” (Báo Hải quan online tháng 03/2017)

– Bài “Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai – Cải cách không ngừng để phát triển và đồng hành cùng doanh nghiệp ” (Báo Đồng Nai Xuân Mậu Tuất tháng 02/2018)

– Bài “Hải quan Đồng Nai trong công tác thu thuế, cải cách và đồng hành cùng doanh nghiệp” (VietNam Business Forum tháng 04/2018)

– Bài “Cục Hải quan Đồng Nai: Kiểm soát đi đôi với đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp ” (Báo Hải quan Online tháng 10/2019)

5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

7. Danh mục các thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực tuyến ngành Hải quan đang thực hiện

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot