miễn phí

Quy Định Phí Đăng Tin Chợ Tốt Miễn Phí Trên Chợ Tốt, Quy Định Phí Đăng Tin Bất Động Sản Trên Chợ Tốt

1. Các định nghĩa“Chợ Tốt”: sàn giao dịch Thương mại Điện tử Chợ Tốt.“Khách hàng”: cá nhân hoặc công ty sử dụng dịch vụ cung cấp bởi Chợ Tốt.“Nhà mạng”: các nhà khai thác thông tin di động.“Công ty cung cấp dịch vụ đầu số SMS”: công ty trực tiếp tiếp nhận thanh toán của Khách hàng từ Nhà mạng thông qua Tổng đài nhận.“Tổng đài nhận”: tổng đài tiếp nhận thanh toán của Khách hàng cho Chợ Tốt do Công ty cung cấp dịch vụ đầu số SMS cung cấp.“Cổng thanh toán”: công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến thẻ nội địa.“Ngân hàng”: tổ chức được phép thực hiện việc phát hành thẻ cho chủ thẻ sử dụng theo quy định của pháp luật.“Thẻ ngân hàng nội địa” hoặc “Thẻ ATM”: là thẻ được các Ngân hàng phát hành để thực hiện các giao dịch thẻ trong lãnh thổ Việt Nam.“Thẻ thanh toán quốc tế” hoặc “VISA/MASTER/JCB”: là thẻ được các Ngân hàng phát hành, liên kết với các tổ chức tài chính khác, để thực hiện các giao dịch trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. “Chủ thẻ”: là chủ sở hữu thẻ ngân hàng nội địa được dùng để thanh toán cho dịch vụ “Đẩy tin”. Tên của chủ thẻ được in trên thẻ ngân hàng nội địa được dùng để thanh toán.“Số thẻ”: dãy số được in nổi hay in chìm trên thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM), số thẻ thường bao gồm 16 chữ số.“Tài khoản ngân hàng”: tài khoản ngân hàng của Chủ thẻ. Khi Khách hàng chọn thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM), chi phí cho mỗi lượt “Đẩy tin” sẽ được trừ vào tài khoản này.“Thời gian giao dịch cho phép”: thời gian tối đa cho phép Khách hàng nhập thông tin trong quá trình giao dịch được quy định bởi Ngân hàng phát hành thẻ.“Dịch vụ”: bao gồm tất cả các dịch vụ có tính phí được thực hiện trên trang hoanhtao3d.vn.com, m.hoanhtao3d.vn.com và ứng dụng Chợ Tốt.

Đang xem: đăng tin chợ tốt miễn phí

2. Các hình thức thanh toán trên Chợ Tốt

a. Các hình thức thanh toán

Thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM): Khách hàng sẽ cần đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử hoặc dịch vụ SMS banking (hoặc cả 2) tuỳ theo quy định của từng Ngân hàng để sử dụng hình thức thanh toán này:Chọn Ngân hàng mà Khách hàng muốn thanh toán.Tuỳ theo yêu cầu của từng Ngân hàng, Khách hàng sẽ cần nhập những thông tin như Tên của Chủ thẻ trên thẻ ngân hàng, Số thẻ, Ngày phát hành, số OTP (mật khẩu sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định và được gửi qua tin nhắn điện thoại di động), chuỗi kiểm tra, Tên và Mật khẩu truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử.Sau đó, chọn nút “Thanh toán”.Thanh toán bằng thẻ VISA/MASTER/JCB:Khách hàng sẽ được dẫn đến trang thanh toán được bảo mật của đối tác Chợ Tốt.Khách hàng sẽ cần nhập những thông tin như Tên của Chủ thẻ trên thẻ ngân hàng, Số thẻ, Ngày hết hạn, mã CVV.Sau đó, chọn nút “Thanh toán”.Thanh toán bằng ví MoMo/ví ZaloPay:Khách hàng sẽ được dẫn đến trang thanh toán được bảo mật của đối tác Chợ Tốt.Khách hàng cần nhập các thông tin như Chọn ngân hàng muốn liên kết, nhập thông tin tài khoản hoặc thông tin thẻ của ngân hàng đã liên kết, số OTP (mật khẩu sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định và được gửi qua tin nhắn điện thoại di động).Sau đó, chọn nút “Thanh toán”.Thanh toán bằng SMS (đã ngừng cung cấp): Khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp được hướng dẫn và gửi đến Tổng đài nhận để sử dụng dịch vụ. Cú pháp này được tạo ngẫu nhiên bởi hệ thống và sẽ có hiệu lực tối đa trong vòng 24 giờ, tính từ thời điểm được tạo ra.

b. Lưu ý

Đối với hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng (thẻ nội địa ATM, thẻ Visa/Master/JCB):Chi phí cho mỗi dịch vụ sẽ được trừ hoặc ghi nợ vào tài khoản ngân hàng của Chủ thẻ.Mọi chi phí thanh toán từ Khách hàng sẽ được chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của Chủ thẻ thông qua Cổng thanh toán. Do đó, Chợ Tốt sẽ không bảo đảm hoàn lại tiền cho Khách hàng trong các trường hợp xảy ra lỗi trong quá trình thanh toán giữa Ngân hàng và Khách hàng hoặc giữa Ngân hàng và Cổng thanh toán.Đối với hình thức thanh toán qua SMS (đã ngừng cung cấp):Chi phí cho mỗi dịch vụ sẽ được trừ vào tài khoản chính (với thuê bao trả trước) hoặc tính vào cước thuê bao tháng (với thuê bao trả sau) của số điện thoại nhắn tin.Thanh toán bằng SMS chỉ được áp dụng cho “Đẩy tin 1 lần”. Khách hàng có thể sử dụng ATM, Visa/Master/JCB hoặc Đồng Tốt để chi trả cho các dịch vụ khác hoặc thanh toán cho giỏ hàng với nhiều dịch vụ.Mọi chi phí thanh toán từ Khách hàng sẽ do các Nhà mạng trực tiếp tiếp nhận. Sau đó, chi phí thanh toán sẽ được chuyển đến Công ty cung cấp dịch vụ đầu số SMS nắm giữ và chuyển giao cho Chợ Tốt vào cuối tháng. Chợ Tốt cung cấp dịch vụ cho Khách hàng khi nhận được thông báo xác nhận thanh toán từ Công ty cung cấp dịch vụ đầu số SMS. Do đó, Chợ Tốt không phải là đơn vị tiếp nhận trực tiếp khoản thanh toán của Khách hàng và sẽ không bảo đảm hoàn lại tiền cho Khách hàng trong tất cả các trường hợp xảy ra.3. Quy trình giao dịch

