đăng nhập uis

Bạn đang xem: đăng nhập uis Tại Hoanhtao3d.vn

UIS MySpace

1.       Trang đăng nhập:

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Check chọn phần sinh viên để đăng nhập vào hệ thống.

‚  Nhập “tên đăng nhập” và “mật khẩu”.

ƒ  Check vào ô “Ghi nhớ”   (

*

) để nhớ “tên đăng nhập” và “mật khẩu” cho lần sau (Khuyến cáo: không nên sử dụng chức năng này).

„  Nhấn nút lệnh

*

  để kết thúc thao tác.

 

1.       Trang của bạn:

Bao gồm phần tin tức chung của trường và tin nhắn phòng đào tạo gởi cho sinh viên.

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.       Trang thông tin cá nhân:

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Click chọn vào Thông tin cá nhân để xem phần thông tin cá nhân của sinh viên.

‚  Nhấn

*

  để chỉnh sửa thông tin sinh viên. Hệ thống chỉ cho phép chỉnh sửa một số thông tin như: mật khẩu, điện thoại, điện thoại di động, email, địa chỉ liên lạc…

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.    Chỉnh sửa các thông tin cần thiết.

Lưu ý: ở những ô không điền thông tin vào được là do thông tin không thể thay đổi được(tên cha, tên mẹ, ngày sinh).

b.    Nhấn nút lệnh

*

  để cập nhật thông tin cá nhân.

c.    Nhấn nút lệnh

*

  để quay lại trang ‘Thông tin cá nhân’.

 

 

3.       Trang chương trình đào tạo:

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chọn mục ‘Chương trình đào tạo’.

‚  Chọn học kỳ cần xem kế hoạch đào tạo. Ở trang này sinh viên có thể xem tất cả các môn học ở một học kỳ hoặc toàn khóa học.

ƒ  Nhấn nút

*

  đề xem và do.w.n.lo.ad đề cương môn học.

 

4.       Trang đăng ký học phần:

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Click vào mục ‘Đăng ký học phần’ để xem thông tin của các lớp học phần mà SV chưa đăng ký hoặc còn nợ.

‚  Chọn chương trình đào tạo để xem các học phần cần đăng ký.

ƒ  Nhấn nút lệnh

*

  để xem ‘Kế hoạch đào tạo’ và đăng ký lớp học phần.

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a.     Chọn môn học và click vào nút

*

  để đăng ký học phần.

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b.     Click chọn học phần.

Đang xem: đăng nhập uis

Xem thêm: Đăng Nhập Công Bố Bản Án – Công Bố Bản Án, Quyết Định Của Tòa Án

Xem thêm: Wifi Miễn Phí Ở Singapore Có Wifi Không Nhỉ? S&#7917 D&#7909Ng Internet &#7902 Singapore

3c.     Nhấn nút lệnh

*

  để lưu học phần vừa đăng ký.

„  Nhấn nút lệnh

*

  để vào xem những môn học có tổ chức giảng dạy trong học kỳ.

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a.     Chọn năm học, học kỳ.

4b.     Nhấn nút ‘Lọc’ để xem các lớp học phần tổ chức giảng dạy trong học kỳ đó.

 

5.       Trang xem thời khóa biểu:

Xem lịch học của sinh viên trong học kỳ.

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Click chon mục ‘Thời khóa biểu’.

‚  Chọn năm, học kỳ.

ƒ  Chọn tuần cần xem lịch, hệ thống hiển thị thông tin lịch học trong tuần đó.

„  Nhấn nút lệnh

*

  để phóng to lịch.

 

6.       Trang xem điểm:

  Hiển thị thông tin điểm của Sinh Viên theo từng học kỳ.

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Click chọn mục ‘Xem điểm’.

‚  Chọn ‘Chương trình đào tạo’, ‘Năm học’, ‘Học kỳ’. Hệ thống hiển thị điểm theo từng học kỳ.

ƒ  Check chọn xem điểm theo ‘Thang điểm 4’  hoặc theo ‘Thang điểm 10’.

Lưu ý:

*

  những môn bị rớt,

*

những môn đậu.

 

 

7.       Trang tài khoản sinh viên:

Tài khoản SV là tài khoản của SV dùng để giao dich với nhà trường. SV có thể nạp tiền vào tài khoản để thanh toán học phí, đăng ký lớp học phần, và thực hiện các giao dich khác.  

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Click chọn mục ‘Tài khoản sinh viên’.

‚  Chọn ‘Năm học’, ‘Học kỳ’. Hệ thống hiển thị thông tin các giao dịch của sinh viên theo từng học kỳ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot