Đăng nhập

Đăng Nhập Onedrive For Business Login, Can&#39T Login Onedrive For Business

SharePoint Server 2019OneDrive (cơ quan hoặc trường học)OneDrive (gia đình hoặc cá nhân)OneDrive for BusinessThêm…Ít hơn

Truy nhập tài khoản hoanhtao3d.vn OneDrive của bạn trên thiết bị di động Windows với cùng một ứng dụng OneDrive. Sử dụng ứng dụng để tải lên, chia sẻ và làm việc với các tệp trong tài khoản OneDrive cho cơ quan hoặc trường học của bạn giống như nó đang hoạt động với tài khoản cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem OneDrive là gì?

Chọn phiên bản Windows của thiết bị của bạn từ một trong các tab bên dưới:

Điều này áp dụng cho Windows 10 cho XBox One, HoloLens, Surface Hub hoặc máy tính bảng.

Đang xem: đăng nhập onedrive for business

Đăng nhập

Để thêm tài khoản cá nhân, hãy nhập tài khoản hoanhtao3d.vn của bạn trên trang đăng nhập. Để thêm tài khoản OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, hãy nhập địa chỉ email bạn sử dụng cho công ty, trường học hoặc tổ chức khác của mình.

Bạn có thể có một tài khoản cá nhân và tài khoản OneDrive cho cơ quan hoặc trường học. Để thêm một tài khoản khác:

Mở ứng dụng OneDrive và chọn đăng nhập.

Chọn tài khoản hoanhtao3d.vn (email, điện thoại hoặc Skype) hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học (do tổ chức của bạn gán), rồi chọn tiếp tục.

Trên màn hình đăng nhập, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu mà bạn sử dụng cho tài khoản hoanhtao3d.vn của bạn, hoặc cho công ty, trường học hoặc tổ chức khác của bạn.

Khi tổ chức của bạn sử dụng SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Server 2019, quá trình đăng nhập sẽ khác với hoanhtao3d.vn 365. Trên màn hình đăng nhập, nhấn vào Bạn có SharePointURL máy chủ? Sau đó, nhập địa chỉ web của máy chủ SharePoint để tiếp tục quá trình đăng nhập. Địa chỉ web, hay còn gọi là URL, có thể có dạng http://portal.

Lưu ý: 

Để bạn đăng nhập vào OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, tổ chức của bạn cần có một gói đăng ký có đủ điều kiện SharePoint trong hoanhtao3d.vn 365 hoặc hoanhtao3d.vn 365 hoặc tổ chức của bạn cần có triển khai SharePoint Server của riêng mình.

Bạn không thể đăng nhập bằng nhiều tài khoản công ty hoặc trường học từ cùng một tổ chức.

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập bằng tài khoản OneDrive cho cơ quan hoặc trường học của mình, hãy thử sử dụng trình duyệt web để đăng nhập tại https://Portal.Office.com/onedrivehoặc liên hệ với bộ phận CNTT của bạn.

Chuyển đổi giữa các tài khoản

Ứng dụng OneDrive của bạn trong Windows 10 cho phép bạn đăng nhập vào OneDrive dành cho gia đình và tài khoản OneDrive cho cơ quan hoặc trường học của bạn, rồi chuyển đổi giữa các tài khoản bạn đã thêm.

Ở phía trên bên phải, chọn tài khoản của tôi (được đại diện bởi ảnh hồ sơ của bạn), rồi chọn tài khoản mà bạn muốn sử dụng.

Lưu ý: Để thêm một tài khoản khác, hãy chọn tài khoản của tôi, sau đó Thêm tài khoản hoanhtao3d.vn hoặc thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Đăng xuất khỏi tài khoản

Để đăng xuất khỏi OneDrive cho tài khoản nhà hoặc tài khoản OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, hãy chọn tài khoản của tôi và sau đó bên dưới tài khoản mà bạn muốn đăng xuất, hãy chọn đăngxuất.

Điều này áp dụng cho Windows 10 cho điện thoại.

Đăng nhập

Để thêm tài khoản cá nhân, hãy nhập tài khoản hoanhtao3d.vn của bạn trên trang đăng nhập. Để thêm tài khoản OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, hãy nhập địa chỉ email bạn sử dụng cho công ty, trường học hoặc tổ chức khác của mình.

Lưu ý: 

Bạn có thể có một tài khoản cá nhân và tài khoản OneDrive cho cơ quan hoặc trường học. Để thêm một tài khoản khác:

Mở ứng dụng OneDrive và nhấn vào Menu ở phía trên bên trái của màn hình.

Nhấn vào Cài đặt tài khoản.

Nhấn vào Thêm tài khoản.

Chọn tài khoản hoanhtao3d.vn (Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN) hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học (Do tổ chức của bạn gán).

Nhấn vào biểu tượng +, rồi trên màn hình đăng nhập, nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng cho tài khoản hoanhtao3d.vn, công ty, trường học hoặc tổ chức khác của mình.

Khi tổ chức của bạn sử dụng SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Server 2019, quá trình đăng nhập sẽ khác với hoanhtao3d.vn 365. Trên màn hình đăng nhập, nhấn vào Bạn có SharePointURL máy chủ? Sau đó, nhập địa chỉ web của máy chủ SharePoint để tiếp tục quá trình đăng nhập. Địa chỉ web, hay còn gọi là URL, có thể có dạng http://portal.