a. Thanh toán cho dịch vụ trên Chợ Tốt

Sau khi chọn dịch vụ muốn mua, Khách hàng chọn phương thức thanh toán phù hợp:Thanh toán bằng Đồng Tốt:Sau khi chọn “Thanh toán bằng ĐT”, hệ thống sẽ kiểm tra số dư tài khoản Đồng Tốt của Khách hàng. Có hai trường hợp xảy ra:Nếu Khách hàng có đủ ĐT trong tài khoản: hệ thống sẽ tiến hành thanh toán bằng Đồng Tốt và xếp lịch thực hiện dịch vụ cho tin đăng.Nếu Khách hàng không có đủ ĐT trong tài khoản cho giao dịch tương ứng, Khách hàng có thể tiến hành nạp ĐT vào tài khoản. Hệ thống sẽ tự động tiến hành thanh toán cho giỏ hàng và lên lịch thực hiện dịch vụ cho tin đăng.Thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM):Sau khi chọn hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM), Khách hàng sẽ cần chọn Ngân hàng mà mình muốn thanh toán.Sau khi nhập chính xác những thông tin được yêu cầu, Khách hàng cần chọn nút “Thanh toán”.Kết quả thanh toán sau đó sẽ được cập nhật và thông báo đến Khách hàng trong trang quản lý tin hoặc Lịch sử giao dịch. Đối với các thanh toán thành công, tin đăng sẽ tiến hành thực hiện dịch vụ. Sau đó, xác nhận thanh toán cho việc sử dụng dịch vụ sẽ được gửi đến địa chỉ email như Khách hàng đã đăng ký (trường hợp email hợp lệ).Thanh toán bằng thẻ VISA/MASTER/JCB:Sau khi chọn phương thức thanh toán là thẻ VISA/MASTER/JCB, Khách hàng sẽ được dẫn đến Cổng thanh toán bảo mật từ đối tác của Chợ Tốt.Khách hàng cần nhập vào các thông tin sau: Số thẻ, Tên chủ thẻ, Ngày hết hạn, số CVV. Sau đó nhấn vào nút “Thanh Toán” để hoàn tất giao dịchKết quả thanh toán sau đó sẽ được cập nhật và thông báo đến Khách hàng trong trang quản lý tin hoặc Lịch Sử Giao Dịch. Đối với các thanh toán thành công, hệ thống sẽ tiến hành thực hiện dịch vụ. Sau đó, xác nhận thanh toán cho việc sử dụng dịch vụ sẽ được gửi đến địa chỉ email như Khách hàng đã đăng ký (trường hợp email hợp lệ).Thanh toán bằng ví MoMo/ví ZaloPay:Sau khi chọn phương thức thanh toán là ví MoMo/ví ZaloPay, Khách hàng sẽ được dẫn đến Cổng thanh toán bảo mật từ đối tác của Chợ Tốt.Khách hàng cần nhập các thông tin như Chọn ngân hàng muốn liên kết, nhập thông tin tài khoản hoặc thông tin thẻ của ngân hàng đã liên kết, số OTP (mật khẩu sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định và được gửi qua tin nhắn điện thoại di động).  Sau đó nhấn vào nút “Thanh Toán” để hoàn tất giao dịch.Kết quả thanh toán sau đó sẽ được cập nhật và thông báo đến Khách hàng trong trang quản lý tin hoặc Lịch Sử Giao Dịch. Đối với các thanh toán thành công, hệ thống sẽ tiến hành thực hiện dịch vụ. Sau đó, xác nhận thanh toán cho việc sử dụng dịch vụ sẽ được gửi đến địa chỉ email như Khách hàng đã đăng ký (trường hợp email hợp lệ).Thanh toán bằng SMS (đã ngừng cung cấp):Sau khi chọn “Thanh toán bằng SMS”, Khách hàng sẽ nhận được thông báo trên trang Chợ Tốt bao gồm giá tiền cho dịch vụ, cú pháp tin nhắn, Tổng đài nhận.Sau khi Khách hàng soạn tin nhắn với cú pháp đã được hướng dẫn và gửi đến Tổng đài nhận, Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn phản hồi từ Tổng đài thông báo thanh toán thành công và thời gian dự kiến triển khai dịch vụ. Xác nhận thanh toán cho việc sử dụng dịch vụ sau đó sẽ được gửi đến địa chỉ email như Khách hàng đã đăng ký (trường hợp email hợp lệ).Thanh toán thành công:Đối với thanh toán bằng Đồng Tốt, thanh toán giữa Chợ Tốt và Khách hàng được ghi nhận là thành công khi Chợ Tốt thực hiện trừ Đồng Tốt trong tài khoản của Khách hàng.Đối với hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng (thẻ nội địa ATM, thẻ Visa/Master/JCB), thanh toán giữa Chợ Tốt và Khách hàng được ghi nhận là thành công khi Chợ Tốt nhận được thông báo xác nhận thanh toán của Khách hàng từ Cổng thanh toán cho việc sử dụng dịch vụ.Đối với hình thức thanh toán bằng SMS, thanh toán giữa Chợ Tốt và Khách hàng được ghi nhận là thành công khi Chợ Tốt nhận được thông báo xác nhận thanh toán của Khách hàng từ Công ty cung cấp dịch vụ đầu số SMS cho việc sử dụng dịch vụ.Với những tin đăng đã được xác nhận thanh toán thành công, hệ thống của Chợ Tốt sẽ tự động xếp lịch thực hiện dịch vụ và sẽ hiển thị thông báo về thời gian bắt đầu và kết thúc dịch vụ dưới dạng “ngày…tháng…năm… …giờ…phút” trong trang “Chi Tiết Đơn Hàng” trong mục “Lịch Sử Giao Dịch”.Vào đúng thời gian ghi trong “Chi Tiết Đơn Hàng”, hệ thống của Chợ Tốt sẽ thực hiện dịch vụ cho Khách hàng. Trạng thái của tin đã được thực hiện dịch vụ sẽ đươc thể hiện bằng thông báo đã thực hiện dịch vụ dưới dạng “ngày…tháng…năm… …giờ…phút” tại trang “Chi Tiết Đơn Hàng” trong trang “Lịch Sử Giao Dịch”.Thời gian bắt đầu dịch vụ được hiển thị sau khi thanh toán thành công chỉ là thời gian dự tính. Tuỳ vào từng giao dịch cụ thể, thời gian này thực sự thực hiện giao dịch có thể khác so với thời gian dự tính. Để kiểm tra chính xác thời gian dịch vụ được thực hiện, vui lòng kiểm tra “Lịch Sử Giao Dịch” sau khi dịch vụ được thực hiện.

b. Lưu ý

Đối với thanh toán bằng Đồng Tốt: 

Vui lòng xem chi tiết các quy định về sử dụng Đồng Tốt tại đây.

