Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Violet, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Thcs

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp bù tiền miễn, giảm học phí cho học sinh

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp bù tiền miễn, giảm học phí cho học sinh là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc cấp bù tiền miễn, giảm học phí cho học sinh. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin học sinh, số tiền cấp bù…

Đang xem: đơn xin miễn giảm học phí violet

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị tại đây.
Mẫu đơn xin giảm học phí cho hai anh (chị) em ruột học cùng trườngMẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phíMẫu đơn xin miễn, giảm học phí cho sinh viên

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị về việc cấp bù tiền miễn, giảm học phí cho học sinh như sau:

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ngoài công lập)Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo/sở giáo dục và đào tạo (1) ………..Họ và tên (2): …………………………………………………………………………..Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (3): ………………………………Hiện đang học tại lớp: ………………………………………………………………Là học sinh trường: ………………………………………………………………….Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 86) ……………….Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, em làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp bù học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

……….., ngày…tháng…năm…

Xem thêm: Máy Inbody: Đo Inbody Miễn Phí Là Bao Nhiêu? Đo Inbody Miễn Phí

Người làm đơn (4)(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Cơ sở giáo dục ngoài công lập (5)Xác nhận em:…………………………………………………………………………Hiện đang học tại lớp ………………….. Học kỳ: ………Năm học: ………

………., ngày…tháng…năm…

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Photoshop : Hướng Dẫn Sử Dụng Cơ Bản

Thủ trưởng đơn vị(Ký tên, đóng dấu)

(1) Trẻ em học mẫu giáo, học sinh trung học cơ sở gửi phòng GD và ĐT; học sinh học trung học phổ thông gửi sở GD và ĐT.(2) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ) đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.(3) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.(4) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.(5) Dùng cho cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp bù tiền miễn, giảm học phí cho học sinh

Mẫu đơn xin hưởng chế độ ưu đãi Mẫu đơn xin hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục

*

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo Giấy xin xác nhận hộ nghèo Mẫu đơn xin rút tiền học phí Mẫu xin rút học phí

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: miễn phí

Khuyễn Mãi Hot