Xem thêm: Học Chỉnh Sửa Ảnh Trong Photoshop, Chỉnh Sửa Ảnh Toàn Tập

Lưu ý: 

Để bạn đăng nhập vào OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, tổ chức của bạn cần có một gói đăng ký có đủ điều kiện SharePoint trong hoanhtao3d.vn 365 hoặc hoanhtao3d.vn 365 hoặc tổ chức của bạn cần có triển khai SharePoint Server của riêng mình.

Bạn không thể đăng nhập bằng nhiều tài khoản công ty hoặc trường học từ cùng một tổ chức.

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập bằng tài khoản OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, hãy thử dùng trình duyệt web trên điện thoại để đăng nhập tại https://portal.office.com/onedrive hoặc liên hệ với bộ phận CNTT bên bạn.

Chuyển đổi giữa các tài khoản

Ứng dụng OneDrive của bạn trong Windows 10 cho phép bạn đăng nhập vào OneDrive dành cho gia đình và tài khoản OneDrive cho cơ quan hoặc trường học của bạn, rồi chuyển đổi giữa các tài khoản bạn đã thêm.

Gõ nhẹ vào menu ở phía trên cùng của màn hình, rồi gõ nhẹ vào tài khoản mà bạn muốn sử dụng.

Lưu ý: Để thêm một tài khoản khác, hãy nhấn Cài đặt tài khoản, rồi nhấn Thêm tài khoản.

Đăng xuất khỏi tài khoản

Để đăng xuất khỏi OneDrive cho tài khoản nhà hoặc tài khoản OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, hãy mở ứng dụng, nhấn vào Menu > thiết đặt tài khoản. Chọn tài khoản bạn muốn đăng xuất, rồi nhấn Đăng xuất.

Đăng nhập

Để thêm tài khoản cá nhân, hãy nhập tài khoản hoanhtao3d.vn của bạn trên trang đăng nhập. Để thêm tài khoản OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, hãy nhập địa chỉ email bạn sử dụng cho công ty, trường học hoặc tổ chức khác của mình.

Lưu ý: 

Bạn có thể có cả tài khoản cá nhân và tài khoản OneDrive cho cơ quan hoặc trường học cho Windows Phone 8,1. (Để xem liệu bạn có Windows Phone 8,1 hay không, hãy mở thiết đặtgõ nhẹcho điện thoại của bạn.) Để biết thêm chi tiết, hãy xem OneDrive là gì? Để thêm tài khoản bổ sung:

Mở ứng dụng OneDrive và nhấn vào Menu ở phía trên bên trái.

Gõ nhẹ Thêm tài khoản.

Trên màn hình đăng nhập, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng cho công ty, trường học hoặc tổ chức khác của mình.

Khi tổ chức của bạn sử dụng SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Server 2019, quá trình đăng nhập sẽ khác với hoanhtao3d.vn 365. Trên màn hình đăng nhập, nhấn vào Bạn có SharePointURL máy chủ? Sau đó, nhập địa chỉ web của máy chủ SharePoint để tiếp tục quá trình đăng nhập. Địa chỉ web, hay còn gọi là URL, có thể có dạng http://portal.

Lưu ý: 

Để bạn đăng nhập vào OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, tổ chức của bạn cần có một gói đăng ký có đủ điều kiện SharePoint trong hoanhtao3d.vn 365 hoặc hoanhtao3d.vn 365 hoặc tổ chức của bạn cần có triển khai SharePoint Server của riêng mình.

Bạn không thể đăng nhập bằng nhiều tài khoản công ty hoặc trường học từ cùng một tổ chức.

Chuyển đổi giữa các tài khoản

Nếu bạn có Windows Phone 8,1, bạn có thể chuyển đổi giữa một tài khoản OneDrive cho trang đầu và tài khoản OneDrive cho cơ quan hoặc trường học hoặc giữa nhiều tài khoản OneDrive cho cơ quan hoặc trường học.

Để thực hiện thao tác này, hãy mở ứng dụng, gõ nhẹ vào Menu ở đầu màn hình, rồi gõ nhẹ vào tài khoản mà bạn muốn sử dụng. Lưu ý rằng bạn không thể sử dụng nhiều tài khoản cá nhân với ứng dụng OneDrive.

Thêm mật mã

Trong ứng dụng OneDrive, hãy gõ nhẹ vào menu ở phía trên cùng của màn hình, gõ nhẹ vào thiết đặt, rồi gõ nhẹ vào tùy chọn. Nhấn vào PIN, rồi đặt con trượt thành BẬT, nhấn vào thêm mã pin. Nhập và xác nhận số có 4 chữ số mà bạn muốn sử dụng làm mã PIN.

Đăng xuất khỏi tài khoản

Để đăng xuất khỏi OneDrive cho tài khoản nhà hoặc tài khoản OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, hãy mở ứng dụng, nhấn vào Menu các thiết đặt > > tài khoản. Sau khi bạn đã chọn tài khoản, nhấn vào Đăng xuất.

Bạn cần thêm trợ giúp?

*

*

*

Bạn có phản hồi? OneDrive UserVoice là nơi để bạn đề xuất các tính năng bạn muốn thấy chúng tôi thêm vào OneDrive. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo sẽ mang tới mọi tính năng hay đường thời gian cụ thể, chúng tôi vẫn sẽ phản hồi mọi đề xuất nhận được ít nhất 500 phiếu bầu.

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Chỉnh Sửa Ảnh Nhanh Gọn Và Miễn Phí, Chỉnh Sửa Ảnh Nhanh Gọn Và Miễn Phí

Đi tới OneDrive UserVoice.

Lưu ý: Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Related Articles

Back to top button
Close
Close