Đối với thanh toán bằng thẻ ngân hàng (thẻ nội địa ATM, thẻ Visa/Master/JCB):Khách hàng có thể mua tất cả các loại dịch vụ hoặc mua cùng một lúc nhiều dịch vụ cho các tin đăng hợp lệ khác nhau.Đối với thanh toán bằng SMS (đã ngừng cung cấp):Khách hàng có thể sử dụng số điện thoại khác với số điện thoại đã xác nhận với Chợ Tốt để nhắn tin sử dụng dịch vụ.4. Các loại dịch vụ tính phí trên Chợ Tốt

a. Dịch vụ đẩy tin

Vui lòng xem chi tiết về giá của Dịch Vụ Đẩy Tin tại đây.

Lưu ý:Để bảo đảm tính công bằng và hiệu quả cho tất cả người dùng, Chợ Tốt có quyền giới hạn số lượt “Đẩy tin” mà một Khách hàng có thể mua trong một đơn hàng hay trong một ngày mà không cần thông báo trước (quy định cụ thể trên hoanhtao3d.vn.com), và thời gian mỗi tin đăng được xếp lịch đẩy sẽ do hệ thống của Chợ Tốt quyết định.Chợ Tốt có quyền đơn phương thay đổi mức giá cho dịch vụ “Đẩy tin” mà không cần thông báo trước.Chợ Tốt có quyền đơn phương miễn phí dịch vụ hoặc giảm giá dịch vụ “Đẩy tin” cho Khách hàng mà không cần báo trước hay thông báo rộng rãi. Việc xét cung cấp dịch vụ miễn phí hay giảm giá tùy thuộc vào quyết định đơn phương của Chợ Tốt.Với phương thức thanh toán bằng Đồng Tốt, thẻ ATM hoặc thẻ Visa/Master/JCB, Khách hàng có thể mua được tất cả các loại dịch vụ Đẩy tin của Chợ Tốt hoặc mua cùng một lúc nhiều lượt đẩy tin cho các tin đăng hợp lệ khác nhau.Khi thanh toán bằng SMS (đã ngừng cung cấp), với mỗi tin nhắn, Khách hàng chỉ mua được 1 lượt đẩy tin cho 1 tin đăng hợp lệ. Phương thức thanh toán này chỉ có thể áp dụng khi mua dịch vụ Đẩy tin 1 lần.Trong trường hợp đang thực hiện dịch vụ, vì một lý do nào đó Khách hàng tiến hành ẩn tin, hệ thống sẽ ngừng cung cấp dịch vụ và Khách hàng sẽ không được hoàn tiền. Khi Khách hàng cho hiện lại tin đã ẩn này:Các dịch vụ đã qua thời gian thực hiện sẽ không được thực hiện lại.Các dịch vụ chưa đến thời gian thực hiện vẫn sẽ được tiếp tục thực hiện theo lịch.

b. Dịch vụ Nhãn Nổi Bật

Nhãn nội bật sẽ được gắn nhãn “Hot” và hiển thị ở vị trí bên góc phải hoặc trái của tin đăng.Để làm nổi bật tin đăng trên trang tìm kiếm của Chợ Tốt, Khách hàng có thể mua các nhãn để gắn lên tin đăng. Hiện tại, trên một tin đăng, khách hàng có thể gắn tối đa 3 nhãn cho tin ở các vị trí khác nhau: Khách hàng có thể mua nhiều nhãn cho cùng một tin đăng hoặc nhiều nhãn cho các tin đăng khác nhau. Số lượng tin đăng được mua nhãn không hạn chế. Nếu Khách hàng mua nhiều hơn một nhãn nổi bật ở các vị trí khác nhau cho cùng một tin đăng, thời gian bắt đầu dịch vụ cho mỗi nhãn sẽ được hệ thống ghi nhận và xếp lịch sau giao dịch thanh toán thành công của mỗi nhãn. Nếu các nhãn mua tại cùng một thời điểm (trong cùng một giao dịch), thì thời gian thực hiện gắn nhãn sẽ giống nhau. Trong một giỏ hàng, khách hàng chỉ có thể mua một nhãn nổi bật cho một vị trí cho một tin đăng. Nếu trong thời gian tin đăng này đang được gắn nhãn, Khách hàng muốn mua nhãn tương tự cho cùng một vị trí cho tin đăng này, hệ thống sẽ xếp lịch để nhãn được gắn sau khi giao dịch trước đó kết thúc. Ví dụ: khi Khách hàng mua nhãn “Hot” (vị trí 3) cho tin đăng 1 vào ngày 01/04, nhãn sẽ được hiển thị từ ngày 01/04 đến 07/04. Ngày 03/04, Khách hàng mua thêm nhãn “Hot” cho tin đăng 1, nhãn sẽ được xếp lịch hiển thị từ ngày 08/04 đến ngày 14/04. Như vậy, nhãn “Hot” sẽ hiển thị trên tin 1 từ ngày 01/04 đến ngày 14/04. Lưu ýChợ Tốt có quyền đơn phương thay đổi mức giá cho dịch vụ “Nhãn nổi bật” mà không cần thông báo trước.Chợ Tốt có quyền đơn phương thay đổi thời gian hiển thị cho mỗi dịch vụ “Nhãn nổi bật” mà không cần thông báo trước.Chợ Tốt có quyền đơn phương thay đổi giao diện và nội dung của Nhãn Nổi bật mà không cần thông báo trước. Chợ Tốt có quyền đơn phương miễn phí dịch vụ hoặc giảm giá dịch vụ “Nhãn nổi bật” cho Khách hàng mà không cần báo trước hay thông báo rộng rãi. Việc xét cung cấp dịch vụ miễn phí hay giảm giá tùy thuộc vào quyết định đơn phương của Chợ Tốt.Trong trường hợp đang thực hiện dịch vụ, vì một lý do nào đó Khách hàng tiến hành ẩn tin, hệ thống sẽ ngừng cung cấp dịch vụ và Khách hàng sẽ không được hoàn tiền. Khi Khách hàng cho hiện lại tin đã ẩn này, dịch vụ cũng sẽ không được tiếp tục.

