Đồng Bộ 2 Tài Khoản Onedrive, Đồng Bộ Tệp Với Onedrive Trong Windows

SharePoint trong hoanhtao3d.vn 365Office dành cho doanh nghiệpQuản trị viên hoanhtao3d.vn 365SharePoint Server 2019Office 365 do 21Vianet điều hànhOffice 365 do 21Vianet điều hành – AdminOneDrive (cơ quan hoặc trường học)Office.comOneDrive (gia đình hoặc cá nhân)OneDrive (cơ quan hoặc trường học) do 21Vianet điều hànhOneDrive for BusinessOneDrive for WindowsTrung tâm quản trị SharePointSharePoint trong hoanhtao3d.vn 365 Small BusinessSharePoint do 21Vianet điều hànhThêm…Ít hơn

Quan trọng: Hỗ trợ cho ứng dụng đồng bộ OneDrive cho Doanh Nghiệp cũ với SharePoint Online đã kết thúc. Nếu bạn thấy biểu tượng

*

này trên thanh tác vụ của mình, hãy đọc bài viết này để tìm hiểu thêm. 

Với OneDrive, bạn có thể đồng bộ các tệp giữa máy tính và đám mây để bạn có thể truy nhập các tệp của mình từ bất kỳ đâu – máy tính, thiết bị di động của bạn và thậm chí thông qua trang web OneDrive tại OneDrive.com. Nếu bạn thêm, thay đổi hoặc xóa tệp hay thư mục trên thư mục OneDrive, thì tệp hoặc thư mục đó sẽ được thêm, thay đổi hoặc xóa trong trang web OneDrive và ngược lại. Bạn có thể làm việc trực tiếp với các tệp được đồng bộ trong File Explorer và truy cập các tệp của mình ngay cả khi bạn ở chế độ ngoại tuyến. Bất cứ khi nào bạn trực tuyến, mọi thay đổi được bạn hoặc người khác thực hiện đều sẽ tự động đồng bộ.

Đang xem: đồng bộ 2 tài khoản onedrive

Bài viết này mô tả cách tải xuống Ứng dụng đồng bộ OneDrive và đăng nhập bằng tài khoản cá nhân, hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, để bắt đầu đồng bộ. Nếu bạn sử dụng Ứng dụng hoanhtao3d.vn 365 dành cho doanh nghiệp, bạn cũng có thể đồng bộ các tệp từ các site SharePoint của mình. Nếu bạn không sử dụng Ứng dụng hoanhtao3d.vn 365 dành cho doanh nghiệp, hãy xem mục đồng bộ tệp SharePoint với ứng dụng đồng bộ OneDrive for Business (Groove.exe).

Lưu ý: Để biết thông tin về cách đồng bộ tệp trên macOS, hãy xem mục đồng bộ tệp với OneDrive trên Mac OS X.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách sử dụng OneDrive, hãy xem mục Video đào tạo OneDrive.

*

Cài đặt và thiết lập

Bắt đầu Thiết lập OneDrive.

Nếu bạn không có tài khoản nào đăng nhập vào OneDrive

Nếu bạn không có tài khoản hiện đang đăng nhập vào OneDrive, hãy sử dụng các hướng dẫn sau để bắt đầu OneDrive.

Chọn nút Bắt đầu, tìm kiếm “OneDrive”, rồi mở ứng dụng này:

Trong Windows 10, chọn Onedrive.

*

Trong Windows 7, dưới Chương trình, chọn hoanhtao3d.vn OneDrive.

*

Trong Windows 8.1, tìm kiếm OneDrive for Business, rồi chọn ứng dụng OneDrive for Business.

Xem thêm: chỉnh sửa ảnh 360 trên điện thoại

Khi Thiết lập OneDrive bắt đầu, nhập tài khoản cá nhân hay tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, rồi chọn Đăng nhập.

*

Các điểm chính trong Thiết lập OneDrive

Có hai màn hình hữu ích mà bạn nên chú ý trong Thiết lập OneDrive:

Trên màn hình Đây là thư mục OneDrive của bạn, chọn Tiếp theo để chấp nhận vị trí thư mục mặc định cho các tệp OneDrive của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi vị trí thư mục, hãy chọn Thay đổi vị trí – đây là thời điểm tốt nhất để thực hiện thay đổi.

*

Lưu ý: Nếu bạn đã đồng bộ OneDrive cho cơ quan hoặc trường học với máy tính của mình (bằng cách sử dụng ứng dụng đồng bộ trước đó) và bạn vừa mới cài đặt ứng dụng đồng bộ, bạn sẽ không thấy Điều này là thư mục OneDrive của bạn hoặc đồng bộ tệp từ màn hình OneDrive của bạn trong khi thiết lập OneDrive. Ứng dụng ứng dụng đồng bộ tự động thực hiện đồng bộ trong cùng vị trí thư mục mà bạn đang sử dụng trước đó. Để chọn thư mục mà bạn đang đồng bộ, bấm chuột phải vào biểu tượng đám mây màu lam trong khu vực thông báo của thanh tác vụ, rồi chọn Cài đặt > Tài khoản > Chọn thư mục.

Xem và quản lý tệp OneDrive của bạn

Bạn đã sẵn sàng. Các tệp OneDrive của bạn sẽ xuất hiện trong File Explorer trong thư mục OneDrive. Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản, các tệp cá nhân của bạn sẽ xuất hiện trong OneDrive – Cá nhân và các tệp công việc hoặc trường học của bạn xuất hiện dưới OneDrive – CompanyName.

*

Bây giờ, bạn có một biểu tượng đám mây màu lam hoặc trắng mới trong khu vực thông báo của mình và các tệp đã được đồng bộ với máy tính của bạn. Biểu tượng đám mây màu lam sẽ xuất hiện dưới dạng OneDrive – khi bạn di chuột qua biểu tượng đó.

*

Lưu ý: Contoso là một tên ví dụ – tên của bạn sẽ hiển thị tên của tổ chức của bạn.

Bất cứ khi nào bạn muốn thay đổi các thư mục mà bạn đồng bộ trên máy tính, hãy bấm chuột phải vào biểu tượng đám mây đó trong khu vực thông báo của thanh tác vụ, rồi chọn Cài đặt > Tài khoản > Chọn thư mục. Tìm thông tin khác về tài khoản của bạn và thay đổi các cài đặt OneDrive khác từ đây.

Xem thêm: Play Trading Card Game Online App Review, Pokémon Trading Card Game

*

Tìm hiểu thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

*

*

*

Bạn có phản hồi? OneDrive UserVoice là nơi để bạn đề xuất các tính năng bạn muốn thấy chúng tôi thêm vào OneDrive. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo sẽ mang tới mọi tính năng hay đường thời gian cụ thể, chúng tôi vẫn sẽ phản hồi mọi đề xuất nhận được ít nhất 500 phiếu bầu.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồng bộ

Khuyễn Mãi Hot