Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp Miễn Phí, 7 Trang Web Học Tiếng Anh Miễn Phí Tốt Nhất 2020

Video Học tiếng Anh online cho người đi làm, mới bắt đầu, người mất gốc hay bất kỳ ai muốn luyện tiếng Anh giao tiếp hàng ngày nhanh và hiệu quả nhất. Bài học giúp tự học tiếng Anh thông dụng trực tuyến tại nhà với người nước ngoài, luyện phản xạ tiếng Anh cấp tốc trong nhiều tình huống khác. Hoặc với 100.000đbạn đã có toàn bộ khóa học thỏa sức ngồi nhà tự học trên mạng

Học thử miễn phí :

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng hoanhtao3d.vn

*

*

*

*

*

Video Học tiếng Anh online cho người đi làm, mới bắt đầu, người mất gốc hay bất kỳ ai muốn luyện tiếng Anh giao tiếp hàng ngày nhanh và hiệu quả nhất. Bài học giúp tự học tiếng Anh thông dụng trực tuyến tại nhà với người nước ngoài, luyện phản xạ tiếng Anh cấp tốc trong nhiều tình huống khác. Hoặc với 100.000đbạn đã có toàn bộ khóa học thỏa sức ngồi nhà tự học trên mạng

Học thử miễn phí : Lesson 1: Nice to meet you!

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng hoanhtao3d.vn

Bài học tiếng Anh giao tiếp trực tuyến dành cho người có trình độ sơ trung cấp.

Đang xem: Dạy tiếng anh giao tiếp miễn phí

Chương trình Elementary gồm có 15 bài.

Học thử miễn phí : Lesson 1: Greetings

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng hoanhtao3d.vn

Những bài học tiếng Anh giao tiếp dành cho người có trình độ tiền trung cấp.

Chương trình Pre-intermediate có 15 bài.

Học thử miễn phí : Lesson 1: Clothing and fashion

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng hoanhtao3d.vn

Khóa học tiếng anh trình độ intermediate- Upper Intermediate

Học thử miễn phí : Lesson 1: Tourism

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng hoanhtao3d.vn

Những bài học tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cao dành cho trình độ trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm có 15 bài.

Học thử miễn phí : Unit 1: My new school Unit 2: My home

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng hoanhtao3d.vn

Những bài học tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cao dành cho trình độ trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm có 15 bài.

Học thử miễn phí : Unit1: My hobbies Unit 2: Health

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng hoanhtao3d.vn

Những bài học tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cao dành cho trình độ trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm có 15 bài.

Học thử miễn phí : Unit 1: Leisure activities Unit 2: Life in the countryside

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng hoanhtao3d.vn

Những bài học tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cao dành cho trình độ trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm có 15 bài.

Học thử miễn phí : Unit 1: Local environment Unit 2: City life

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng hoanhtao3d.vn

Những bài học tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cao dành cho trình độ trung cấp.

Xem thêm: Cách Tải Game Không Cần Mật Khẩu Itunes & App Store, Muốn Tải Game Không Cần Mật Khẩu Làm Cách Nào

Chương trình Intermediate gồm có 15 bài.

Học thử miễn phí : Unit 1: Family life Unit 2: Your body and you

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng hoanhtao3d.vn

Những bài học tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cao dành cho trình độ trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm có 15 bài.

Học thử miễn phí : Unit 1: The generation gap Unit 2: Relationships

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng hoanhtao3d.vn

Những bài học tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cao dành cho trình độ trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm có 15 bài.

Học thử miễn phí : Unit 1: Life stories Unit 2: Urbanisation

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng hoanhtao3d.vn

Những bài học tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cao dành cho trình độ trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm có 15 bài.

Học thử miễn phí : PRACTICE 1

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng hoanhtao3d.vn

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức về tiếng Anh theo từng chuyên ngành lao động cụ thể.

Khóa học bao gồm 120 bài học.

Học thử miễn phí: Bài 1: We’re planning a conference (Chuyên ngành Marketing)

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng hoanhtao3d.vn.

Khóa học tiếng Anh giao tiếp theo từng tình huống giao tiếp thực tiễn trong đời sống hàng ngày.

Khóa học bao gồm 37 bài học.

Xem thêm: chuyển file cad 2018 sang pdf

Học thử miễn phí: Bài 1: Room booking (Tình huống: At the hotel)

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng hoanhtao3d.vn.

LUYỆN NGHE – NÓI ĐỘC THOẠI LUYỆN NGHE – NÓI HỘI THOẠI Chọn bài mẫu |–|–|–|–Beginner |——|——|——|——How are you doing? |——|——|——|——Where are you from? |——|——|——|——Where do you parents live? |——|——|——|——What kind of hobbies do you h |——|——|——|——Introducing a friend |——|——|——|——Do you have any children? |——|——|——|——Do you know the address? |——|——|——|——Telling the time |——|——|——|——Arranging the time |——|——|——|——At the post office |——|——|——|——At the train station |——|——|——|——Borrowing money |——|——|——|——Buying a plane ticket |——|——|——|——Confirming a plane |——|——|——|——Taking about the weather |——|——|——|——What kind of music do you lik |——|——|——|——Who is that woman? |——|——|——|——Making a hotel reservation |——|——|——|——Checking out of a hotel |——|——|——|——When are you going on vacatio |——|——|——|——Buying clothes |——|——|——|——Ending a conversation |——|——|——|——Exchanging money |——|——|——|——Ordering breakfast |——|——|——|——Ordering food |——|——|——|——Talking about family |——|——|——|——Talking abou dreams |——|——|——|——Where are you going on vacati |——|——|——|——What do you do for a living? |–|–|–|–Elementary |——|——|——|——Do you know how to get downto |——|——|——|——At a restaurant |——|——|——|——At passport control |——|——|——|——Doctor’s visit |——|——|——|——At the grocery |——|——|——|——At the post-office |——|——|——|——At a shoes shop |——|——|——|——At the train station |——|——|——|——Booking a hotel room |——|——|——|——Check-in a hotel |——|——|——|——Describing people |——|——|——|—— Ending a conversation |——|——|——|——Buying a shirt |——|——|——|——Finding a convenience store |——|——|——|——Hair salon |——|——|——|——Making a doctor’s appointment |——|——|——|——I have a cold. |——|——|——|——Inviting someone to the party |——|——|——|——Leave a message |——|——|——|——Making plans |——|——|——|——Open a bank account |——|——|——|——Ordering flowers |——|——|——|——Car renting |——|——|——|——Sending a package |——|——|——|——Taking a taxi |——|——|——|——Talking about the weather |——|——|——|——What kinds of things do you l |——|——|——|——What's your favorite kind of |——|——|——|——What's your favorite sport? |——|——|——|——At the library
Giọng: English UK Male English Popular English US Female English UK Female Tốc độ: Very slow Slow Regular Quick Very quick Độ cao: 0.5 0.8 1 1.2 1.4

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: miễn phí

Khuyễn Mãi Hot