c. Dịch vụ Tin Ưu Tiên

Tin Ưu Tiên là tin được hiển thị tại những vị trí đầu tiên trên Trang tìm kiếm của Chợ Tốt, khác nhau theo từng nền tảng sau:Giao diện web trên điện thoại:Khách hàng mua dịch vụ “Tin Ưu Tiên” sẽ chia sẻ lượt hiển thị cùng với “Tin Ưu Tiên” từ những Khách hàng khác.Tuỳ theo từng chuyên mục và khu vực, số lượng các vị trí đầu trang dành cho Tin Ưu Tiên sẽ khác nhau (từ 1 vị trí, 2 vị trí đến 5 vị trí) và số lượng trang hiển thị Tin Ưu Tiên cũng sẽ khác nhau (trang 1 hoặc trang 2). Trong trường hợp có 10 vị trí Tin Ưu Tiên hiển thị ở trang 1 và trang 2 (5 vị trí mỗi trang), các tin đăng đang được thực hiện dịch vụ sẽ chia sẻ lượt hiển thị và xuất hiện ngẫu nhiên ở 1 trong 10 vị trí ở 2 trang này.

Ví dụ: Nếu người dùng chọn chuyên mục Điện thoại di động và khu vực Hồ Chí Minh, số lượng vị trí đầu dành Tin Ưu Tiên là 5 ở trang 1 và 5 ở trang 2. Khi đó, các tin đăng mua dịch vụ Tin Ưu Tiên trong chuyên mục này ở TP Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ lượt hiển thị và xuất hiện ngẫu nhiên ở 1 trong 10 vị trí này.

Để đảm bảo tính hiệu quả của “Tin Ưu Tiên”, Chợ Tốt sẽ giới hạn số lượng “Tin Ưu Tiên” ở mỗi phân khúc chuyên mục nhỏ và tỉnh/thành. Khách hàng có thể đặt mua trước “Tin Ưu Tiên” để hệ thống sắp xếp thực hiện dịch vụ. Tin đăng mua dịch vụ trước sẽ được xếp lịch thực hiện dịch vụ trước. Khách hàng thanh toán theo LƯU Ý bên dưới để dịch vụ được thực hiện theo lịch đã sắp xếp.“Tin Ưu Tiên” sẽ được hiển thị theo chuyên mục nhỏ và tỉnh/thành, phụ thuộc vào bộ lọc hiện tại của người dùng Chợ Tốt.

Ví dụ: Nếu người dùng đang lựa chọn chuyên mục “Xe Máy” ở “TP. Hồ Chí Minh”, chỉ những tin đăng xe máy ở TP. HCM mới được hiển thị đến với người dùng này.

Đối với trường hợp người dùng lựa chọn “Tất cả danh mục” thì tất cả Tin Ưu Tiên ở các danh mục đó sẽ được thay phiên hiển thị. Tương tự, nếu người dùng lựa chọn khu vực “Toàn quốc”, thì tất cả Tin Ưu Tiên ở các tỉnh thành sẽ được thay phiên nhau hiển thị.Mỗi “Tin Ưu Tiên” thanh toán thành công sẽ được hiển thị trong vòng 1 ngày , 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày (chỉ áp dụng chuyên mục Bất động sản) hoặc 7 ngày tính từ lúc tin được thực hiện dịch vụ. Khách hàng có thể mua nhiều “Tin Ưu Tiên” cho cùng một tin đăng, tuy nhiên, tại một thời điểm, mỗi tin đăng chỉ có một đơn hàng được thực hiện dịch vụ.

Ví dụ: Khách hàng mua “Tin Ưu Tiên” cho tin đăng A, dịch vụ được thực hiện từ lúc 7h sáng ngày 28/5, kết thúc lúc 7h sáng ngày 29/5. Lúc 10h sáng ngày 28/5, Khách hàng tiếp tục mua “Tin Ưu Tiên” cho tin đăng A, lần này dịch vụ sẽ được thực hiện sớm nhất là sau 7h sáng ngày 29/5 nếu vẫn còn vị trí trống. Trong trường hợp không còn vị trí trống, hệ thống sẽ xếp lịch cho dịch vụ vào vị trí trống gần nhất có thể.

Khách hàng có thể mua nhiều “Tin Ưu Tiên” cho các tin đăng khác nhau. Thời gian thực hiện dịch vụ sẽ phụ thuộc vào vị trí trống tại thời điểm thanh toán thành công.Khách hàng có thể mua nhiều loại dịch vụ khác nhau cho cùng một tin đăng (“Đẩy Tin”, “Nhãn Nổi Bật”, “Tin Ưu Tiên”), hệ thống sẽ sắp xếp thực hiện các dịch vụ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau.

LƯU Ý:

Không giống dịch vụ “Đẩy Tin”, trong thời gian thực hiện dịch vụ “Tin Ưu Tiên” sẽ không có thay đổi gì về thời gian đăng tin. Về thứ tự sắp xếp, tin đăng mới hơn sẽ được sắp xếp lên đầu, tin cũ hơn sẽ trôi xuống. Khi mua dịch vụ “Đẩy Tin”, thời gian đăng tin sẽ được cập nhật mới, tin sẽ được đưa lên đầu cho đến khi có tin mới hơn được đăng.Lượt hiển thị cho mỗi “Tin Ưu Tiên” không cố định, mà thay đổi dựa vào lưu lượng truy cập vào từng thời điểm. Chợ Tốt sẽ cho tin đăng mua dịch vụ lần lượt hiển thị trong 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày (chỉ áp dụng chuyên mục Bất động sản) hoặc 7 ngày tính từ lúc tin được thực hiện dịch vụ. Chợ Tốt không cam kết chính xác lượt hiển thị cho mỗi “Tin Ưu Tiên”.Ước tính lượt hiển thị cho mỗi Tin Ưu Tiên sẽ được thông báo cho Khách hàng trước khi thanh toán, khi Khách hàng chọn mua dịch vụ “Tin Ưu Tiên”. Đây chỉ là số ước tính từ lịch sử truy cập của người dùng trên Chợ Tốt.Hệ thống cũng sẽ hiển thị thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ. Lưu ý, đây chỉ là thời gian dự kiến, hệ thống chỉ chính thức xếp lịch thực hiện dịch vụ sau khi thanh toán thành công. Vui lòng kiểm tra “Lịch sử giao dịch” để biết được thời gian bắt đầu và kết thúc chính thức của dịch vụ.Chợ Tốt có quyền đơn phương thay đổi mức giá cho dịch vụ “Tin Ưu Tiên” mà không cần thông báo trước.Chợ Tốt có quyền đơn phương thay đổi thời gian hiển thị cho mỗi dịch vụ “Tin Ưu Tiên” mà không cần thông báo trước.Chợ Tốt có quyền đơn phương thay đổi giao diện của “Tin Ưu Tiên” mà không cần thông báo trước.Chợ Tốt có quyền đơn phương miễn phí dịch vụ hoặc giảm giá dịch vụ “Tin Ưu Tiên” cho Khách hàng mà không cần báo trước hay thông báo rộng rãi. Việc xét cung cấp dịch vụ miễn phí hay giảm giá tùy thuộc vào quyết định đơn phương của Chợ Tốt.Trong trường hợp đang thực hiện dịch vụ, vì một lý do nào đó Khách hàng tiến hành ẩn tin, hệ thống sẽ ngừng cung cấp dịch vụ và Khách hàng sẽ không được hoàn tiền. Khi Khách hàng cho hiện lại tin đã ẩn này, dịch vụ cũng sẽ không được tiếp tục.

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Chat Nhóm, Người Lạ Miễn Phí, Có Zalo, Skype, Viber, Messenge

d. Dịch vụ Tin Đặc Biệt (Đã ngừng cung cấp. Tìm hiểu thêm)

Tin Đặc Biệt là tin được hiển thị tại vị trí trên cùng của trang tìm kiếm (phía dưới công cụ tìm kiếm) ở tất cả các trang tìm kiếm của Chợ Tốt trên tất cả các phiên bản máy tính, điện thoại di động và ứng dụng. Ngoài ra, với phiên bản di động và ứng dụng, Tin Đặc Biệt còn xuất hiện ở các vị trí 30, 60, 90… trên danh mục tin đăng. Khi hiển thị, Tin Đặc Biệt nằm trong khung tách riêng với các tin đăng khác (Tin Ưu Tiên, tin bình thường) trên trang tìm kiếm. Khách hàng mua dịch vụ “Tin Đặc Biệt” sẽ chia sẻ lượt hiển thị với “Tin Đặc Biệt” từ những khách hàng khác mua cùng dịch vụ.Có 5 vị trí dành cho “Tin Đặc Biệt” trên cùng của trang tìm kiếm. Các tin đăng mua dịch vụ sẽ chia sẻ lượt hiển thị và xuất hiện ngẫu nhiên ở 1 trong 5 vị trí này.

Ví dụ: Nếu người bán đăng tin ở chuyên mục Điện thoại di động và khu vực Hồ Chí Minh, số lượng tin đăng mua dịch vụ “Tin Đặc Biệt” ở chuyên mục/khu vực này là 10 thì 10 tin đăng này sẽ lần lượt chia sẻ lượt hiển thị ở 5 vị trí cho “Tin Đặc Biệt”, các tin sẽ được chọn hiển thị ngẫu nhiên ở một trong 5 vị trí.

Để đảm bảo tính hiệu quả của “Tin Đặc Biệt”, Chợ Tốt sẽ giới hạn số lượng “Tin Đặc Biệt” ở mỗi phân khúc danh mục và tỉnh/thành. Để tránh nghi ngờ, tỉnh/thành được hiểu là khu vực được lựa chọn đăng tin trong số danh mục lựa chọn khu vực trên hoanhtao3d.vn.com. Khi khách hàng đặt mua “Tin Đặc Biệt”, hệ thống sẽ sắp xếp thời gian thực hiện dịch vụ theo thứ tự ưu tiên: tin đăng mua dịch vụ trước sẽ được xếp lịch thị hiện dịch vụ trước. Thời gian gần nhất có vị trí trống để có thể thực hiện dịch vụ sẽ được hiển thị cho khách hàng khi đặt mua. Khách hàng thanh toán theo LƯU Ý bên dưới để dịch vụ được thực hiện theo lịch đã sắp xếp.“Tin Đặc Biệt” sẽ được hiển thị theo danh mục và tỉnh/thành, phụ thuộc vào bộ lọc hiện tại của người dùng Chợ Tốt.

Ví dụ: Nếu người mua đang lựa chọn chuyên mục “Xe Máy” ở “TP. Hồ Chí Minh”, chỉ những tin đăng xe máy ở TP. HCM mua dịch vụ “Tin Đặc Biệt” mới được hiển thị đến với người mua này.

Đối với trường hợp người mua lựa chọn “Tất cả danh mục” thì tất cả Tin Đặc Biệt ở các danh mục đó sẽ được thay phiên hiển thị. Tương tự, nếu người mua lựa chọn khu vực “Toàn quốc”, thì tất cả Tin Đặc Biệt ở các tỉnh thành sẽ được thay phiên nhau hiển thị.Mỗi “Tin Đặc Biệt” thanh toán thành công sẽ được hiển thị trong vòng 1 ngày , 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày (chỉ áp dụng chuyên mục Bất động sản) hoặc 7 ngày tính từ lúc tin được thực hiện dịch vụ. Khách hàng có thể mua nhiều “Tin Đặc Biệt” cho cùng một tin đăng thông qua nhiều đơn hàng, tuy nhiên, tại một thời điểm, chỉ có một đơn hàng được thực hiện dịch vụ.

Ví dụ: Khách hàng mua “Tin Đặc Biệt” cho tin đăng A, dịch vụ được thực hiện từ lúc 7h sáng ngày 28/5, kết thúc lúc 7h sáng ngày 29/5. Lúc 10h sáng ngày 28/5, Khách hàng tiếp tục mua “Tin Đặc Biệt” cho tin đăng A, lần này dịch vụ sẽ được thực hiện sớm nhất là sau 7h sáng ngày 29/5 nếu vẫn còn vị trí trống. Trong trường hợp không còn vị trí trống, hệ thống sẽ xếp lịch cho dịch vụ vào vị trí trống gần nhất có thể.

Dịch vụ “Tin Đặc Biệt” được áp dụng cho tất cả các chuyên mục, trừ chuyên mục “Bất Động Sản – Dự Án Mới”.Khách hàng có thể mua nhiều “Tin Đặc Biệt” cho các tin đăng khác nhau. Thời gian thực hiện dịch vụ sẽ phụ thuộc vào vị trí trống tại thời điểm thanh toán thành công.Khách hàng có thể mua nhiều loại dịch vụ khác nhau cho cùng một tin đăng (“Đẩy Tin”, “Nhãn Nổi Bật”, “Tin Ưu Tiên”, “Tin Đặc Biệt”), hệ thống sẽ sắp xếp thực hiện các dịch vụ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau.

LƯU Ý:

Không giống dịch vụ “Đẩy Tin”, trong thời gian thực hiện dịch vụ “Tin Đặc Biệt” sẽ không có thay đổi gì về thời gian đăng tin. Cụ thể, khi mua dịch vụ Tin Đặc Biệt, thời gian đăng tin sẽ không được cập nhật mới. Do đó, vị trí của tin trong danh mục tin đăng vẫn giữ nguyên như cũ, các tin đăng mới hơn được sắp xếp lên đầu và tin cũ hơn trôi xuống. Khi mua dịch vụ “Đẩy Tin”, thời gian đăng tin sẽ được cập nhật mới, tin sẽ được đưa lên đầu cho đến khi có tin mới hơn được đăng.Lượt hiển thị cho mỗi “Tin Đặc Biệt” không cố định, mà thay đổi dựa vào lưu lượng truy cập vào từng thời điểm. Chợ Tốt sẽ cho tin đăng mua dịch vụ lần lượt hiển thị trong 24 giờ, Chợ Tốt không cam kết chính xác lượt hiển thị cũng như thời điểm hiển thị cho mỗi “Tin Đặc Biệt”.Hệ thống cũng sẽ hiển thị thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ. Lưu ý, đây chỉ là thời gian dự kiến, hệ thống chỉ chính thức xếp lịch thực hiện dịch vụ sau khi thanh toán thành công. Vui lòng kiểm tra “Lịch sử giao dịch” để biết được thời gian bắt đầu và kết thúc chính thức của dịch vụ.Chợ Tốt có quyền đơn phương thay đổi mức giá cho dịch vụ “Tin Đặc Biệt” mà không cần thông báo trước.Chợ Tốt có quyền đơn phương thay đổi thời gian hiển thị cho mỗi dịch vụ “Tin Đặc Biệt” mà không cần thông báo trước.Chợ Tốt có quyền đơn phương thay đổi giao diện của “Tin Đặc Biệt” mà không cần thông báo trước.Chợ Tốt có quyền đơn phương miễn phí dịch vụ hoặc giảm giá dịch vụ “Tin Đặc Biệt” cho Khách hàng mà không cần báo trước hay thông báo rộng rãi. Việc xét cung cấp dịch vụ miễn phí hay giảm giá tùy thuộc vào quyết định đơn phương của Chợ Tốt.

Trong trường hợp sau khi khách hàng thanh toán thành công, sau đó tin đang được chờ xếp lịch thực hiện dịch vụ/đang được thực hiện dịch vụ, vì một lý do nào đó tin đăng bị ẩn đi, hệ thống sẽ ngừng cung cấp dịch vụ và Khách hàng sẽ không được hoàn tiền. Khi Khách hàng cho hiện lại tin đã ẩn này, dịch vụ cũng sẽ không được tiếp tục.

5. Hỗ trợ và xử lý khiếu nạiĐối với thanh toán bằng thẻ ngân hàng (thẻ nội địa ATM, thẻ Visa/Master/JCB), trường hợp Khách hàng đã bị trừ tiền trong tài khoản ngân hàng, nhưng vì lý do nào đó Chợ Tốt chưa cung cấp được dịch vụ (các trường hợp thuộc phần Lưu ý, Mục 3, Quy trình giao dịch). Khi nhận được khiếu nại từ Khách hàng, Chợ Tốt sẽ kiểm tra lịch sử giao dịch và hỗ trợ Khách hàng, tuy nhiên sẽ không bảo đảm hoàn tiền và cung cấp dịch vụ cho Khách hàng nếu vấn đề xảy ra thuộc các trường hợp sau:Khách hàng chưa đăng ký sử dụng các dịch vụ được yêu cầu bởi ngân hàng phát hành thẻ để có thể sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng nội địa (thẻ ATM) qua Cổng thanh toán.Giao dịch của Khách hàng không đủ điều kiện để thực hiện thanh toán trực tuyến theo “Quy định thanh toán” của Ngân hàng phát hành thẻ.Lỗi kết nối giữa Khách hàng và Ngân hàng phát hành thẻ hoặc giữa Ngân hàng và Cổng thanh toán (mạng internet trục trặc, hệ thống của Ngân hàng phát hành thẻ hoặc hệ thống của Cổng thanh toán đang bị lỗi, v.v.).Khách hàng huỷ giao dịch hoặc đóng trình duyệt trong khi giao dịch đang được xử lý.Thời gian giao dịch cho phép kết thúc trước khi Khách hàng hoàn tất giao dịch.Khách hàng nhập sai thông tin được yêu cầu (Tên của Chủ thẻ trên thẻ ngân hàng, Số thẻ, Ngày phát hành, số OTP, chuỗi kiểm tra, Tên và Mật khẩu truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử, v.v.).Đối với thanh toán bằng SMS (đã ngừng cung cấp), trường hợp Khách hàng đã nhắn tin đến Tổng đài và bị trừ tiền (với thuê bao trả trước) hoặc tính vào cước thuê bao tháng (với thuê bao trả sau), nhưng vì lý do nào đó Chợ Tốt chưa cung cấp được dịch vụ (các trường hợp thuộc phần Lưu ý, Mục 3, Quy trình giao dịch). Khi nhận được khiếu nại từ Khách hàng, Chợ Tốt sẽ kiểm tra lịch sử giao dịch và hỗ trợ Khách hàng, tuy nhiên sẽ không bảo đảm hoàn tiền và cung cấp dịch vụ cho Khách hàng nếu vấn đề xảy ra thuộc các trường hợp sau:Kết nối giữa Khách hàng và Nhà mạng bị lỗi (mất sóng, sóng yếu, v.v.).Nhà mạng không gửi được tin nhắn đến Khách hàng (do sự cố hoặc bất khả kháng từ phía nhà mạng) hoặc Nhà mạng đã gởi tin nhắn nhưng Khách hàng không nhận được (vì nguyên nhân bao gồm nhưng không giới hạn việc Khách hàng không muốn hoặc không thể chủ động không muốn nhận tin nhắn quảng cáo, tắt máy, v.v.)Khách hàng gửi tin nhắn đến sai Tổng đài nhận của Chợ Tốt.Khách hàng soạn tin nhắn sai cú pháp hoặc cú pháp không hợp lệ.Thuê bao nhà mạng Chợ Tốt không hỗ trợ (Hiện tại Chợ Tốt chỉ hỗ trợ các thuê bao Vinaphone, Mobifone, Viettel Gtel).6. Quy định hoàn trả phí thanh toán

Trong trường hợp bạn đã thanh toán phí đăng tin hoặc thanh toán các dịch vụ nâng cao (Đẩy tin, Tin Ưu Tiên, Nhãn Nổi Bật, Tin Đặc Biệt, …) nhưng tin đăng của bạn bị từ chối ngay từ lần duyệt tin đầu tiên do không đủ điều kiện để hiển thị lên trang Chợ Tốt, phí đăng tin/dịch vụ nâng cao này sẽ được hoàn trả vào Tài khoản Đồng Tốt của bạn theo quy định như sau:

Mức phí hoàn trả sẽ bằng đúng với số tiền bạn đã thanh toán cho phí đăng tin/dịch vụ nâng cao.

Ví dụ: Bạn trả 15.000 VNĐ để thanh toán cho tin đăng bán Xe AirBlade, tuy nhiên tin đăng của bạn bị từ chối do chưa đủ điều kiện để hiển thị lên trang Chợ Tốt. Khi đó, phí đăng tin này sẽ được hoàn trả vào Tài Khoản Đồng Tốt Chính của bạn và số dư trong Tài Khoản này sẽ tăng thêm 15.000 Đồng Tốt.

Phí đăng tin/dịch vụ nâng cao sẽ không được hoàn trả hoặc chuyển đổi sang tiền mặt dưới bất kỳ hình thức nào.Thông báo và thông tin hoàn phí chi tiết sẽ được gửi đến địa chỉ email (đã đăng ký hợp lệ) của bạn.

Nếu bạn vẫn chưa được hoàn trả phí đăng tin/dịch vụ nâng cao sau vài phút kể từ lúc bạn nhận được thông báo, vui lòng cung cấp thông tin tin đăng đã trả phí (Số điện thoại & Tiêu đề tin đăng, Thời gian thanh toán, Phương thức thanh toán) và gửi cho bộ phận Chăm sóc Khách hàng để được hỗ trợ:

Lưu ý:

Trường hợp bạn sử dụng các phương thức thanh toán như SMS (đã ngừng cung cấp), Thẻ Ngân hàng Nội địa, Thẻ Thanh toán Quốc tế để thanh toán phí đăng tin/dịch vụ nâng cao và tin đăng bị từ chối, phí đăng tin/dịch vụ nâng cao sẽ được chuyển đổi sang đơn vị Đồng Tốt và hoàn trả vào Tài khoản Đồng Tốt Chính của bạn.Trường hợp bạn sử dụng Đồng Tốt để thanh toán phí đăng tin/dịch vụ nâng cao và tin đăng bị từ chối, phí đăng tin/dịch vụ nâng cao sẽ được hoàn trả và Đồng Tốt được lấy ra từ tài khoản nào sẽ được hoàn trả vào tài khoản tương ứng.

Ví dụ: Bạn trả 15.000 Đồng Tốt (10.000 Đồng Tốt từ Tài khoản chính, 5.000 Đồng Tốt từ Tài khoản khuyến mãi) để thanh toán cho tin đăng bán xe máy và tin đăng bị từ chối. Sau vài phút, phí đăng tin sẽ được hoàn trả, số dư của Tài khoản Đồng Tốt Chính của bạn sẽ được cộng thêm 10.000 Đồng Tốt, số dư của Tài khoản Đồng Tốt Khuyến mãi của bạn sẽ được cộng thêm 5.000 Đồng Tốt.

7. Quyền và nghĩa vụ của Chợ Tốt

a. Quyền của Chợ Tốt

b. Nghĩa vụ của Chợ Tốt

Thực hiện việc cung cấp dịch vụ tương ứng cho Khách hàng khi nhận được thông báo xác nhận thanh toán từ Công ty cung cấp dịch vụ đầu số SMS hoặc Cổng thanh toán được nêu ở trên.Nhanh chóng hỗ trợ, kiểm tra và giải quyết những thắc mắc, khiếu nại từ Khách hàng trong phạm vi pháp luật cho phép.Chỉ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp với mục đích kiểm tra hoặc đối chiếu giao dịch.Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn thông tin của Khách hàng. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin này trừ trường hợp được sự đồng ý của bên liên quan hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.Việc lưu trữ thông tin thẻ và/hoặc thông tin tài khoản ngân hàng của Khách hàng được thực hiện theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm hoặc khi được Khách hàng tự nguyện cung cấp và/hoặc nhận được sự đồng thuận từ Khách hàng. Trường hợp việc lưu trữ thông tin thẻ và/hoặc thông tin tài khoản ngân hàng của Khách hàng nhằm phục vụ cho việc thanh toán trực tuyến, Chợ Tốt đảm bảo các thông tin này được mã hóa và/hoặc áp dụng các biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép để bảo vệ thông tin của Khách hàng trong phạm vi trách nhiệm của mình.Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu cần thiết cho các hoạt động điều tra, xác minh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Không mâu thuẫn với những điều khoản nêu trên, Chợ Tốt thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục để thực hiện chương trình khuyến mại (nếu có) và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.8. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

a. Quyền của Khách hàng

Khách hàng có quyền được cung cấp dịch vụ có tính phí nếu Khách hàng thực hiện theo đúng hướng dẫn thanh toán và tuân theo Quy chế và Quy định đăng tin của Chợ Tốt.Có quyền được khiếu nại và yêu cầu phản hồi, giải quyết từ Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Chợ Tốt.Có quyền yêu cầu Cơ quan pháp luật bảo vệ quyền lợi trong mọi trường hợp tranh chấp, kiện tụng.

b. Nghĩa vụ của khách hàng

Tuân theo quy định của pháp luật, quy định của Nhà mạng và quy định của Ngân hàng phát hành thẻ trong quá trình thanh toán và sử dụng dịch vụ có tính phí do Chợ Tốt cung cấp.Đối với hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng (thẻ nội địa ATM, thẻ Visa/Master/JCB):Sử dụng thẻ ngân hàng (thẻ nội địa ATM, thẻ Visa/Master/JCB) và tài khoản ngân hàng trực tuyến để sử dụng dịch vụ có tính phí nhưng phải được sự đồng ý của chủ thẻ và phải tuân theo những quy định riêng của từng Ngân hàng về điều kiện để sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng nội địa qua Cổng thanh toán và “Quy định về thanh toán của Ngân hàng”.Thực hiện đúng theo hướng dẫn thanh toán bằng tin nhắn và thanh toán bằng thẻ ngân hàng (thẻ nội địa ATM, thẻ Visa/Master/JCB) khi sử dụng dịch vụ có tính phí và hiểu rõ rằng vì Chợ Tốt không phải là đơn vị tiếp nhận trực tiếp thanh toán từ Khách hàng nên Chợ Tốt sẽ không bảo đảm việc hoàn tiền cho Khách hàng trong mọi trường hợp xảy ra.Hỗ trợ việc cung cấp trung thực, đầy đủ thông tin, bằng chứng được yêu cầu từ nhân viên thuộc Bộ phận chăm sóc khách hàng của Chợ Tốt trong các trường hợp Khách hàng thắc mắc, khiếu nại liên quan việc cung cấp dịch vụ của Chợ Tốt.Có trách nhiệm chủ động liên hệ với Ngân hàng của chủ thẻ hoặc Cổng thanh toán trong trường hợp Khách hàng đã thanh toán bẳng thẻ ngân hàng (thẻ nội địa ATM, thẻ Visa/Master/JCB) và bị trừ tiền trong tài khoản ngân hàng, nhưng trừ các vấn đề xảy ra bắt nguồn từ lỗi kết nối giữa Khách hàng và ngân hàng (mạng internet trục trặc, hệ thống của Ngân hàng phát hành thẻ hoặc hệ thống của cổng thanh toán Cổng thanh toán đang bị lỗi, v.v.), Khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến bằng thẻ nội địa qua Cổng thanh toán, Khách hàng không thực hiện theo “Quy định thanh toán của Ngân hàng”, Khách hàng huỷ giao dịch hoặc đóng trình duyệt trong khi giao dịch đang được xử lý, thời gian giao dịch cho phép kết thúc trước khi Khách hàng hoàn tất giao dịch, Khách hàng nhập sai thông tin được yêu cầu trong quá trình thanh toán.Có trách nhiệm cất giữ và bảo quản thẻ cũng như thông tin tài khoản ngân hàng của mình. Không cung cấp thông tin thẻ và tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai, trừ những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.Đối với hình thức thanh toán bằng SMS (đã ngừng cung cấp):Nhắn tin để sử dụng dịch vụ có tính phí của Chợ Tốt bằng số điện thoại của mình hoặc bằng số điện thoại của người khác nhưng phải được sự đồng ý của chủ thuê bao. Khách hàng theo đây cũng hiểu và đồng ý rằng, mọi tin nhắn để sử dụng dịch vụ có tính phí được gửi bằng số điện thoại của Khách hàng đều sẽ được mặc nhiên cho là được gởi bởi và/hoặc theo ý chí của Khách hàng. Đồng thời, Khách hàng cũng hiểu và đồng ý rằng mọi tin nhắn để sử dụng dịch vụ có tính phí được gởi bằng số điện thoại của người khác, Khách hàng có nghĩa vụ thực hiện tất cả các hành động cần thiết để đạt được sự chấp thuận của chủ thuê bao và chịu trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp của bất kỳ sự chấp thuận nào như vậy.

Có trách nhiệm liên hệ với các nhà khai thác di động để khiếu nại trong trường hợp Khách hàng đã nhắn tin và bị trừ tiền trong tài khoản, nhưng trừ các vấn đề xảy ra bắt nguồn từ lỗi kết nối giữa Khách hàng và nhà mạng (mất sóng, sóng yếu, v.v.) hay nhà mạng không gửi được tin nhắn đến Khách hàng (do sự cố hoặc bất khả kháng từ phía Nhà mạng) hoặc Nhà mạng gửi tin nhắn nhưng Khách hàng không nhận được (vì nguyên nhân bao gồm nhưng không giới hạn việc Khách hàng chủ động không muốn nhận tin nhắn quảng cáo, tắt máy, v.v.).Khi thực hiện các thao tác thanh toán trên Chợ Tốt, nếu khách hàng có nhu cầu xuất hóa đơn cho đơn hàng, vui lòng nhấn vào nút “Yêu cầu xuất hóa đơn GTGT cho đơn hàng này” và điền thông tin cần thiết (như ảnh bên dưới), hệ thống sẽ xuất hóa đơn điện tử và gửi đến khách hàng qua email ngay sau khi đơn hàng được hoàn tất thanh toán.

*

Lưu ý:

Chỉ hỗ trợ xuất hóa đơn cho các đơn hàng thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa ATM/ thẻ thanh toán quốc tế, thanh toán tại các điểm giao dịch Payoo hoặc thanh toán bằng ví điện tử Momo/ Zalopay.Chỉ hỗ trợ xuất hóa đơn cho những giao dịch phát sinh và được yêu cầu ngay tại thời điểm mua Đồng Tốt hoặc thời điểm mua dịch vụ thông qua các phương thức thanh toán đề cập bên trên.Hóa đơn điện tử sẽ được gửi đến địa chỉ email khách hàng trong vòng 24h kể từ thời điểm khách hàng cung cấp thông tin yêu cầu xuất hóa đơn và thanh toán thành công cho giao dịch phát sinh.Thông tin xuất hóa đơn cần đảm bảo chính xác theo các thông tin mà khách hàng đã đăng ký với cơ quan thuế. Các yêu cầu chỉnh sửa thông tin trên hóa đơn hoặc khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

Xem thêm: Google Maps download Google Maps downloader 8, Google Maps downloader 8

9. Quy trình giải quyết tranh chấp, kiện tụngChợ Tốt cam kết phản hồi, hỗ trợ Khách hàng giải quyết các trường hợp thắc mắc, khiếu nại liên quan đến việc cung cấp dịch vụ có tính phí như quá trình thực hiện thanh toán, quy trình giao dịch, v.v. trong phạm vi pháp luật Việt Nam cho phép.Trường hợp vượt quá thẩm quyền cho phép, mọi tranh chấp, khiếu nại, kiện tụng sẽ được giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý.10. Thay đổi Quy định sử dụng dịch vụ có tính phíChợ Tốt bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật tất cả các mục trong Quy định sử dụng dịch vụ có tính phí, thay đổi chi phí cho việc sử dụng dịch vụ hoặc ngừng cung cấp dịch vụ có tính phí tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước.Khách hàng được khuyến khích tham khảo Quy định sử dụng dịch vụ có tính phí trước khi sử dụng dịch vụ.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close